bakit maraming naloloko ang iglesia ni cristo? - Page 9 | Realm of Thought | PinoyExchange

X

Page 9 of 13 First ... 8 9 10 ... Last
Results 161 to 180 of 245
 1. #161
  Talagang sa strategy INC dapat silang hangaan,
  Hindi ko lang matagalan kayabangan ng nangangaral,
  Sa Television kung umasta Diyos diyosang tunay,
  ang tanging gawain ibang sekta ay hatulan,
  Lalo na si Sorianong hindi nila matatalo sa katwiran.

 2. #162
  Paanong masasabi ng INC na sila ang tunay na Iglesia?
  Kung may sinasabi sa Biblia na Patay ang pananampalatayang walang gawa,
  Kung ang mga miyembro ni magbahagi bawal sa kanila,
  Pagkat wala silang karapatang magpaliwanag, kundi ministro lang nila.
  Ang mga miyembro ay nagmistulang alipin,
  Kung ano ang nais ng puno siya nilang gagawin,
  Kung ano ang isubo sila nilang kakainin,
  Walang kalayaan, sumunod na lamang ang kanilang gawain,
  Sa pagbibigay doon lamang sila masasabing may pakinabang na turing.
  Last edited by Rev1913; Mar 8, 2013 at 09:15 PM.

 3. #163
  Hindi ba nakikita ng mga miyembro nila,
  Nitong INC, niloloko sila,
  Ang pang-aalipin lantad na lantad pa,
  Maging politiko nais alipinin pa.

  Sinomang ipasya ng kanilang puno,
  Mga kandidato kanilang isusubo,
  Ang mga alipin susunod ng taos sa puso,
  Pagkat wala silang lakas suwayin ang sugo.

  Kung mapapansin lang ng INC members,
  Pinagmamalaking sila ang dahilan,
  Upang kandidato ay manalo sa halalan,
  Kaya naman naghihirap, nagtitiis ang mamamayan,
  Ang kandidatong kanilang hinawakan,
  Magnanakaw pala sa kaban ng bayan,
  Ang naisin lamang pala ng mga INC,
  Ipakita sa taong silay makapangyarihan,
  Walang halaga kung bayan ay maghirap man,
  Basta't sila'y nagkakaisa iboto kahit magnanakaw.

 4. #164
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Napakasinungaling mo. Ikaw ang palaging nauubusan ng maisasagot kaya nauuwi ka palagi sa pamemersonal, tapos ako ang pagsasabihan mong hindi ko maipaliwanag ang mga sinasabi ko?  Sa bawa't sabihin mong kasinungalingan tungkol sa Dios at sa evangelio ay sinasaway kita, at hindi dinedebate.  Kung papatulan mo ako, dapat ay ang Biblia lang ang ating batayan. Walang atrasan, at walang personalan. Payag ka ba dito?  Kung tungkol sa espirituwal o tungkol Dios at sa Kaniyang mga salita ang pag-uusapan, dapat ay hindi argumento kundi katotohanan vs. kasinungalingan.  Wala akong RELIHIYON. Sa halip, ako ay nabibilang sa Sangbahayan ng Dios.

  Ephesians 2:19-20 "Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God; And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;  Ang maging sandigan natin ang mga apostol at propeta ng Luma at Bagong Tipan, ito ay nangangahulugan na sa kanilang mga sulat lamang tayo dapat magbatay. Ngayon, tungkol sa pagiging isang tunay na mananampalataya, hayaan nating sila ang magsabi nito:

  Efeso 3:9 "Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya (FAITH), ang mga yaon ay mga anak ni Abraham."

  Efeso 3:29 " At kung kayo'y kay Cristo, kayo nga'y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako."

  Ang mga anak/binhi ni Abraham (o ang mga sali't-saling lahi ng mga sa FAITH), silang lahat ay dating mga espirituwal na bilanggo dahil sila'y nasa RELIHIYON at napasasakop sa mga diosdiosan o sa mga lider ng pananampalataya kaya't sila'y "nasa iiallim ng kanilang mga kautusan."

  Galatians 3:23 "But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed.

  Matapos maipagkaloob sa kanila ni Jesucristo ang FAITH (ang isa sa mga bunga ng Espiritu ng Espiritu na si Jesucristo- 2 Cor. 3:17) o ang tunay na pagkakilala sa kanila (na Siya ang tunay na Dios), sila ay nangakalaya sa pagiging mga bilanggo ng mga maling katuruan at aral (the truth shall make you free).

  John 8:32 "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free."

  Si Jeus ang KATOTOHANAN dahil Siya ang Ama o ang tunay na Dios (1 Juan 5:20, KJV).

