Paparusahan ba ako ng Diyos kapag nakipag divorce ako? - Page 4 | Realm of Thought | PinoyExchange

X

Page 4 of 6 First ... 3 4 5 ... Last
Results 61 to 80 of 112
 1. #61
  ^huwag kang ganyan, baka mapagbintangan na naman akong may pedestal

  ay oo nga pala, napagbintangan narin pala tayo na iisang tao lang hahaha

  yay! *boink*

 2. #62
  Quote Originally Posted by SmartDessa View Post
  simple lang ang tanong ko sa iyo ngayon, at sagutin mo nang walang pagiwas

  si Jesus Christ ba ngayon, tao pa rin? o Spiritu na lang?
  2 Corinthian 3:17 Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan.

  Dapat siyang sambahin sa Espiritu..hindi sinabi ditong taong spiritual ha.
  At pag nasa iyo ang Espiritu ni Hesus mayroon kang kalayaan. Saan ka Pinalaya?


  Heto naman ang unawain mo SmartDessa..

  John 6:63 It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.
  Wala raw mapapakinabang ang laman..Bakit?

  Ano ang kaugnayan ng talatang ito sa John 6:63? Smart Dessa?

  2 Cirinthian 3:6 Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.

 3. #63
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  2 Corinthian 3:17 Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan.

  Dapat siyang sambahin sa Espiritu..hindi sinabi ditong taong spiritual ha.
  At pag nasa iyo ang Espiritu ni Hesus mayroon kang kalayaan. Saan ka Pinalaya?


  Heto naman ang unawain mo SmartDessa..

  John 6:63 It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

  Ano ang kaugnayan ng talatang ito sa John 6:63? Smart Dessa?

  2 Cirinthian 3:6 Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.
  ulitin natin
  please answer my question directly.
  there are only 3 answers:

  1.) Si Kristo ay tao pa rin at hindi naging Spirito
  2.) Si Kristo ay Spirito na lang at di na tao.
  3.) Si Kristo ay tao, at naging Spirito narin

  sagutin, 1, 2, o 3

 4. #64
  Quote Originally Posted by SmartDessa View Post
  ulitin natin
  please answer my question directly.
  there are only 3 answers:

  1.) Si Kristo ay tao pa rin at hindi naging Spirito
  2.) Si Kristo ay Spirito na lang at di na tao.
  3.) Si Kristo ay tao, at naging Spirito narin

  sagutin, 1, 2, o 3
  Ano ba ang pinagsasabi mo Dessa? Ayan na nga ang Verses..lilituhin mo pa ang tao..Malinaw ang salitang Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu..Unawain mo nga..

  Saan mo mababasa na si Cristo ay Tao pa? magbigay ka ng Verse..

  Nasaan ang sinasabi mong Biblical ang mga salita mo? Hindi ba pilosopiya ang nalalaman mo at sarili mong pangangatwiran? Ang linaw ng 2 Corinthian 3:17..NGAYON.....

 5. #65
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Ano ba ang pinagsasabi mo Dessa? Ayan na nga ang Verses..lilituhin mo pa ang tao..Malinaw ang salitang Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu..Unawain mo nga..

  Saan mo mababasa na si Cristo ay Tao pa? magbigay ka ng Verse..
  no further questions your honor.

  I leave this case to other christians here,

  TLG, Mr. T, csco, Orion Pax, Ferdinand, ElCid, perhaps Millardo as well.

  please take note of this peculiar belief of our dear friend and other alternicks of Aida. you guys/girls be the judge.

 6. #66
  Faith Under Fire Pyros's Avatar
  Join Date
  Aug 2001
  Location
  Phlogiston
  Quote Originally Posted by SmartDessa View Post
  si Jesus Christ ba ngayon, tao pa rin? o Spiritu na lang?
  Assuming yan sagot nila pag tao tatanungin mo. Bakit di mo na lang basahon kung ano sinasabi ng biblia mo.

 7. #67
  Quote Originally Posted by SmartDessa View Post
  no further questions your honor.

  I leave this case to other christians here,

  TLG, Mr. T, csco, Orion Pax, Ferdinand, perhaps Millardo as well.

  please take note of this peculiar belief of our dear friend and other alternicks of Aida. you guys/girls be the judge.
  Ang Dios ang ikalawang saksi ko na wala akong alternicks.

 8. #68
  Quote Originally Posted by SmartDessa View Post
  Luke wrote:
  16:18 Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery, and he who marries a woman who is divorced from her husband commits adultery.

  Matt wrote in 19:
  3 And some Pharisees came to Him, testing Him and saying, Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause?

  4 And He answered and said, Have you not read that He who created them from the beginning made them male and female,

  5 And said, "For this cause shall a man leave his father and his mother and shall be joined to his wife; and the two shall be one flesh''?

  6 So then they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has yoked together, let man not separate.

  7 They said to Him, Why then did Moses command us to give her a certificate of divorce and divorce her?

  8 He said to them, Moses, because of your hardness of heart, allowed you to divorce your wives, but from the beginning it has not been so.

  9 But I say to you that whoever divorces his wife, except for fornication, and marries another, commits adultery; and he who marries her who has been divorced commits adultery.  the 2 passages may seem contradictory, but the Word of God cannot be contradictory, Matthew's account is considered as a clearer view of Luke's

  the point here is that when your spouse commited fornication of adultery, your spouse broke that which should not be separated, she has broken the yoke and so, marriage in the first place is no longer valid.

  mental illness, impotence, or any other reasons cannot be the reason for divorce, only adultery/fornication.
  Was the "DIVORCE" mentioned in those verses was the same divorce that many people believes and practices as we speak?

 9. #69
  Quote Originally Posted by SmartDessa View Post
  ulitin natin
  please answer my question directly.
  there are only 3 answers:

  1.) Si Kristo ay tao pa rin at hindi naging Spirito
  2.) Si Kristo ay Spirito na lang at di na tao.
  3.) Si Kristo ay tao, at naging Spirito narin

  sagutin, 1, 2, o 3
  Sinabi na sa iyo ni Rev at hinarapan ka pa ng isa pang unang saksi na si Pablo, pero nagtatanong ka pa rin?

  Nasa kapanahunan tayong ayon sa sinasabi ni Pablo na, "Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu" o Espiritu Santo. Kung si Jesucristo ang nag-iisang Panginoon ayon din sa sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 8:6b, walang pasubali na Siya ang sinasabi ni Pablo na siyang Espiritu NGAYON o si Jesucristo ngayon (simula sa Araw ng Pentecostes hanggang sa Kaniyang "muling pagpapakita" (second appearance) ay nasa kapahayagang Espiritu gaya nang una. Kung ang Dios ay Espiritu, at si Jesucristo ang siyang Espiritu, maliwanag na si Jesucristo ang Dios. Narito ang kapaliwanagan ni Pablo sa lahat ng mga ito:

  Ephesians 4:10 "He that descended {Si Jesus na bumaba o pumarito sa ikalawang pagkakataon (literal second coming) sa kapahayagang Espiritu nang Araw ng Pentecostes - Acts 2:1-4)} is the same also that ascended (ang siya ring umakyat) [B]..."

  Ephesians 4:9 "(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? (first coming, Siya ay naparito sa kapahayagang tao nang una)."

  Bumaba nang una, umakyat, at muling bumaba.

  Dito tayo sa "He that descended," ito ay pinatotohanan ni Juan na isa sa mga unang saksi:

  1John 5:20 "And we know (Alam nilang mga alagad) that the Son of God is come (na ang Anak ng Dios ay naparito nang Araw ng Pentecostes sa kapahayagang Espiritu o Espiritu Santo) and, and hath given us an understanding (at Siya mismo na Espiritu Santo ang nagbigay sa kanila ng unawa), that we may know him that is true (upang Siya ay kanilang makilalang totoo), and we are in him that is true (at sila ay sa Kaniya na totoo o mga "kay Cristo), even in his Son Jesus Christ . This is the true God, and eternal life (Ang Anak ng Dios na noon ay nasa lupa, at ang Anak na si Jesucristo na NGAYON ay siyang Espiritu, ay iisa at Siya din na ang pangalan ay "Jesucristo."

  Sa mga kapahayagang ito ng Biblia, ang katanungan mo at mga kasagutang pinapipilian mo ngayon ay nagsisilbi lamang hangin dahil doon ay walang mapapalang espirituwal na karunungan ang mga tao kundi dagdag at dagdag na kalituhan.

  Ipahayag mo ang pagka Dios ni Cristo kung ikaw ay naging UNANG SAKSI na dahil naranasan ang 1 Juan 5:20 gaya sa mga alagad. Dahil kung hindi, siguradong IBANG JESUS ang maituturo mo.

  Efeso 4:13 Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya (FAITH), at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo:"

  Efeso 4:14 "Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian;"

 10. #70
  "I hate divorce" sabi ni lord?

  Paano niya nasabi yun? May asawa ba siya? Hiniwalayan ba siya?


  Parang pari din yan na nagpapayo sa iyo tungkol sa buhay mag-asawa at buhay pamilya. Eh wala naman sila asawa at pamilya. O di lang natin alam...?

 11. #71
  [QUOTE=aida;65794648]Sinabi na sa iyo ni Rev at hinarapan ka pa ng isa pang unang saksi na si Pablo, pero nagtatanong ka pa rin?

  Nasa kapanahunan tayong ayon sa sinasabi ni Pablo na, "Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu" o Espiritu Santo. Kung si Jesucristo ang nag-iisang Panginoon ayon din sa sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 8:6b, walang pasubali na Siya ang sinasabi ni Pablo na siyang Espiritu NGAYON o si Jesucristo ngayon (simula sa Araw ng Pentecostes hanggang sa Kaniyang "muling pagpapakita" (second appearance) ay nasa kapahayagang Espiritu gaya nang una. Kung ang Dios ay Espiritu, at si Jesucristo ang siyang Espiritu, maliwanag na si Jesucristo ang Dios. Narito ang kapaliwanagan ni Pablo sa lahat ng mga ito:

  Akala kasi ni Dessa binabatikos siya, pero kung uunawain lamang niya ang mga sinasabi ni Aida, malinaw na mauunawaan. katulad rin niya ako noong una, inakala kong laban sa Salita ng Diyos ang mga sinasabi ni Aida at iba pa. nagprint ako at binasa..madali kong naunawaan. Nakita ko ang pagkakaiba ng Spirituality sa Morality..Kung paanong mabuhay na normal na tao na walang itinataas na samahan o sekta ng relihiyon o Doktrina ng Tao..

 12. #72
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  2 Corinthian 3:17 Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan.

  Dapat siyang sambahin sa Espiritu..hindi sinabi ditong taong spiritual ha.
  At pag nasa iyo ang Espiritu ni Hesus mayroon kang kalayaan. Saan ka Pinalaya?


  Heto naman ang unawain mo SmartDessa..

  John 6:63 It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.
  Wala raw mapapakinabang ang laman..Bakit?

  Ano ang kaugnayan ng talatang ito sa John 6:63? Smart Dessa?

  2 Cirinthian 3:6 Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Ano ba ang pinagsasabi mo Dessa? Ayan na nga ang Verses..lilituhin mo pa ang tao..Malinaw ang salitang Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu..Unawain mo nga..

  Saan mo mababasa na si Cristo ay Tao pa? magbigay ka ng Verse..

  Nasaan ang sinasabi mong Biblical ang mga salita mo? Hindi ba pilosopiya ang nalalaman mo at sarili mong pangangatwiran? Ang linaw ng 2 Corinthian 3:17..NGAYON.....
  Quote Originally Posted by SmartDessa View Post
  no further questions your honor.

  I leave this case to other christians here,

  TLG, Mr. T, csco, Orion Pax, Ferdinand, ElCid, perhaps Millardo as well.

  please take note of this peculiar belief of our dear friend and other alternicks of Aida. you guys/girls be the judge.
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Sinabi na sa iyo ni Rev at hinarapan ka pa ng isa pang unang saksi na si Pablo, pero nagtatanong ka pa rin?

  Nasa kapanahunan tayong ayon sa sinasabi ni Pablo na, "Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu" o Espiritu Santo. Kung si Jesucristo ang nag-iisang Panginoon ayon din sa sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 8:6b, walang pasubali na Siya ang sinasabi ni Pablo na siyang Espiritu NGAYON o si Jesucristo ngayon (simula sa Araw ng Pentecostes hanggang sa Kaniyang "muling pagpapakita" (second appearance) ay nasa kapahayagang Espiritu gaya nang una. Kung ang Dios ay Espiritu, at si Jesucristo ang siyang Espiritu, maliwanag na si Jesucristo ang Dios. Narito ang kapaliwanagan ni Pablo sa lahat ng mga ito:

  Ephesians 4:10 "He that descended {Si Jesus na bumaba o pumarito sa ikalawang pagkakataon (literal second coming) sa kapahayagang Espiritu nang Araw ng Pentecostes - Acts 2:1-4)} is the same also that ascended (ang siya ring umakyat) [B]..."

  Ephesians 4:9 "(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? (first coming, Siya ay naparito sa kapahayagang tao nang una)."

  Bumaba nang una, umakyat, at muling bumaba.

  Dito tayo sa "He that descended," ito ay pinatotohanan ni Juan na isa sa mga unang saksi:

  1John 5:20 "And we know (Alam nilang mga alagad) that the Son of God is come (na ang Anak ng Dios ay naparito nang Araw ng Pentecostes sa kapahayagang Espiritu o Espiritu Santo) and, and hath given us an understanding (at Siya mismo na Espiritu Santo ang nagbigay sa kanila ng unawa), that we may know him that is true (upang Siya ay kanilang makilalang totoo), and we are in him that is true (at sila ay sa Kaniya na totoo o mga "kay Cristo), even in his Son Jesus Christ . This is the true God, and eternal life (Ang Anak ng Dios na noon ay nasa lupa, at ang Anak na si Jesucristo na NGAYON ay siyang Espiritu, ay iisa at Siya din na ang pangalan ay "Jesucristo."

  Sa mga kapahayagang ito ng Biblia, ang katanungan mo at mga kasagutang pinapipilian mo ngayon ay nagsisilbi lamang hangin dahil doon ay walang mapapalang espirituwal na karunungan ang mga tao kundi dagdag at dagdag na kalituhan.

  Ipahayag mo ang pagka Dios ni Cristo kung ikaw ay naging UNANG SAKSI na dahil naranasan ang 1 Juan 5:20 gaya sa mga alagad. Dahil kung hindi, siguradong IBANG JESUS ang maituturo mo.

  Efeso 4:13 Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya (FAITH), at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo:"

  Efeso 4:14 "Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian;"
  [QUOTE=Rev1913;65798327]
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Sinabi na sa iyo ni Rev at hinarapan ka pa ng isa pang unang saksi na si Pablo, pero nagtatanong ka pa rin?

  Nasa kapanahunan tayong ayon sa sinasabi ni Pablo na, "Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu" o Espiritu Santo. Kung si Jesucristo ang nag-iisang Panginoon ayon din sa sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 8:6b, walang pasubali na Siya ang sinasabi ni Pablo na siyang Espiritu NGAYON o si Jesucristo ngayon (simula sa Araw ng Pentecostes hanggang sa Kaniyang "muling pagpapakita" (second appearance) ay nasa kapahayagang Espiritu gaya nang una. Kung ang Dios ay Espiritu, at si Jesucristo ang siyang Espiritu, maliwanag na si Jesucristo ang Dios. Narito ang kapaliwanagan ni Pablo sa lahat ng mga ito:

  Akala kasi ni Dessa binabatikos siya, pero kung uunawain lamang niya ang mga sinasabi ni Aida, malinaw na mauunawaan. katulad rin niya ako noong una, inakala kong laban sa Salita ng Diyos ang mga sinasabi ni Aida at iba pa. nagprint ako at binasa..madali kong naunawaan. Nakita ko ang pagkakaiba ng Spirituality sa Morality..Kung paanong mabuhay na normal na tao na walang itinataas na samahan o sekta ng relihiyon o Doktrina ng Tao..
  wow, gotta make a new thread for this.

 13. #73
  You don't need God to really punish you because divorce in itself leaves you very broken, physically, psychologically, and especially, financially. Your kids too will get affected.

  That in itself is punishment enough by your own hands.

 14. #74
  Quote Originally Posted by quick_ben View Post
  "I hate divorce" sabi ni lord?

  Paano niya nasabi yun? May asawa ba siya?
  meron (message too short)

 15. #75
  Ba*** Daydreamer cyberjems's Avatar
  Join Date
  Jan 2013
  Location
  anywhere
  Advice lang sa akin: Before you enter in a relationship first, YOu need to know God, His will first and stable relationship to Him because He knows the best for You then stable relationship sa family lalo na sa parents kasi sila ang mas maraming experience pagdating nyan lastly stable friendships kasi sila ang malalapitan mo kapag nagkaproblema haha sharing lang

 16. #76
  Ba*** Daydreamer cyberjems's Avatar
  Join Date
  Jan 2013
  Location
  anywhere
  Quote Originally Posted by supremepoku View Post
  You don't need God to really punish you because divorce in itself leaves you very broken, physically, psychologically, and especially, financially. Your kids too will get affected.

  That in itself is punishment enough by your own hands.
  may point 'to di ko sure kung mapupuntang impyerno ang mga nagdidivorce pero since God have mercy for sinners mapapatawad pa nya ang mga lumabag sa mga utos nya pero kailangan mo pa ring harapin yung mga consequences tulad ng qinoute ko

 17. #77
  Faith Under Fire Pyros's Avatar
  Join Date
  Aug 2001
  Location
  Phlogiston
  Quote Originally Posted by SmartDessa View Post
  meron (message too short)
  Kasal ba sila? Nagkaanak ba sila?

 18. #78
  Quote Originally Posted by quick_ben View Post
  "I hate divorce" sabi ni lord?

  Paano niya nasabi yun? May asawa ba siya? Hiniwalayan ba siya?


  Parang pari din yan na nagpapayo sa iyo tungkol sa buhay mag-asawa at buhay pamilya. Eh wala naman sila asawa at pamilya. O di lang natin alam...?
  Hindi dahil sa may asawa kaya God hates divorce. Ang diwa eh..what God join together in marriage then no man can separate or divorce...

  Mark 10:9 9 Therefore what God has joined together, let not man separate.

  Divorce is a legal separation with the liberty to marry again which GOD HATES!

 19. #79
  Kiss me and I'll be Bigot3AtBalbas's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Location
  yours forever
  Such a hateful god

 20. #80
  Quote Originally Posted by Pyros View Post
  Kasal ba sila? Nagkaanak ba sila?
  ikakasal palang actually. engage palang kung tutuusin, pero practically and eternally, asawa na Niya.

Page 4 of 6 First ... 3 4 5 ... Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •