Trinity. - Page 82 | Realm of Thought | PinoyExchange

Page 82 of 84 First ... 32 72 81 82 83 ... Last
Results 1,621 to 1,640 of 1663
 1. #1621
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Tapos nang UMAKYAT at BUMABA na si Jesus, pero ang paulit-ulit pa rin ninyong ipinangangaral na mga INC ay ang nauunang apat na evangelio sa Bagong Tipan, na ang mga nilalaman ay mga pagsasalaysay lamang ng mga alagad nang panahong si Jesus ay nasa lupa pa at kasama pa nila.
  Hindi pa bumababa sa Cristo mula nang umakyat Siya sa langit! Ang sinasabi mong "pagbaba" Niya bago Siya umakyat ay nang mamatay Siya at malibing:

  Ephesians 4:9
  King James Version (KJV)
  “(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?”

  Sabi pati sa biblia, sa pagbaba ni Cristo o sa second coming Niya, lahat ay MAKIKITA Siya! E wala pa naman tayong nakikitang bumaba mula sa langit, meron na ba?

  Revelation 1:7
  King James Bible
  Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.

  ^Pati nga raw yung sumaksak sa Kanya ay makikita Siya so may pagbangon din ng mga namatay na!

  Magpahanggang ngayon pa rin, ipinangangaral pa rin ninyong si Jesus ang LITERAL NA DAAN paparoon sa Ama dahil Siya ang TAGAPAMAGITAN? Wala na si Jesus sa lupa kaya saan hahagilapin ng mga tinuturuan mo si Jesus para gawing DAAN at TAGAPAMAGITAN?
  Kahit nasa langit na si Cristo, ang tungkulin Niya bilang DAAN at TAGAPAMAGITAN sa Ama ay hindi mawawala sapagka't hindi Siya magbabago:

  Hebrews 13:8
  King James Bible
  Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.

  John 14:3 "And if I go (Kapag si Jesus ay umakyat na).... I will come again (Siya ay pariritong muli sa kapahayagang Espiritu Santo)
  Hindi Siya pariritong Espiritu Santo DAHIL ayon nga sa biblia, makikita ng bawa't mata ang pagbaba Niya AT HINDI Siya nagbabago. Umakyat Siyang tao at bababa Siyang tao rin:

  Acts 1:11
  King James Bible
  Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.


  5 Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?

  Mayroong patutunguhan si Jesus - sa langit - at may DAAN paparoon. Kaya papaanong si Jesus ang LITERAL NA DAAN paparoon sa Ama, gayung "Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon" na si Jesus ang paroroonan?

  SI JESUS ANG LITERAL NA DAAN ayon sa unawa ninyo, at nagpirmi na kayo doon. Paano naman ang si Jesus ang KATOTOHANAN at BUHAY?
  Ang pagiging daan kay Cristo ay sa pamamagitan ng pag-anib sa Kanyang katawan o iglesia:

  John 10:7 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. 8 All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them. 9 I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. 10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

  John 10:1
  King James Bible
  Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.

  ITO ANG KATOTOHANAN AT BUHAY NA WALANG HANGGAN na maalamang lahat ng mga tao na IISA LANG ANG DIYOS at ito ay ang Ama at si Cristo ay isinugo ng Diyos:

  John 17:1 & 17:3
  King James Bible
  1 These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

  3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

  Jesus saith I am the WAY." Si Jesus ang DAAN, dahil sa mga DAAN o paraan ng kaligtasan na Kaniyang itinuro at ipinakita sa pamamagitan ng mga HALIMBAWA - sa papel na Anak ng Dios.

  1 Peter 2:21 "For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:"

  Sundan natin ang mga DAAN NG KALIGTASAN o paraan ng kaligtasan na Kaniyang itinuro at ipinakita sa pamamagitan ng HALIMBAWA - sa salita at sa gawa - at tayo'y maliligtas. Ngayon, kunin natin ang talatang ibinigay mo.

  Jon 8:16 "And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me."

  1 Cor. 2:15 " But he that is spiritual (Ang TAONG ESPIRITUWAL) judgeth all things (ay naghahatol sa lahat ng mga bagay na nauukol sa espirituwal), yet he himself is judged of no man (at hindi siya dapat hinaharulan ng sinomang TAONG AYON SA LAMAN).

  Ako, bilang anak ng Dios gaya ni Jesus (sa papel na Anak ng Dios) at isang TAONG ESPIRITUWAL, hindi baga't sinasabi ko sa iyo na ang mga paghatol ko sa iyo ay totoo? at ako ay hindi mo dapat hinahatulan dahil isa kang TAONG AYON SA LAMAN?

  1 Cor. 216 "For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ."

  "For I am not alone, but I and the Father that sent me" - Hindi ako nag-iisa sa paghatol sa iyo dahil kasama ko ang Ama - si Jesucristo na siyang Espiritu Santo - na nagsugo sa akin at sumasa akin, kaya ako ay mayroong "kaisipan ni Cristo".

  Si Jesus hangga't maaari, ang gusto ay maligtas ang lahat ng mga tao. At ang sinomang "may kaisipan ni Cristo," ay ganoon din ang gusto, gaya ko. Pero nakaharang kayong mga lider ng pananampalataya sa naising ito ni Jesus (ang Tagapagligtas), at sa naisin ko ring ito, ako na isang kamanggawa Niya sa kaligtasan.

  Mateo 23:13 "Datapuwa't sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo (ang lahat ng mga lider ng pananampalataya), mga mapagpaimbabaw! sapagka't sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao: sapagka't kayo'y hindi na nagsisipasok (sa katotohanan), at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mangakapasok."
  MALABO pa sa sabaw ng adobong pusit yang sinabi mo Aida! Pinapakumplika mo yung NAPAKASIMPLE at MALINAW na sitas para lang maipilit mo yang opinyon mo! alam kong alam mo yan!

  Ang sinasabi ni Cristo ay DALAWA sila ng Ama Niya at hindi Siya nag-iisa na gumaganap sa papel ng dalawa, huy! HEYNAKUPO!!!

 2. #1622
  Quote Originally Posted by aida View Post
  ISAIAH 46:11 "Calling a RAVENOUS BIRD from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it"

  RAVENOUS BIRD - FELIX MANALO.

  Ezekiel 39:4 "Thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou, and all thy bands, and the people that is with thee: I will give thee unto the RAVENOUS BIRDS of every sort, and to the beasts of the field to be devoured."

  RAVENOUS BIRDS - Felix Manalo, Erano Manalo. Eduardo Manalo?????

  Ezekiel 39:4 "Ikaw ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel, ikaw, at ang lahat mong mga pulutong, at ang mga bayan na kasama mo: aking ibibigay ka sa mga mangdadagit na ibong sarisari, at sa mga hayop sa parang upang lamunin ka." ?????????

  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post
  Ano muna ang intindi mo dyan, Aida?

  inc's sa liner question only na reply
  from their lousy apologist na kidlat
  kaya many many coming out from
  this groupie groupie money only
  sa kanilang diversion tactics lang
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post
  There's no such thing as "apologists" in INC. I have nothing to apologize for!
  Quote Originally Posted by taglishLurker View Post
  What ba kasi ang apologist na obvious na deep in denial ka na lang.

 3. #1623
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post
  Hindi pa bumababa sa Cristo mula nang umakyat Siya sa langit!
  Si Jesus bago UMAKYAT ay nangako sa mga alagad (datapuwa't hindi pa nila nauunawaan noon ang pangakong ito ni Jesus):

  John 14:18 "I will not leave you comfortless (Ang sinasabi ni Jesus dito ay Siya na Comforter o Holy Ghost): I will come to you (Siya'y PARIRITO, o Siya na Espiritu Santo ay sasa kanila)."

  Sa utos Niya tungkol sa pagbabautismo (Matt. 28:19), ay kasunod din Niyang sinabi:

  Matt. 28:20 "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway..... (Ako, na siyang Espiritu Santo ay sasa inyo palagi)."

  Ang Dios kapag Kaniyang sinalita, mangyayari at Kaniyang gagawin (Eze. 24:14). At si Jesus nga, matapos UMAKYAT ay BUMABA sa kapahayagang Espiritu Santo at suma kanila:

  Acts 2:1 "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

  2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.

  3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.

  4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues....(ESPIRITUWAL NA WIKA)"

  Si Jesus ay nakilala ng mga alagad sa dalawang papel na Kaniyang ginampanan sa lupa - Ama (Christ) at Anak (son of the living God - Matt. 16:16). Nang ang Espiritu Santo ay suma kanila na, at napagkilala nilang si Jesus din pala ang Espiritu Santo, doon pa lang isinulat ni Juan na "ANG TATLONG ITO AY IISA" (I John 5:7) o ang "Ama, Anak at Espiritu Santo" ay TATLONG KAPAHAYAGAN ng iisang Dios na si Jesucristo. Kaya't sa utos na pagbabautismo sa Mateo 28:19 na "SA PANGALAN ng Ama, Anak at Espiritu Santo," silang lahat ay SA PANGALAN ni Jesucristo nagbautismo (Acts 2:38).

  Ang mga alagad ay mga UNANG SAKSI pa lang sa katotohanang ito. Narito si Jesucristo - ang IKALAWANG SAKSI, na siyang nagpapatotoo sa kanilang ipinahayag:

  Rev. 1:8 "I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty."

  "saith the Lord" - Dito ay ang Espiritu Santo mismo na si Jesucristo mismo ang nagsasalita

  "which is - Ipinahahayag Niya dito na Siya ay nasa kapahayagang Espiritu Santo (simula sa Araw ng Pentecostes, magpahanggang NGAYON)

  "which was" - Siya ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan

  "which is to come" - Tapos na ang "PAGPARITO" ni Jesus, kaya ang Kaniyang MULING PAGPAPAKITA ang sinasabi Niya dito

  Ephesians 4:9
  King James Version (KJV)
  “(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?”
  Hindi mo kinompleto ang kabuuang mensaheng ipinararating ni Pablo.

  Eph 4:9 "(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?

  Eph 4:10 "He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)"

  Ang ipinahahayag dito ni Pablo ay ganito:

  9 - Umakyat na, pero bumaba muna nang una o nagpahayag sa laman o KATAWAN.

  10. Siya na bumaba sa Kapahayagang ESPIRITU SANTO (sa Araw ng Pentecostes - Acts 2:4, at suma alagad), ang siya ring umakyat.

  Ang sinasabi mong "pagbaba" Niya bago Siya umakyat ay nang mamatay Siya at malibing:
  Walang sinasabi si Pablo sa Efeso 4:9-10 tungkol sa pagkamatay ni Jesus. Ang sinabi Niya ay BUMABA Siya nang una o nagpahayag sa laman. Dito ay ipinakikilala ni Pablo si Jesuscristo sa mga mambabasa ng Biblia na "Si Jesus ang nag-iisang Dios na nagpahayag sa TATLONG KAPAHAYAGAN." Narito ang katibayan (OVERALL GOD):

  Romans 9:5 "Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came (Si Jesucristo ay naparito na nagpahayag sa laman, bago umakyat), who is over all, God blessed for ever. Amen."

  1 Tim. 3:16 "And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh..."

  Ang mga katotohanang ito ay ipinahayag ng mga alagad, datapuwa't sinasalungat mo upang ang katuruan ng INC ang manaig. Si Jesucristo ang siya ring kahapon o ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan, at NGAYON (Heb. 13:8); sa Lumang Tipan ay nagsalita Siya:

  Jer 3:14 "Turn, O backsliding children, saith the LORD; for I am married unto you...."

  Ang makilala ng mga tao na si Jesucristo ang tunay na Dios o "Jesucristo" ang tunay at walang hanggang PANGALAN ng Dios (1 John 5:20), ay ang Siya din ang kanilang maging "ESPIRITUWAL NA ASAWA". Kaya't ang hindi ninyo pagtuturo sa mga patotoo ni Jesucristo mismo at ng Kaniyang mga alagad sa Biblia, at sa halip ay sinasalungat ninyo, ito ang katumbas ng PAGBABAWAL SA PAG-AASAWA sa Panginoon.

  1 Tim 4:3 "Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats..."

  Sa ginagawa ninyong ito, ang "pagkakamit ng buhay na walang hanggan" kapiling si Jesucristo, sa mga tao ay inilalayo ninyo.

  Rev 19:7 "Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come (ITO NA ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN), and his wife (maging lalake o babae man) hath made herself ready."

 4. #1624
  [QUOTE=aida;76467590]Si Jesus bago UMAKYAT ay nangako sa mga alagad (datapuwa't hindi pa nila nauunawaan noon ang pangakong ito ni Jesus):

  John 14:18 "I will not leave you comfortless (Ang sinasabi ni Jesus dito ay Siya na Comforter o Holy Ghost): I will come to you (Siya'y PARIRITO, o Siya na Espiritu Santo ay sasa kanila)."[QUOTE]

  Heynakupo - ISINUGO ng Diyos ang banal na espiritu santo ayon sa kahilingan Cristo:

  Juan 14:26 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi.

