Latest Tactical Offensives of the NPA | Local and Foreign Issues | PinoyExchange

X

Page 1 of 81 1 2 11 51 ... Last
Results 1 to 20 of 1605
 1. #1

  Latest Tactical Offensives of the NPA

  http://www.philippinerevolution.net/angbayan/images/060321/opensib.gif

  Matatagumpay na opensiba ng BHB
  23 armas nasamsam sa mga reyd ng BHB

  Dalawampu't tatlong iba't ibang armas ang nasamsam sa apat na reyd na inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa iba't ibang munisipalidad nitong Marso. Samantala, 34 na elemento ng kaaway ang napatay o nasugatan sa iba pang armadong aksyon ng BHB sa panahon ding ito.

  Sa Misamis Occidental. Limang M16 ang nasamsam ng mga Pulang mandirigma ng BHB nang salakayin nila ang istasyon ng pulisya sa bayan ng Sapang Dalaga bandang alas-5 ng Marso 20.

  Sa Negros. Siyam na armas ang nasamsam ng mga Pulang mandirigma ng Boy Gatmaitan Command ng BHB-Negros nang salakayin nila ang detatsment ng PNP 1st Provincial Mobile Group sa Sityo Malasibog, Barangay Binubohan, Escalante City sa Negros Occidental nitong Marso 19. Hindi na nakapanlaban ang mga tropa ng gubyerno dahil itinaon ng BHB ang pagsalakay habang nag-aalmusal ang dalawang pulis at walong kasapi ng Civilian Volunteer Organization bandang alas-6 ng umaga.

  Kabilang sa siyam na sandatang nakumpiska ng BHB ang isang M60 masinggan, dalawang M16, dalawang M14, tatlong garan at isang pistolang .45.

  Sa Zambales. Matagumpay na naisagawa ng mga Pulang mandirigma ng BHB ang walang putok na reyd sa isang istasyon ng pulisya sa Botolan, Zambales noong Marso 18.

  Upang madaling makapasok sa istasyon, unang nagpanggap ang tatlong mandirigma na magsusumbong ng isang krimen sa pulisya. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang reklamo, dumating naman ang tatlo pang mandirigma na nagpanggap na mga imbestigador ng National Bureau of Investigation. Sinundan sila ng 12 pang mandirigma na nakauniporme rin ng NBI. Nagulat na lamang ang mga pulis nang kumilos ang mga ito upang disarmahan sila. Tumagal lamang nang limang minuto ang buong pangyayari.

  Mabilis na nakaatras ang mga mandirigma dala ang tatlong M16, dalawang pistolang 9 mm, mga bala at base radio ng Botolan PNP.

  Dahil dito, tinanggal ni PNP Director General Arturo Lomibao sa kanilang mga pwesto ang provincial director ng Zambales at ang hepe ng pulisya ng Botolan. Pinalitan din ng PNP Provincial Mobile Group ang 24 na kasapi ng Botolan PNP.

  Sa Ilocos-Cordillera Region. Di bababa sa 14 ang kaswalting tinamo ng kaaway sa tatlong armadong aksyong inilunsad ng BHB sa Ilocos-Cordillera Region nitong Marso.

  Sa Kalinga, matagumpay na tinambangan ng isang yunit ng BHB ang mga tropa ng 21st IB sa Sityo Balalao, Barangay Mabelong, Lubuagan nitong Marso 14. Tinamaan at napatay dito si 1Lt. Homer Torres, ang tumatayong kumander ng naturang yunit.

  Sa hangganan ng Abra, Ilocos Sur at Mountain Province, nakasagupa ng isang tim ng BHB ang mga elemento ng 50th IB sa isang burol sa Barangay Mugao noong araw ding iyon. Batay sa mga panimulang ulat, di bababa sa sampung sundalo ang napatay o nasugatan. Naunang naabot ng isang tim ng BHB ang mas mataas na bahagi ng burol kaya nakapangibabaw sila sa kabila ng di hamak na mas malaking bilang ng mga elemento ng AFP.