  Deuteronomu 32:4 "He is the Rock (AND THAT ROCK WAS CHRIST -1 Cor. 10:4)), his work is perfect: for all his ways are judgment: a God of truth and without iniquity, just and right is he."

  TANONG: Ang "FAITH" dahil ito ay dumarating at ipinagkakaloob ni Jesus sa mga tao "sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig" sa Kaniyang mga salita (Roma 10:17), sa mga salita ka lamang ba Niya nakikinig (o sa mismong mga sulat ng mga apostol at propeta), o sa mga lider mo? Ang FAITH mo ba ay kaloob ni Jesus, o kabod mo lang na sinasabing ikaw ay may FAITH sa Dios? Sinong Dios?

  PAKIUSAP: MAG-USAP TAYONG AYON LANG SA BIBLIA LANG ANG LAHAT NANG WALANG PERSONALAN AT WALANG ATRASAN.

  Tungkol sa panloloko sa espirituwal ang usapan dito, idamay na nating lahat ang mga nasa RELIHIYON.

  1Timothy 4:3 "Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth."

  Silang mga sa FAITH na si Jesucristong Panginoon ay kanilang espirituwal na asawa, itinuturo nilang si Jesucristo ang tunay na Dios para ang mga tao din naman ay Kaniyang maging espirituwal na asawa (ito ang hindi pagbabawal sa pag-aasawa). Gaya rin naman na tinatanggap, pinakikinggan at sinasampalatayanan nilang lahat ang mga nasusulat ng may pasasalamat, kaya't itinuturo din nila ang gayon sa mga tao (ito ang hindi pagbabawal sa pagkain ng karne).

  Sa mga INC na pinupukol ang mga KATOLIKO tungkol sa "pagbabawal sa pag-aasawa," TANONG: Kayo ba ay hindi "ipinagbabawal ang pag-aasawa" sa paraang hindi ninyo itinuturong si Jesucristo ang tunay na Dios (o espirituwal na asawa)?

  Sa lahat ng mga nasa RELIHIYON, ipinahahayag baga ninyo na si Jesucristo mismo ang Ama na nagkatawang-tao (2 John 1:7)? Kung hindi, kayo ngang lahat, ayon sa Biblia, ay mga ANTICRISTO na mga MANLOLOKO o magdaraya! kagaya ni TAGAPAGMASID (hindi ito pamemersonal kundi pagsasalita ng katotohanan para sa ikaliligtas ng mga taong sa PUSO ay naghahangad ng kaligtasan).

  Akala ko tumako ka na aida-latry. Katulad ng ng kadebate kong INC na dalawang beses nang tumakbo. Maganda yan at matapang ka, kaya mo kong sagutin sa aking paniniwala.

  Ngayon hindi ako katoliko, ang una kong tanong sayo eh naniniwala ka ba sa Trinity?

 5. #165
  Quote Originally Posted by Tagapagmasid View Post
  @ Etes:

  Ayon sa iyong verse Phil 2:9, meron pa bang ibang dapat sambahin bukod sa Dyos mo?

  Ang alam ko eh, Dyos lang ang may karapatan para sambahin.

  Kaya mo bang baliin ang Rev. 22:8-9?

  And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.
  Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God.
  Hehehe.... ETE,s nakakahiya ka tumakbo ka naman.

  Sinasabi mo ba na wala kang sagot sa mga tanong ko? Nangangahulugan ba na hindi logical ang pniniwala ng INC?

  Pangalawang beses ka ng tumatakbo sa argumento ko sayo. O baka naman tinanong mo sa mga boss mo ang man made theology ninyo.

  Nagdadasal ako para sa kaligtasan ninyo kapatid.

 6. #166
  Quote Originally Posted by Tagapagmasid View Post
  Akala ko tumako ka na aida-latry. Katulad ng ng kadebate kong INC na dalawang beses nang tumakbo.
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Napakasinungaling mo. Ikaw ang palaging nauubusan ng maisasagot kaya nauuwi ka palagi sa pamemersonal, tapos ako ang pagsasabihan mong hindi ko maipaliwanag ang mga sinasabi ko?
  Maganda yan at matapang ka, kaya mo kong sagutin sa aking paniniwala.
  Ang batayan sa espirituwal ay pananampalataya at hindi paniniwala.

  Ngayon hindi ako katoliko, ang una kong tanong sayo eh naniniwala ka ba sa Trinity?
  Ang paksa dito ay tungkol sa panloloko o pandaraya ng mga RELIHIYON sa mga tao, at ang umpisa mong tanong sa akin ay kung ano ang ipinagkaiba ko sa ibang relihiyon at kung paano ako naging isang tunay na manamapalataya, kaya pumirmi muna tayo sa usapang ito. Narito ang katibatayan para hindi mo atrasan ang usapang ito.