  Juan 14:16 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo.

  ^Kitang-kita naman dyan na HINDI SI CRISTO ang Espiritu Santo! Susme!!! HIndi rin Siya ang Ama!

  Sa utos Niya tungkol sa pagbabautismo (Matt. 28:19), ay kasunod din Niyang sinabi:

  Matt. 28:20 "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway..... (Ako, na siyang Espiritu Santo ay sasa inyo palagi)."

  Ang Dios kapag Kaniyang sinalita, mangyayari at Kaniyang gagawin (Eze. 24:14). At si Jesus nga, matapos UMAKYAT ay BUMABA sa kapahayagang Espiritu Santo at suma kanila:

  Acts 2:1 "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

  2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.

  3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.

  4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues....(ESPIRITUWAL NA WIKA)"

  Si Jesus ay nakilala ng mga alagad sa dalawang papel na Kaniyang ginampanan sa lupa - Ama (Christ) at Anak (son of the living God - Matt. 16:16). Nang ang Espiritu Santo ay suma kanila na, at napagkilala nilang si Jesus din pala ang Espiritu Santo, doon pa lang isinulat ni Juan na "ANG TATLONG ITO AY IISA" (I John 5:7) o ang "Ama, Anak at Espiritu Santo" ay TATLONG KAPAHAYAGAN ng iisang Dios na si Jesucristo. Kaya't sa utos na pagbabautismo sa Mateo 28:19 na "SA PANGALAN ng Ama, Anak at Espiritu Santo," silang lahat ay SA PANGALAN ni Jesucristo nagbautismo (Acts 2:38).

  Ang mga alagad ay mga UNANG SAKSI pa lang sa katotohanang ito. Narito si Jesucristo - ang IKALAWANG SAKSI, na siyang nagpapatotoo sa kanilang ipinahayag:

  Rev. 1:8 "I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty."

  "saith the Lord" - Dito ay ang Espiritu Santo mismo na si Jesucristo mismo ang nagsasalita

  "which is - Ipinahahayag Niya dito na Siya ay nasa kapahayagang Espiritu Santo (simula sa Araw ng Pentecostes, magpahanggang NGAYON)

  "which was" - Siya ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan

  "which is to come" - Tapos na ang "PAGPARITO" ni Jesus, kaya ang Kaniyang MULING PAGPAPAKITA ang sinasabi Niya dito  Hindi mo kinompleto ang kabuuang mensaheng ipinararating ni Pablo.

  Eph 4:9 "(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?

  Eph 4:10 "He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)"

  Ang ipinahahayag dito ni Pablo ay ganito:

  9 - Umakyat na, pero bumaba muna nang una o nagpahayag sa laman o KATAWAN.

  10. Siya na bumaba sa Kapahayagang ESPIRITU SANTO (sa Araw ng Pentecostes - Acts 2:4, at suma alagad), ang siya ring umakyat.  Walang sinasabi si Pablo sa Efeso 4:9-10 tungkol sa pagkamatay ni Jesus. Ang sinabi Niya ay BUMABA Siya nang una o nagpahayag sa laman. Dito ay ipinakikilala ni Pablo si Jesuscristo sa mga mambabasa ng Biblia na "Si Jesus ang nag-iisang Dios na nagpahayag sa TATLONG KAPAHAYAGAN." Narito ang katibayan (OVERALL GOD):

  Romans 9:5 "Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came (Si Jesucristo ay naparito na nagpahayag sa laman, bago umakyat), who is over all, God blessed for ever. Amen."

  1 Tim. 3:16 "And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh..."

  Ang mga katotohanang ito ay ipinahayag ng mga alagad, datapuwa't sinasalungat mo upang ang katuruan ng INC ang manaig. Si Jesucristo ang siya ring kahapon o ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan, at NGAYON (Heb. 13:8); sa Lumang Tipan ay nagsalita Siya:

  Jer 3:14 "Turn, O backsliding children, saith the LORD; for I am married unto you...."

  Ang makilala ng mga tao na si Jesucristo ang tunay na Dios o "Jesucristo" ang tunay at walang hanggang PANGALAN ng Dios (1 John 5:20), ay ang Siya din ang kanilang maging "ESPIRITUWAL NA ASAWA". Kaya't ang hindi ninyo pagtuturo sa mga patotoo ni Jesucristo mismo at ng Kaniyang mga alagad sa Biblia, at sa halip ay sinasalungat ninyo, ito ang katumbas ng PAGBABAWAL SA PAG-AASAWA sa Panginoon.

  1 Tim 4:3 "Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats..."

  Sa ginagawa ninyong ito, ang "pagkakamit ng buhay na walang hanggan" kapiling si Jesucristo, sa mga tao ay inilalayo ninyo.

  Rev 19:7 "Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come (ITO NA ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN), and his wife (maging lalake o babae man) hath made herself ready."
  Hay nakupo, Aida, sobrang imbento na itong mga pinagsasabi mo eh! Gumagamit ka ng sitas pero maling-mali ang intindi mo!

  Hindi nga pwedeng gumanap ng iba't ibang "papel" si Cristo dahil HINDI SIYA nagbabago at HINDI SIYA sinungaling!

  Alam mo bang kapag Diyos ka at gumanap ka ng papel ng tao, DINADAYA mo ang tao, nagsisinungaling ka!

  At ginagawa mong sinungaling ang Diyos dahil eto ang sabi Niya mismo:

  Hosea 11:9 Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: sapagka't ako'y Dios, at hindi tao; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.

  Hindi maaaring maging Diyos at tao ang Diyos dahil:

  Malachi 3:6 Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob ay hindi nangauubos.

 5. #1625
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post

  Sabi pati sa biblia, sa pagbaba ni Cristo o sa second coming Niya, lahat ay MAKIKITA Siya! E wala pa naman tayong nakikitang bumaba mula sa langit, meron na ba ?
  LITERAL NA LITERAL ang unawa mo sa Biblia. Ang "makita" sa Biblia, ay simbolo ng "makilala." Kaya nga ang "espirituwal na bulag" ay "hindi nakikilala ang Dios".

  Revelation 1:7
  King James Bible
  Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him : and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.
  "And they also which pierced him" - Ang "ulusin" ay katumbas ng "pagpatay kay Jesus" o sa katotohanan. Kaya ang "every eye shall see him" Siya ay makikilala ng lahat Niyang mga PILI maging nilang mga lider ng pananampalataya na mga ESPIRITUWAL NA BULAG na pinapatay ang katotohanan sa pagsasalita ng kasinungalingan gaya ni Pablo - ang dating si Saul na isang lider ng pananampalataya (Acts 9:1-6).

  Ang sabi mo, ang SECOND COMING ay hindi pa nangyayari, gayung nangyari na. Ang UNANG PAGPARITO ni Jesus ay nang Siya ay "bumaba nang una" o nagpahayag sa laman. At ang IKALAWANG PAGPARITO ay nang Siya ay bumaba sa kapahayagang Espiritu Santo. Sa Lumang Tipan ay walang aktwal na "second coming" dahil hindi pa Siya nagkakatawang-tao noon.

  Matt. 24:37 "But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be."

  Ang sabi mo rin, hindi alam ni Jesus kung kailan Siya paririto. Hayan at nakasulat na sinabi ni Jesus: "Kung paanong sa panahon ni Noe o sa Lumang Tipan, ay ganoon din Siya paririto."So ano ngayon ang hindi mo nauunawaan? Ang kapahayagan ng aktwal at espirituwal na PAGPARITO ni Jesus, bunga ng hindi mo tunay na pagkakilala kay Jesus at 'di pagkaunawa sa hiwaga ng evangelio.

  Juan 14:18 "Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y PARIRITO sa inyo. (o si Jesucristo na siyang Espiritu Santo ay sasa Kaniyang mga alagad).

  Samakatuwid, kung paanong si Jesus na siyang Espiritu Santo ay "espirituwal na pumarito" sa Bagong Tipan sa paraang Siya ay suma alagad ("And they were filled with the Holy Ghost" - Acts 2:4), ganoon din Siya pumarito o suma Kaniyang mga alagad sa Lumang Tipan.

  Hebreo 13:8 "Si Jesucristo ay siya ring kahapon (ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan - WHICH WAS) at ngayon (ang Espiritu Santo sa Bagong Tipan - WHICH IS), oo at magpakailan man (magpahanggang NGAYON, hanggang sa Kaniyang MULING PAGPAPAKITA)."

  Hindi mo makakayang tanggapin ang lahat ng mga katotohanang ito dahil isa kang espirituwal na bulag at bilanggo ng mga maling katuruan at doktrina!

  ^Pati nga raw yung sumaksak sa Kanya ay makikita Siya so may pagbangon din ng mga namatay na
  Sa pisikal na pagkamatay ng isang tao ay doroon agad-agad ang hatol o UNANG PAGHUHUKOM. Kaya paanong ibabangon pa o muling bubuhayin ang namatay na? Ang mahatulang LIGTAS pagkamatay ay mapapasa sinapupunan ni Abraham, at ang mga HINDI LIGTAS ay sa dagat-dagatang apoy.

  Lucas 16:23 "And in hell he (Yaong TAONG MAYAMAN na sumisimbolo sa isang lider ng pananampalataya na mayaman sa espirituwal na karunungan sa ganang kaniyang sarili ay nagkamit ng IKALAWANG ESPIRITUWAL NA KAMATAYAN o HINDI NALIGTAS) lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom."

  IN HELL - BEING IN TORMENTS - Pagdurusa nga ang mapasa dagat-dagatang apoy dahil sa panghihinayang at pagsisisi dahil sa hindi pagkaligtas, gaya doon sa Taong Mayaman.

  Kahit nasa langit na si Cristo, ang tungkulin Niya bilang DAAN at TAGAPAMAGITAN sa Ama ay hindi mawawala sapagka't hindi Siya magbabago:

  Hebrews 13:8
  King James Bible
  Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.
  1 Tim. 2:5 "For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;" MAN CHRIST JESUS - Si Jesucristo, ang Dios na nahayag sa laman, sa papel na Anak ng Dios.

  Hindi Siya pariritong Espiritu Santo DAHIL ayon nga sa biblia, makikita ng bawa't mata ang pagbaba Niya AT HINDI Siya nagbabago. Umakyat Siyang tao at bababa Siyang tao rin:

  Acts 1:11
  King James Bible
  Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.
  Paulit-ulit ka na lang sa lahat ng usapan. Ang "makubli sa paningin" ay ang hindi na makita.

  Gawa 1:9 "At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas; at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin.

  Ang pagiging daan kay Cristo ay sa pamamagitan ng pag-anib sa Kanyang katawan o iglesia:

  John 10:7 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. 8 All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them. 9 I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. 10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

  John 10:1
  King James Bible
  Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.
  Sa mga talata, walang binabanggit na mga salitang "daan, sa pamamagitan, pag-anib, katawan, at iglesia" kaya IMBENTO mo lang ang mga pinagsasasabi mo! Inaangkin mo ang mga talata, at pagkatapos ay ikinakapad mo sa mga katuruan ninyo! "Magsilabas at magsihiwalay kayo sa lahat ng mga RELIHIYON" - ito ang katotohanan.

  MALABO pa sa sabaw ng adobong pusit yang sinabi mo Aida! Pinapakumplika mo yung NAPAKASIMPLE at MALINAW na sitas para lang maipilit mo yang opinyon mo! alam kong alam mo yan!

  Ang sinasabi ni Cristo ay DALAWA sila ng Ama Niya at hindi Siya nag-iisa na gumaganap sa papel ng dalawa, huy! HEYNAKUPO!!!
  I AND MY FATHER ARE TWO?.....AND THESE THREE ARE THREE?

 6. #1626
  Quote Originally Posted by aida View Post
  LITERAL NA LITERAL ang unawa mo sa Biblia. Ang "makita" sa Biblia, ay simbolo ng "makilala." Kaya nga ang "espirituwal na bulag" ay "hindi nakikilala ang Dios".
  Sarili mo na namang interpretasyon yan Aida! Bakit pa gagamit ng salitang "makita" sa biblia kung makakagamit naman ng saliang "makilala"?! Heynaupo! E parehong nasa biblia ang mga salitang yan - makita at makilala! Bakit palalabuin pa? Kaya nga para maipagtanggol mo yang mga sinasabi mo ay nag-iimbento ka! Palala nang palala ang kasinungalingan mo hanggang sa lumayo ka na nang lumayo sa katotohanan!

  "And they also which pierced him" - Ang "ulusin" ay katumbas ng "pagpatay kay Jesus" o sa katotohanan.
  Tama yan pareho, si Cristo ay katotohanan ayon sa biblia kaya ang pagpatay sa Kanya, hindi lamang ang buhay Niya ang kinitil kundi maging ang katotohanang dala Niya.

  Kaya ang "every eye shall see him" Siya ay makikilala ng lahat Niyang mga PILI maging nilang mga lider ng pananampalataya na mga ESPIRITUWAL NA BULAG na pinapatay ang katotohanan sa pagsasalita ng kasinungalingan gaya ni Pablo - ang dating si Saul na isang lider ng pananampalataya (Acts 9:1-6).
  Anong sinasabi mo dito, mga pili at mga lider lang ng mga "espirituwal na bulag" ang makakakita - e di HINDI LAHAT yan! At sinasabi mo pa na sinungaling si Apostol Pablo, yan ba ang sinasabi mo dito?

  Ang sabi mo, ang SECOND COMING ay hindi pa nangyayari, gayung nangyari na.
  Kung nangyari na, nasan na ang walang kamatayan, kalungkutan, pagluha, walang sakit ayon sa sitas na ito? E mukhang kabaligtaran ang sitwasyon ngayon?

  Revelation 21:4
  King James Bible
  And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

  Ang UNANG PAGPARITO ni Jesus ay nang Siya ay "bumaba nang una" o nagpahayag sa laman. At ang IKALAWANG PAGPARITO ay nang Siya ay bumaba sa kapahayagang Espiritu Santo. Sa Lumang Tipan ay walang aktwal na "second coming" dahil hindi pa Siya nagkakatawang-tao noon.
  Nang ipanganak si Cristo, yan ng katuparan ng pangako ng Diyos na ang Kanyang (Diyos) pagbabalik sa lupa ng tao ay mahahayag sa pamamagitan ng Kanyang Anak na isisilang ng tao. HINDI nag-encarnate o ginawa ng Diyos na tao ang Kanyang sarili! Wala yang idea mo na yan sa biblia!

  Matt. 24:37 "But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be."

  Ang sabi mo rin, hindi alam ni Jesus kung kailan Siya paririto. Hayan at nakasulat na sinabi ni Jesus: "Kung paanong sa panahon ni Noe o sa Lumang Tipan, ay ganoon din Siya paririto."


  Alam ba ni Noe kung kailan uulan nang 40 araw? Eto ang buong sabi sa biblia:

  Matthew 24:36-39
  KJV
  36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. 37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be. 38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark, 39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.

  AT tandaan mong ang arko ay itinayo ni Noe sa gitna ng gubat, malayo sa dagat o anumang tubig kaya pinagtatawanan lang siya ng mga tao!


  So ano ngayon ang hindi mo nauunawaan? Ang kapahayagan ng aktwal at espirituwal na PAGPARITO ni Jesus, bunga ng hindi mo tunay na pagkakilala kay Jesus at 'di pagkaunawa sa hiwaga ng evangelio.
  KAYA MALINAW NA MALINAW na HINDI MO BINABASA nang buo ang mga sitas sa biblia. Ikaw ang nagpuputol-putol na ibinibintang mo sa akin, Kaya HINDI MO NAIINTINDIHAN ANG MGA SINASABI MO!

  Juan 14:18 "Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y PARIRITO sa inyo. (o si Jesucristo na siyang Espiritu Santo ay sasa Kaniyang mga alagad).

  Samakatuwid, kung paanong si Jesus na siyang Espiritu Santo ay "espirituwal na pumarito" sa Bagong Tipan sa paraang Siya ay suma alagad ("And they were filled with the Holy Ghost" - Acts 2:4), ganoon din Siya pumarito o suma Kaniyang mga alagad sa Lumang Tipan.

  Hebreo 13:8 "Si Jesucristo ay siya ring kahapon (ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan - WHICH WAS) at ngayon (ang Espiritu Santo sa Bagong Tipan - WHICH IS), oo at magpakailan man (magpahanggang NGAYON, hanggang sa Kaniyang MULING PAGPAPAKITA)."
  LUMULUSOT KA PA AIDA! Hindi si Cristo ang bumalik kundi NAGPADALA SIYA ng Espiritu Santo at HINDI SIYA ang Espiritu Santo:

  John 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; 17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.

  ^Nakita mo ang ginamit na salitang ANOTHER? Kasi ang sabi ng mga apostol ang Father (God) ang comfort nila:

  KJV
  2 Corinthians 1:3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; 4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.


  Kaya ang sabi ni Cristo, MANANALANGIN SIYA SA AMA UPANG MAGPADALA NG IBANG COMFORTER - yan ang Holy Spirit, naintindihan mo na? Si Cristo ang magpapadala, kaya HINDI Siya (Cristo) ang bababa kundi IBANG Comforter (dahil hindi ang Diyos yun)!

  Hindi mo makakayang tanggapin ang lahat ng mga katotohanang ito dahil isa kang espirituwal na bulag at bilanggo ng mga maling katuruan at doktrina!
  Talagang hindi ko makakayang tumanggap ng kasinungalingan na kagaya mo, tanggap na tanggap mo yang mga inimbento mo!


  Sa pisikal na pagkamatay ng isang tao ay doroon agad-agad ang hatol o UNANG PAGHUHUKOM. Kaya paanong ibabangon pa o muling bubuhayin ang namatay na? Ang mahatulang LIGTAS pagkamatay ay mapapasa sinapupunan ni Abraham, at ang mga HINDI LIGTAS ay sa dagat-dagatang apoy.
  Mas marunong ka pa sa biblia!!! Walang sinasabing meron agad-agad paghuhukom! Eto ang sabi sa biblia:

  John 5:25
  King James Bible
  Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

  1 Thessalonians 4:16
  King James Bible
  For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:


  Lucas 16:23 "And in hell he (Yaong TAONG MAYAMAN na sumisimbolo sa isang lider ng pananampalataya na mayaman sa espirituwal na karunungan sa ganang kaniyang sarili ay nagkamit ng IKALAWANG ESPIRITUWAL NA KAMATAYAN o HINDI NALIGTAS) lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom."

  IN HELL - BEING IN TORMENTS - Pagdurusa nga ang mapasa dagat-dagatang apoy dahil sa panghihinayang at pagsisisi dahil sa hindi pagkaligtas, gaya doon sa Taong Mayaman.
  Kaya ang parable ukol kay Abraham at sa taong mahirap at mayaman ay ILLUSTRATION LAMANG na kahit anong yaman ng tao, balewala ito pag namatay siya dahil hindi nito mabibili ang kaligtasan at pagkandili ng Diyos!


  1 Tim. 2:5 "For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;" MAN CHRIST JESUS - Si Jesucristo, ang Dios na nahayag sa laman, sa papel na Anak ng Dios.
  Dito kitang-kita ang BALUKTOT mong pagkaintindi sa malinaw na sitas, WALANG PAPEL-PAPEL sa Diyos! Yang idea mo na yan ay RIDICULOUS! Eto uli ang sitas na yan:

  1 Timothy 2:5
  King James Bible
  For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;

  Alam mo ba ang ibig sabihin ng MEDIATOR? Ito ay NASA GITNA NG DALAWA: Diyos at Tao - nasa GITNA SI CRISTO! Kapag Diyos si Cristo, paano pa nya magagampanan ang papel ng Mediator? MALINAW NA DALAWA SILA di ba? Hindi isa. Kaya ang Diyos at ang mediator ay hindi mapapapelan ng isang Cristo lamang. MArunong ka ba ng math?

  Paulit-ulit ka na lang sa lahat ng usapan. Ang "makubli sa paningin" ay ang hindi na makita.

  Gawa 1:9 "At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas; at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin.
  Ako pa ang paulit-ulit! NAKITA NILA ANG PAG-AKYAT NI CRISTO hanggang sa Siya ay makubli na sa ulap. NAKITA NILA kaya HINDI espiritu si Cristo, naiintindihan mo ba?


  Sa mga talata, walang binabanggit na mga salitang "daan, sa pamamagitan, pag-anib, katawan, at iglesia" kaya IMBENTO mo lang ang mga pinagsasasabi mo! Inaangkin mo ang mga talata, at pagkatapos ay ikinakapad mo sa mga katuruan ninyo! "Magsilabas at magsihiwalay kayo sa lahat ng mga RELIHIYON" - ito ang katotohanan.
  Si Cristo ang daan sa Ama. Iniuutos ni Cristo na pumasok ang lahat sa pinto na Siya (Siya ang pinto) at mabilang sila sa Kanyang mga tupa. Iot lamang ang nag-iisa at tunay na relihiyon. Tama ka na dapat magsialis kayo sa ibang mga relihiyon pero may isang tunay at doon dapat umanib!

  I AND MY FATHER ARE TWO?.....AND THESE THREE ARE THREE?
  Ang ibig lang sabihin ng I and the Father are one ay IISA ang kanilang kaisipan at gawain. Sinabi rin ni Cristo na Siya at ang kanyang mga tupa ay one, so lahat ba sila ay Diyos na?

  KJV
  John 17:20 Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word; 21 That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

 7. #1627
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post
  Sarili mo na namang interpretasyon yan Aida! Bakit pa gagamit ng salitang "makita" sa biblia kung makakagamit naman ng saliang "makilala"?! Heynaupo! E parehong nasa biblia ang mga salitang yan - makita at makilala! Bakit palalabuin pa? Kaya nga para maipagtanggol mo yang mga sinasabi mo ay nag-iimbento ka! Palala nang palala ang kasinungalingan mo hanggang sa lumayo ka na nang lumayo sa katotohanan!

  Rev 1:7 "Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen."

  EVERY EYE SHALL SEE HIM - Ito ang pinag-uusapan natin, na ayon sa'yo ay SECOND COMING ni Jesus kung saan Siya ay MAKIKITA NG LAHAT NG MGA TAO. Kung ang pangkalahatang mga tao ay LITERAL Siyang makikita, bakit kailangan pang banggitin ang [I]"they also which pierced him" eh lahat na nga.

  Ang ipinahahayag dito ni Juan ay ang "pagsa-tao ng Espiritu Santo na si Jesucristo" sa mga PILI matapos na sila'y maipanganak ng TUBIG. Ang Espiritu Santo dahil hindi nakikita, makikilala nga nila na si Jesucristo ang tunay na Dios, sa sandaling Siya ay suma kanila. Kaya nga, ang ESPIRITUWAL NA BULAG na espirituwal na 'di nakakakita, ay hindi nakikilala ang Dios.

  Ang Rev, 1:7 ay katumbas ng sinasabi ng Dios na "FOR ALL SHALL KNOW ME" na may proseso. Sa taong "ipinanganak ng TUBIG" o nakinig nang nakinig ng katotohanan, siya'y "ipanganganak ng ESPIRITU" o ang Espiritu Santo na si Jesucristo ay sasa kaniya. Sa ganito, ang tao ay "ipinanganak ng Dios:"

  1 Jn 3:9 "Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God."

  1 Jn 4:7 "Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God."

  "For every one that loveth is born of God" - o ang sinomang iniibig ang kaligtasan ng kapuwa ay ipinanganak ng Dios, AND KNOWETH GOD.

  Kaya nga para maipagtanggol mo yang mga sinasabi mo ay nag-iimbento ka! Palala nang palala ang kasinungalingan mo hanggang sa lumayo ka na nang lumayo sa katotohanan.
  Si Juan na sumulat ng Revelation ay KAY CRISTO at binhi ni Abraham (Efe. 3:29). Gayon din si Moises, si Pablo, at ako. Ang Dios naming lahat (at ng lahat ng mga sali't-saling binhi ni Abraham) ay si Jesucristo. Siya ang KATOTOHANAN (John 14:6) dahil Siya ang Dios ng katotohanan.

  Deut 32:4 "He is the Rock (and that ROCK was Christ - 1 Cor. 10:4)...a God of truth."

  Sa ipinahahayag ko na si Jesucristo ang Dios, sa sama-samang patotoo ni Juan (John 14:6), ni Moises (Deut, 32:4), ni Pablo (1 Cor. 10:4), ang katotohanan sa sinabi ko ay lumitaw: NAKIKILALA NAMING LAHAT ANG DIOS!

  MALABO pa sa sabaw ng adobong pusit yang sinabi mo Aida! Pinapakumplika mo yung NAPAKASIMPLE at MALINAW na sitas para lang maipilit mo yang opinyon mo! alam kong alam mo yan!
  Si Jesus matapos umakyat ay BUMABA, pero ikaw ay nananatili pa rin sa pagtuturo sa unang sulat ni Juan na mga pagsasalaysay lamang niya nang panahong si Jesus ay nasa lupa pa. Ang ginagawa mong ito ay katumbas ng puro ka lang painom nang painom ng GATAS sa mga tao. Sa ganyan, ang mga tinuturuan mo ay mananatiling mga espirituwal na mangmang.

  Tungkol sa John 17:3, ganito ang sinabi mo:

  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post

  ITO ANG KATOTOHANAN AT BUHAY NA WALANG HANGGAN na maalamang lahat ng mga tao na IISA LANG ANG DIYOS at ito ay ang Ama at si Cristo ay isinugo ng Diyos:
  May sinabi ba si Jesus na ang mensahe Niya sa Juan 17:3 ay ang gaya sa sinabi mong ito na, "Nang maalamang LAHAT NG MGA TAO na IISA LANG ANG DIYOS at ito ay ang Ama?" WALA!!! Kaya nagdaragdag ka na naman.

  Si Jesus ay nananalangin sa 1, ang ipinananalangin Niya ay ang Kaniyang mga alagad lamang, at hindi ang sanglibutan (9) o hindi maging ang mga TAONG AYON SA LAMAN. Kaya HINDI LAHAT NG MGA TAO.

  John 17:3 "And this is life eternal, that they might know thee the only true God, AND Jesus Christ, whom thou hast sent."

  Mensahe: Ang MAKILALA ang tunay na Dios, AT si Jesucristo na SINUGO. Samakatuwid, ang pinararating ni Jesus sa talata ay tungkol sa PAGSUSUGO: Nang Dios na nagsugo, at si Jesucristo na isinugo.

  John 5:39 Search the scriptures (OLD and NEW TESTAMENT); for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me."

  John 17:3 at John 5:39 na kapwa binanggit ang ETERNAL LIFE, kunin natin ngayon ang sinabi sa OLD TESTAMENT tungkol sa nagsugo at isusugo:

  Ex 3:14 "And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel (Ang "ISRAEL" ay sumasagisag sa mga PILI, kaya ang "children of Israel" ay ang sali't-saling lahi ng mga PILI na "mga binhi ni Abraham" at mga KAY CRISTO - Eph. 3:29), I AM HATH SENT ME UNTO YOU (Ang Dios na nagsugo at si Jesucristo na sinugo ay IISA at Siya din !)," KAYA NGA, SI JESUCRISTO ANG TUNAY NA DIOS, ayon kay Juan (1 John 5:20).

  Tapos lahat ang mga kasinungalingan mo!!!!! Sa patotoo ni Moises (na ayon kay Jesus ay sumulat tungkol sa Kaniya) sa OLD TESTAMENT (na ayon din kay Jesus ay magpapatotoo sa Kaniya), ang tunay na mensahe ni Jesus sa John 17:3, ang katotohanan ay lumitaw sa Exodo 3:14!

  Siguradong sasalungatin mo pa rin 'yan!" Pero okay lang dahil lalo lamang itong magpapatunay na sa mga ipinananalangin ni Jesus sa Juan 17:9 ay hindi ka nga kasama, at hindi ka rin kabilang sa pinatutungkulang "Thus shalt thou say unto the children of Israel."

  MALABO pa sa sabaw ng adobong pusit yang sinabi mo Aida! Pinapakumplika mo yung NAPAKASIMPLE at MALINAW na sitas para lang maipilit mo yang opinyon mo! alam kong alam mo yan!
  Hindi napakasimple ang gawang pagkilala kay Jesus dahil una; kinakailangan ang patotoo ng mga KAY CRISTO kahapon at NGAYON - ang mga UNANG SAKSI , at pangalawa; kailangan din ang patotoo ng Dios - ang IKALAWANG SAKSI. Ang mga unang saksi, nagiging saksi lamang matapos na ang Espiritu Santo na si Jesucristo ay suma kanila, at naipagkaloob na Niya ang Kaniyang espiritu sa kanila. Pagkaraan nito, doon lamang sila itinatalaga ni Jesus. Kaya maliwanag na ang lahat ng ipinangangaral mo ay mula lamang sa mga itinuro sa inyo ni MANALO.

  Ang sinasabi ni Cristo ay DALAWA sila ng Ama Niya at hindi Siya nag-iisa na gumaganap sa papel ng dalawa, huy! HEYNAKUPO!!
  Ang sinabi ni Jesus ay, "I AND MY FATHER ARE ONE." Bakit nagagawa mong baliin ito? Dahil sumasalungat sa katuruan ni MANALO!

 8. #1628
  Quote Originally Posted by aida View Post  Ang sinabi ni Jesus ay, "I AND MY FATHER ARE ONE." Bakit nagagawa mong baliin ito? Dahil sumasalungat sa katuruan ni MANALO!
  Kung ang sinasabi mo ay tama, dapat ang sitas ay "I and the Father are one and the same God"! Kung ganyan ang pagkakasabi, wala tayong pagtatalunan!

  Bukod dito, ang mga sitas sa biblia PARA SA MGA TAO O LAMAN AY LITERAL! Sapagka't hindi makakaintindi ng mga espirtuwal na bagay ang mga tao o laman. Mangyayari lamang ito kapag ang mga tao ay nasa Bayang Banal na (o Langit) sa piling ng Diyos at ni Cristo!

  Ito ang buong sitas nyan PARA HOPEFULLY ay maintindihan mo:

  KJV
  John 10:25 Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father's name, they bear witness of me.

  26 But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.

  27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

  28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.

  29 My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand.

  30 I and my Father are one.

  ^These verses only show that both the Father and Christ take care of the sheep and no one can pluck them out of their hands! This WHY they are one - they are united and NOT THE SAME GOD! It is very clear that Christ WORKS FOR the Father and the Father is GREATER than all! So the Father is the ONLY ALMIGHTY GOD! Not Christ!

  Christ WILL NEVER TAKE GOD'S GLORY FROM HIM! In fact Christ says that He does not glorify Himself!


  John 8:54-55
  King James Version (KJV)

  54 Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me; of whom ye say, that he is your God:

  55 Yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you: but I know him, and keep his saying.

  Now, don't make Christ a liar, okay?

 9. #1629
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post
  Kung ang sinasabi mo ay tama, dapat ang sitas ay "I and the Father are one and the same God"! Kung ganyan ang pagkakasabi, wala tayong pagtatalunan!
  Aba'y ibang klase ka talaga Kidlat. Ang gusto mo pala si Jesus ay magsalita ayon sa kapritso at pamamaraang gusto mo?!?!

  Naririto na tayo sa kapanahunang si Jesucristo ay nasa kapahayagang Espiritu Santo na, pero nasa "I AND MY FATHER ARE ONE" ka pa rin na sinabi ni Jesus nang Siya ay nasa lupa pa? Tapos na, yan! Ang umakyat ay siya ring bumaba sa kapahayagang Espiritu Santo at Siya ay nagsasalita NGAYON:

  Rev. 1:8 "I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is (Si Jesucristo ay nagsasalita na sinasabing Siya ang Espiritu Santo NGAYON), and which was (ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan), and which is to come (at ang MULING PAKIKITA), the Almighty."

  THE ALMIGHTY

  Gen 17:1 "And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect."

  Ano nga ba ang kaibahan mo sa mga alagad ni Cristo? Ang lahat ng mga alagad ni Cristo ay isa-isa Niyang PINILI. Silang lahat ay iisa lang ang ugali. Sila'y espirituwal na mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kung anoman ang hindi nila nalalaman at hindi nila nauunawaan, kay Jesus lamang sila nagtatanong. Dahil sila ay nakikinig nang nakikinig ng katotohanan kay Jesus, ito ang IPANGANAK NG TUBIG o salita. Nang si Jesus ay umakyat at bumaba sa kapahayagang Espiritu Santo sa Araw ng Pentecostes, Siya ay suma kanila (Ito ang IPANGANAK NG ESPIRITU):

  Acts 2:4 "And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues (ESPIRITUWAL NA WIKA)....."

  Ang mga ito ay hindi basta lang na kasaysayan. Sa halip, ito ay nagpapahayag na kung paanong ang mga alagad ay espirituwal na nagpapakababa kay Jesus na sa Kaniya lamang iniaasa ang kanilang kaligtasan (ito ang maging tulad sa MALIIT NA BATA - Mateo 18:3), ngayon na si Jesus ay nasa kapahayagang Espiritu Santo, dapat ay ganoon din ang gawin ng mga tao NGAYON: Na sa harapan ng Espiritu Santo, sila ay magpakababa sa Kaniya, na humihingi ng ESPIRITUWAL NA KARUNUNGAN, gaya sa mga alagad.

  Paano malalaman ng tao kung siya ay PILI? Madali lang at ito ay kung SA PUSO niya ay nararamdaman niya na talagang gusto niyang makilala ang Dios at maunawaan ang Kaniyang mga salita, at gusto niya talagang maligtas.

  Paano niya malalaman na sinasagot siya ng Dios? Madali lang din at ito ay kung nararamdaman niyang sa kaniyang kaisipan ay may nagpapahayag. Imposible ba ito? Hindi! Dahil mismong mga alagad ay kinakausap ng Espiritu Santo sa kanilang kaisipan at Siya'y nagpapahayag sa kanila - sa Luma at maging sa Bagong Tipan man. At ako man ay sasaksi sa bagay na ito. Hindi ko magagawang ipakilala ang Panginoon, kung hindi muna Siya nagpakilala sa akin. Hindi rin ako magiging marunong sa Kaniyang mga salita kung hindi Siya nagpahayag sa akin.

  Ito nga ang PINAKASUSI ng kaligtasan, at hindi ang pagsapi sa alinmang RELIHIYON!

  Matthew 18:3 "And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven."

  Narito ang kabuuan:

  Filipos 2:12-13 "....lubusin ninyo ang gawain ng inyong SARILING PAGKALIGTAS na may takot at panginginig; Sapagka't Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kaniyang mabuting kalooban."

 10. #1630
  pls explain to me kung pano naging "co equal" ang father, son, HS kung ang authority ni jesus e galing lang sa father?!

  at bakit "father" ang tawag sa kanya at yung isa e "son"?!

  whether literal or figurative, being the father means he is the head, he is the beginning, he is the authority, he is the provider, he is superior etc. HE SENT jesus, HE GAVE his only begotten son, "this day I BEGOTTEN thee", which part of the "father" being superior or greater you do not understand for crying out loud?! and because the father is superior than jesus, it means that the trinity is wrong!

 11. #1631
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Aba'y ibang klase ka talaga Kidlat. Ang gusto mo pala si Jesus ay magsalita ayon sa kapritso at pamamaraang gusto mo?!?!

  Naririto na tayo sa kapanahunang si Jesucristo ay nasa kapahayagang Espiritu Santo na, pero nasa "I AND MY FATHER ARE ONE" ka pa rin na sinabi ni Jesus nang Siya ay nasa lupa pa? Tapos na, yan! Ang umakyat ay siya ring bumaba sa kapahayagang Espiritu Santo at Siya ay nagsasalita NGAYON:

  Rev. 1:8 "I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is (Si Jesucristo ay nagsasalita na sinasabing Siya ang Espiritu Santo NGAYON), and which was (ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan), and which is to come (at ang MULING PAKIKITA), the Almighty."
  Ano na namang sinasabi mong iba na si Cristo ngayon eh ITO ANG MALIWANAG NA SINASABI SA BIBLIA:

  HEBREWS 13:8
  King James Bible
  Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.


  Bakit ini-ignore mo ito at mas gusto mo pang mag-interpret ng ibang verse sa sarili mong interpretation? Si Cristo ba ay NAGING Espiritu Santo? Eto ang sabi Niya:

  John 14:16
  King James Bible
  And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;

  Wala naman siyang sinabi na, I will come to you as the Holy Spirit! Kung yan ang sinabi Nya, tama ka PERO HINDI YAN ANG SINABI NIYA!!! Tapos bibigyan mo ng ibang kahulugan ang sinabi ni Cristo at sasabihini mong "espirituwal na kahulugan" yon? Anong KASINUNGALINGAN YAN Aida? Tapos ako pa ngayon ang "may kapritso" sa sinasabi ni Cristo?

  THE ALMIGHTY

  Gen 17:1 "And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect."

  Ano nga ba ang kaibahan mo sa mga alagad ni Cristo? Ang lahat ng mga alagad ni Cristo ay isa-isa Niyang PINILI. Silang lahat ay iisa lang ang ugali. Sila'y espirituwal na mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kung anoman ang hindi nila nalalaman at hindi nila nauunawaan, kay Jesus lamang sila nagtatanong. Dahil sila ay nakikinig nang nakikinig ng katotohanan kay Jesus, ito ang IPANGANAK NG TUBIG o salita.
  AT KAMI NGA YAN - KAMING MGA IGLESIA NI CRISTO YAN!

  Nang si Jesus ay umakyat at bumaba sa kapahayagang Espiritu Santo sa Araw ng Pentecostes, Siya ay suma kanila (Ito ang IPANGANAK NG ESPIRITU):
  Walang sinasabing ganyan sa biblia, sarili mo na namang interpretasyon yan, Aida!

  Acts 2:4 "And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues (ESPIRITUWAL NA WIKA)....."

  Ang mga ito ay hindi basta lang na kasaysayan. Sa halip, ito ay nagpapahayag na kung paanong ang mga alagad ay espirituwal na nagpapakababa kay Jesus na sa Kaniya lamang iniaasa ang kanilang kaligtasan (ito ang maging tulad sa MALIIT NA BATA - Mateo 18:3), ngayon na si Jesus ay nasa kapahayagang Espiritu Santo, dapat ay ganoon din ang gawin ng mga tao NGAYON: Na sa harapan ng Espiritu Santo, sila ay magpakababa sa Kaniya, na humihingi ng ESPIRITUWAL NA KARUNUNGAN, gaya sa mga alagad.
  Alam mo sa ngayon, may mga pagpapahayag sa INC na iba't ibang wika ang ginagamit nang sabay-sabay at totoong mga wika ito, hindi imbento!

  Paano malalaman ng tao kung siya ay PILI? Madali lang at ito ay kung SA PUSO niya ay nararamdaman niya na talagang gusto niyang makilala ang Dios at maunawaan ang Kaniyang mga salita, at gusto niya talagang maligtas.
  Malalaman ng isang tao na siya ay pinili kung siya ay HINDI NALILITO, NAIINTINDIHAN NIYA AT MALINAW LAHAT NG MGA SITAS SA BIBLIA, NANGYAYARI SA IGLESIA ANG MGA HULA SA BIBLIA AT TINATAGLAY NIYA ANG PANGALAN NI CRISTO NA SIYANG NAGTAYO NG IGLESIA!

  [QUOTE
  Paano niya malalaman na sinasagot siya ng Dios? Madali lang din at ito ay kung nararamdaman niyang sa kaniyang kaisipan ay may nagpapahayag. Imposible ba ito? Hindi! Dahil mismong mga alagad ay kinakausap ng Espiritu Santo sa kanilang kaisipan at Siya'y nagpapahayag sa kanila - sa Luma at maging sa Bagong Tipan man. At ako man ay sasaksi sa bagay na ito. Hindi ko magagawang ipakilala ang Panginoon, kung hindi muna Siya nagpakilala sa akin. Hindi rin ako magiging marunong sa Kaniyang mga salita kung hindi Siya nagpahayag sa akin. [/QUOTE]

  HINDI LAMANG "NARARAMDAMAN" KUNDI NANGYAYARI! ITO ANG PATUNAY!

  Ito nga ang PINAKASUSI ng kaligtasan, at hindi ang pagsapi sa alinmang RELIHIYON!

  Matthew 18:3 "And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven."

  Narito ang kabuuan:

  Filipos 2:12-13 "....lubusin ninyo ang gawain ng inyong SARILING PAGKALIGTAS na may takot at panginginig; Sapagka't Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kaniyang mabuting kalooban."
  MAYROON LAMANG ISANG TUNAY NA RELIHIYON NA ITINAYO NI CRISTO - ITO ANG KATAWAN NIYA (IGLESIA) NA ILILIGTAS NIYA SA DARATING NA PAGHUHUKOM! YAN ANG SUSI NG KALIGTASAN!

  Ephesians 5:23
  King James Bible
  For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.

  Ephesians 1:22
  King James Bible
  And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,

  1 Corinthians 11:3
  King James Bible
  But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.

  ^Christ IS NOT GOD, Christ's head IS GOD!
  Last edited by KidlatNgayon; Apr 26, 2017 at 03:03 AM.

 12. #1632
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post
  Ano na namang sinasabi mong ibana si Cristo ngayon eh ITO ANG MALIWANAG NA SINASABI SA BIBLIA:

  HEBREWS 13:8
  King James Bible
  Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.
  Wala akong sinasabi na iba na si Cristo ngayon. Ang sinabi ko, si Jesus, NGAYON, ay nasa kapahayagang Espiritu Santo. Ginamit mo lang ang salitang IBA para palabasin ang pananampalataya ninyo tungkol kay Jesus na Siya ay hindi NAG-IIBA o hindi nagbabago dahil Siya'y taong ipinanganak, taong umakyat, at taong muling paririto.

  Sabi mo, "ITO ANG MALIWANAG NA SINASABI SA BIBLIA" na ang itinuturo mo ay ang Hebreo 13:8 na si Pablo ang sumulat. So, siya ang itinuturo mong nagsabi at nagtuturong si Jesus ay TAO lang.

  Romans 9:5 "Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen.

  Titus 2:13 "Looking for that blessed hope, and the glorious appearing (MULING PAGPAPAKITA) of the great God and our Saviour Jesus Christ;"

  Si Jesucristo ang ipinangangaral na Dios ni Pablo. Kaya paanong sinasabi mo na si Pablo ang nagpahayag na si Jesus ay TAO lang at ito'y sa Hebreo 13:8?

  "Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever" - May binanggit ba si Pablo dito na salitang "TAO"? at ipinanganak na tao, umakyat na tao, at pariritong tao? WALA!!!! Ang MULING PAGPAPAKITA na ni Jesus ang ipinangangaral niya dahil tapos na nga ang "second coming" kaya barado na naman ang sinasabi mong "si Jesus ay muling paririto na tao".

  Bakit ini-ignore mo ito at mas gusto mo pang mag-interpret ng ibang verse sa sarili mong interpretation? Si Cristo ba ay NAGING Espiritu Santo? Eto ang sabi Niya:

  John 14:16
  King James Bible
  And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
  Ezek 20:49 "Then said I, Ah Lord GOD! they say of me, Doth he not speak parables?"

  Ang Dios ay mapagsalita ng TALINGHAGA at sa pamamagitan ng TALINGHAGA Siya nagsasalita. Hindi mo maaaring baguhin ang paraan ng pagsasalita ng Dios para lang sa kapritso mo. Sa Lumang Tipan, Siya ay nagsalita:

  Psalms 7:1 "Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig."

  Psalms 7:2 "Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga ; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una:"

  Ang Dios kapag Kaniyang sinalita, MANGYAYARI at Kaniyang gagawin (Eze. 24:14). At NANGYARI nga, na ang sinalita ng Dios sa Lumang Tipan, ay Kaniyang ginawa sa Bagong Tipan:

  Mark 4:34 "But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples."

  Kung ang tao lang mismo ang magbabasa ng biblia at makikinig sa sinabi ng Dios na, "Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig, Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga" + "Akong Panginoon ang nagsalita: mangyayari, at aking gagawin" sa pagkabasa ng tao at paghahambing ng Psalms 78:1-2 sa Marcos 4:34 ay makikilala na niya agad kung sino ang Dios! Sa RELIHIYON nga ay iba. Kung sino ang kinikilalang Dios ng isang lider, iyun na rin ang magiging Dios ng nahatak nila.

  "When they were alone, he expounded all things to his disciples" - Ito ay buhay magpahanggang NGAYON, at nagpapahayag na sa harapan ng Espiritu Santo na si Jesucristo, ang sinomang taos sa pusong hihingi sa Kaniya ng unawa, gagawin din ni Jesus na ipaliwang Niya sa kaniya ang mga TALINGHAGA ("Ask and it shall be given you").

  Sa mga pinagpaliwanagan na ng Dios at nakauunawa na ng TALINGHAGA magkagayon, sila din naman ay maaaring magpapaliwanag ng TALINGHAGA. Hindi natin makikita sa mga RELIHIYON ang ganito dahil silang lahat, maging ang mga nabibilang sa grupong ONENESS na si Jesus ang kinikilalang Dios, ay LITERAL ang unawa sa Biblia. Sa hindi nga nila pagkaunawa sa TALINGHAGA, at hindi pakikinig kay Jesus na ang mga salitang Kaniyang sinasalita ay PAWANG ESPIRITUWAL (John 6:63), nangyayaring silang lahat ay nagpapatupad ng PAGBIBIGAY NG SALAPI.

  Ang PAGBIBIGAY ay katumbas ng utos na pangangaral, at ang utos ay ibinibigay lamang sa mga tao ng Dios na may katalagahan. Ang ginawa ng mga lider ng pananampalataya, dahil hindi nauunawaan ang mga ito, ipinasa sa mga miembro ang utos, na itinuturong ang Dios daw ang maysabi. Resulta? Sa pagbibigay ng salapi ng mga tao, hindi nila alam na sila'y dinadaya at niloloko ng mga lider na iginagalang, at pinagkakatiwalaan nila para sa kanilang kaligtasan. Ito kung bakit sinabi ni Jesus na "Magsilabas kayo at magsihiwalay sa lahat ng mga RELIHIYON".

 13. #1633
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Wala akong sinasabi na iba na si Cristo ngayon. Ang sinabi ko, si Jesus, NGAYON, ay nasa kapahayagang Espiritu Santo. Ginamit mo lang ang salitang IBA para palabasin ang pananampalataya ninyo tungkol kay Jesus na Siya ay hindi NAG-IIBA o hindi nagbabago dahil Siya'y taong ipinanganak, taong umakyat, at taong muling paririto.
  Paanong ang "kapahayagang Espiritu Santo" ay hindi iba? IBA ANG TRABAHO NG Espiritu Santo kay Cristo, kaya nga inuutusan o isinusugo ni Cristo ang Espiritu Santo! Kaya nga hindi rin maaaring ang nag-iisang Diyos nyo, na sinasabi nyong si Cristo, ay gumanap ng iba't ibang papel dahil KAYA NGA ISINUGO NG DIYOS si Cristo (SENT) at maging ang Espiritu Santo ay upang SILA ang gumanap ng gawain at hindi Siya! Bakit kailangang ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay sa iba't ibang kapahayagan ay magagawa naman Niyang magsugo?

  At saka gagawin mong sinungaling silang lahat kapag ang sinasabi sa mga sitas ay si Cristong ANAK ng Diyos ang gumagawa ng gawain samantang ang Diyos AMA ang nagsusugo! Ano ang MALINAW NA SINASABI SA BIBLIA? Si Cristo MISMO ANG NAGPAPAKILALA SA AMA NYA AT DIYOS NIYA NA IISA AT TUNAY NA DIYOS! Si Cristo MISMO ang nagsabing Siya ay Tao! Wala kang mababasa sa biblia na tinawag na Anak ni Cristo ang mga tao. Ang tawag Niya ay mga Kapatid ko. GINAGAWA NYO SIYANG SINUNGALING! Hindi mo masasabi na ang espirituwal na kahulugan ng mga sinasabi Niya ay iba at taliwas sa sinasabi Niya!


  Sabi mo, "ITO ANG MALIWANAG NA SINASABI SA BIBLIA" na ang itinuturo mo ay ang Hebreo 13:8 na si Pablo ang sumulat. So, siya ang itinuturo mong nagsabi at nagtuturong si Jesus ay TAO lang.

  Romans 9:5 "Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen.

  Titus 2:13 "Looking for that blessed hope, and the glorious appearing (MULING PAGPAPAKITA) of the great God and our Saviour Jesus Christ;"

  Si Jesucristo ang ipinangangaral na Dios ni Pablo. Kaya paanong sinasabi mo na si Pablo ang nagpahayag na si Jesus ay TAO lang at ito'y sa Hebreo 13:8?[/QUOTE ]

  Ginagawa mo na namang sinungaling si Pablo naman! Ito ang sabi Niya:

  1 Corinthians 8:6
  King James Bible
  But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

  Sa ibang version:

  Berean Study Bible
  yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we exist. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we exist.

  Sa Tagalog:

  Ang Dating Biblia (1905)
  6 Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.


  "Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever" - May binanggit ba si Pablo dito na salitang "TAO"? at ipinanganak na tao, umakyat na tao, at pariritong tao? WALA!!!! Ang MULING PAGPAPAKITA na ni Jesus ang ipinangangaral niya dahil tapos na nga ang "second coming" kaya barado na naman ang sinasabi mong "si Jesus ay muling paririto na tao".
  MALINAW NA MALINAW NA HINDI PAPEL-PAPEL YAN AIDA! DALAWA SILA AT MAGKAIBA! Eto ang sabi sa biblia:

  Mark 14:62
  King James Bible
  And Jesus said, I am: and ye shall see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.

  Mark 13:26
  Then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory.

  Luke 22:69
  But from now on the Son of Man will be seated at the right hand of the power of God."

  Ang God ba ay "Son of man"?

  Numbers 23;19
  King James Bible
  God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: hath he said, and shall he not do it? or hath he spoken, and shall he not make it good?


  Ezek 20:49 "Then said I, Ah Lord GOD! they say of me, Doth he not speak parables?"

  Ang Dios ay mapagsalita ng TALINGHAGA at sa pamamagitan ng TALINGHAGA Siya nagsasalita. Hindi mo maaaring baguhin ang paraan ng pagsasalita ng Dios para lang sa kapritso mo. Sa Lumang Tipan, Siya ay nagsalita:

  Psalms 7:1 "Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig."

  Psalms 7:2 "Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga ; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una:"
  MALINAW NA ANG TALINGHAGA AY SA MGA TAGA-SANLIBUTAN IYA IBINIBIGAY!
  Ang Dios kapag Kaniyang sinalita, MANGYAYARI at Kaniyang gagawin (Eze. 24:14). At NANGYARI nga, na ang sinalita ng Dios sa Lumang Tipan, ay Kaniyang ginawa sa Bagong Tipan:

  Mark 4:34 "But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples."[/QUOTE]

  Ang kapaliwanagan ay sa Kanyang mga apostol at desipulo (ayon sa turo ng apostol) Niya ibinibigay! Unfortunately, Aida, hindi ang grupo mo ang mga desipulo.

  Kung ang tao lang mismo ang magbabasa ng biblia at makikinig sa sinabi ng Dios na, "Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig, Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga" + "Akong Panginoon ang nagsalita: mangyayari, at aking gagawin" sa pagkabasa ng tao at paghahambing ng Psalms 78:1-2 sa Marcos 4:34 ay makikilala na niya agad kung sino ang Dios! Sa RELIHIYON nga ay iba. Kung sino ang kinikilalang Dios ng isang lider, iyun na rin ang magiging Dios ng nahatak nila.

  "When they were alone, he expounded all things to his disciples" - Ito ay buhay magpahanggang NGAYON, at nagpapahayag na sa harapan ng Espiritu Santo na si Jesucristo, ang sinomang taos sa pusong hihingi sa Kaniya ng unawa, gagawin din ni Jesus na ipaliwang Niya sa kaniya ang mga TALINGHAGA ("Ask and it shall be given you").
  Eh yan nga ang ginagawa mo! Nag-aastang apostol ka! Ang mga may karapatan lamang magbigay ng salita ay yung MGA isinugo ng Diyos! Si Felix Manalo ay SUGO base sa mga hula sa biblia. At ang mga ipinangaral ni FYM ang siyang ipinangangaral ngayon ng mga ministro na sugo rin!

  Ikaw, Aida, magpakita ka ng mga sitas na isinugo ka!


  Sa mga pinagpaliwanagan na ng Dios at nakauunawa na ng TALINGHAGA magkagayon, sila din naman ay maaaring magpapaliwanag ng TALINGHAGA. Hindi natin makikita sa mga RELIHIYON ang ganito dahil silang lahat, maging ang mga nabibilang sa grupong ONENESS na si Jesus ang kinikilalang Dios, ay LITERAL ang unawa sa Biblia. Sa hindi nga nila pagkaunawa sa TALINGHAGA, at hindi pakikinig kay Jesus na ang mga salitang Kaniyang sinasalita ay PAWANG ESPIRITUWAL (John 6:63), nangyayaring silang lahat ay nagpapatupad ng PAGBIBIGAY NG SALAPI.

  Ang PAGBIBIGAY ay katumbas ng utos na pangangaral, at ang utos ay ibinibigay lamang sa mga tao ng Dios na may katalagahan. Ang ginawa ng mga lider ng pananampalataya, dahil hindi nauunawaan ang mga ito, ipinasa sa mga miembro ang utos, na itinuturong ang Dios daw ang maysabi. Resulta? Sa pagbibigay ng salapi ng mga tao, hindi nila alam na sila'y dinadaya at niloloko ng mga lider na iginagalang, at pinagkakatiwalaan nila para sa kanilang kaligtasan. Ito kung bakit sinabi ni Jesus na "Magsilabas kayo at magsihiwalay sa lahat ng mga RELIHIYON".
  Totoo yang sinabi mo na magsilabas sa relihiyon PERO may isang iglesia o relihiyon na dapat pasukan at ito ay ANG IGLESIA NA ITINAYO NI CRISTO sapagka't ito ang iglesiang ililigtas Niya. Ang IGLESIA (kalipunan ng mga taong nasa loob nito) ang ililigtas ni Cristo at hindi mga tao na nasa kung saan-saan. Kung ang grupo ay HINDI NASA LOOB NG IGLESIA, hindi kayo maliligtas!

  Acts 2:47
  King James Bible
  Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

  ^Ano na namang "espirituwal" na kahulugan ang ibibigay mo dyan!
  Last edited by KidlatNgayon; Apr 26, 2017 at 09:50 PM.

 14. #1634
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post
  Ano na namang sinasabi mong iba na si Cristo ngayon eh ITO ANG MALIWANAG NA SINASABI SA BIBLIA:

  HEBREWS 13:8
  King James Bible
  Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.


  Bakit ini-ignore mo ito at mas gusto mo pang mag-interpret ng ibang verse sa sarili mong interpretation? Si Cristo ba ay NAGING Espiritu Santo? Eto ang sabi Niya:

  John 14:16
  King James Bible
  And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;

  Wala naman siyang sinabi na, I will come to you as the Holy Spirit! Kung yan ang sinabi Nya, tama ka PERO HINDI YAN ANG SINABI NIYA!!! Tapos bibigyan mo ng ibang kahulugan ang sinabi ni Cristo at sasabihini mong "espirituwal na kahulugan" yon? Anong KASINUNGALINGAN YAN Aida? Tapos ako pa ngayon ang "may kapritso" sa sinasabi ni Cristo?  AT KAMI NGA YAN - KAMING MGA IGLESIA NI CRISTO YAN!  Walang sinasabing ganyan sa biblia, sarili mo na namang interpretasyon yan, Aida!  Alam mo sa ngayon, may mga pagpapahayag sa INC na iba't ibang wika ang ginagamit nang sabay-sabay at totoong mga wika ito, hindi imbento!  Malalaman ng isang tao na siya ay pinili kung siya ay HINDI NALILITO, NAIINTINDIHAN NIYA AT MALINAW LAHAT NG MGA SITAS SA BIBLIA, NANGYAYARI SA IGLESIA ANG MGA HULA SA BIBLIA AT TINATAGLAY NIYA ANG PANGALAN NI CRISTO NA SIYANG NAGTAYO NG IGLESIA!

  [QUOTE
  Paano niya malalaman na sinasagot siya ng Dios? Madali lang din at ito ay kung nararamdaman niyang sa kaniyang kaisipan ay may nagpapahayag. Imposible ba ito? Hindi! Dahil mismong mga alagad ay kinakausap ng Espiritu Santo sa kanilang kaisipan at Siya'y nagpapahayag sa kanila - sa Luma at maging sa Bagong Tipan man. At ako man ay sasaksi sa bagay na ito. Hindi ko magagawang ipakilala ang Panginoon, kung hindi muna Siya nagpakilala sa akin. Hindi rin ako magiging marunong sa Kaniyang mga salita kung hindi Siya nagpahayag sa akin.
  HINDI LAMANG "NARARAMDAMAN" KUNDI NANGYAYARI! ITO ANG PATUNAY!  MAYROON LAMANG ISANG TUNAY NA RELIHIYON NA ITINAYO NI CRISTO - ITO ANG KATAWAN NIYA (IGLESIA) NA ILILIGTAS NIYA SA DARATING NA PAGHUHUKOM! YAN ANG SUSI NG KALIGTASAN!

  Ephesians 5:23
  King James Bible
  For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.

  Ephesians 1:22
  King James Bible
  And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,

  1 Corinthians 11:3
  King James Bible
  But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.

  ^Christ IS NOT GOD, Christ's head IS GOD!
  [/QUOTE]


  Quote Originally Posted by aida View Post
  Wala akong sinasabi na iba na si Cristo ngayon. Ang sinabi ko, si Jesus, NGAYON, ay nasa kapahayagang Espiritu Santo. Ginamit mo lang ang salitang IBA para palabasin ang pananampalataya ninyo tungkol kay Jesus na Siya ay hindi NAG-IIBA o hindi nagbabago dahil Siya'y taong ipinanganak, taong umakyat, at taong muling paririto.

  Sabi mo, "ITO ANG MALIWANAG NA SINASABI SA BIBLIA" na ang itinuturo mo ay ang Hebreo 13:8 na si Pablo ang sumulat. So, siya ang itinuturo mong nagsabi at nagtuturong si Jesus ay TAO lang.

  Romans 9:5 "Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen.

  Titus 2:13 "Looking for that blessed hope, and the glorious appearing (MULING PAGPAPAKITA) of the great God and our Saviour Jesus Christ;"

  Si Jesucristo ang ipinangangaral na Dios ni Pablo. Kaya paanong sinasabi mo na si Pablo ang nagpahayag na si Jesus ay TAO lang at ito'y sa Hebreo 13:8?

  "Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever" - May binanggit ba si Pablo dito na salitang "TAO"? at ipinanganak na tao, umakyat na tao, at pariritong tao? WALA!!!! Ang MULING PAGPAPAKITA na ni Jesus ang ipinangangaral niya dahil tapos na nga ang "second coming" kaya barado na naman ang sinasabi mong "si Jesus ay muling paririto na tao".  Ezek 20:49 "Then said I, Ah Lord GOD! they say of me, Doth he not speak parables?"

  Ang Dios ay mapagsalita ng TALINGHAGA at sa pamamagitan ng TALINGHAGA Siya nagsasalita. Hindi mo maaaring baguhin ang paraan ng pagsasalita ng Dios para lang sa kapritso mo. Sa Lumang Tipan, Siya ay nagsalita:

  Psalms 7:1 "Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig."

  Psalms 7:2 "Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga ; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una:"

  Ang Dios kapag Kaniyang sinalita, MANGYAYARI at Kaniyang gagawin (Eze. 24:14). At NANGYARI nga, na ang sinalita ng Dios sa Lumang Tipan, ay Kaniyang ginawa sa Bagong Tipan:

  Mark 4:34 "But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples."

  Kung ang tao lang mismo ang magbabasa ng biblia at makikinig sa sinabi ng Dios na, "Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig, Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga" + "Akong Panginoon ang nagsalita: mangyayari, at aking gagawin" sa pagkabasa ng tao at paghahambing ng Psalms 78:1-2 sa Marcos 4:34 ay makikilala na niya agad kung sino ang Dios! Sa RELIHIYON nga ay iba. Kung sino ang kinikilalang Dios ng isang lider, iyun na rin ang magiging Dios ng nahatak nila.

  "When they were alone, he expounded all things to his disciples" - Ito ay buhay magpahanggang NGAYON, at nagpapahayag na sa harapan ng Espiritu Santo na si Jesucristo, ang sinomang taos sa pusong hihingi sa Kaniya ng unawa, gagawin din ni Jesus na ipaliwang Niya sa kaniya ang mga TALINGHAGA ("Ask and it shall be given you").

  Sa mga pinagpaliwanagan na ng Dios at nakauunawa na ng TALINGHAGA magkagayon, sila din naman ay maaaring magpapaliwanag ng TALINGHAGA. Hindi natin makikita sa mga RELIHIYON ang ganito dahil silang lahat, maging ang mga nabibilang sa grupong ONENESS na si Jesus ang kinikilalang Dios, ay LITERAL ang unawa sa Biblia. Sa hindi nga nila pagkaunawa sa TALINGHAGA, at hindi pakikinig kay Jesus na ang mga salitang Kaniyang sinasalita ay PAWANG ESPIRITUWAL (John 6:63), nangyayaring silang lahat ay nagpapatupad ng PAGBIBIGAY NG SALAPI.

  Ang PAGBIBIGAY ay katumbas ng utos na pangangaral, at ang utos ay ibinibigay lamang sa mga tao ng Dios na may katalagahan. Ang ginawa ng mga lider ng pananampalataya, dahil hindi nauunawaan ang mga ito, ipinasa sa mga miembro ang utos, na itinuturong ang Dios daw ang maysabi. Resulta? Sa pagbibigay ng salapi ng mga tao, hindi nila alam na sila'y dinadaya at niloloko ng mga lider na iginagalang, at pinagkakatiwalaan nila para sa kanilang kaligtasan. Ito kung bakit sinabi ni Jesus na "Magsilabas kayo at magsihiwalay sa lahat ng mga RELIHIYON".

 15. #1635
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post

  Malalaman ng isang tao na siya ay pinili kung siya ay HINDI NALILITO, NAIINTINDIHAN NIYA AT MALINAW LAHAT NG MGA SITAS SA BIBLIA, NANGYAYARI SA IGLESIA ANG MGA HULA SA BIBLIA AT TINATAGLAY NIYA ANG PANGALAN NI CRISTO NA SIYANG NAGTAYO NG IGLESIA!
  Ang lahat ng mga alagad ni Cristo sa lupa ay isa-isang PINILI ni Jesus. Sa simula, silang lahat ay walang nalalaman tungkol sa kaharian ng Dios, at maging ang mga TALINGHAGA ay hindi nila nauunawaan. Nagpapahayag si Jesus tungkol sa Lumang Tipan, ng mga bagay na lumipas, at ng mga bagay na darating pero wala silang naiintindihan. At ito ang isinasalaysay nila sa nauunang apat na evangelio ng Bagong Tipan na sila, nang mga panahong yaon ay mga espirituwal na mangmang pa, at kay Jesus lamang sila umaasa ng pagpapaliwanag tungkol sa lahat ng gusto nilang maalaman tungkol sa Dios, at ng kapaliwanagan sa mga talinghaga.

  Kaya ang batayan ninyong John 17:3 na doon ay nakilala na agad ninyong ang tunay na Dios ay ang Ama? Adelentado kayo! Sinabi ni Jesus, "That they might know thee the only true God and Jesus Christ, whom thou hast sent" na ang pinatutungkulan Niya ay ang mga alagad KABILANG SI JUAN na ibig sabihin; ang mga alagad noon ay hindi pa nakikilala ang Ama na NAGSUGO at ang Anak na ISINUGO. Tapos sinasabi ninyo na ang mensahe ni Jesus sa talata ay ang Ama lang ang tunay na Dios? Ang kabuuang mensahe ay hindi ninyo kinuha at 'di ninyo nauunawaan: NA IKAW AY MAKILALA NILA, NA IISANG DIOS NA TUNAY AT SI JESUCRISTO NA SIYANG SINUGO.

  John 5:39 "Search the scriptures (OLD AND NEW TESTAMENT); for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me."

  Ito ang isang pamantayan ni Jesus ukol sa kaligtasan. Na ang mga tao ay saliksikin ang MGA KASULATAN, sa kanila na nag-iisip ng ukol sa kaligtasan at ikalilgtas. At ang mga Kasulatan ang mangagpapatotoo tungkol sa Kaniya. Kung gayon, bakit tungkol sa kaligtasan ay sinasabi mong ang tao ay umanib sa INC para maligtas? at bakit kayo rin ang nagpapatotoo tungkol sa Kaniya? Sinabi rin ni Jesus, at isinulat ni Juan:

  John 8:32 "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free."

  Mensahe:
  At makikilala ninyo ang KATOTOHANAN o ang Dios ng katotohanan, at ang KATOTOHANAN sa Kaniyang mga salita ang magpapalaya sa inyo sa pagkakagapos sa mga maling katuruan at doktrina ng mga lider ng pananampalataya. Isinulat ni Juan ang sinabing ito ni Jesus kaya ibig sabihin; mismong siya na sumulat nito ay hindi pa nga nakikilala nang lubusan si Jesus nang panahong yaon. Ang sabi ni Jesus, salikikin ng mga tao ang Luma at Bagong Tipan.

  OLD TESTAMENT - "and ye shall know the TRUTH

  Deut 32:4 "He is the Rock ... a God of truth ...."

  Ps 18:31 "For who is God save the LORD? or who is a rock save our God?

  NEW TESTAMENT - "and the TRUTH shall make you free"

  1 Cor. 1o:4 "And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ."

  Simpleng-simple lang ang paraan ni Jesus para Siya ay makilala ng mga tao. Makinig tayo at pasakop sa Kaniya na saliksikin ang Luma at Bagong Tipan na nangagpaptotoo tungkol sa Kaniya. Tungkol sa nag-iisang Dios na tunay - ang NAGSUGO at si Jesucristo na siyang SINUGO.

  Ex 3:14 And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.

  "I AM HATH SENT ME UNTO YOU" - Tapos ang mga pagsisinungaling ninyong mga INC tungkol sa Juan 17:3! Ang Ama na siyang tunay na Dios na NAGSUGO, at si Jesucristo na siyang sinugo ay IISA at siya din!

  Malinaw ninyong nauunawaan ang LAHAT ng sitas sa Biblia? Sinabi mo, patunayan mo! para hindi ka mapahiya.

  1 Tim. 2:15 "Notwithstanding she shall be saved in childbearing , if they continue in faith and charity and holiness with sobriety."

  TANONG: Paanong SA PANGANGANAK ay maliligtas ang babae (she)? Kung kaligtasan ang sinasabi, bakit babae lang ang kailangang manganak para maligtas? Paano na ang mga lalake? Bakit ang "SHE" ay naging "THEY"? Ano ito?

  100% hindi na naman makakayang ipaliwanag ito ni Kidlat! Kaya gaya ng dati, siguradong sasagutin niya ang tanong ko ng tanong din para makaiwas.

 16. #1636
  Quote Originally Posted by aida View Post

  TANONG: Paanong SA PANGANGANAK ay maliligtas ang babae (she)? Kung kaligtasan ang sinasabi, bakit babae lang ang kailangang manganak para maligtas? Paano na ang mga lalake? Bakit ang "SHE" ay naging "THEY"? Ano ito?

  100% hindi na naman makakayang ipaliwanag ito ni Kidlat! Kaya gaya ng dati, siguradong sasagutin niya ang tanong ko ng tanong din para makaiwas.
  Ang "babae" sa biblia ay PATUNGKOL sa IGLESIA:


  What is "a woman" in Scripture?

  In Revelation 12, a woman is symbolic of the nation of Israel, and in Revelation 17 and 18 she represents the false system of Babylon. In Isaiah 47, a woman is again symbolic of Babylon (whether the nation or the system of Babylon). In Galations 4:21-31, Paul uses "women" to symbolize the Old Covenant and the New Covenant. In Ezekiel 16, God uses a woman to symbolize Israel: "Aholah" is the kingdom of Israel and "Aholibah" is the kingdom of Judah.

  What can we understand from this? Every time a woman is used as a symbol, the common denominator is the idea of a system of beliefs and practices that influence other people. A church or religion is a system of beliefs and practices. A nation has a character and way of doing things. This world as a whole has a system of beliefs and practices that go contrary to God. To find out what kind of system is being referred to, we must look at the context to see how the system works, how it reacts, and what it does.

  http://www.bibletools.org/index.cfm/...-of-Church.htm

  The church is also SYMBOLIZED as CHRIST'S BRIDE:

  Ephesians 5:25-33
  King James Bible
  25 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; 26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, 27 That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish. 28 So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. 29 For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church: 30 For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. 31 For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. 32 This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church. 33 Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.

  Revelation 21:2
  King James Bible
  And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

  Revelation 19:7
  Let us rejoice and celebrate and give Him the glory. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready.

  THE "WOMAN" IS THE CHURCH! "Iluluwal ng IGLESIA sa kaligtasan ang mga miembro niya, lalaki't babae!

 17. #1637
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post
  Ang "babae" sa biblia ay PATUNGKOL sa IGLESIA:


  What is "a woman" in Scripture?

  In Revelation 12, a woman is symbolic of the nation of Israel, and in Revelation 17 and 18 she represents the false system of Babylon. In Isaiah 47, a woman is again symbolic of Babylon (whether the nation or the system of Babylon). In Galations 4:21-31, Paul uses "women" to symbolize the Old Covenant and the New Covenant. In Ezekiel 16, God uses a woman to symbolize Israel: "Aholah" is the kingdom of Israel and "Aholibah" is the kingdom of Judah.

  What can we understand from this? Every time a woman is used as a symbol, the common denominator is the idea of a system of beliefs and practices that influence other people. A church or religion is a system of beliefs and practices. A nation has a character and way of doing things. This world as a whole has a system of beliefs and practices that go contrary to God. To find out what kind of system is being referred to, we must look at the context to see how the system works, how it reacts, and what it does.
  1 Tim 2:14 "And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. 15 Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety."

  Alam kong hindi mo alam ang tungkol sa "espirituwal na panganganak" kaya sadyang hindi ko ibinigay ang 14 para lumabas muli ang gawain mong "pagdaragdag". Tingnan mo, kung anu-ano na namang imbento ang ikinabit mo sa pagpapaliwanag sa 15.

  Walang binabanggit na relihiyon sa talata. Dahil si Eva ang tinutukoy na BABAE at si Eva ay sumasagisag sa mga tao, at si Eva o ang mga tao ay nagkasala sa Dios, sila'y (THEY - maging lalake o babae man) "sa panganganak" maliligtas.


  The church is also SYMBOLIZED as CHRIST'S BRIDE:

  Ephesians 5:25-33
  King James Bible
  25 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; 26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, 27 That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish. 28 So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. 29 For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church: 30 For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. 31 For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. 32 This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church. 33 Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.
  Huwag na nating kunin ito dahil tungkol sa panganganak ang paksa natin.

  Revelation 21:2
  King James Bible
  And I John saw the holy city, new Jerusalem, [B]coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

  Revelation 19:7

  Let us rejoice and celebrate and give Him the glory. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready.
  Rev. 19:7 "Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come, and his WIFE hath made herself ready."

  ITO NA ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN! SI JESUCRISTO - ang espirituwal na asawang LALAKE - na ikakasal sa Kaniyang ESPIRITUWAL NA ASAWANG BABAE (WIFE) - ang mga LIGTAS - maging lalake o babae man.

  Dito makikita natin kung gaano kahalaga na pinakikinggan ng tao ang mga sinasabi ni Jesucristo gaya sa "Siya ay nasa kapahayagang Espiritu Santo sa Lumang Tipan, at NGAYON (Rev. 1:8), at ang pagsasaliksik sa Luma at Bagong Tipan dahil ang mga yaon ang mangagpaptotoo sa Kaniya (John 5:39).

  Jer 3:14 "Turn, O backsliding children, saith the LORD; for I am married unto you:"

  Dito ay nagpapakilala ang Panginoon na Siya ang espirituwal na asawa ng tao, at Ama. Sinoman ngang makinig nito, dapat siya ay manumbalik sa Panginoon. Muli, dito ay papasok na naman ang sinabi ng Panginoon na "Magsilabas kayo at magsihiwalay sa lahat ng mga Relihiyon, AT KAYOY AKING TATANGGAPIN - na asawa at anak. Ang BABAE o si Eva ay nadaya ni Satanas. Dahil sa mga RELIHIYON ang kanilang ama at espirituwal na asawa ay si Satanas (Rev. 19:19), ang mga tao ay ganoon din na dinadaya niya, gamit ang mga lider ng pananampalataya.

  Ang BABAE o si Eva o ang mga tao na nadaya, SA PANGANGANAK ILILIGTAS "IF THEY CONTINUE IN FAITH" na ito'y "FAITH IN JESUS CHRIST". Kaya sa mga tunay na nakakakilala lamang sa Panginoon, at nagsisisampalataya sa Kaniya mangyayaring SA PANGANGANAK SILA ILILIGTAS.

  ANG KABUUAN: Ang sinomang nagsisisampalataya sa Panginoon at magkagayo'y espirituwal Niyang asawa, sa kanila ay itinatanim Niya ang Kaniyang mga BINHI o salita, na ang nagiging mga anak o BUNGA ay ang mga BUNGA NG ESPIRITU (na ang Espiritu ay si Jesucristo - 2 Cor. 3:17).

  Gal. 5:22 "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law."

  "YE SHALL THEM BY THEIR FRUITS" - Ang mga tunay na Kristiano ay makikilala sa kanilang mga BUNGA; iniibig nila ang kanilang kapuwa sa paraang iniibig nila ang kanilang kaligtasan (LOVE). Sa kanila ay makikita ang ESPIRITUWAL joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, at temperance."

  ISA NA NAMANG KATOTOHANAN ANG LUMITAW SA MGA SALITA NG DIOS:

  John 15:16 "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit (ANG MGA BUNGA NG ESPIRITU), and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you." ITO AY KAPAG SI JESUS AY NASA KAPAHAYAGAN NANG ESPIRITU SANTO, ito ang talinghagang ito.

  Ang mga nasa RELIHIYON, dahil hindi nakauunawa ng talinghaga at espirituwal na wika ni Jesus, ang MGA BUNGA ay sinasabing ito daw ay ang pagkakaroon ng kabutihan, at kalinisang-asal.

  THE "WOMAN" IS THE CHURCH! "Iluluwal ng IGLESIA sa kaligtasan ang mga miembro niya, lalaki't babae! :
  Sa mga sinasabi mong ito, kitang-kita ang katotohanan na hindi mo nauunawaan ang evangelio. Paano magiging Ama o Dios at espirituwal na asawa ng tao si Jesucristo? Narito ang UNANG HAKBANG, ayon mismo sa Panginoong Jesucristo na siyang Espiritu Santo:

  2 Cor. 6:17 "Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord (Magsilabas at magsihiwalay kayo sa RELIHIYON).... and I will receive you.

  2 Cor. 6:18 "And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty."

  Si Jesucristo - ang TAGAPAGLIGTAS - ay nagsasalita NGAYON, sa NGAYON din ay nagsasalita ang Kaniyang mga kamanggagawa sa kaligtasan:

  Acts 16:31 "And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved..."

 18. #1638
  Quote Originally Posted by igos View Post
  Maliwanag at nauunawaan ko ang mga binabahagi ni Ms. Aida, hindi po simple na makilala si Jesus Christ at Amang Diyos sa dikta lang ng kaisipan ng tao at doktrina na naitanim ng mga sikat at di sikat na lider o tagapamahala ng iba’t-ibang Christian sects na nagkalat sa buong mundo. Hindi rin naging simple para sa mga alagad ni Jesus Christ ang makilala sya bagama’t lagi nilang kasama.

  Matthew 16:14 And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.
  Matthew 16:15 He saith unto them, But whom say ye that I am?
  Matthew 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
  Matthew 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.

  Hindi pala puwedeng makikilala si Jesus Christ sa kakayahan ng isip at unawa ng tao, kundi sa kapahayagan ng Amang Diyos.

  Ms. Aida salamat sa Diyos at nabigyan ka ng pagkakataon na magbahagi kahit man lang sa dito sa ROT.
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Mat 11:25 “At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.”

  Bakit hindi maunawaan ang Spiritual na Salita ng Diyos
  Inakalang nasa ibang dimensions dapat ng pagtakhan
  Bakit hindi itanong sa sarili ano itong nasisilayan
  Hindi maunawaan ng sariling kaisipan?
  Nalalayo sa itinuro ng talino ng Sangkatauhan

  Mahirap bang tanggapin Ang Diyos ay Nagkatawang Tao?
  Kahit saan pang-unawa may pinagmulang totoo
  Ang mula sa itaas nagbalik sa pinagmulan
  Ngayon ang nagmula sa itaas nagbalik na Espiritu
  Mahirap bang unawain tunay nga para lamang sa hinirang na totoo
  Katotohanan ay nahayag hindi mula sa karunungang pantao
  Kundi sa mga batang nangangailangan pa ng gatas na masususo

  "Sumainyo nawa ang Karunungang Makalangit"
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Ang sabi nila TiTik nakasulat na
  Bakit paliwanag pinaparami pa
  Ngayon inihayag mismo ng Biblia
  Ang Diyos ay nagkatawang tao
  Nanahan kasama ng maraming iba
  Sasabihin mong pamumusong, diyan di ka na kapanipaniwala!!!

  Juan 1:14 (KJV) "At nagkatawang-tao ang Salita, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong, [o nagiisang KATAWAN] ng Ama),"


  1 Tim 3:16 KJV And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

  John 8:19 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Saan naroroon ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, Hindi ninyo nakikilala ako, ni ang aking Ama: kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama.

  1Corinthians 2:14 "But the natural man receiveth not the things (spiritual things or "things of God) of the Spirit of God (Spirit of Christ): for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned."

  "Kahabagan ka nawa ng Diyos"

 19. #1639
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post

  Ano ang MALINAW NA SINASABI SA BIBLIA? Si Cristo MISMO ANG NAGPAPAKILALA SA AMA NYA AT DIYOS NIYA NA IISA AT TUNAY NA DIYOS!
  John 17:3 "And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent."

  Ang kabuuang unawa ninyong INC sa talata ay ayon kay MANALO: Na "SI JESUS MISMO ANG NAGPAPAKILALA SA AMA NIYA At DIOS NIYA NA IISA AT TUNAY NA DIOS."

  Walang sinabi si Jesus sa talata na "Ama Niya at Dios Niya." Wala rin siyang sinabi na ipinakikilala Niya rito ang Ama. Ang mensaheng ipinararating Niya ay, ANG MAKILALA ANG AMA AT SI JESUCRISTO NA SINUGO,

  Jer 31:34 "At hindi na magtuturo bawa't isa sa kanila sa kaniyang kapuwa, at bawa't tao sa kaniyang kapatid, na magsasabi, Iyong kilalanin ang Panginoon; sapagka't makikilala nilang lahat ako, mula sa kaliitliitan sa kanila hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon:"

  Mensahe: Hindi dapat itinuturo ng sinoman sa kaniyang kapuwa na sasabihin. "KILALANIN MO ANG DIOS" sapagka't MAKIKILALA Siya ng lahat nang maghahanap sa Kaniya, at Siya mismo ang magpapakilala sa kanila. KILALAHIN MUNA BAGO KILALANIN ang mensahe, pero sa inyo ay KILALANIN AGAD NG TAO NA ANG DIOS AY ANG AMA? Nilalabag ninyo at sinasalungat ang sinabi ng Espiritu Santo sa talata!

  Dahil ang katuruan ninyo ay kabod lang na "ANG DIOS AY ANG AMA" itinuturo ninyo sa mga tao na sinasabi ninyo, INYONG KILALANING ANG AMA AY SIYANG DIOS o ariing agad at tanggapin ng mga tao na ang Dios ay ang Ama, na si Jesus ang isinasangkalan mo. Hindi ipinakikilala ni Jesus sa John 17:3 ang Ama. Ang pinakamensahe Niya doon ay ANG MAKILALA ANG AMA NA NAGSUGO AT SI JESUCRISTO NA ISINUGO.

  Ex 3:14 "And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you."

  "I AM HE THAT SENT ME UNTO YOU" - Ang "children of Israel" ay ang mga PILI na sali't-saling BINHI NI ABRAHAM NA MGA KAY CRISTO (Eph. 3:29). Kaya't ang mensahe ay para lamang sa mga PILI. Gaya rin ito na ang ipinananalangin ni Jesus sa John 17:3 ay ang Kaniyang mga alagad lamang na Kaniyang PINILI, at hindi ang lahat ng mga tao:

  John 17:9 "I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me (si Jesus ay nagsalita sa papel na Anak ng Dios dito); for they are thine. (Biglang kambyo, si Jesus ay nagsalita sa papel na Ama) And all mine are thine, and thine are mine ."

  "At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin" - Dahil ang Ama na NAGSUGO at si Jesucristo na ISINUGO ay IISA at Siya din! "I AM HE THAT SENT ME" (John 8:24).

  ANG AMA ANG TUNAY NA DIOS, at SI JESUCRISTO ANG TUNAY NA DIOS, may ipinagkaiba ba ito?

  Isaiah 52:6 (ANG AMA NA NAGSASALITA) - "Therefore my people shall know my name: therefore they shall know in that day that I am he (John 8:24) that doth speak: behold, it is I.

  Ang kapaliwanagan ay sa Kanyang mga apostol at desipulo (ayon sa turo ng apostol) Niya ibinibigay! Unfortunately, Aida, hindi ang grupo mo ang mga desipulo.
  Kompleto rekado ang mga ipinahayag ko, na ang mga PILI ng Panginoon sa Luma at Bagong Tipan ang nagpapatotoo tungkol sa Kaniya, at ang lahat nilang ipinahayag tungkol kay Jesus ay kapareho ko.

  Hindi ako nagpapakilalang disipulo, ni ang mga KAY CRISTO na kasama ko dito. Ang batayan ay, MAKIKILALA MO ANG TAO SA KANILANG MGA BUNGA - ANG MGA BUNGA NG ESPIRITU. Isa pa, anomang ginagawa namin para sa Panginoon at sa kaligtasan ng mga tao, ang Ama naming si Jesucristo ang lumuluwalhati sa amin. Itinuro ito ni Jesus, sa papel na Anak ng Dios, sa amin:

  John 8:54 "Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me..."

  Eh yan nga ang ginagawa mo! Nag-aastang apostol ka! Ang mga may karapatan lamang magbigay ng salita ay yung MGA isinugo ng Diyos! Si Felix Manalo ay SUGO base sa mga hula sa biblia. At ang mga ipinangaral ni FYM ang siyang ipinangangaral ngayon ng mga ministro na sugo rin!
  Si Jesucristo na siyang Espiritu Santo ang nagtatalaga at nagsusugo at kailanman, hindi Niya gagawing isugo ang sinomang taong nasa RELIHIYON dahil hindi Niya sila tinatanggap (2 Cor. 6:17).

 20. #1640
  Quote Originally Posted by aida View Post
  John 17:3 "And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent."

  Ang kabuuang unawa ninyong INC sa talata ay ayon kay MANALO: Na "SI JESUS MISMO ANG NAGPAPAKILALA SA AMA NIYA At DIOS NIYA NA IISA AT TUNAY NA DIOS."

  Walang sinabi si Jesus sa talata na "Ama Niya at Dios Niya." Wala rin siyang sinabi na ipinakikilala Niya rito ang Ama. Ang mensaheng ipinararating Niya ay, ANG MAKILALA ANG AMA AT SI JESUCRISTO NA SINUGO,

  Jer 31:34 "At hindi na magtuturo bawa't isa sa kanila sa kaniyang kapuwa, at bawa't tao sa kaniyang kapatid, na magsasabi, Iyong kilalanin ang Panginoon; sapagka't makikilala nilang lahat ako, mula sa kaliitliitan sa kanila hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon:"

  Mensahe: Hindi dapat itinuturo ng sinoman sa kaniyang kapuwa na sasabihin. "KILALANIN MO ANG DIOS" sapagka't MAKIKILALA Siya ng lahat nang maghahanap sa Kaniya, at Siya mismo ang magpapakilala sa kanila. KILALAHIN MUNA BAGO KILALANIN ang mensahe, pero sa inyo ay KILALANIN AGAD NG TAO NA ANG DIOS AY ANG AMA? Nilalabag ninyo at sinasalungat ang sinabi ng Espiritu Santo sa talata!

  Dahil ang katuruan ninyo ay kabod lang na "ANG DIOS AY ANG AMA" itinuturo ninyo sa mga tao na sinasabi ninyo, INYONG KILALANING ANG AMA AY SIYANG DIOS o ariing agad at tanggapin ng mga tao na ang Dios ay ang Ama, na si Jesus ang isinasangkalan mo. Hindi ipinakikilala ni Jesus sa John 17:3 ang Ama. Ang pinakamensahe Niya doon ay ANG MAKILALA ANG AMA NA NAGSUGO AT SI JESUCRISTO NA ISINUGO.

  Ex 3:14 "And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you."

  "I AM HE THAT SENT ME UNTO YOU" - Ang "children of Israel" ay ang mga PILI na sali't-saling BINHI NI ABRAHAM NA MGA KAY CRISTO (Eph. 3:29). Kaya't ang mensahe ay para lamang sa mga PILI. Gaya rin ito na ang ipinananalangin ni Jesus sa John 17:3 ay ang Kaniyang mga alagad lamang na Kaniyang PINILI, at hindi ang lahat ng mga tao:

  John 17:9 "I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me (si Jesus ay nagsalita sa papel na Anak ng Dios dito); for they are thine. (Biglang kambyo, si Jesus ay nagsalita sa papel na Ama) And all mine are thine, and thine are mine ."

  "At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin" - Dahil ang Ama na NAGSUGO at si Jesucristo na ISINUGO ay IISA at Siya din! "I AM HE THAT SENT ME" (John 8:24).

  ANG AMA ANG TUNAY NA DIOS, at SI JESUCRISTO ANG TUNAY NA DIOS, may ipinagkaiba ba ito?

  Isaiah 52:6 (ANG AMA NA NAGSASALITA) - "Therefore my people shall know my name: therefore they shall know in that day that I am he (John 8:24) that doth speak: behold, it is I.  Kompleto rekado ang mga ipinahayag ko, na ang mga PILI ng Panginoon sa Luma at Bagong Tipan ang nagpapatotoo tungkol sa Kaniya, at ang lahat nilang ipinahayag tungkol kay Jesus ay kapareho ko.

  Hindi ako nagpapakilalang disipulo, ni ang mga KAY CRISTO na kasama ko dito. Ang batayan ay, MAKIKILALA MO ANG TAO SA KANILANG MGA BUNGA - ANG MGA BUNGA NG ESPIRITU. Isa pa, anomang ginagawa namin para sa Panginoon at sa kaligtasan ng mga tao, ang Ama naming si Jesucristo ang lumuluwalhati sa amin. Itinuro ito ni Jesus, sa papel na Anak ng Dios, sa amin:

  John 8:54 "Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me..."  Si Jesucristo na siyang Espiritu Santo ang nagtatalaga at nagsusugo at kailanman, hindi Niya gagawing isugo ang sinomang taong nasa RELIHIYON dahil hindi Niya sila tinatanggap (2 Cor. 6:17).

Page 82 of 84 First ... 32 72 81 82 83 ... Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  Hot Topics

PROMO: Pitch Perfect 3

Get a chance to win exclusive movie item from Pitch Perfect 3.

Get a chance to win exclusive movie item from Pitch Perfect 3.

read more
SHOWBIZ: Bb. Pilipinas 2018

Check out the list of the 40 official candidates for Binibining Pilipinas 2018 here!

Check out the list of the 40 official candidates for Binibining Pilipinas 2018 here!

read more
FITNESS: 2018 Body Goals!

Do you want to be in better shape this 2018? Check out this forum for more tips.

Do you want to be in better shape this 2018? Check out this forum for more tips.

read more
HOBBIES: PEx Smashers Club

Play badminton with some of our most active PExers. Know how to join the club here.

Play badminton with some of our most active PExers. Know how to join the club here.

read more