  Sa Mountain Province, tinambangan ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng Leonardo Pacsi Command (LPC) ang isang yunit ng 54th IB sa Sityo Pegew, Tetep-an Sur, Sagada noong Marso 10. Tatlong sundalo ang naiulat na napatay. Ang pananambang na ito ay pagpaparusa sa mga tropang naglunsad ng operasyong militar noong Marso 3 sa mga barangay ng Mainit, Gutang, Baliko, Sityo Pakad at Bugang sa Sagada. Hinarang at ininteroga ng mga sundalo ang lahat ng dumaraang magsasaka at inakusahan silang tagasuporta ng BHB. Hindi sila pinayagang pumunta sa kanilang komunal na pastuhan at taniman. Pati pagkaing baon nila ay kinumpiska ng mga tropa ng Philippine Army.

  Sa Agusan del Sur. Tatlong sundalo ang napatay, kabilang ang isang tinyente, nang pasabugan ng mga gerilya ng BHB ng land mine ang isang grupo ng militar sa hangganan ng mga baryo ng Don Pedro at Dimasalang sa San Luis, Agusan del Sur nitong Marso 12. Limang iba pang sundalo ang nasugatan, ayon sa mga panimulang ulat.

  Sa Southern Mindanao. Tatlong sundalo ang napatay at siyam pang elemento ng kaaway ang nasugatan sa tatlong magkakahiwalay na taktikal na opensiba ng BHB sa dalawang larangang gerilya sa Southern Mindanao nitong Marso 9.

  Sa isang pahayag, sinabi ni Rigoberto Sanchez, tagapagsalita ng Merardo Arce Command na dalawang sundalo ang napatay nang ambusin ng mga Pulang mandirigma mula sa Front 2 ang pinagsanib na mga pwersa mula sa 28th IB, Philippine National Police at CAFGU bandang alas-12 ng tanghali sa Sityo Darot, Barangay Libodon, Mabini, Compostela Valley. Isa pang sundalo, isang elemento ng CAFGU at dalawang pulis ang nasugatan.

  Bandang alas-5:30 ng hapon noong araw ding iyon, dalawang pulis ang nasugatan nang tambangan ng isang tim mula sa 3rd Pulang Bagani Company ang tropang reimporsment mula sa PNP sa Km. 11, Barangay Cabuoyan, Mabini. Papunta sana ang mga pulis sa Sityo Darot.

  Sa Baganga, Davao Oriental, hinaras ng isang tim mula sa Front 15 ang mga elemento ng 67th IB na katatapos lamang magtayo ng detatsment sa Sityo Ulin, Barangay Mahan-ob. Isang sundalo ang napatay at tatlo ang nasugatan, kabilang ang dalawang sarhento.

  Walang natamong anumang kaswalti ang BHB sa mga labanang ito.

  Samantala, mga walang labang sibilyan ang ginantihan ng kaaway matapos mapahiya sa tatlong magkakasunod na pagkatalo sa BHB sa loob lamang ng isang araw. Sinunog ng mga elemento ng 28th IB ang mga bahay ng limang sibilyang sina Ben Deola, Junie Granada, Montano Anuda, Gabriel Ogapang at Sumbie Subo, pawang taga-Sityo Darot. Ang mga biktima, na pinaratangang tagasuporta ng BHB ay pinagnakawan din ng mga pasista.

  Sa Cagayan. Di bababa sa apat na armas ang nasamsam ng mga Pulang mandirigma ng BHB nang walang putok nilang salakayin ang detatsment ng Philippine National Police sa Barangay Baybayog, Alcala noong gabi ng Marso 9. Ayon sa mga panimulang ulat, nakakumpiska ang BHB ng dalawang ripleng M16 at dalawang pistolang 9 mm.

