"INANG YAYA" (Unitel Pictures): Starring the Diamond Star Ms. Maricel Soriano - Page 54 | Showbiz - Movies | PinoyExchange

Page 54 of 63 First ... 4 44 53 54 55 ... Last
Results 1,061 to 1,080 of 1255
 1. #1061
  Bakit ang "Kubrador" naipalabas agad last year sa mga filmfest abroad? Ganoon din ang "Magnifico" na naunang ipalabas abroad kaysa dito sa atin? Can "Inang Yaya" follow? Direk Pabs and Roni together with Tony Gloria.....

 2. #1062
  Paghuhunos ng Melodrama sa Inang Yaya
  Leo Zafra

  NAKABIGKIS sa isang ironiya ang pangunahing tunggalian ng pelikulang Inang Yaya.Kailangang arugain ni Norma (Maricel Soriano) ang anak ng iba para buhayin at itaguyod ang sariling anak, at dahil dito, nawalay at halos mapabayaan naman ang tunay na supling. Sa huli, kakailanganin niyang mamili bilang Yaya at bilang Ina sa dalawang batang kaniyang kinalinga, at nasa paglalahad ng dramatikong tensiyon at paggalugad sa mga konteksto ng bubuuing pasiya ang kabuluhan ng pelikula.

  “Inang Yaya” na maituturing si Norma kay Louise, anak ng kareristang magasawa na ginampanan nina Sunshine Cruz at Zoren Legaspi. Abala ang magasawa sa trabaho at sa ibang obligasyon, kaya halos ang yaya ang tumayong ina kay Louise. Lumaki man sa layaw ang bata, makikitang mahal na mahal niya ang kaniyang yaya. Ngunit ang pagmumulan ng salimuot ng naratibo --may anak si Norma, si Ruby, na nasa probinsiya, inaalagaan ng kaniyang lola (Marita Zobel), at nangungulila sa kalinga ng ina.

  Iigiting ang takbo ng kuweto sa pagpanaw ng ina ni Norma. Bunga nito, mapipilitan ang siyang bitbitin ang kaniyang anak pa-Maynila, at itira sa pinagtatrabahuhang pamilya. Bagaman kapiling na niya ang sariling anak, hindi pa rin magiging madali para kay Norma ang bagong sitwasyon. Bukod sa pagtupad sa mga responsabilidad sa pamilyang pinaglilingkuran, kailangan niyang hatiin ang sarili sa dalawang batang nag-aagawan sa kaniyang atensiyon. Masasaksihan din niya ang hirap ng paninimbang ni
  Ruby kasama ng kaniyang alagang pinalaki sa luho at layaw ng mga magulang.

  Pinatitingkad ang pelikula ng mga katangian ng melodrama na makikita sa ilang ipinamalas nitong kumbensiyon. Pangunahin samga katangiang ito ang pagtatampok sa katauhan ni Norma na tigib ng hirap at pighati sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa pagtupad sa mga tungkuling iniatang ng lipunan sa babae. Bilang ina, kailangan niyang tiisin ang pangungulila sa sariling anak habang kinakalinga ang anak ng kaniyang amo. Bilang yaya, kailangan naman niyang hatiin ang hapong katawan sa samot-saring gawain ng pagiging katulong sa bahay at tagapag-alaga ng bata, at balikatin ang iba pang domestikong pasanin ng pinagsisilbihang pamilya.

  Ngunit binibigo rin ng ang karaniwang ekspektasyon sa isang pelikulang melodrama. Isa na, maingat na binuo ang karakter ng mga tauhan kaya naman kumikilos sila hindi ayon sa paghuwad sa mga gasgas na karakterisasyon kundi ayon sa maingat at talinong paghimay sa iba't ibang tensiyong kinakaharap ng mga tauhan. Ang Lola (Liza Lorena) ni Louise na sa simula'y mapangutya't inaasahang maging dagdag na pasanin kay Norma
  ay siya pang makatutuklas sa kalinisan ng budhi ng anak ng Yaya; ang dalawang batang tauhan, na mahusay at matalinong nagampanan ng mga batang aktres, ay nailarawang may kakayahang umarok atumunawa, mag-isip at dumama, magpasiya at kumilos tungkol sa iba't ibang hamon ng kanilang mga munting mundo, pati ng samot-saring komplikasyon ng mas malawak na realidad ngmga taong nakapaligid sa kanila.

  Sa pagsapit ng kasukdulan ng naratibo, may magandang oportunidad na naghihintay sa pinasisilbihang mag-asawa sa ibang bansa, at iaalok din nila kay Norma ang pagkakataon para kumita nang mas malaki sa pangingibangbayan kasama nila. Ngunit mangangahulugan ito ng muling pagkawalay ng ina sa kaniyang anak. Kung maghahandog lamang ng idealistang pagtatapos ang ay madaling hulaan ang mga posibilidad para wakasan ang pelikula. Sasama si Norma, o isasama rin niya ang kaniyang anak sa pangingibang-bansa. Ngunit taliwas sa inaasahang masayang wakas ng anyong melodrama, yayakagin ng pelikula ang manonood sa pagninilay ni Norma, at sa bandang huli, sa paglilimi sa konteksto kung bakit magpapasiya si Norma na manatili sa sariling bayan, sa piling ng kaniyang anak.

  Sa pagtatampok sa proseso ng pagpapasiya ni Norma, naipamamalas kung paanong ang melodrama ay nagagamit sa paglalarawan ng damdamin, ligalig,at iba pang aspektong personal, at kung paanong sa pagsasadula ng mga dinaranas na mga agam-agam at pighati ay mapatingkad ang pakikibaka ng mga tauhan samga institusyon at estrukturang panlipunan.

  Hindi lamang ang paluhain ang manonood ang pakay ng pelikulang
  kung gayon. Nagpapahiwatig din ito ng bagong kabatiran tungkol sa
  pagkatao at lipunan, at ng posibilidad sa paghuhunos ng anyo ng melodrama ng sineng Filipino.

 3. #1063
  Paghuhunos ng Melodrama sa Inang Yaya
  Leo Zafra

  NAKABIGKIS sa isang ironiya ang pangunahing tunggalian ng pelikulang Inang Yaya.Kailangang arugain ni Norma (Maricel Soriano) ang anak ng iba para buhayin at itaguyod ang sariling anak, at dahil dito, nawalay at halos mapabayaan naman ang tunay na supling. Sa huli, kakailanganin niyang mamili bilang Yaya at bilang Ina sa dalawang batang kaniyang kinalinga, at nasa paglalahad ng dramatikong tensiyon at paggalugad sa mga konteksto ng bubuuing pasiya ang kabuluhan ng pelikula.

  “Inang Yaya” na maituturing si Norma kay Louise, anak ng kareristang magasawa na ginampanan nina Sunshine Cruz at Zoren Legaspi. Abala ang magasawa sa trabaho at sa ibang obligasyon, kaya halos ang yaya ang tumayong ina kay Louise. Lumaki man sa layaw ang bata, makikitang mahal na mahal niya ang kaniyang yaya. Ngunit ang pagmumulan ng salimuot ng naratibo --may anak si Norma, si Ruby, na nasa probinsiya, inaalagaan ng kaniyang lola (Marita Zobel), at nangungulila sa kalinga ng ina.

  Iigiting ang takbo ng kuweto sa pagpanaw ng ina ni Norma. Bunga nito, mapipilitan ang siyang bitbitin ang kaniyang anak pa-Maynila, at itira sa pinagtatrabahuhang pamilya. Bagaman kapiling na niya ang sariling anak, hindi pa rin magiging madali para kay Norma ang bagong sitwasyon. Bukod sa pagtupad sa mga responsabilidad sa pamilyang pinaglilingkuran, kailangan niyang hatiin ang sarili sa dalawang batang nag-aagawan sa kaniyang atensiyon. Masasaksihan din niya ang hirap ng paninimbang ni
  Ruby kasama ng kaniyang alagang pinalaki sa luho at layaw ng mga magulang.

  Pinatitingkad ang pelikula ng mga katangian ng melodrama na makikita sa ilang ipinamalas nitong kumbensiyon. Pangunahin samga katangiang ito ang pagtatampok sa katauhan ni Norma na tigib ng hirap at pighati sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa pagtupad sa mga tungkuling iniatang ng lipunan sa babae. Bilang ina, kailangan niyang tiisin ang pangungulila sa sariling anak habang kinakalinga ang anak ng kaniyang amo. Bilang yaya, kailangan naman niyang hatiin ang hapong katawan sa samot-saring gawain ng pagiging katulong sa bahay at tagapag-alaga ng bata, at balikatin ang iba pang domestikong pasanin ng pinagsisilbihang pamilya.

  Ngunit binibigo rin ng ang karaniwang ekspektasyon sa isang pelikulang melodrama. Isa na, maingat na binuo ang karakter ng mga tauhan kaya naman kumikilos sila hindi ayon sa paghuwad sa mga gasgas na karakterisasyon kundi ayon sa maingat at talinong paghimay sa iba't ibang tensiyong kinakaharap ng mga tauhan. Ang Lola (Liza Lorena) ni Louise na sa simula'y mapangutya't inaasahang maging dagdag na pasanin kay Norma
  ay siya pang makatutuklas sa kalinisan ng budhi ng anak ng Yaya; ang dalawang batang tauhan, na mahusay at matalinong nagampanan ng mga batang aktres, ay nailarawang may kakayahang umarok atumunawa, mag-isip at dumama, magpasiya at kumilos tungkol sa iba't ibang hamon ng kanilang mga munting mundo, pati ng samot-saring komplikasyon ng mas malawak na realidad ngmga taong nakapaligid sa kanila.

  Sa pagsapit ng kasukdulan ng naratibo, may magandang oportunidad na naghihintay sa pinasisilbihang mag-asawa sa ibang bansa, at iaalok din nila kay Norma ang pagkakataon para kumita nang mas malaki sa pangingibangbayan kasama nila. Ngunit mangangahulugan ito ng muling pagkawalay ng ina sa kaniyang anak. Kung maghahandog lamang ng idealistang pagtatapos ang ay madaling hulaan ang mga posibilidad para wakasan ang pelikula. Sasama si Norma, o isasama rin niya ang kaniyang anak sa pangingibang-bansa. Ngunit taliwas sa inaasahang masayang wakas ng anyong melodrama, yayakagin ng pelikula ang manonood sa pagninilay ni Norma, at sa bandang huli, sa paglilimi sa konteksto kung bakit magpapasiya si Norma na manatili sa sariling bayan, sa piling ng kaniyang anak.

  Sa pagtatampok sa proseso ng pagpapasiya ni Norma, naipamamalas kung paanong ang melodrama ay nagagamit sa paglalarawan ng damdamin, ligalig,at iba pang aspektong personal, at kung paanong sa pagsasadula ng mga dinaranas na mga agam-agam at pighati ay mapatingkad ang pakikibaka ng mga tauhan samga institusyon at estrukturang panlipunan.

  Hindi lamang ang paluhain ang manonood ang pakay ng pelikulang
  kung gayon. Nagpapahiwatig din ito ng bagong kabatiran tungkol sa
  pagkatao at lipunan, at ng posibilidad sa paghuhunos ng anyo ng melodrama ng sineng Filipino.

 4. #1064
  Source: http://inangyaya.blogspot.com/

  YCC Citation for Best Screenplay
  by Nonoy Lauzon/YCC Member

  Pinakamahusay na Dulang Pampelikula

  Kagaya ng halos lahat na kategorya para sa gawad sa taong ito ng Film Desk of the Young Critics Circle, nag-iisang pelikula lamang ang nahirang para sa Pinakamahusay na Dulang Pampelikula.

  Inang Yaya (Unitel Pictures)—VERONICA B. VELASCO

  Sa unang sipat, tipikal na melodrama ang kwento ng Inang Yaya. Gaano na nga ba karami at kalasak ang pelikulang Pinoy tungkol sa sakripisyo ng isang ina? Ilang pelikula na nga ba ang nagpaiyak sa maraming manonood sa pagpapakita ng iba’t ibang pasakit na dinanas ng isang nanay? Kadugtong man ang Inang Yaya sa mahabang linya ng pelikulang lokal na tumatalakay sa drama ng pagiging ina, namumukod-tangi pa rin ito at sadyang naiiba lalo na sa masinop na pagsasadula ng kuwentong hindi kailangang maging bago ngunit nakapagbigay ng anyong siya mismong nakapagpabago sa mismong genre ng pelikulang kung saan ito nakahanay.

  Kamangha-mangha kung paano ang pelikulang kunwang stereotype ng pelikulang melodrama ay nakapaglahad ng maraming katotohanan: ang tensiyon at tunggalian ng mga uri, ang mga nagaganap na pang-araw-araw na salpukan ng babae sa kapwa babae, ang nahimay na mga kontradiksyon na maaring mamugad sa kamalayan ng sinuman taliwas sa de-kahon na pagsasa-katauhan sa kanya ng lipunang kanyang kinagagalawan.

  Mapapansing angat ang iskrip ng Inang Yaya lalo na sa maraming eksenang hindi maitatatwang kapani-paniwala, binusisi at sinaliksik. Labag sa pormula ng maraming pelikula, katangi-tangi ang pelikula sa pagbibigay buhay sa mga tauhang higit sa dalawa ang dimension at hindi basta hinati sa kung sino ang bida sa kontrabida.

  Sa mga kadahilanang ito at higit pa, buong loob na nilalaan ng Film Desk of the Young Critics Circle ang natatanging parangal sa Pinakamahusay na Dulang Pampelikula sa Inang Yaya.

  ------------------------------------

  Cheers to the best movie of 2006!!

 5. #1065
  Taas ko lang ang Digital Film ng 2006!

 6. #1066

  A CALL TO UNITE FOR INANG YAYA'S 2007 CMMA NOMINATION ( Attn all MARICELLIANS )

  Hey guys ... there's this CATHOLIC MASS MEDIA AWARDS ad I saw in the newspaper yesterday and I decided to share this to all of you to encourage you all to unite for Ms Maricel Soriano & INANGYAYA ... here's the details of the CMMA ad :

  Join! The CATHOLIC MASS MEDIA AWARDS 2007

  CATEGORIES : CINEMA ( Best Picture )
  < Let's nominate INANG YAYA >

  CRITERIA FOR JUDGING :

  Love of God
  Love for Truth
  Respect for the Natural Environment
  Promotion of Positive Filipino Values
  Love for family and life
  < obviously ... pasok na pasok ang INANG
  YAYA ... >

  WHO CAN NOMINATE ? ( take note of this people )

  Entries may be submitted by any person or
  organization wishing to direct the attention of the CMMA to a meritorious program, series, article, material, and the like. A person or a company may submit more than one entry in each category. Entries need not be Christian and nominees need not be Catholics.

  < di ba ... we can unite as a group to nominate INANG YAYA .... let's go people!!! >

  All entries must be those media products released from - May 2006 to April 2007

  Awards night - October 25, 2007

  DEADLINE for SUBMISSION of ENTRIES :
  May 17,2007 ( Wednesday ) @ 5pm

  CMMA Secretariat Office :
  5f Dominga Bldg., 2113 Pasong Tamo corner De la Rosa Sts., Makati City
  Telephone nos 892-4779 / Telefax 867-4026
  Email : [email protected]
  Website : www.cmma.info

  I hope we can form a group to send nomination for INANG YAYA

  INANG YAYA deserves a CMMA Award di ba???

  you agree???

  well then ... we can make INANG YAYA get a CMMA award by nominating it

  mas maganda kung grupo para sure winner na

  looking forward that Maricellians here will do something about this matter

  spread the word to all including the people behind INANG YAYA

  ok?

  God bless you all!

  dwindak

 7. #1067
  Banned by Admin
  Join Date
  Jun 2002
  Location
  in the kingdom
  Sana meron ng update ng Pasado Awards!!!

 8. #1068
  permission to post po. nood po sana kayo.

  http://i53.photobucket.com/albums/g46/kingkykurt/pinaka.jpg

 9. #1069
  Banned by Admin
  Join Date
  Jun 2002
  Location
  in the kingdom
  Congrats uli kay Maricel for her Pasado Best Actress Awards.

 10. #1070
  Hello everyone, just wanna share this Woodside Filipino Festival Summer 2007 schedule. Nakita ko lang po sa Google. For those who are based abroad particularly in the Woodside New York, this is ur chance to watch my favorite 2006 film... INANG YAYA... Ms. Maricel was simply fantastic in this film. Go and see for yourself

  WOODSIDE FILIPINO FILM FESTIVAL SUMMER 2007

  Featuring the best of the old and the new in PHILIPPINE CINEMA (in Tagalog with English subtitles). Only $10 (includes FREE buffet dinner: SINE NA, DINNER PA!) Tickets available at Perlas Ng Silangan, or call 718.779.2991 to reserve

  Every Monday @ 7:30 pm - starting July 9 @ Perlas Ng Silangan Restaurant, 69-09 Roosevelt Ave. off 70th St., Woodside, NY 11377 (By subway, take #7 train to 69th St. station)

  SCHEDULE

  Monday, July 9- 7:30 pm
  BLACKOUT (see review below) - starring Robin Padilla in a suspenseful psychological thriller

  Monday, July 16 - 7:30 pm
  INANG YAYA - starring Maricel Soriano in the acclaimed drama about nannies


  Monday, July 23 - 7:30 pm
  ANG PAGDADALAGA NI MAXIMO OLIVEROS - starring Nathan Lopez (the award winning Oscar selection for Best Foreign Language Film)

  Monday, July 30 - 7:30 pm
  INSIANG - starring Hilda Koronel and Mona Lisa, directed by Lino Brocka (the first Filipino film to be invited to the Cannes & New York Film Festivals)

  Monday, August 6 - 7:30 pm
  TINIMBANG KA NGUNIT KULANG - starring Christopher De Leon in his first major role (Lino Brocka's breakthrough film/ WINNER, BEST PICTURE, 1975)

  Monday, August 13 - 7:30 pm
  TATLO, DALAWA, ISA with Jay Ilagan, Anita Linda, Lolita Rodriguez (one of Lino Borcka's most acclaimed and rarely shown films)

 11. #1071
  Just wanna share this blog... this is nice


  http://www.detoxcouch.blogspot.com/
  Dated May 13, 2007


  Two weeks ago, I watched a movie called INANG YAYA, the title role played by Maricel Soriano. I'm sure that you'd like that movie, Ma. It's one of the well-made Filipino films I've watched so far. You were on my mind the whole time I was watching it. I kept wishing that you were there watching it with me because the nanay in the film reminded me so much of you and I wanted to point that out to you: "ganyan ka rin, Ma, o..." It's just like A Pursuit of Happyness--this is the movie I also want you to watch, the one that could've gotten you into trouble with the US Customs because of me. It's almost the same story: a single parent raises his/her kid/s and sacrificing so many things in the process. Both movies end happily, Ma. And that's also another thing I want to tell you: though we're still weaving the story of our lives, somehow I know that this is going to be a "happily ever after" simply because you are our Mama...

  When I was a kid, I thought that being a mother was the most terrible thing to be: you were working hard all the time--kayod kabayo as they say. I've seen you move from one job to another in hopes of earning more for me, TJ and Tere. I've seen you work as a schoolteacher, an insurance agent, a jewelry dealer, a Tupperware dealer, tocino and longganisa dealer; you even had a halo-halo stall in front of our house. You did all these, sometimes doing two or more things at the same time! And then there were the three of us to be taken care of everyday; homework to be helped with, projects to be made, field trips to be paid for, tuition fees to settle...Sometimes one of us would get sick and I'd see you worrying silently again because there wasn't enough for our baon let alone for medicines and doctor's fees. But you never gave up, Ma. All those years, you just lived it. Rose above all of it.

  And now, you're so far away and it's again because of your love for us. I want to thank you for that. I want to thank you for all you've taught me. Thank you for never judging me, for letting me be free and be myself, for believing in me and helping me fly. Thank you for being you: cool, funny, crazy, wise, strong, loving and forgiving. Thank you for giving us your heart, your soul. We love you, Ma. And we miss you so so much.

  Happy Mothers' Day, Ma.

 12. #1072
  Source: http://mitchteryosa-mitchteryosa.blo...nang-yaya.html

  Dated June 18, 2007

  INANG YAYA

  I seen this movie when I went on vacation. My heart goes out to all inang yayas who sacrifice their time of not holding their own children and yet taking care of other's children.

  There's always a mother's day, father's day, friendship week, woman's day etc.... But I never encountered "nanny's day". I think they deserve one day celebration as well. If not for them, I wonder how working moms like me would survive when nobody else is around but them.

  These things made me realized how lucky I was to have my daughter with me, after she shared her heartbreaking story to me.

  She is from Sri Lanka. A 44 year old fine lady. She speaks English well. She's been working in the Middle East all her life doing house help but her expertise is "taking care of children". That's how her life became miserable. Her husband never did good. While she was hard working in the Middle East, he had enjoyed her money with his other woman and even brought her home. Because of that her eldest daughter, committed suicide at the age of 19. Since that tragic incident, her husband even blamed her for what happened and kept her two sons away from her, until now. From then on, she decided to spend her time somewhere else... Where she feels she belongs.

  I guess, we are lucky to have her as my daughter's nanny. She is a very responsible "right-hand". I don't want to call her a "nanny" really. She deserves to be treated as one of the family. One thing I like most about her is she tells us what happened during the "four hours" that she was with my daughter. As in everything including the "scratches" and "numbers of falling" my daughter had got.

  She even helps me with the house chores whenever my daughter is asleep. I don't need to tell her... She does it herself.

  That's why when we just moved in to our new flat, after rejecting one lady, we decided to keep her and pay for her daily transportation. At least, we know that our daughter is in good hands. We can earn that money anyway.

  Kudos to inang-yayas like her!

 13. #1073
  Source: http://julai1181.blogspot.com/2007/06/inang-yaya.html

  Dated June 2, 2007

  Ohhh my!! it’s already 3:47 in the morning here but I’m still awake and crying,huhuhu.I’m just done watching “Inang Yaya”.It’s really a tear-jerking movie. Thanks Macy for the recommendation.If you didn’t mention it to me,I wouldn’t have known about the movie.Good thing and it’s in the list of pinoy movies in the link that I have.

  It’s a Unitel Pictures film (just like Crying Ladies) directed by Pablo Biglangawa and Veronica Velasco (also the writer). It’s a story about Yaya Norma (Maricel Soriano) who has been so close to her employer’s daughter Louise (Erika Oreta) since she’s taking care of her since the child’s birth. Yaya has a daughter, Ruby (Tala Santos) and she goes with her mother to Manila and stay in the big house after the death of her grandmother.

  Louise is so nice and close to Yaya and sometimes Ruby gets jealous about it. Eventually,the kids became close and they considered themselves bestfriends. Too bad and Louise’s family has to transfer to Singapore and they wanted to take Yaya Norma with them. Yaya has to make a tough decision about who to choose : her employer’s daughter or her own daughter.

  And in the end, the story conveys that “blood is thicker than water” as Yaya Norma decides to stay and take care of her own daughter despite her willingness to take care of Louise.

  It’s really a nice movie and it made me wish that my employer’s daughters are as kind as Louise. There’s really a big difference between filipino and european kids and the difference makes me decide not to work as an au pair anymore after my contract,hehehe.

  Anyways,I’ve been talking to much and sorry about that.If you havn’t seen the movie yet, then I would recommend for you to see it.It’s worth all the tears,hehehe

 14. #1074
  http://bp2.blogger.com/_R-sVmkrKjaM/RjPTH4GKFdI/AAAAAAAAAyM/8q9u-F2xo8o/s400/Inang+Yaya.jpg

  Source: http://ibatibangsinengpinoy.blogspot...uring-ina.html

  Karamihan sa mga Pilipino ang makakaugnay sa Inang Yaya (Unitel Pictures, 2006) dahilan sa kahalagahan ng papel na ginagampanan ng mga ito sa pangangalaga ng bata sa bahay lalo kung kapwa abala sa paghahanap-buhay ang mag-asawa. Sa kasalukuyan ay nakikita natin ang eksodo ng mga kababaihan sa ibang bansa bilang mga yaya o di kaya'y Domestic Helper. Sila ang kumakayod, nag-iipon, at nagpapadala ng tulong sa kani-kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Malaki ang naiaambag ng mga ito sa pagsulong sa ekonomiya ng bansa ngunit nakabubuti naman kaya ito sa pamilyang naiwanan sa sariling bayan? Tinalakay sa pelikulang ito ang kasaysayan ni Norma (Maricel Soriano), nanilbihan bilang yaya at katulong sa Maynila habang ang kaniyang anak na si Ruby (Tala Santos) ay inalagaan naman ng kanyang ina (Marita Zobel) sa probinsya. Nang biglang pumanaw ang ina nito ay nakiusap si Norma na makasama si Ruby sa bahay ng kaniyang mga amo. Malugod namang tinanggap ng mag-asawang si May (Sunshine Cruz) at Noel (Zoren Legaspi) ang bata at pinapag-aral pa ng mag-asawa si Ruby kasama ng kanilang anak na si Louise (Erika Oreta). Si Lola Toots (Liza Lorena), ang ina ni May ay matapobre at nagkaroon ng pagkakataong pinagbintangang nagnakaw ng kuwintas si Ruby. Naiinggit si Ruby sa mga mamahaling damit at laruan ni Louise at sa nakita niyang pag-alaga ng kanyang sariling ina dito. Naghihirap naman ang loob ni Norma na hindi mapagbigyan ang mga kahilingan ng sariling anak at hindi nito maunawaan ang kanilang kalagayan. Nang magdesisyon sina May at Noel na manirahan sa Singapore ay inalok si Norma na sumama sa kanila ngunit maiiwan nito ang anak na si Ruby. Mas malaki ang kikitain mo doon. Makakaipon ka, ang himok ng kanyang amo. Hindi nga ba't ito ang nagbubunsod sa marami nating kababayan na iwanan ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagnanasang guminhawa ang kanilang mag-anak? Muli kayang ilalagak ni Norma si Ruby sa mga kamaganak sa probinsya? Ano ang kanyang magiging desisyon?


  Maalam at matatag ang pagkakaganap ni Maricel Soriano bilang Norma, ang pangunahing tauhan sa Inang Yaya, gayundin ang mga batang sina Tala Santos at Erika Oreta. Buong husay na ipinamalas ni Liza Lorena at naipahiwatig nito ang dinaanang pagbabago ng katauhan ni Lola Toots. Angkop din ang awiting Nanay ni Joey Benin. Simple lamang ang naratibo ng Inang Yaya na nahahawig sa pangkaraniwang buhay ng isang domestiko ngunit naipadama rin ng pelikula ang kanilang kalagayan at kahirapang nagbunsod upang iwan ang kanilang mga mahal sa buhay at makisama sa ibang pamilya. Lubhang nakakapagod ang manilbihanagod dahilan sa kung anu-anong trabaho naman ang pinagagawa dito bukod sa pag-alaga ng bata. Minsa'y napagsususpetsan, nariyan din ang isyu ng diskriminasyon. Isiniwalat ni Norma kay Lola Toots na hindi makatao ang pagtrato sa kaniya. Makatotohanan ang paglalahad ng pinagdaanan ni Norma at maayos itong nailahad ng dulang pampelikulaat naisalarawan ng mga manililikhang sina Pablo Biglang-Awa at Veronica Velasco. Sinalamin ng Inang Yaya ang katotohanang pumapaimbulog sa lipunan magpasahanggang ngayon. Dala ng labis na kahirapan ay napipilitang manilbihan ang mga babeng tulad ni Norma, ngunit isang pagpapatunay ang pelikula sa higit na kahalagahan ng responsibilidad ng isang ina sa sariling pamilya at hindi ito mapapantayan gaano man kalaking halaga ang maaring kitain sa ibang bansa.

 15. #1075
  CINEMALAYA FILM FESTIVAL 2007

  Source: http://yccfilmdesk.blogspot.com/2007...nuod-tayo.html

  INANG YAYA by Pablo Biglang-Awa & Veronica Velasco
  25 Jul/Wed (03:30 PM) at Venue 5 - CCP Tanghalang Huseng Batute


  http://photos1.blogger.com/blogger2/1435/3728/1600/gse_multipart63158.jpg

 16. #1076
  Posted by: Filmmakers Filmmakers at the cinemanilafilmfest yahoogroup:

  The 20 Best Filipino Independent Films

  The Young Filmmakers of the Philippines (YFMP), a group of young filmmakers from different colleges and universities names the 20 best Filipino independent films for the past three years (2004,2005 and 2006). Our criteria for selecting the best films are the quality of the screenplay and the subject matter. We look for something new. The script should be somewhat unconventional and unpredictable. The film depicts Filipino historical and/or cultural values and exemplified artistry, creativity, technical excellence, innovativeness and thematic values.

  Also acknowledged were Filipino independent Filmmakers through hard work and dedication filmmakers have proven that this country, which was once a filmic cul-de-sac, when given the right opportunity, now produces some of the world's finest films, responsive to the genuine needs and aspirations of its people.

  YFMP announced the 20 Best Filipino Independent Films (in alphabetical order)

  1. ALA VERDE ALA POBRE
  2. ANG DAAN PATUNGONG KALIMUGTONG
  3. Ang Huling Balyan Ng Buhi
  4. Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros (The Blossoming of Maximo Oliveros)
  5. Ang Pamana (The Inheritance)
  6. Batad : Sa Paang Palay
  7. Cavite
  8. Compound
  9. Diliman
  10. Donsol
  11. Ebolusyon ng Isang Pamilyang Pilipino (Evolution of a Filipino Family)
  12. Inang Yaya (Mother Nanny)
  13. Kaleldo (Summer Heat)
  14. Kubrador (The Bet Collector)
  15. Lagusan (The Tunnel)
  16. Manoro
  17. Rigodon
  18. Rome and Juliet
  19. Sa Aking Pagkakagising Mula Kamulatan
  20. Tulad ng Dati (JUST LIKE BEFORE)

 17. #1077
  Banned by Admin
  Join Date
  Jun 2002
  Location
  in the kingdom
  aba pinupuri pa rin ang inang yaya ahh.... way to go pa... marami pang papuri sanang darating sa napakagandang movie na ito.

 18. #1078
  ipapalabas daw uli ito sa July 25 at CCP.

 19. #1079
  Quote Originally Posted by ohsome View Post
  ipapalabas daw uli ito sa July 25 at CCP.
  yeah, kasama po sia sa mapapanood sa CINEMALAYA 2007.

 20. #1080
  Source: http://booger07.multiply.com/reviews

  INANG YAYA

  i really liked the movie.. even though di au known ang mga artista, maau jud au *** mu act!! Maricel Soriano did an awesome acting.. the kid who acted as the daughter of Maricel wasn't that pretty but she did a really great acting! and the kid who acted as the daughter of Sunshine Cruz (amo ni Maricel) was like a pro..=) nkahilak pah jud ko sa uban scenes sa movie..hehe.. nindot man gud au!! grabeh!! if given the chance, i would watch it again jud..hehe..

Page 54 of 63 First ... 4 44 53 54 55 ... Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  Watch New Trailers

Watch New Trailers