Quote Originally Posted by alchegynique03 View Post
Si Park Jeongah iyong kumuha at humihingi for HyoJin
Hahaha magkakamukha kasi. Akala sya yung kumuha