  Quote Originally Posted by Tagapagmasid View Post
  Hehehehe...

  Kung ganun tinatanggap ko ang hamon mo aida. Kung talagang totoo ang paniniwala mo eh tatanungin kita:

  (simulan ang argumento):

  "Ano ang pinagkaiba mo sa ibang religion at Paano ka naging totoong mananamplataya"?

  Bakit mo sinabing hindi ka Katoliko? Dahil ba sa akala mo rin na sila lang ang "ipinagbabawal ang pag-aasawa" at hindi ang lahat ng mga relihiyon?

  Quote Originally Posted by aida View Post

  Tungkol sa panloloko sa espirituwal ang usapan dito, idamay na nating lahat ang mga nasa RELIHIYON.

  1Timothy 4:3 "Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth."

  Silang mga sa FAITH na si Jesucristong Panginoon ay kanilang espirituwal na asawa, itinuturo nilang si Jesucristo ang tunay na Dios para ang mga tao din naman ay Kaniyang maging espirituwal na asawa (ito ang hindi pagbabawal sa pag-aasawa). Gaya rin naman na tinatanggap, pinakikinggan at sinasampalatayanan nilang lahat ang mga nasusulat ng may pasasalamat, kaya't itinuturo din nila ang gayon sa mga tao (ito ang hindi pagbabawal sa pagkain ng karne).

  Sa mga INC na pinupukol ang mga KATOLIKO tungkol sa "pagbabawal sa pag-aasawa," TANONG: Kayo ba ay hindi "ipinagbabawal ang pag-aasawa" sa paraang hindi ninyo itinuturong si Jesucristo ang tunay na Dios (o espirituwal na asawa)?
  Ang ipinahayag ko ang tunay na pakahulugan ng Panginoon tungkol sa 1 Timoteo 4:3. Ngayon, ikaw naman ang magpahayag kung ano ang ibig sabihin ng "Forbidding to marry, at commanding to abstain from meats."

  Alalahanin mo, sinabing "ginawa ng Dios ang "meat" o salita ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan." Kaya patunayan mong isa kang mananampalataya at alam mo ang katotohanan tungkol sa "pagbabawal sa espirituwal na pag-aasawa" at "pagbabawal sa pagkain ng mga salita ng Dios."

  Sa lahat ng mga nasa RELIHIYON, ipinahahayag baga ninyo na si Jesucristo mismo ang Ama na nagkatawang-tao (2 John 1:7)? Kung hindi, kayo ngang lahat, ayon sa Biblia, ay mga ANTICRISTO na mga MANLOLOKO o magdaraya! kagaya ni TAGAPAGMASID (hindi ito pamemersonal kundi pagsasalita ng katotohanan para sa ikaliligtas ng mga taong sa PUSO ay naghahangad ng kaligtasan).
  Tungkol sa pagiging isang tunay na mananampalataya, sinabi ng Biblia na sila ay silang mga "KAY CRISTO" na mga "binhi ni Abraham," o silang nabibilang sa sali't-saling lahi ng mga tunay na mananampalataya.

  Galacia 3:7 "Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham.

  Galacia 3:29 "At kung kayo'y kay Cristo (O SI JESUCRISTO ANG KINIKILALANG AMA/DIOS NA NAGKATAWANG-TAO), kayo nga'y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako."

  Diniretso kita dito na isa kang ANTICRISTO dahil hindi ka "kay Cristo." Ngayon, patunayan mong hindi ka isang anticristo at isa kang tunay na mananampalataya.

 7. #167
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Ang batayan sa espirituwal ay pananampalataya at hindi paniniwala.  Ang paksa dito ay tungkol sa panloloko o pandaraya ng mga RELIHIYON sa mga tao, at ang umpisa mong tanong sa akin ay kung ano ang ipinagkaiba ko sa ibang relihiyon at kung paano ako naging isang tunay na manamapalataya, kaya pumirmi muna tayo sa usapang ito. Narito ang katibatayan para hindi mo atrasan ang usapang ito.
  Bakit mo sinabing hindi ka Katoliko? Dahil ba sa akala mo rin na sila lang ang "ipinagbabawal ang pag-aasawa" at hindi ang lahat ng mga relihiyon?  Ang ipinahayag ko ang tunay na pakahulugan ng Panginoon tungkol sa 1 Timoteo 4:3. Ngayon, ikaw naman ang magpahayag kung ano ang ibig sabihin ng "Forbidding to marry, at commanding to abstain from meats."

  Alalahanin mo, sinabing "ginawa ng Dios ang "meat" o salita ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan." Kaya patunayan mong isa kang mananampalataya at alam mo ang katotohanan tungkol sa "pagbabawal sa espirituwal na pag-aasawa" at "pagbabawal sa pagkain ng mga salita ng Dios."  Tungkol sa pagiging isang tunay na mananampalataya, sinabi ng Biblia na sila ay silang mga "KAY CRISTO" na mga "binhi ni Abraham," o silang nabibilang sa sali't-saling lahi ng mga tunay na mananampalataya.

  Galacia 3:7 "Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham.

  Galacia 3:29 "At kung kayo'y kay Cristo (O SI JESUCRISTO ANG KINIKILALANG AMA/DIOS NA NAGKATAWANG-TAO), kayo nga'y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako."

  Diniretso kita dito na isa kang ANTICRISTO dahil hindi ka "kay Cristo." Ngayon, patunayan mong hindi ka isang anticristo at isa kang tunay na mananampalataya.
  Alam mo ba aida kung ano ang ugali ng mga anti kristo. Sasabihin ko sayo, sila yung mga nanliligaw ng landas at iniiba ang aral ng katotohanan. Ngayon kung hindi ka anti kristo eh bakit iisa lang ang tanong ko at napakarami mong sagot.

  Maliwanag na nanliligaw ka ng landas hindi ba?

  Tsaka bakit hindi mo kayang sagutin ang tanong ko ng diretso, ang dami dami mo pang sinasabi.

  Tsaka sabi ko na sayo na hindi ako katoliko, gets mo? I am not Catholic did you get it? So dito pa lang sa usapan na ito eh halatang gigil ka. Tandaan mo: Ang aral mo eh sobrang baluktot at sa unang tanong pa lang eh baluktot na ang sagot mo.

  Linawin mo ang sagot mo, straight to the point agad.

  Uulitin ko ang tanong ko:

  1. Ano ang pinagkaiba mo sa ibang relihiyon o mananampalataya?

  2. Paano ka naging totoo sa ibang relihiyon tulad ng INC at Catholic? Totoo ka nga ba o isa ka lang uto uto o may maulwag lang ang turnilyo mo?

  3. Naniniwala ka ba sa Holy Trintiy?

  Tandaan mo: ang katotohanan eh handang mag liwanag at hindi nililito ang sinasabi. At kailanman eh hindi ito nagiging kontradiksyon tulad ng mga paniniwala ng mga huwad na propeta na INC.

 8. #168
  Quote Originally Posted by Tagapagmasid View Post
  Alam mo ba aida kung ano ang ugali ng mga anti kristo. Sasabihin ko sayo, sila yung mga nanliligaw ng landas at iniiba ang aral ng katotohanan. Ngayon kung hindi ka anti kristo eh bakit iisa lang ang tanong ko at napakarami mong sagot.
  Narito ang mga ANTICRISTO ayon sa Biblia:

  2 John 1:7 "For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist."

  Ang mga binhi ni Abraham kahapon at NGAYON o ang mga sali't-saling lahi ng mga tunay na mananampalataya na mga "KAY CRISTO" o si Jesucristo ang kinikilalang Dios (Galacia 3:7, 29), lahat sila ay ipinahahayag na si Jesus mismo ang Ama na nagkatawang-tao. Ikaw, dahil hindi ipinangangaral ang ganito, maliwanag na isa kang ANTICRISTO. Isa kang anticristo (dahil hindi ka "kay Cristo"), naliwanag din na isa kang espirituwal na magdaraya. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang sinabi mong ito:

  Maliwanag na nanliligaw ka ng landas hindi ba?
  Tsaka bakit hindi mo kayang sagutin ang tanong ko ng diretso, ang dami dami mo pang sinasabi.

  Tsaka sabi ko na sayo na hindi ako katoliko, gets mo? I am not Catholic did you get it? So dito pa lang sa usapan na ito eh halatang gigil ka. Tandaan mo: Ang aral mo eh sobrang baluktot at sa unang tanong pa lang eh baluktot na ang sagot mo.

  Linawin mo ang sagot mo, straight to the point agad.
  Anomang usapan tungkol sa Dios at sa Kaniyang mga salita, dapat ay ang Biblia ang pingsasalita natin at hindi tayo.

  Itinanong mo sa akin kung paanong ako ay naiiba sa mga relihiyon at paanong ako ay isang tunay na mananampalataya. Dahil ang Biblia ang dapat na batayan natin (at hindi lang ang basta ang pag-angkin ko na ako ay isang tunay na mananampalataya at kaiba sa mga taong nabibilang sa relihiyon), ibinigay kong katibayan ang sumusunod.

  1Timothy 4:3 "Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth."

  Dahil hindi mo nauunawaan ang talata, at sa akala mo ay ang mga Katoliko lang ang tinutukoy dito, ang ginagawa mo ay ang tanggihang ikaw ay isang Katoliko. Espirituwal ang mensahe sa talata, ang isang hindi tunay na mananampalataya ay ipinagbabawal ang espirituwal na pakikipag-asawa sa Panginoong Jesucristo (forbidding to marry), at ang pagkain sa "meat" o ang pakikinig sa purong salita.

  SA KANILANG MGA TUNAY NA MANANAMPALATAYA AT NANGAKAAALAM ANG KATOTOHANAN (of them which believe and know the truth), and mga tao ay hindi nila inaari/inaangkin at ginagawang MIEMBRO. Sa halip, matapos na sa kanila ay ipangaral nila ang katotohanan na si Jesucristo ang tunay na Dios at sila ay tumanggap, sila ay "inihahandog" at inilalapit nila sa Panginoon para sila din naman ay Kaniyang maging espirituwal na asawa.

  Hindi mo kayang ipaliwanag ang 1 Timoteo 4:3 kaya ako na ang nagpaliwanag, ayon sa tunay na pakahulugan ng Biblia. Ito ang pagpapatunay ko na ako ay isang "KAY CRISTO" at isang tunay na mananampalataya. Ito rin ang ipinagkaiba ko sa mga nabibilang sa mga relihiyon kagaya mo.

  Uulitin ko ang tanong ko:

  1. Ano ang pinagkaiba mo sa ibang relihiyon o mananampalataya?
  2. Paano ka naging totoo sa ibang relihiyon tulad ng INC at Catholic?
  Ang mga kasagutan ko ay ang nasa itaas.

  NGAYON, IKAW NAMAN ANG MAGPATUNAY NA ISA KA NGANG TUNAY NA MANANAMPALATAYA, AT HINDI ISANG ANTICRISTO. Lakipan mo ng talata ang pagpapatunay mo at hindi yung ikaw lang ang nagsasabi.

  Totoo ka nga ba o isa ka lang uto uto o may maulwag lang ang turnilyo mo?
  [QUOTE=aida;66314202] Kung papatulan mo ako, dapat ay ang Biblia lang ang ating batayan. Walang atrasan, at walang personalan. Payag ka ba dito?[QUOTE]

  Tandaan mo: ang katotohanan eh handang mag liwanag at hindi nililito ang sinasabi. At kailanman eh hindi ito nagiging kontradiksyon tulad ng mga paniniwala ng mga huwad na propeta na INC.
  Ang lahat ng mga nabibilang sa RELIHIYON ay "ipinagbabawal ang pag-aasawa" o ang pagkakataong ang mga tao ay maging espirituwal na asawa ni Jesus. Ito ay ginagawa nila sa paraang hindi pagtuturo na ang Panginoong Jesucristo ang tunay at mismong Dios na nagkatawang-tao at namatay sa krus. Ikaw, bagaman si Jesus ay Dios sa iyo, mayroon pang 2 persona ang Dios mo. Kaya lumalabas, hindi ang Ama mismo ang nagkatawang-tao, kundi ang Anak. Ngayon, kung katotohanan ang tatlong persona ang Dios mo, paano mo ipapaliwanag na ang Dios na siyang Espiritu Santo ang nagbuhos ng dugo?

  Acts 20:28 "Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood."

  WALANG PERSONALAN AT WALANG TUYAAN, SAGUTIN MO ANG MGA KATANUNGAN KO.

 9. #169
  Bakit ba kung nagpapaloko ang INC members, choice nila yun eh magpaloko.

 10. #170
  Kung ang tangi nyong pakay ay magpasikat sa inyong "kaalaman" sa bibliya, MALI na agad kayo.

 11. #171
  Quote Originally Posted by philly View Post
  Kung ang tangi nyong pakay ay magpasikat sa inyong "kaalaman" sa bibliya, MALI na agad kayo.
  ??????????

  Quote Originally Posted by aida View Post

  Anomang usapan tungkol sa Dios at sa Kaniyang mga salita, dapat ay ang Biblia ang pingsasalita natin at hindi tayo.

 12. #172
  Originally Posted by aida

  Anomang usapan tungkol sa Dios at sa Kaniyang mga salita, dapat ay ang Biblia ang pingsasalita natin at hindi tayo.


  Agree. Kaya nga ang keyword ay "pakay" at kung ano ang layunin. Wala akong tinutukoy na specific poster. Kayo na lang ang sasagot nyan.

  Pero obviously maraming posters sa RoT na gustong magpasikat at manalo lang sa diskusyon. Maling mali.
  Last edited by philly; Mar 13, 2013 at 10:27 AM.

 13. #173
  Maganda sa kulto ni Manalo dahil sureball ang kaligtasan mo, derecho na sa langit. Ganito lang gagawin:

  1) Sumunod sa utos ng ministro;
  2) Sumunod sa gusto ng Central;
  3) Tumalima sa utos ng ministro;
  4) Tumalima sa utos ng Central; at panghuli -
  5) Huwag sumuway sa utos at gusto ng ministro at Central.

  Ang reward: buhay na walang hanggan sa langit.

 14. #174
  Quote Originally Posted by zapedonuki View Post
  Sa panahon kasi nila eh beso beso ang form ng pagbati,

  Romans 16:16 "Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you."

  Ang "banal na halik" ay hindi literal (o beso-beso man). Sa halip, ito ay sumasagisag sa pagiging matapat na manggagawa ng Panginoong Jesucristo.

  Romans 16:12 "Salute Tryphena and Tryphosa, who labour in the Lord. Salute the beloved Persis, which laboured much in the Lord ."

  Ang "hindi banal na halik" ay ang gaya ng ginawa ni Judas kay Jesus. Hinalikan niya si Jesus bilang tanda ng "pagpapakilala" niya kay Jesus, kalakip ang pagtanggap ng 30 piraso ng pilak. Ito ay hindi isang simpleng kasaysayan lamang dahil sa lahat ng mga nasusulat sa likod nito ay may espirituwal na ipinahahayag.

  Ang pagpapabayad ni Judas ng pilak sa pagpapakilala kay Jesus, ito ay ang kapara ng ginagawa ng mga tao ngayon na nasa RELIHIYON. Sa pagpapakilala nila sa Dios (o sa anomang bagay na nauukol sa Dios), sila ay nagpapabayad sa paraang pag-uutos sa mga tao ng PAGBIBIGAY NG SALAPI. Ang katibayan nito ay ang kasunod na sinabi sa Roma 16.

  Romans 16:18 "For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple."

  Biblia at Biblia ang nagpapaliwanag, ang lahat ng mga nasa RELIHIYON ay hindi mga manggawa ni Jesucristo. Dahil sila ay mga manggagawa na nagsisigawa para lamang sa kanilang mga tiyan o para sila ay may makain sa paraang panlalamang at panloloko sa mga tao na sila ay pinagbibigay nila ng SALAPI.

  Gaya sa pagkagalit ni Jesus doon sa mga espirituwal na "mangangalakal" na sinabi, "Huwag ninyong gawing bahay-kalakal ang bahay ng Aking Ama" kung saan ang BAHAY ay tumutukoy sa tao (whose house are we - Heb. 3:6), sino man ngang ginagawang ang mga tao ay niloloko na pinagbibigay ng salapi sa gawain, si Jesus NGAYON ay nagagalit sa kanila.

  sa panahon ngayon may mga beso beso pa rin naman pero madalang na usually sa mga babae, ngayon ang formal na bati eh ang pakikipagkamay
  Banal na halik ang sinasabi sa talata, dapat ay maging gayon at hindi ibinabaling sa pakikipag-kamay dahil lalabas na imbento lang ninyo ito, at iniiba ang mmensahe.

  Ang verse na yan eh sulat ng apostol kasi binabati niya ang mga kaanib sa Iglesia ng panahon na yan. Kung babalikan mo before ang closing statement niya. Ang daming pangalan ang binanggit.
  Hindi mga kaanib ng iglesia ang binabati kundi ang mga iglesia mismo (churches) ang bumabati sa kanilang mga kapuwa iglesia kung saan ang BIYAYA ni Jesus ay hinahangad ni Pablo na suma kanila din naman:

  Romans 16:24 "The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen."

  Ang mga tunay na manggawa ng Panginoon sa pangangaral ay pawang KATOTOHANAN lamang ang ipinangangaral sinoman ang tamaan at masaktan - alang-alang sa ikaliligtas ng mga tao. Hindi sila kagaya ng mga nasa RELIHIYON na kinakalakal ang mga salita ng Panginoon na Siya pa mismo ang kanilang isinasangkalan sa kanilang mga kabuktutan.

  2 Corinto 2:17 "Sapagka't hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Dios...."

  Gawa 20:33 "Hindi ko inimbot ang pilak (o SALAPI) ninoman...."

 15. #175
  [QUOTE=zapedonuki;65971495]1 Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesu-Cristo:

  Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa labindalawang liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. santiago 1:1

  “At nakita ko ang ibang sugo na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Dios na buhay: at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na sugo na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, Na nagsasabi, Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Dios.” pahayag 7:2-3

  Eto nakakatawa sa pag gamit ng talata ng mga ministro ni manalo sablay eh, sumisigaw daw yong sugo na mula sa sikatan ng araw, si manalo daw yon from Pinas tapos sumisigaw sya sa apat na sugo yong big 4 daw yon Woodrow Wilson ng United States, David Lloyd George ng Britain, Vittorio Orlando ng Italy, and Georges Clemenceau ng France.
  kailan daw sumisigaw?
  July 27, 1914 pagkakatatag daw ng iglesia ni manalo, tugmang tugma daw ang date sa WW1, ang di ni la alam at ng mga naloloko nila hanggang ngayon eh, America entered World War One on April 6th, 1917, ayon oh 1917, kaya 1914 di pa kasali si pareng Woodrow ang tanong sino yong isang sinisigawan ni pareng felix noong 1914, eh wala pa nga si pareng woodrow, at ano naman ang sinisigaw ni pareng felix? doon sa tatlo? ha?o sige apat na kung apat ang gusto nyo?
  isa pa hindi si manalo ang nagpigil ng digmaan, bagkus natalo kasi ang Germany.
  alingawngaw ng digmaan? mas mabilis ang balita ngayon kahit bagyo lang it goes global kaya mas malakas ang alingawngaw ngayon.
  at mas mabibilis ang aerial cavalry ngayon. ang batbat ng hula ay batbat pala ng pandaraya at mga maninilang lobo nganagpapanggap na may pag-ibig sa kapwa pero kapakanan ng sikmura ang tunay na pakay.

 16. #176
  [QUOTE=BRENNNG;66403952]
  Quote Originally Posted by zapedonuki View Post
  1 Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesu-Cristo:

  Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa labindalawang liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. santiago 1:1

  “At nakita ko ang ibang sugo na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Dios na buhay: at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na sugo na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, Na nagsasabi, Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Dios.” pahayag 7:2-3

  Eto nakakatawa sa pag gamit ng talata ng mga ministro ni manalo sablay eh, sumisigaw daw yong sugo na mula sa sikatan ng araw, si manalo daw yon from Pinas tapos sumisigaw sya sa apat na sugo yong big 4 daw yon Woodrow Wilson ng United States, David Lloyd George ng Britain, Vittorio Orlando ng Italy, and Georges Clemenceau ng France.
  kailan daw sumisigaw?
  July 27, 1914 pagkakatatag daw ng iglesia ni manalo, tugmang tugma daw ang date sa WW1, ang di ni la alam at ng mga naloloko nila hanggang ngayon eh, America entered World War One on April 6th, 1917, ayon oh 1917, kaya 1914 di pa kasali si pareng Woodrow ang tanong sino yong isang sinisigawan ni pareng felix noong 1914, eh wala pa nga si pareng woodrow, at ano naman ang sinisigaw ni pareng felix? doon sa tatlo? ha?o sige apat na kung apat ang gusto nyo?
  isa pa hindi si manalo ang nagpigil ng digmaan, bagkus natalo kasi ang Germany.
  alingawngaw ng digmaan? mas mabilis ang balita ngayon kahit bagyo lang it goes global kaya mas malakas ang alingawngaw ngayon.
  at mas mabibilis ang aerial cavalry ngayon. ang batbat ng hula ay batbat pala ng pandaraya at mga maninilang lobo nganagpapanggap na may pag-ibig sa kapwa pero kapakanan ng sikmura ang tunay na pakay.
  Siya nga po, tunay nga po. Amen..
  Mandaraya ang Iglesia ni Manalo. bakit tila may nagmamalaki pang nagpapaloko siya sa Iglesia ni Manalo?

  Ang tao nga naman utak ay magulo,
  Pag iyong niloko baka patayin ka nito,
  Subalit lantarang INM ay nanloloko ng tao,
  Pinagsasamantalahan kumita lang ng husto,
  Ang mga inosenteng mga tao, sunod sunuran pa ito.

  May mata naman hindi nakakakita,
  May tainga na tila may bara,
  May pakiramdam, na tila na-stroke na,
  Kaya anomang isubo sa kanila,
  Tinatanggap ng walang reklamo pa.

 17. #177
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Ang tanong ko, Iniutos ba ng Diyos na Sambahin si Hesucristo? Ang binasa mo ay ang Filipos..Sino ang nagsabi nito, Diyos ba? Inuutos Ba?
  Ngayon kung sinasamba ninyo si Hesus..Tama bang sambahin ang kapwa tao?
  Ilan beses ko bang iposposte itong sitas na to? Ang linaw eh...na God GAVE A COMMAND FOR MANKIND TO WORSHIP JESUS...eh ano pa ba ang gusto nyong paliwanag?

  Phils 2:"9 Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, 10 that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, 11 and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father."


  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Paano mo ipapaliwanag na ang Diyos Ama at si Hesus ay Espiritu?

  Juan 4:23 Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.


  Juan 4:24 Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.

  2 Corinthian 3:17 Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan.

  Ito ba ang INC? Kung tao lamang si Hesucristo sa inyo? Nagtitiwala kayo sa Tao?

  Jerimias 17:5 Ganito ang sabi ng Panginoon: Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ang kaniyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon.
  Wala kang mababasa sa mga sitas na yan na JESUS IS A SPIRIT IN NATURE o isang invisible sa kalagayan katulad ng ONE TRUE GOD that Jesus introduced. Si Cristo mismo ang nagpatotoo na HINDI SIYA SPIRIT IN NATURE...na ayaw nyong paniwalaan...

  Luke 24:39 39 Behold My hands and My feet, that it is I Myself. Handle Me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see I have

  Kung gagamitin lang natin ang common sense natin eh madaling maunawaan ang sitas at ang pahayag ni Jesus na siya ay isa TAO na may flesh and bones by which the SPIRIT DO NOT HAVE.

 18. #178
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Heto ang unawain mo kaibigang ETE's, ito ay ginagamit ninyo at pinaniniwalaan..Ano ang Pangalan ng Ama, Pangalan ng anak at Pangalan ng Banal na Espiritu?

  Mateo 28:20 Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo

  Walang pangalan, katulad ng pedro, juan, Santiago, Mark, etc ang Holy Spirit and even God himself...ang NAME na tinutukoy diyan eh AUTHORITY.

  Parang ganito IN THE NAME OF THE LAW...or sa karapatang/authority ng batas.

  Kaya ang binabangit sa Mateo 28:20 eh baptist all mankind in the authority of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.

 19. #179
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Para hindi kayo maloko ng mga Iglesia ni mANALO..Basahin ninyo ang tinutukoy na Angel sa REv..iyan ay magaganap sa Israel at hindi sa Pilipinas..
  Wala ni anino ng sinasabi mo na ang Angel sa Revelation 7:2-3 eh magaganap sa Israel. You people need to move on. Israel is in the past, salvation was given to those outside the Jewish race.

 20. #180
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Paanong masasabi ng INC na sila ang tunay na Iglesia?
  The answer is simple, Jesus prophesied that WE (INC) are his OTHER SHEEP and provided with ONE SHEPHERD or ONE SUGO..mahirap bang intindihin yan?

  John 10:16 "I have other sheep, which are not of this fold; I must bring them also, and they will hear My voice; and they will become one flock with one shepherd.

  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Kung may sinasabi sa Biblia na Patay ang pananampalatayang walang gawa,
  Kung ang mga miyembro ni magbahagi bawal sa kanila,
  Pagkat wala silang karapatang magpaliwanag, kundi ministro lang nila.
  HIndi itinuturo sa mga INC na bawal ipaliwanag ang PANANAMPALATAYA NAMIN. Ang bawal sa INC eh magdoctrina ang isang kaanib na walang karapatang MAGTATAK. Ang pagtatatak ay isang kautusan na ibinigay ng Dios sa Sugo niya sa mga huling araw at sa mga Ministro base sa hula...

  Revelation 7:2 And I saw another angel ascending from the rising of the sun, having the seal of the living God; and he cried out with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, 3 saying, "Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the bond-servants of our God on their foreheads."

  Pero ang INC ay maingat sa lahat ng spiritual na mga bagay. The safe way to share the INC faith is to invite people to hear the gospel from God authorized sealers, giving and sharing of the church reading materials, or explain his faith that He receive in the Church if they have the gifts to do so.


  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Ang mga miyembro ay nagmistulang alipin,
  Kung ano ang nais ng puno siya nilang gagawin,
  Kung ano ang isubo sila nilang kakainin,
  Walang kalayaan, sumunod na lamang ang kanilang gawain,
  Sa pagbibigay doon lamang sila masasabing may pakinabang na turing.
  Akala mo lang yun, dahil sa kakulangan ng kaalaman about the INC doctrines

Page 9 of 13 First ... 8 9 10 ... Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •