Mga Katanungan at Kasagutan Tungkol sa Pasko | Realm of Thought | PinoyExchange

Page 1 of 5 1 2 ... Last
Results 1 to 20 of 93
 1. #1

  Mga Katanungan at Kasagutan Tungkol sa Pasko

  Tanong: Ano ang ibig sabihin ng ‘Christmas’ o Pasko?

  Sagot:
  Ito ay pagdiriwang ng kalakhang Kristiyano tuwing ika-25 ng Disyembre bilang paggunita sa mahimalang pagkasilang ni Hesus.

  Tanong: Naniniwala ba ang mga Muslim sa mahimalang pagkasilang ni Hesus?  Sagot: Oo. Sapagka’t ito ay nakasulat sa maraming talata sa Banal na Qur’an, halimbawa sa kabanata Al’Imran

  [3 :45-47].


  Tanong: Magkagayon, di ba dapat magdiwang din ang mga Muslim sa kapanganakan ni Hesus?


  Sagot:
  Bagaman naniniwala ang mga Muslim sa mahimalang pagkasilang ni Hesus, hindi nila ito ipinagdiriwang sapagka’t ang mismong pagdiriwang na ito ay walang batayan sa Banal na Qur’an at maging sa Bibliya.


  Tanong: Saan hinango ng mga Kristiyano ang katagang ‘Christmas’ o Pasko?


  Sagot: Ayon sa mga iskolar na Kristiyano, ang ‘Christmas’ ay hinango sa mga katagang ‘Christes Masi’, na ang ibig sabihin ay Christ Mass, o ang misang patungkol kay Kristo-Hesus. Ang katagang ito ‘Christmas’ ay unang ginamit noong ika-11 siglo (1100 years ago) mga 1,000 taon matapos umalis si Hesus sa mundong ito.

  Tanong: Magkagayon ba’y hindi batid ni Hesus ang katagang ito dahil ito ay ginamit lamang mga isang libong taon pagkaraan ng kanyang pag-alis?

  Sagot
  : Siyang tunay! Maging ang kanyang mga alagad o disipulo ay walang kaalaman sa katagang ito sa dahilang hindi ito tinuran ni Hesus sa kanyang kapanahunan.

  Tanong: Papaano nagsimula ang pagdiriwang ng kaarawan? Saan ito nanggaling?


  Sagot: Bago pa dumating si Hesus, ang pagdiriwang ng kaarawan ay bantog na bantog noon pa sa mga paganong Greko at Romano. Ito ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pagdarasal sa mga diyus-diyusan, pag-aalay, masaganang kainan, at ang pagbibigay ng regalo sa may kaarawan.


  Tanong: Kung pagano pala ang pinanggalingan ng pagdiriwang ng kaarawan, bakit hindi ito tinutulan ng simbahang Kristiyano?


  Sagot:
  Sa unang tatlong siglo makaraang mawala si Hesus sa daigdig, ang simbahan ay may malakas na oposisyon laban sa pagdiriwang ng kapanganakan (birthday) sapagka’t ito ay isang kaugaliang pagano.

  Tanong: Papaano naman nalaman ang kapanganakan ni Hesus?
  Sagot: Ating mababasa sa Collier’s Encyclopedia -- “Ang eksaktong kapanganakan ni Hesus ay imposibleng malaman kahit gamitin pa ang mga nakasulat sa Ebanghelyo pati na rin ang kasaysayang nauukol kay Hesus”. Gayundin, sa New International Dictionary of Christian Church, mababasa natin na walang mapagbabatayan sa kasaysayan na nagbibigay katibayan sa araw, at buwan ng pagkasilang ni Hesus.

  Tanong: Saan nanggaling ang Disyembre 25 na siyang araw na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing Pasko?

  Sagot: Ating matutunghayan sa Collier’s Encycolpedia na ang pagpili ng Disyembre 25 ay nakuha sa mga paganong Romano sa kanilang pagdiriwang ng ‘Mitalis Solis Invicti’, isang pagdiriwang sa kapangyarihan ng ‘Diyos na Araw’ (Sun God) sa relihiyong ‘Mithraism’. Gayundin, ating mababasa sa ‘Encyclopedia of Religions and Ethics’ na may isang matandang kaugalian ang mga Romano sa pagdiriwang ng ‘Saturnalia’ (God of Saturn) tuwing ika-25 rin ng Disyembre.

  Tanong: Papaano ipinagdiriwang noon ng mga paganong Romano ang kanilang Mithraism at Saturnalia?

  Sagot:
  Malawakang pagdiriwang ito sa kanilang buong bansa sa araw ng Disyembre 25. Ito ay isang pista opisyal, nakasara ang mga paaralan, walang ipinatutupad na parusa sa mga nakapiit, nagpapalit ng bagong damit, pinahihintulatan ang sugal na ‘dice’, nagbibigayan ng regalo, at manika ang ipinamimigay sa mga bata. Sadyang magkatulad ang pagdiriwang ng Pasko sa mga panahong ito.

  Tanong: Sino ang nagtakda na gawing Disyembre 25 ang pagdiriwang ng Pasko?


  Sagot: Matapos mabinyagan si Constantine sa pananampalatayang Kristianismo, ang simbahan sa Roma ay ipinag-utos ang pagdiriwang ng kaarawan ni Hesus tuwing ika-25 ng Disyembre. Ang panahon ni Constantine ay noong ika-4 na siglo. Sa panahong ito lamang itinakda ang Disyembre 25 bilang kapanganakan ni Hesus.

  Tanong: Papaano nangyaring isinama ng simbahang Kristiyanismo ang petsang ito sa kanilang pananampalataya?

  Sagot:
  Huwag nating kalilimutan na ang Kristiyanismo ay ipinalaganap sa mga Romano at upang hikayatin ang mga paganong ito, isinama sa pagdiriwang ng simbahan ang kanilang mga paganong kaugalian. Ito ay tanda na ang simbahan ay ginamit itong paraan upang akitin ang mga Romano na ipagdiwang ang kaarawan ni Hesus sa petsang ito upang makalimutan nila ang kanilang pagsamba sa Araw.

  Tanong: Hindi ba ipinagbawal ng simbahan ang pagdiriwang ng Pasko sa kanilang mga tagasunod?

  Sagot:
  Noong taong 1642 hanggang 1652, ang mga Kristiyanong Puritano sa Inglateria ay nagpalabas ng batas sa pagbabawal ng misa at pagdiriwang sa araw na ito. Gayundin, ito ang naging desisyon ng mga Kristiyano sa Amerika na dala ng mga dayuhan.

  Tanong: Bakit naging laganap ngayon ang kaugaliang ito sa mga Kristiyano?

  Sagot:
  Nang dumating ang taong 1900, ang maraming mga dayuhan sa Amerika na galing sa Germany at Ireland ay nagbigay-buhay na naman sa paganong pagdiriwang na ito. Kahit na may oposisyon at pagtutol ang simbahan, ito ay natabunan dahil sa dami ng mga imigrante. Sa paglipas ng panahon, ang pagdiriwang ng Disyembre 25 ay naging laganap at ito ay itinuring na rin ng simbahan ng Kristiyanismo bilang isang pamamaraan ng kanilang dibosyon sa pananampalataya.

  Tanong: Ang lahat ba ng Kristiyano ay nagdiriwang ng Pasko tuwing Disyembre 25?

  Sagot: Bagaman karamihan ng Kristiyano nagdiriwang sa kaarawan ni Hesus tuwing Disyembre 25, ang pagdiriwang ng mga Armenians (Eastern Church) ay kanilang isinasagawa tuwing ika-6 ng Enero magpahanggang ngayon.

  Tanong: Ano ang dapat gawing hakbang ng isang karaniwang Kristiyano tungkol dito?

  Sagot: Kung ikaw ay tunay na masugid na tagasunod ni Hesus, alalahanin ang kanyang tinuran sa inyong mismong aklat: Ako ang landas, ang katotohanan, at ang buhay…. Nararapat lamang sundin ang landas at katotohanang itinuro ni Hesus. Ang Pasko ay walang kaugnayan sa pagtuturo ni Hesus. Ang pagdiriwang nito ay hindi magbibigay kasiyahan sa kanya at sa Nagsugo sa kanya dahil hindi naman niya ito ipinatupad. Ito ay hindi bahagi ng landas ng kanyang itinuro.

  Tanong: Ang mga Muslim ba’y pinahihintulutang sumama sa pagdiriwang na ito? Maaari ba silang bumati din ng “Merry Christmas”?

  Sagot: Hindi! Sapagka’t ito ay isang hayagang pagkunsinti sa isang kaugaliang pagano, isang gawaing hindi naaayon sa turo ni Hesus. Ang anumang pakikibagay tungkol dito ay tuwirang paglabag sa pangunahing katuruan ng Islam – ang pag-iwas sa mga gawaing pagano. Ang Islam ay kinasusuklaman ang pagkukunwari, kaya naman, hindi nababagay sa isang Muslim na makisama sa anumang nauukol sa Pasko sa kabila ng kanyang di-paniniwala dito.

  Tanong: Marami ba akong matutuhan tungkol kay Hesus sa Banal na Qur’an?


  Sagot:
  Si Hesus ay nababanggit sa maraming pahina ng Banal na Qur’an. May isang kabanata na may pamagat na ‘Maria’ bilang pagbibigay dangal sa kanyang ina. Nakatitiyak ka sa pagkamakatotohanan ng Qur’an sapagka’t ito na lamang ang nalalabing rebelasyon na nananatili sa orihinal nitong anyo mula nang ipahayag ito kay Propeta Muhammad. Mababasa mo rin sa Banal na Qur’an na si Hesus ay hindi diyos o anak ng diyos bagkus isa siya sa mga bantog na Propetang ipinadala ng Dakilang Lumikha upang ituro sa tao na walang diyos na dapat sambahin kundi yaong nagsugo sa kanya – ang Allah.

  Tanong: Saan ako maaaring magtanong tungkol sa pag-aaral sa Islam?

  Sagot: Bukas ang lahat ng tanggapang pang-Islam sa mga nagnanais malaman ang Islam. Makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na Islamic Center sa inyong pook. at syempre sa nakakaalam wag sa walang alam....

 2. #2
  The word Christmas is derived from the Old English Cristes maesse, "Christ's Mass." :

  ( There is no certain tradition of the date of Christ's birth. Christian chronographers of the 3rd century believed that the creation of the world took place at the spring equinox, then reckoned as March 25; hence the new creation in the incarnation (i.e., the conception) and death of Christ must therefore have occurred on the same day, with his birth following nine months later at the winter solstice, December 25).

  ...

  According to a Roman almanac, the Christian festival of Christmas was celebrated in Rome by AD 336...

  ( The reason why Christmas came to be celebrated on December 25 remains uncertain, but most probably the reason is that early Christians wished the date to coincide with the pagan Roman festival marking the "birthday of the unconquered sun" ) (natalis solis invicti); this festival celebrated the winter solstice, when the days again begin to lengthen and the sun begins to climb higher in the sky. The traditional customs connected with Christmas have accordingly developed from several sources as a result of the coincidence of the celebration of the birth of Christ with the pagan agricultural and solar observances at midwinter. In the Roman world the Saturnalia (December 17) was a time of merrymaking and exchange of gifts. December 25 was also regarded as the birth date of the Iranian mystery god Mithra, the Sun of Righteousness. On the Roman New Year (January 1), houses were decorated with greenery and lights, and gifts were given to children and the poor. To these observances were added the German and Celtic Yule rites when the Teutonic tribes penetrated into Gaul, Britain, and central Europe. Food and good fellowship, the Yule log and Yule cakes, greenery and fir trees, and gifts and greetings all commemorated different aspects of this festive season. Fires and lights, symbols of warmth and lasting life, have always been associated with the winter festival, both pagan and Christian. Since the European Middle Ages, evergreens, as symbols of survival, have been associated with Christmas... [end quote]

  So as any rational person can see, there is no sound basis for Christmas, nor did Jesus (peace be upon him) or his true followers celebrate Christmas or ask anyone to celebrate Christmas, nor was there any record of anyone calling themselves Christians celebrating Christmas until several hundred years after Jesus. So were the companions of Jesus more righteously guided in not celebrating Christmas or are the people of today?

  Reference:

  http://www.britannica.com

  http://www.britannica.com/bcom/eb/ar...266282,00.html

 3. #3
  kapag may ber na ang buwan malapit na raw ang kapanganakan at birthday nino? dec 25? kanino? sigurado ba tayo? paano kung hindi ito totoo ok lang kasi nasusunod natin ang relihiyusong pagano, na maysariling dios?????

  magbubulag-bulagan ba tayo sa mga maling aral???

 4. Oct 6, 2011

 5. #4
  Roman Catholic ElCid's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Laudate Dominum
  ^ Tapos na kagad ang thread? lolz.

 6. #5
  荒れ狂う稲光のシェルミー skye_phoenix's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Since it's ber months na I'd like to be the first in Rot to greet everyone a...
 7. #6

 8. #7
  Fire Bomber Lead Guitarist OrionPax's Avatar
  Join Date
  Jul 2002
  Location
  Metroplex
  Walang basagan ng trip!! nyahaha

  Pinapakaelaman ba pag may Ramadan? pag may batuhan ng mas malaking itim na bato sa Mecca?

  Bakit ba dapat pakealaman ng isang Muslim ang mga pagdiriwang ng Kristiyanismo??

  Pwede naman kayong maki salo sa celebration eh

  Hindi ata alam ang term na "Religious Tolerance"

  Nyemas


 9. #8
  Non est Deus. Fac cum eo. Ateo's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Civitate Vaticana
  OKay, I have questions about Christmas:

  1. Totoo ba si Santa Claus? Meron bang maka-prove na di siya totoo? Paano?

  2. Anong masama kung maniwala ka na totoo si Santa Claus? Di ba wala namang mawawala sa iyo? E di baka sakali na lang...

  3. If I asked Santa Claus for a gift tapos di binigay, anong dahilan: a. The gift is bad for me, di ibibigay ni Santa kung bad; b. Ibibigay din niya but He said "wait", c. Kulang ako sa pananampalataya sa kanya. d. Tinetest lang niya ako.

 10. #9
  basta ako may santa hanggang ngayon.

  Tanong lang,
  1. parehas ba ng paniniwala ang Muslim at INC ukol sa pasko?
  2. nagdiriwang ba ang inc at muslim ng birthday nila?

  pa explain nalang


  salam...t

 11. #10
  荒れ狂う稲光のシェルミー skye_phoenix's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Basta ako I love Christmas because it is the only time of the year when you feel that unconditional love exist and that there is hope. Next to Christmas is Halloween/All Souls Day/All Saints Day 'cause 'em a horror freak.

 12. #11
  Sa mga ayaw sa pasko:
  Akin nalang 13th pay nyo.

 13. #12
  walang problema ang mga muslim at kristyano tungkol sa pasko kanya-kanyang kasiyahan na lang yan!

 14. #13
  Bakit may mga Iglesia Ni Cristo ang nagpa-practice ng ibang gawaing pampasko, like uma-attend yung iba ng Christmas Party?


  ^im sure may iba dito na may alam na INC pero uma-attend ng Christmas Party sa schools or offices.

 15. #14
  Quote Originally Posted by Qubetha View Post
  walang problema ang mga muslim at kristyano tungkol sa pasko kanya-kanyang kasiyahan na lang yan!

  ^nagpa-party din ba ang mga Aetheist and Muslims pag Pasko?
 16. #15
  Quote Originally Posted by skye_phoenix View Post
  Basta ako I love Christmas because it is the only time of the year when you feel that unconditional love exist and that there is hope. Next to Christmas is Halloween/All Souls Day/All Saints Day 'cause 'em a horror freak.


  ^gosh!
  I think we're on the same boat. I super like Holloween and Christmas - in fact I have a collection of Christmas Village Houses, action figures, etc. Ang saya saya!  I'm so excited kase lapit na naman Pasko, mai-didisplay ko na naman sila. Right now, im preparing for my Halloween Village.


  ^just to give you an idea, here's how it looks like (sample video)

  http://www.youtube.com/watch?v=depXKOx7qa0


  http://www.youtube.com/watch?v=Wxkvw...eature=related
  Last edited by Alfonso209; Oct 7, 2011 at 08:50 PM.

 17. #16
  iwan ko ba sa mga kapatid na hindi muslim sabi nila mahal namin si Hesus at sinusunod namin sya...hehehe paaano!!!!

  makit ayaw nyong aminin na mapaggawa kayong kasalanan sa mga ipinagbabawal,,,ang nakakalungkot kasi daw kinagisnan na namin..

  at ayaw sumunod sa Bibliya bakit? kinagisnan!!!!

  Christmas Tree o mga O pagsamba sa mga Rebulto


  Jer 10:2 Ganito ang sabi ng Panginoon, Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa, at huwag kayong manganglupaypay sa mga tanda ng langit; sapagka't ang mga bansa ay nanganglulupaypay sa mga yaon.

  Jer 10:3 Sapagka't ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan: sapagka't may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol.

  Jer 10:4 Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto; kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos.

  Jer 10:5 Sila'y gaya ng puno ng palma, na binilog, at hindi nagsasalita: kinakailangang pasanin, sapagka't hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagka't hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti.

 18. #17
  荒れ狂う稲光のシェルミー skye_phoenix's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  ^hindi ko masyado naintindihan ibig mong sabihin.

  But anyway, sensya na ha kung hindi kami banal, at least hindi na kailangan may mga eroplanong ibangga sa mga matataas na building para mag-bigayan kami ng regalo sa isa't-isa.

 19. #18
  Let's stop and talk awhile. tonton's Avatar
  Join Date
  Aug 2000
  Location
  Sumatra beans
  I overheard 2 canadians: Thanksgiving is my favorite holiday. No need to buy gifts. No religious overtones.

 20. #19
  ganon ba kayo kapag binigyan ng mga talata sa bibliya na makapag bunyag ng inyong mga ginagawa na bawal lumalayo kayo na parang walang nakita at narinig!!!!!

 21. Oct 8, 2011

 22. #20
  荒れ狂う稲光のシェルミー skye_phoenix's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Quote Originally Posted by ebragais View Post
  ganon ba kayo kapag binigyan ng mga talata sa bibliya na makapag bunyag ng inyong mga ginagawa na bawal lumalayo kayo na parang walang nakita at narinig!!!!!
  Para sakin ba toh?

  Hindi naman yung verses ang tinutukoy ko na hindi ko maintindihan eh, yung nauna dun. Yung tungkol sa may mga nag sasabing mahal niyo daw si Jesus?

Page 1 of 5 1 2 ... Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  Hot Topics

PROMO: Pitch Perfect 3

Get a chance to win exclusive movie item from Pitch Perfect 3.

Get a chance to win exclusive movie item from Pitch Perfect 3.

read more
SHOWBIZ: Bb. Pilipinas 2018

Check out the list of the 40 official candidates for Binibining Pilipinas 2018 here!

Check out the list of the 40 official candidates for Binibining Pilipinas 2018 here!

read more
FITNESS: 2018 Body Goals!

Do you want to be in better shape this 2018? Check out this forum for more tips.

Do you want to be in better shape this 2018? Check out this forum for more tips.

read more
HOBBIES: PEx Smashers Club

Play badminton with some of our most active PExers. Know how to join the club here.

Play badminton with some of our most active PExers. Know how to join the club here.

read more