 2. #2
  Paigtingin ang armadong pakikibaka!

  http://www.philippinerevolution.net/angbayan/images/060321/editoryal.gif

  Mahigpit na hinihingi sa lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ubos-kayang paigtingin ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Ito ang nararapat gawin ng BHB bilang tugon sa malawak na panawagang puksain ang pasistang halimaw sa Malakanyang, pasiglahin ang hayag at rebolusyonaryong kilusang masa at isulong ang digmang bayan tungo sa susunod na subyugto ng estratehikong depensiba.

  Alinsunod sa atas ng Komite Sentral, ipinananawagan ng Partido sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma ng BHB na patatagin ang determinasyon na panghawakan ang malakas na bwelo ng mga taktikal na opensiba.

  Ituluy-tuloy ang serye ng mga taktikal na opensiba na sinimulan noong Setyembre 2005 na siyang pinakalaganap, pinakamasinsin at pinakasustinido mula noong 1992. Higitan pa natin ang dami at dalas ng mga nailunsad na taktikal na opensiba at ang bilang ng sandatang nasamsam. Ibayo pa nating itaas ang kasanayan ng mga Pulang mandirigma, lalong patatagin ang kanilang militansya at palakasin ang diwang palaban ng mamamayan.

  Ang bwelong ito ng mga taktikal na opensiba ng BHB ay malinaw na nagpapatunay na hinog ang mga kalagayang obhetibo at suhetibo para sa pagpapaigting ng pakikidigmang gerilya. Napakainam ng kasalukuyang kalagayan at nakahihigit pa sa ilang aspeto kung ihahambing sa unang hati ng dekadang 1980 nang makamit ang malaking pagsikad ng armadong pakikibaka.

  Labis ang kabangisan ng pasistang halimaw sa Malakanyang. Subalit sa likod ng matatalas at duguang mga pangil ni Gloria Arroyo, lubhang mahina at batbat ng sakit ang kanyang rehimen. Wala pang kapantay ang lalim ng sosyo-ekonomikong krisis na kinatatampukan ng laganap na kagutuman, matinding kasalatan, kabang-yamang walang laman, giba-gibang industriya at agrikultura at mas mataas na antas ng disempleyo.

  Ang pangunahing mga armadong instrumento ni Arroyo ay niyayanig ng masidhing internal na alitan. Ang kontra-rebolusyonaryong digmang Bantay Laya mula 2001 ay bigo sa paggapi sa armadong pakikibaka. Sa harap ng pag-igting ng mga taktikal na opensiba ng BHB sa buong bansa, tumatambad ang mga kahinaan ng AFP-PNP: ang malawak na demoralisasyon sa hanay ng mga karaniwang upisyal at sundalo, ang labis na pagkabatak ng pwersa at rekurso nito at ang labis na pagkahiwalay nito sa mamamayan.

  Naninindak at nananalanta ang halimaw. Itinutuon nito ang kanyang buong bangis sa di armadong mamamayan at mga pwersang lumalaban kay Arroyo. Pero sa katunayan, ang bangis ng rehimeng Arroyo ay nagmumula sa desperasyong kumapit sa poder sa harap ng malawak na kilusang nagpapalayas dito. Si Arroyo ang siyang nasisindak at takot na takot sa bayang nagkakaisa, nag-aalsa at lumalaban.

  Dapat magdulot ng maririing bigwas laban sa papet at pasistang rehimeng US-Arroyo at sa buhong na kampanya nito ng terorismong estado. Dapat parusahan ang rehimen at ang mga armadong galamay nito upang maipahayag ang malalim na galit ng sambayanan at mabigyang-diin na hindi papayag ang mamamayan na walang habas na lapastanganin ang kanilang mga karapatan.

  Sa paglakas ng armadong pakikibaka, nahihikayat ang mamamayan na palakasin din maging ang mga paglabang di armado at ang mga paglabang ligal at iligal. Gayundin, lumalaki ang puwang para sa pagpapalakas at pagpapalawak ng mga samahang masa at mga organo ng kapangyarihang pampulitika at pagsusulong ng mga pakikibakang masa sa mas mataas at mas masaklaw na antas.

  Kaugnay nito, mahigpit nating panghawakan ang mga tungkulin upang ibayo pang isulong ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Alinsunod sa atas ng Komite Sentral, dapat bigyang-prayoridad ng BHB ang mga aksyong anihilatibo na tiyak ang panalo at natitiyak ang pagsamsam ng dagdag na armas at mga kagamitang pandigma. Kasabay nito, pinahahalagahan at binibigyan ng partikular na pansin ang mga aksyong may malaking bisa sa pulitika, kabilang ang pagpaparusa sa pinakamasasahol na pasistang kriminal, mandarambong at manghuhuthot, mga death squad, mga makinarya sa paniktik at mga espesyal na yunit ng AFP-PNP na dumudukot, tumotortyur at namamaslang ng mga aktibista at karaniwang mamamayan, at ang pagbira sa mga pinakatapat na nagtatanggol at nagpapakasangkapan sa paghaharing Arroyo.

  Gayundin, patuloy na palawakin at pasiglahin ang pagpopropaganda at pag-oorganisa sa loob ng AFP-PNP-CAFGU. Habang sinisikap nating makipag-alyansa sa mga positibo at progresibong pwersa, independyente rin tayong mag-organisa ng mga lihim na grupo o lambat ng mga rebolusyonaryo at iba pang kontak sa hanay ng mga sundalo at pulis. Kailangang papurulin ang anti-komunista at "anti-teroristang" pananakot na ginagamit ng AFP-PNP upang linlangin ang mga tauhan nito at magamit sila sa pagtatanggol sa bulok na rehimen at naghaharing sistema.

  Dapat pagtuunan ng pansin ng mga namumunong komite ng Partido sa buong bansa ang mga usapin at gawaing militar. Dapat tiyaking mapaigting ang digmang bayan sa buong haba at lapad ng kapuluan. Dapat tiyaking makapag-aambag ang buong organisasyon ng BHB. Tungkulin ng mga namumunong komite ang pagbubuo ng mga plano at pagtitiyak ng pwersa at rekurso.

  Magpakahusay sa paniniktik at pagkakahon sa mga target. Maging mapanlikha sa pagtukoy ng mga target, pagbabalak ng mga operasyon at pagtukoy ng mga taktika upang matagumpay na mailunsad ang mga pananambang at pagsalakay. Engganyuhin ang inisyatiba at pakilusin ang mga Pulang mandirigma sa batayang antas. Pakilusin din ang mga yunit milisya at masang magsasaka sa iba't ibang tungkulin sa armadong pakikibaka.

  Patuloy na bakahin ang tendensyang maging konserbatibo at pasibo sa harap ng pananalakay ng kaaway. Huwag magwalang-bahala. Huwag magpatumpik-tumpik sa pagsulong. Huwag matakot sa mga sakripisyo at hirap. Maging masigasig at mapangahas habang nananatili ang pagiging masusi at masinop sa pagbigo sa pananalakay ng kaaway at pagsusulong ng digmang bayan sa panibagong antas at saklaw.

 3. #3
  Paigtingin ang armadong pakikibaka!

  http://www.philippinerevolution.net/angbayan/images/060321/editoryal.gif

  Mahigpit na hinihingi sa lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ubos-kayang paigtingin ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Ito ang nararapat gawin ng BHB bilang tugon sa malawak na panawagang puksain ang pasistang halimaw sa Malakanyang, pasiglahin ang hayag at rebolusyonaryong kilusang masa at isulong ang digmang bayan tungo sa susunod na subyugto ng estratehikong depensiba.

  Alinsunod sa atas ng Komite Sentral, ipinananawagan ng Partido sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma ng BHB na patatagin ang determinasyon na panghawakan ang malakas na bwelo ng mga taktikal na opensiba.

  Ituluy-tuloy ang serye ng mga taktikal na opensiba na sinimulan noong Setyembre 2005 na siyang pinakalaganap, pinakamasinsin at pinakasustinido mula noong 1992. Higitan pa natin ang dami at dalas ng mga nailunsad na taktikal na opensiba at ang bilang ng sandatang nasamsam. Ibayo pa nating itaas ang kasanayan ng mga Pulang mandirigma, lalong patatagin ang kanilang militansya at palakasin ang diwang palaban ng mamamayan.

  Ang bwelong ito ng mga taktikal na opensiba ng BHB ay malinaw na nagpapatunay na hinog ang mga kalagayang obhetibo at suhetibo para sa pagpapaigting ng pakikidigmang gerilya. Napakainam ng kasalukuyang kalagayan at nakahihigit pa sa ilang aspeto kung ihahambing sa unang hati ng dekadang 1980 nang makamit ang malaking pagsikad ng armadong pakikibaka.

  Labis ang kabangisan ng pasistang halimaw sa Malakanyang. Subalit sa likod ng matatalas at duguang mga pangil ni Gloria Arroyo, lubhang mahina at batbat ng sakit ang kanyang rehimen. Wala pang kapantay ang lalim ng sosyo-ekonomikong krisis na kinatatampukan ng laganap na kagutuman, matinding kasalatan, kabang-yamang walang laman, giba-gibang industriya at agrikultura at mas mataas na antas ng disempleyo.

  Ang pangunahing mga armadong instrumento ni Arroyo ay niyayanig ng masidhing internal na alitan. Ang kontra-rebolusyonaryong digmang Bantay Laya mula 2001 ay bigo sa paggapi sa armadong pakikibaka. Sa harap ng pag-igting ng mga taktikal na opensiba ng BHB sa buong bansa, tumatambad ang mga kahinaan ng AFP-PNP: ang malawak na demoralisasyon sa hanay ng mga karaniwang upisyal at sundalo, ang labis na pagkabatak ng pwersa at rekurso nito at ang labis na pagkahiwalay nito sa mamamayan.

  Naninindak at nananalanta ang halimaw. Itinutuon nito ang kanyang buong bangis sa di armadong mamamayan at mga pwersang lumalaban kay Arroyo. Pero sa katunayan, ang bangis ng rehimeng Arroyo ay nagmumula sa desperasyong kumapit sa poder sa harap ng malawak na kilusang nagpapalayas dito. Si Arroyo ang siyang nasisindak at takot na takot sa bayang nagkakaisa, nag-aalsa at lumalaban.

  Dapat magdulot ng maririing bigwas laban sa papet at pasistang rehimeng US-Arroyo at sa buhong na kampanya nito ng terorismong estado. Dapat parusahan ang rehimen at ang mga armadong galamay nito upang maipahayag ang malalim na galit ng sambayanan at mabigyang-diin na hindi papayag ang mamamayan na walang habas na lapastanganin ang kanilang mga karapatan.

  Sa paglakas ng armadong pakikibaka, nahihikayat ang mamamayan na palakasin din maging ang mga paglabang di armado at ang mga paglabang ligal at iligal. Gayundin, lumalaki ang puwang para sa pagpapalakas at pagpapalawak ng mga samahang masa at mga organo ng kapangyarihang pampulitika at pagsusulong ng mga pakikibakang masa sa mas mataas at mas masaklaw na antas.

  Kaugnay nito, mahigpit nating panghawakan ang mga tungkulin upang ibayo pang isulong ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Alinsunod sa atas ng Komite Sentral, dapat bigyang-prayoridad ng BHB ang mga aksyong anihilatibo na tiyak ang panalo at natitiyak ang pagsamsam ng dagdag na armas at mga kagamitang pandigma. Kasabay nito, pinahahalagahan at binibigyan ng partikular na pansin ang mga aksyong may malaking bisa sa pulitika, kabilang ang pagpaparusa sa pinakamasasahol na pasistang kriminal, mandarambong at manghuhuthot, mga death squad, mga makinarya sa paniktik at mga espesyal na yunit ng AFP-PNP na dumudukot, tumotortyur at namamaslang ng mga aktibista at karaniwang mamamayan, at ang pagbira sa mga pinakatapat na nagtatanggol at nagpapakasangkapan sa paghaharing Arroyo.

  Gayundin, patuloy na palawakin at pasiglahin ang pagpopropaganda at pag-oorganisa sa loob ng AFP-PNP-CAFGU. Habang sinisikap nating makipag-alyansa sa mga positibo at progresibong pwersa, independyente rin tayong mag-organisa ng mga lihim na grupo o lambat ng mga rebolusyonaryo at iba pang kontak sa hanay ng mga sundalo at pulis. Kailangang papurulin ang anti-komunista at "anti-teroristang" pananakot na ginagamit ng AFP-PNP upang linlangin ang mga tauhan nito at magamit sila sa pagtatanggol sa bulok na rehimen at naghaharing sistema.

  Dapat pagtuunan ng pansin ng mga namumunong komite ng Partido sa buong bansa ang mga usapin at gawaing militar. Dapat tiyaking mapaigting ang digmang bayan sa buong haba at lapad ng kapuluan. Dapat tiyaking makapag-aambag ang buong organisasyon ng BHB. Tungkulin ng mga namumunong komite ang pagbubuo ng mga plano at pagtitiyak ng pwersa at rekurso.

  Magpakahusay sa paniniktik at pagkakahon sa mga target. Maging mapanlikha sa pagtukoy ng mga target, pagbabalak ng mga operasyon at pagtukoy ng mga taktika upang matagumpay na mailunsad ang mga pananambang at pagsalakay. Engganyuhin ang inisyatiba at pakilusin ang mga Pulang mandirigma sa batayang antas. Pakilusin din ang mga yunit milisya at masang magsasaka sa iba't ibang tungkulin sa armadong pakikibaka.

  Patuloy na bakahin ang tendensyang maging konserbatibo at pasibo sa harap ng pananalakay ng kaaway. Huwag magwalang-bahala. Huwag magpatumpik-tumpik sa pagsulong. Huwag matakot sa mga sakripisyo at hirap. Maging masigasig at mapangahas habang nananatili ang pagiging masusi at masinop sa pagbigo sa pananalakay ng kaaway at pagsusulong ng digmang bayan sa panibagong antas at saklaw.

 4. #4
  Mr. Optimist
  Join Date
  Feb 2000
  Location
  Manila, Philipp
  Mas maganda sanang magpalaganap na lang kayo ng pagmamahal, pakikipagkapwa-tao, pakikipagtulungan at paggalang sa ibang tao.

  Hindi iyong pinapalaganap ninyo ang pagwasak, pagpatay, pagsira at pagsasamantala sa inyong kapwa.

  Sa dakong huli, sa Diyos pa rin kayo mananagot!

 5. #5
  Fate Harlaown's husband AbulugAdventure's Avatar
  Join Date
  Mar 2002
  Location
  TSAB-HQ Midchilda
  Uy, Jokla is back from the gaybar!

 6. #6

  Lightbulb

  Quote Originally Posted by AbulugAdventure
  Uy, Jokla is back from the gaybar!
  Isang maganda lang sa PP 1017 e at least nung in effect pa ito, nawala ang mga undesirables. Ngayon malakas na naman ang loob ng mga ito na magkalat ng lagim dito.

 7. #7
  U Want Somma Dis?
  Join Date
  Jul 2001
  Location
  West London
  I don't think this forum is a good place to be gloating about violence. Hell, I don't think anywhere is a good place to be doing that.

  Let's keep it clean in here, Jored.

 8. #8
  GMA doesn't need PR! JoRed can do a better job than any government propagandist.

 9. #9
  Banned by Admin
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Oblivion/Fresnel Z
  Nyek... I thought that JoRed has already decided to do some worthwhile
  activities than spreading these propaganda stories....

  What happened to you JoRed? Long time no PEX...

  but you're still the old JoRed that we know.... still hallucinating...
  a delusional gambit.

 10. #10
  Fate Harlaown's husband AbulugAdventure's Avatar
  Join Date
  Mar 2002
  Location
  TSAB-HQ Midchilda
  Jored will soon learn to behave now that we already have a moderator by the name legolass... (don't know if that the correct usernic).

 11. #11

  Thumbs up

  After suffering triple defeats in a day Fascist enemies turned their ire against civilians, burned down five houses
  Rigoberto F. Sanchez
  Spokesperson
  Merardo Arce Command
  Southern Mindanao Regional Operational Command
  New People's Army
  March 12, 2006  After suffering three offensive blows from the New People's Army (NPA) in just one day last March 9, the fascist Armed Forces of the Philippines (AFP) turned their ire on the civilians, and burned down the houses of civilians Ben Deola, Junie Granada, Montano Anuda, Gabriel Ogapang and Sumbie Subo in Sitio Darot, Brgy. Libodon, Mabini, Compostela Valley Province.

  Failing to defeat the Red Army in the recent tactical offensive, elements from the 28th IB-AFP took their cowardly revenge against the civilians, accused them as NPA supporters and burned their houses. Aside from this, the fascists also looted and divested civilian belongings and properties.

  This latest display of terror against the civilian population only adds up to the endless lists of grave and serious violations done by the reactionary armed forces against the people. This only points to the already known fact that the fascists have no regard for the civilians. The fascist army, police and paramilitary forces of the US-Arroyo regime continue to violate the Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law and international customary law pertaining to humanitarian principles, norms and rules in armed conflicts.

  Last March 9's successive tactical offensives in a day are punitive actions against these fascist reactionary forces.

  Around 12 noon, Red fighters from the Rhyme Petalcorin Command, Front 2 Operations Command of the NPA ambushed a composite platoon from the 28th IB-AFP, a team from the Philippine National Police (PNP) and a Cafgu led by 2nd Lt. Joy O. Villanueva. Two soldiers (Pfc. Almalik S. Ajuji and Pfc. Abdul Sarid S. Ibno) were killed-in-action while those wounded are Pfc Dan G. Samson, Cafgu Jimmy Andoyo and two PNP personnels (SPO3 George Ramos and PO2 Bali Jumahali).

  By 5:30 in the afternoon, the reinforcement troops from the PNP 1107th mobile group were harassed by a team from the 3rd Pulang Bagani Company-NPA. While the PNP troops were heading towards Sitio Darot, the Red fighters opened fire to their service vehicle at Km. 11, Brgy. Cabuoyan, Mabini in Compostela Valley Province. Two enemies were wounded.

  That same day also, at about 1 pm, in Baganga, Davao Oriental, a team from Front 15 Operations Command-NPA launched harassment operations against elements of the 67th IB-AFP who had just built their detachment at Sitio Ulin, Barangay Mahan-ob. A soldier was killed while three others were wounded; two of those wounded were identified as M/Sgt. Labrador and M/Sgt. Doque.

  In these successive tactical offensives, the NPA suffered no casualties.

  The bogus, corrupt and fascist regime, along with its armed forces, has long been isolated from the masses and will continue to suffer defeat from the revolutionary movement. The nationwide tactical offensives, in parallel with the widespread people's protests, have pushed this hated regime into its death throes and the advancement of the People's Democratic Government.


  (Sgd) RIGOBERTO F. SANCHEZ
  Spokesperson
  Merardo Arce Command
  Southern Mindanao Regional Operations Command
  New People's Army Southern Mindanao

 12. #12

  Cool

  HAHAHAHA BUMABALIK NANAMAN ANG MGA LOSERS...

  YANG MGA KALOKOHAN MO AT KAENGOTAN MO, JORED. WALA KA NA BA TALAGANG MAGAWA SA BUHAY MO? PAGKATAPOS MAGUNAW YANG MUNDO MO AT MGA PANGARAP MONG IBAGSAK ANG BANSANG PILIPINAS, NGAYON AY NANDITO KANANAMAN SA PEX? MGA INUTIL KASI KAYO EH! AYAW NYONG MAKINIG SA MGA TAONG MATITINO, AYAN ANG NAPAPALA MO AT NANG IYONG MGA KATOTO! BUTINGA!

  IBAGSAK ANG MGA SIRAULONG KOMUNISTANG PILIPINO NA TULAD NI JORED!!! HEHEHEHEHEHE
  MABUHAY ANG SAMBAYANANG PILIPINAS!

 13. #13
  Latest Tactical Offensive?
  anong latest dun, ang sabhin mo, diversion!
  humihina na ang mga moves nyo dto sa luzon, gusto nyo lang pababain sa mindanao ang sandatahan lakas dahil habang tumatagal lumiliit na ang mundo nyo. at kahit nagkakagulo sa leadership ng mga marines at nakakalunkot ang ngyayari sa politika ng bansa, hindi nyo mauuto ang taong gutom para sumapi sa inyo liban lang sa taong walang laman ang utak tulad ni ka roger na mukhang kalansay, at tulad ng duwag nyong leader na hanggang ***** nagtatago sa ibang bansa. puro *** propaganda pero hanggang ***** *** ay talonan.
  malunkot na pagbabalik Jored, akala ko kasama ka sa na-ambush...

 14. #14
  Marley Brinx says hi topnotch97's Avatar
  Join Date
  Apr 2000
  Location
  San Jose, CA
  http://i17.photobucket.com/albums/b53/topnotch97/razorramon2.jpg

  fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 15. #15
  Jored hindi matatakpan ng pababangon-puri sa pamamagitan ng pipitsuging operasyon nyo ang katotohanang nagoyo at ginawa kayong ***** ni Donya Pidal. Wala ng tiwala ang masa sa inyo dahil nakita na nila ang pagkabopol nyo sa pulitika.

 16. #16
  Banned by Admin
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Oblivion/Fresnel Z
  di na sumasagot si JoRed... hehehe

 17. #17
  i love to watch this cartoon masayang masaya ang mga apo kew kasama n c G.I. JoeRed heheheheheh

  http://www.kylekutro.com/teletubbies.jpg


 18. #18
  jored naghahanap nanaman ng ipo-post dito na tungkol sa kanilang mga"tagumpay" daw na ambush... mga kalokohan nilang walang hanggang pakikipagpatayan sa ating gobyerno...

  ngayon tinitira na nila ang plano ng bansa nating maging federal! mga selfish ******** talaga itong mga komunista... tsk tsk tsk

  plano ko panamang mag-retire sa pilipinas after 15 to 20 yrs sa pagtatrabaho dito sa canada... ha umupo itong mga komunista sa bansa natin, di ko na igagastos ang mga DOLYARES KO sa bansa natin, mag hirap sila dun!

  kung ako sa kanila eh itigil na nila ang "armed struggle", tapos tsaka tumakbo nalang sila sa pagiging federal state governor kapag naging parliamentary system na tayo kung talagang meron silang malinis na kagustuhan sa bansa natin...

  pustahan tayo taga u.p. diliman yang inutil...


 19. #19
  Super Sawsaw LITHIUM478's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Lucid Intervals
  Welcome back sa PEx Jored.

  Sabi nga ng nanay ko... "Saan ka na naman galing kagabi at umaga ka na umuwi ng bahay. Kahit asong nawawala, hinahanap... ikaw pa kaya"

  Saan ka ba galing Jored? Sayang yung operation ninyo no... nabuking ang pakikpagsabwatan ng mga nauto nyong militar sa inyo... tsk tsk tsk, better luck next time (you wish)

  Asan na nga pala ang mga propaganda ninyo na "we welcome the 'enlightened military' and we embrace them to join the CPP-NPA in fighting the facist and illegitimate Arroyo Government".

 20. #20
  ^^^ Mga puT#@ng-1na nyong salot ng lipunan (CPP-NPA & NDF). Bakit hinde pa kayo pumunta sa China. Pabigat lang kayo sa ating lipunan!

  Maawa naman kayo sa ating bansa! Kaya hinde umuunlad ang ating bansa dahil sa katarantaduhan nyo!

Page 1 of 81 1 2 11 51 ... Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •