Mga Tula ng Himagsikan | Books and Literature | PinoyExchange

Page 1 of 2 1 2 Last
Results 1 to 20 of 22
 1. #1

  Mga Tula ng Himagsikan

  ANG MGA KRIMINAL

  ni Mulong Sandoval

  Naririto sila,

  kasahan ng titig mula ulo hanggang paa.

  Bumbunan ay helmet,

  mga mata’y bala ng kanyon—

  bola ng dolyar at piso—

  kanila ang bungangang bihasang pumakakak

  na bulak ang uwak

  at uling ang tagak.

  Sa bawat daliring punlo ang kuko,

  tantuing pawis nati’t luha

  ang ipinanghihinaw at ipinampapabango.

  Damit nila ay hinabi

  sa mga himaymay ng gutay na laman,

  at kimpalkimpal na dugo

  ang insinya’t burdang nakabudbod sa kwelyo at manggas,

  lama’t dugo ng laksang anakpawis at kapanalig

  na kanilang bineberdugo.

  Gulong ng tanke ang ikinukubli ng suot nilang sapatos

  na pinakintab sa mga butong pinulbos.  Sila ang kriminal,

  Sila ang kriminal at di kailanman

  Ang libong katawa’t hiningang ipinipiit nila’t pinupugto.  Naririto sila,

  kasahan ng titig mula ulo hanggang paa.

  Ilatag ang mga halimaw, ipaskil

  sa lahat ng dingding, haligi, bubong at sahig

  ng utak nati’t puso:

  ilatag at ipaskil saanman

  at kulapulan man ng mga kalburong galamay ng mga kriminal

  ay huwag na huwag ipakatkay sa panahon

  Ihaginit ang ating mga bibig:

  sa mga opyo nilang balita,

  puwit-basong proyekto ay itudla.

  Bistayin ng sumpa ang kanilang bastyon.

  Hayaang dugo’y sumulak

  aa ating mga ugat,

  maggubat sa apoy

  ang ating mga bungo’t dibdib.

  Ihabagat ang angaw nating braso, paalimbukayin, idaluyong—

  angaw na brasong sa karampot na kriminal

  ay magbubuwal, tatabon, lulunod.  Mayo 1977


  ROMULO A. SANDOVAL
  26 Hulyo 1950 -
  8 Pebrero 1997

  Makata ng Taon sa Talaang Ginto noong 1975, si Romulo A. Sandoval ay isa sa mga modernistang tinig ng mga anakpawis. Dalawang beses siyang nagwagi sa tula sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature-- pangatlong gantimpala noong 1977 at unang gantimpala noong 1981. Pangahas sa wika at imahen, progresibo't makabayan sa diwa at gawa, si Mulong ay isang tunay na rebolusyonaryong makata.

  Siya'y tubong Bauan, Batangas.

 2. #2
  PAGKAT TAYO'Y NAGMAMAHAL  Napopoot tayo pagkat nagmamahal:

  pagkat tayo’y saksi sa pangangalawang—

  tulad ng turnilyo—ng obrerong bukal

  ng ating hininga; sa pangangalirang.  lalo kung gapasan, niyang nagpapala

  sa mga pinitak; sa pag-uumuga

  ng buto-at-balat: ang kalakhang dukha

  na ikinadena sa asin at luha.  Kaya’t sumusubo ang hurno ng utak,

  ang apoy sa puso’y lipyang tumatalas—

  paniwala’t pasyang pinapaling lakas

  na sa nang-aapi’y ukol ipang-aklas.  Napopoot tayo pagkat tayo’y nagmamahal;

  nagmamahal kaya’t braso’y humahataw.  Hulyo 1977

 3. #3
  KANTA SA GABI
  Napapanis ang laway ng dyukbaks
  kahit walang patid ang ngawa ni Papin.
  Kabuntot ng ngasab ng kas redyister,
  humahalakhak, sa restoran, ang Coke at San Miguel;
  sa tuktok ng mga bilding, naghuhuntahan ang GE, Sony, Mitsubishi;
  sumisinghal sa loob ng mga tangke ang Caltex at Petron:
  ano't tila pinutlan ng dila ang gabi?
  Sa iniaanunsyong "Lunsod ng Tao,"
  pananahimik ito ng simenteryo.
  Walang ingay, liban sa gumugulong na piso, paimburnal,
  liban sa duguang dura na humalik sa burak.

  Enero 1981

 4. #4
  GABI, SA ISANG KAPIHAN
  Sa isang kubling kulubot
  ng dibdib ng Lunsod,
  ang kapihang ito ay sasakyang nakahimpil,
  siksika't kubkob ng dilim
  na kagampan sa bulong balumbon-usok kalampag
  buntunghininga bungisngis yabag paswit tungayaw...
  Manakanaka'y may mamumukod na halakhak o hagikgik.
  Marahil, may bagong balita. O lumang ulat:
  karanasan ni Ureta na di mapanispanis?
  At tuwina, anumang pagmumuni'y gugulantangin
  ng isang awiting may himig at lirikang manunugat,
  manunugat nang malalim.
  At kasabay ng awiti'y uusalin
  ng bawat isa ang kung anuanong hinakdal,
  habang ang mga matang tila holeng nagliliyab
  ay dinadaluhong ng makapal na asap.

  Litanya ng hinanakit
  ng mga dantaoong sinaklot ng lupit:
  litanya ng lipak


  litanya ng halas
  litanya ng pawis
  litanya ng putik.
  Litanya ng ungol, hampas
  ng sanlaksang kulog at sanlaksang kidlat.

  At sapagkat bawat isa
  ay nakakaalam,
  bawat isa'y magsasakdal:
  Ganito na ang balat,
  ang pilik ay pilak
  ng lobo na ngayo'y lalong nabubundat
  sa dugo ng angaw.
  Ahas ay naghunos, nanatiling ahas.

  Hindi tadhana ni aksidente
  na tayo'y nilinlang, iniligaw ng mga tikbalang
  at ipinaghele ng adarna;
  hindi tadhana ni aksidente
  na pagkaraa'y nagising tayong binibiktima
  ng tatlong dambuhalang gagamba;
  hindi tadhana ni aksidente
  na sa huli'y ating mapuksa,
  mapuksa ang libo mang may sapot na pakana:
  hindi tadhana ni aksidente,
  kundi batas ng kasaysayan.

  Tatoong kayraming karanasang kapit-tuko sa gunita,
  at gamalay-pugita
  ang mga pamahii't mitong dapat piglasan ng diwa.
  Ngunit mga mata'y pahihilam na lamang ba sa usok ng Philip?
  Ano't hahayaang ningas nati'y daigin ng dilim,
  sumpa nati'y hadlangan ng pader,
  bigwas nati'y sa hangin sumapol?
  A, hindi ito panahon ng pagdadalawang-loob,
  hindi ito panahon ng pag-aatubili't pagkatakot.

  Setyembre 1973

 5. #5
  SUGAT  Puso,

  kadkad ng gabi, sa pag-usad

  ay nasasanggi mo ang mga aninong humihingi ng sindi,

  o nang-aapuhap ng ngiti;

  nasasampid ka sa naghambalang na kalansay,

  granateng latay sa kalye’t bangketang abuhin:

  sugat sa sugat:

  at tumitinding hapdi,

  walang taros ka pang iiwain ng dilim.  Sa breykwater,

  abot-tanaw ang gang ng mga bilding,

  sabwatan ng ngisi’t halakhak

  sa gitna ng paglalamay ng malibag na tagaktak ng pawis,

  iniiwasan mong kausapin ang nangungulilang mga palmera,

  usisain sa katuturan ng nagugutay na mga palapa,

  ng mga punong bumubulagta.

  Nais mong patulugin ka ng plawta ng hangin,

  samatalang lumulugso, tumitilapon ang mga iskapolding at istilbar;

  sa harap mo’y naglalaglagan ang mga gulanit na gris:

  bulusok ang simento,

  dugong umuuho,

  at sa paanan mo’y naglalawa,

  sa mga lasog na tabla’t pampalitada’y lumulunod.

  Umaalimbukay ang mga katawan,

  kimpalkimpal na lipak, umaalipato

  sa sibasib ng unipormeng nag-uulap sa pulbura,

  at hinihilam ka ng inuulilang mga paslit,

  luhang gulilat sa bunton ng tupok na hininga.

  Umuungol ang dagat,

  kagampan sa alimpuyo, habang hinihigop

  ang umaagos na antak.  Puso,

  sugat sa dibdib ng magdamag,

  kirot na di maampat ng gasa ng buwan,

  tigmakin ka ng sigwang sa iyo’y maglalanggas,

  darangin ng araw na sa iyo’y magpapahilom.  Enero 1982

 6. #6
  TUMATAYOG, LUMALAWAK ANG MGA BILDING AT RESORT

  Habang naninila ang mga turista,

  negosyanteng Amerkano,

  Hapones, Aleman,

  luwa-matang nananagpang

  bg abubot

  at tanawing katutubo

  bukod pa sa likas na yaman ng bayan,

  may tulirong inang nag-alok ng sanggol,

  ng sariling sanggol,

  sa Ermita, dahil ayaw

  na ang kanyang bunso’y dilat na tupukin

  ng apoy ng lagnat.

  At nagtatayugan, nangagsisilawak

  ang commercial complex, ang hotel at resort

  ang convention center.

  Palotsinang kahon, kalawanging pala na sinunungsunong

  ay tumapon

  nang ang sintusinto’y tumpok ng basahan,

  tumpok ng basahang

  masagasa

  ng itim na kotse sa Welcome Rotunda;

  samantala, sa Batasan

  ay nagbabangayan sa piling pusisyon

  ang sandakot

  na de-susing pulitiko.

  At nagtatayugan, nangagsisilawak

  ang commercial complex, ang hotel at resort,

  ang convention center.

  Sa Constitution Hill—kapirasong lungaw

  na pinagtapunan

  sa nakararaming ayaw bigyang-puwang sa bayang sarili,

  tambakang ang laging nangagbabangkete’t

  nabubundat

  at ang mauugong na bangaw at langaw—

  may gusgusing ingkong,

  lupagi sa lupang sahig-barumbarong,

  na nakitang

  ngumangatngat nang tulala

  sa bituka’y atay ng bangkay ng apong namatay sa gutom.

  At nagtatayugan, nangagsisilawak

  ang commercial complex, ang hotel at resort,

  ang convention center.

  Pinatalsik

  ng poong-maylupa sa sukarera,

  o tulad ng kapwa dustang magbubukid

  ay kinulimbatan ng tahana’t lupa

  ng isang higanteng dayong korporasyon;

  katutuntong lamang sa lubak ng lunsod

  magbuhat sa dawag ng iniwang baryo;

  walang ipakai’t makain ay wala,

  isang ama ang naghampas

  ng ulo ng anak sa pader ng Recto

  habang hawakhawak ang dalawang paa.

  At nagtatayugan, nangagsisilawak

  ang commercial complex, ang hotel at resort,

  ang convention center.

  Sa liyab ng sunog sa isang pabrika sa South Diversion Road,

  mga manggagawa’y pilit kinapkapan

  bago palabasin;

  maraming nagasak;

  maraming nasawi, tigmak pa ng pawis,

  nang mangagsitalon mula sa mataas na mga palapag,

  at ang inilimos ng kapitalista—

  ng kapitalistang ayon sa dekreto’y bawal pagwelgahan—

  ay hindi pa maibili ng abang kabaong.

  At nagtatayugan, nangagsisilawak

  ang commercial complex, ang hotel at resort,

  ang convention center.

 7. #7
  ABO NG ULILANG TALA, LIYAB NG ANGAW NA PIKO AT LINGKAW

  Taglamig ang pag-iisa,

  at siya’y nangangaligkig,

  nangangaligkig sa sulok na sinasalab

  ng alkohol at pulang bumbilya

  habang nagmamadaling-araw.

  Ano’ng silbi ng paghahalukipkip?

  Sa mga himaymay niya ay kilabot pang umaagos,

  sintiyak ng takipsilim, ang limahid na lalaking minsa’y nalampasan,

  yapak, nakatayong nakapamulsa, matiim na nakatitig

  sa isang blangko, abuhing pader.  Karbon at kugon:

  di niya maiwasang masdan,

  di maiwasang gunitain ang mga likod at balikat

  na tumatagaktak, nanggigitata sa dalita,

  ang mga lalamunang sa utang ay nagnanaknak,

  ang mga basahang di malabhan ng habag

  at tagpian man ng sutla’y basahang hahambalang,

  ang mga dampang winiwindang ng baston, dolyar, talumpati

  Di niya maiwasang ulinigin

  ang mga kulumpon ng pighating humahalo sa pinagpupuyatang pait.  Ay, waterliling nililingkis ng burak,

  mirasol na dinadaklot ng alapaap:

  dampol, sa ulirat,

  ng mga kumpol ng hiningang sumusuray,

  sumusuray sa makina at pinitak, dawag at aspalto.

  Babad sa dilim, mata siyang nakaiino

  sa pagwasiwas ng kanilang mga talulot, sumusulak sa liwanag

  bago sila matimbuwang.  Martilyo at araro:

  kung mapangangahasan niya lamang na baakin ang kanyang bungo,

  gawakin ang kanyang dibdib:

  hayaang hiklasin ang utak niya’t puso

  at ialok sa mga mamad na bibig

  magrasang braso at kamay,

  isaplot,

  ipanganlong sa mga ugati’t mahalas na katawan…

  Ngunit ngayon, habang naglalatag ng banig ang magdamag,

  nais niyang iluwa, kasabay ng latak ng pagkalango,

  ang abo ng ulilang tala:

  lagukin ang liyab

  ng angaw na piko at lingkaw.  Oktubre 1979

 8. #8
  LAMAY  Sa barumbarong na kinukuyumos

  ng itim na hangin,

  isang sunog na katawan,

  halos inagnas ng kumukulong kemikal,

  ang pinaglalamayan ng mga granateng mukha.

  Wala mang mumong nakatatalilis

  sa silo ng mga yayat na daliri,

  barumbarong iyon na ayaw talikdan ang mga daga at ipis;

  at ngayon, sapagkat luksa,

  nagsasayaw ang mapuputlang dila

  sa punebre ng kape at tinapay.  Isang karaniwang sakuna sa pabrika,

  at ang dalamhati ay di na maibalisbis ng luha:

  amarilyong pinanawan na ng sangsang,

  higit na mapusyaw kaysa ningas

  ng kandilang kumikisay.

  Sa bawat tikom na abuhing bibig,

  bumubukadkad ang mga nagdurugong ngiti,

  at tumitina, untiunti, sa burak ng gabi.  Nobyembre 1979

 9. #9
  ANG KANILANG MGA KARAPATAN

  Kanila ang karapatang paalisin

  sa Canal dela Reina, Sunog-Apog, Tripa de Gallina,

  sa magkabilang gilig ng mga kalye’t riles:

  ang karapatan,

  ang karapatang bunitin

  sa tinubuang lupa.

  Bago ito’y tinamasa nila’t ipinagpista

  ang karapatang magtirik

  ng mga palotsinang gapok at kalawanging lata,

  mabusog sa wala

  o sa tyuyo’y magpakasasa,

  basahan ang lampinin, ilibing sa basahan;

  magkabulati’t galis, magkaeltor, magkatibi;

  maligo sa alikabok kung tag-araw, matupok,

  at kung tag-ula’y ginawin, bahain, malunod:

  sumakanila ang karapatang ihapay at isubsob, ikumunoy,

  ang karapatang butasan ng bituka’t hubdan.  Kanila rin ang karapatang dakpin, multahan

  habang hingal-kabayo sa paghahanap ng pandisal

  sa mga bangketa’t kalsada,

  o ibilanggo;

  ang karapatang ikubli sa mga mata’t ilong-turista,

  sa nangagpapahanging limusina,

  sa mga de-pipa, de-abaniko’t de-baston,

  pagkat sila umano’y salot sa paningi’t pang-amoy

  at walang naisasampang dolyar at piso

  sa pambansang kaha de yero;

  ang karapatang pasahurin ng ilang kusing

  at pagkaraa’y tanggalin

  sa mga pabrika’t plantang lumalaklak,

  lumalaklak sa pawis nila’t dugo.  Kanila ang karapatang sumibol, bumulas, mamulaklak

  sa dilig ng dahop na dulang,

  sa balabal ng pusali’t alingasaw,

  sa lilim ng dilim at pamamanglaw.  Kanila lamang, at sa mga kauri, ang karapatang hiklasin

  sa sinuplingang lupa:

  ang karapatang baklasan,

  baklasan ng hininga.  Nobyembre 1975

 10. #10
  ARAW-ARAW, NAGPIPYESTA ANG MGA LANGAW

  Kumakalam na lamesa ang binahang kalsada

  at ang buwan,

  ang buwa’y bingaw na pinggan

  nang dakutin ng paslit—

  mga matang kanina pa naglalaway—

  ang kanin,

  ang kanin sa bandehadong sapusapo ng weyter:

  tanawing sinalikop ng mga mukhang natigagal

  samantalang iyo’y napakapangkaraniwang bagay,

  tulad ng pagdaramit ng basahan,

  o panlalagas ng hininga sa bangketang higaan.

  Nanugis ang kutos

  pero nakailag ang ulo,

  at ang maliliksing paa’y pinasibad ng silbato.

  Sa isang ulilang sulok,

  nagsalusalo ang mga langaw

  sa biyaya,

  sa biyayang maramirami ding lunok.  Hulyo 1977

 11. #11
  SAMPUNIT NA LANGIT

  Nanlilisik pa sa iyong ulirat

  ang kidlat ng magdamag,

  umaalunignig pa ang haginit ng bagyo,

  at ngayon, Linggo, mga mata mo’y pinag-uulap

  ng abuhing umaga.  Walang talahib na nakatarak

  sa papawirin, dito: tanging dawag

  ng nagtikwas na huklubang yero,

  magrasang posteng sa kalawaka’y nakaamba;

  sumpit ng asngaw ng patay na daga;

  tiplad ng nabulabog na lusak

  na ang laging saklot ay mga katawang tayantang.  gaya ng mga paslit

  na nagtatampisaw sa kanal,

  nag-aalmusal ng hamog,

  hubo ang ila’t ang iba’yu hubad,

  balabal ay karbon

  na winawakwak ng irit nila’t hiyaw.  Sa lambong ng lilang alapaap,

  tanaw mo, bagamat nahihilam, ang pahalihaw

  ng mga gusgusing bisig—

  salasalabat na unday, laslas,

  paitaas, ng mga punyal—

  kung paanong ang mga iyon,

  bawat isa, ay sabik pumunit

  ng tigkakapirasong langit.  Hulyo 1979

 12. #12
  FULL-TIME LL.B.
  Join Date
  Oct 2003
  Location
  moot court
  Ang husay naman..

 13. #13
  Bangungot

  ni Sonia Gerilya


  Ang mga puting tala
  sa bandila mo --

  limampu o higit pa --

  ay mga pananda mo
  sa aming mapa

  ngayong ikaw nga’y

  abalang-abala

  sa taimtim mong

  pagmi-memorya
  di lamang sa syensiya
  ng heyograpiya

  di lamang kung ano
  ang s’yang kabisera
  ng kung anong probinsya

  kundi lalung higit pa

  kung ilan at kung nasaan
  ang aming mga minahan

  ang aming mga taniman
  ang aming mga pagawaan.

  Kailangan mo ang mga ito,

  ang mga panandang-talang ito,

  gayong ikaw nga’y

  baliw sa mga kayamanang
  ang sabi mo sa ‘yong kabaliwan

  ay ikaw ang s’yang nagbaon,

  ang s’yang nagtanim,
  at s’yang tanging makapagpapatayo,  ikaw na ipinagmamalaki
  ng lahat ng kapwa mo pirata.  Ang mga pulang guhit
  sa bandila mo--
  ilan na nga ba ang mga ito?--
  ay mga rehas na nakatundos

  sa bawat kurba,
  sa bawat tadyang

  ng aming baybayin.

  Kailangan mo ang mga ito,

  ang mga rehas na ito

  (sabihin pang
  ang makamandag
  na bagnas at kalawang
  na nagpapapula sa mga ito
  ay hindi mo dugo
  kundi sa amin mismo’t

  sa aming mga ninuno)

  ‘pagkat sa mga anino nito

  naroon ka’t rumuronda,

  naroon din ang ‘yong tolda

  kung saa’y payapa ka

  sa ‘yong pagkukubli,

  binabantayan kami
  sa aming pagbibilang ng rehas

  nakaantabay sa sandali
  ng aming pagsuko sa oras.  ikaw na di lamang pirata sa laot

  kundi isa ring pulis-sekretang kilabot.  Ang mga puting guhit

  sa bandila mo--
  bilangin pa ito’y ‘di na mahalaga--

  ay mga piring sa aming paningin.

  Ang sabi mo’y kailangang

  kailangan namin ang mga ito,

  ang mga puting piring na ito,

  at nang di na namin makita pa
  na ang mga ito pala’y

  mas maitim pa sa itim

  ng aming mga mata.

  At sa likod ng aming mga bungo

  itinali mo nang mahigpit
  ang aming mga piring
  na ang karugtong
  na mga himulmol
  anupa’t mga dila rin namin,

  luwa ‘pagkat binanat,

  maga ‘pagkat ibinuhol,

  bulol ‘pagkat totoong
  naka-uulol ang impit

  na mga panaghoy.

  Subalit anu’t sinadya mong
  di na madamay pa,

  ilong nami’t mga tenga

  at nang sa tuwina’y

  maamoy namin nang sama-sama

  ang dahan-dahan
  naming pagka-agnas,

  sangsang na ang sabi mo’y

  sadyang di mo kaya
  kaya’t sa gabi’t sa umaga’y

  naamoy din naming

  naghihilamos ka ng alak,
  bagay na s’ya ring lilipos sa ‘yong galak
  na maya’t maya mo na lamang

  ipinaririnig sa amin

  sa palahaw ng Ingles mong halakhak,

  sa pagitan ng pag-awit mo

  sa matuling mga agunyas,
  sa iyong mga tula,
  sa iyong mga anekdota

  ikaw na hindi lamang pirata
  hindi lamang pulis-sekreta

  kundi isa ring makatang imperyalista.


  Maya-maya pa gigisingin ako
  ng panibago subalit higit

  na kaaya-ayang bangungot.

  Masasaksihan ko kung paanong

  ang hanging lagi nang kasayaw

  ng iyong mga tala at mga guhit

  ay bigla na lamang didiklap
  at tuluy-tuloy na magpapasinaya

  sa apoy ng aming pulang bandila.

 14. #14
  Mapulang Pagpupugay

  ni Lorenzo Magpunyagi


  Mula sa sinapupunan ng bayang nagpupumiglas,

  Nagpupumilit makawala sa hawlang kinasasadlakan;

  Sumibol ang pintig ng panibagong-buhay;

  Punlang ipinaglihi sa rebolusyonaryong pagpupunyagi;

  Sanggol na iniluwal sa banig ng kontradiksyon;

  Antagonismo ang nagsilbing komadrona;

  Bente-sais ng Disyembre, pumailanlang ang iyong tinig

  Hudyat ng paghihiwalay ng dalawang kulay

  Ang kulay ng pulang dugo na bumabalot sa ‘yo

  Simbolo ng kagitingan at katapangang siyang magiging tugon

  Sa panangis ng bayang nalugmok sa hirap,

  Sa kumunoy ng karalitaan.  Araw ng iyong pagsilang ay isang hudyat

  Ng pagpasok ng rebolusyon sa panibagong yugto ng buhay

  Ipinaghele ka sa duyan ng digma

  Mga putok ng baril ang nagsilbing uyayi

  Lumaki kang taglay ang kapasyahang

  Adhika’y ipagtagumpay

  Sa iyong pagsilang, labis na nagalak ang iyong ina

  Ang amang malaon nang naghihintay

  Mga kapatid na patuloy sa pakikibaka

  Anaki’y nagkaroon ng tala sa kanilang daan

  Magsisilbing tanglaw upang hindi muling maligaw

  Ang sinimulang pakikibaka

  Ng iyong mga ninuno.  Sa iyong paglalakbay dumaan sa iba’t ibang balakid

  Mga pagsubok na pilit mong nilagpasan

  Matatarik, at makikitid na daan

  Nariyang madapa ka, nariyang mahulog

  Sa bawa’t pagkadapa’y pilit nilalapa ng halimaw na kaaway,

  Mga buwitreng nagnanais na patuloy kang ibulid
  Sa walang hanggang pagkaalipin

  Datapuwat naririyan ang tatlong tala na sa iyo’y pumapatnubay

  Itinuturo sa’yo ang tamang daan

  Tinuturuan kang lumakad, lumangoy sa dagat

  At dahil sa iyong pagtalima sa kanilang dakilang salita

  Nanatili kang nakatindig sa harap ng mga hambalos

  Patuloy kang nagpunyagi upang manatiling bag-as

  At bantayog ng rebolusyon.  Sa iyong kanang kamay tangan mo ang sibat

  Sandatang ginagamit mo upang gapiin ang halimaw

  Sa kaliwang kamay mo naroroon ang kalasag

  Sandata at pananggalang sa pakikibaka;
  Humayo kang taglay ang tibay at ibayong pananalig

  Na sa iyong paglalakbay kasama mo ang mamamayan.  Ngunit sadyang ang kaaway ay hindi basta matutulog

  Hindi basta papayag na magapi sa pagtutuos

  Mula sa loob ay pilit kang winasak

  Nais agawin, iyong sibat at kalasag

  Pilit binubulag, iyong mga mata

  At mas masahol pa

  Nais ka nilang pugutan ng ulo!  Nakaririmarim na mga balakin!

  Mga taksil sa bayan!

  Nais tayong iligaw ng landasin

  Isadlak sa karimlang walang hanggan!

  Salamat at naging matalino ka

  Nakita mo ang “sakit” na dumapo sa katawan

  Kalawang na nais sumira sa bakal ng kapasyahan

  Dahil sa IDKP nalamapasan mo ang kritikal na yugto ng iyong buhay.  Mula roon ay patuloy kang naglayag sa laot

  Higit na matatag, higit na matibay

  Kapasyahang isulong ang rebolusyon

  Handang harapin ang bagong hamon

  Lagi na’y katuwang mo ang masa

  Sa pagsulong sa ulan tuwing may unos

  Sila ang walang kupas na tala ng iyong buhay,

  Ang kabuuan ng iyong buhay.  Sa araw na ito muling gugunitain

  Ang dakilang araw ng iyong pagsilang

  Muling babaybayin ang landas na iyong tinahak

  Iwawagayway ang pulang bandilang taglay ang maso at karet

  Sagisag ng iyong katapatan at kagitingan;
  Ipagdiriwang ang iyong mga tagumpay.

  Sisigaw ang buong hanay:

  Mabuhay ang PKP! Mapulang pagpugay sa iyong pagsilang!!!

 15. #15
  Kawayan

  ni Mayang Algarme


  Mula sa maliit

  sisibol ang berdeng talbos.
  (May panimulang pagpunla
  Mula sa ilang dakilang kaluluwa)
  Hindi mo makikita ang siglo ng buhay at kamatayan
  sa ilalim ng lupa
  (Pero ramdam mo ito, Kasama
  Nagtitipon ng lakas
  Tahakin ang landas, mangahas
  Sa matagalang digmang bayan)
  Mula sa mahina
  unti-unting tumatatag
  hangga’t sa nagiging matibay
  tanyag ang kanyang pagiging
  bunga ng mahabang panahon.
  (May muog na gumagabay
  Sa bawat pagkilos)
  At pagharap sa mapait na pagsubok ng
  hangin, ulan, araw.
  (Sa kontradiksyon
  Ay may pag-unlad)
  Tumitindig ang kawayan sa malakas na unos ng bagyo
  sa pamamagitan ng pagyuko.
  (Tulad ng rebolusyon
  Tulad ng tunay na rebolusyonaryo.)

 16. #16
  Rekoberi

  ni Myra Algarme


  Pagkatapos ng bagyo:
  Kumusta ka na, ama?
  Ang pagal mong mga mata ay nanood
  habang nagtipon ang unos sa himpapawid
  at binuhos ang kanilang poot
  sa lupang kinabubuhayan.
  Ang mga niyog na nanampalataya
  sa mga umaga ng kalayaan
  ay buwal na.


  Kinakalyong mga daliri ang nakakaalaala
  sa pagbungkal ng pulang lupang tadtad
  ng mga anak ng bulkan
  mula pa sa nakalimutang panahon.


  Hindi kaya’t gulong lamang, ika’y nagtaka,
  o di kaya’y buhay
  na inaruga ng lupang tinubigan
  ng pawis, dugo, luha,
  at ang mga punong tumutubo dito
  ay pinataba ng mga panaginip
  na ang mga umaga at ang lupa
  ay para sa panahong darating pa,
  pagka’t ang pasya ay nasa mabagal at
  malakas na buhay na pangako ng lupa.


  May mga tibok kung saan umuuwi ang tubig
  sa pinakakaluluwa ng mundo
  at ang araw ay walang patawad kung humingi.


  Panahon kung saan ang dugo ng lupa
  ay bumalik upang yanigin
  at anurin ang mga bagnas ng ala-ala.


  Ngunit palagi
  palaging nakapula ang pangarap

  upang arugain ng matiyagang kamay

  at walang uring mga panaginip.  Bumalik ka sa mga nananampalataya
  sa umaga, ama,
  na ang mga anak ay hihigitan ang mga tibok ng mundo
  na ang mga ala-ala ay bigat ng di-mabilang na salinlahi
  na ang mga dasal ng paglaya ay sa iyo rin.


  Kapag nilakbay ng mga paa mo
  ang mga bakas at bagnas,
  tandaan kung saan nanggaling para malaman
  kung saan ka papunta.


  At nang pagkatapos ng bawat unos
  (at kahit sa hagupit ng bagyo)

  ay may buhay

 17. #17
  Language of Reality

  by Mary Gene Dumaplin*

  *Si Kasamang Mary Gene Dumaplin —kilala rin bilang si Ka Tingting/Gina/Martin —ay nagtapos sa UP-Visayas at sumampa sa Bagong Hukbong Bayan sa Panay noong 1995. Nasawi siya sa edad 29 nang lusubin ng pasistang militar ang isang kampo sa Sebaste, Antique noong Setyembre 30, 1998.


  They speak of distance

  In hours to walk

  Or in the length
  Of bamboo poles.

  Not in units of measurement.  They talk of space

  In units of how many chupas

  Or gantas of palay seeds
  Can fill the land.

  Not in acres.  They talk of red-letter days

  In terms of full moons and

  Harvest seasons.

  Not calendars.  They talk of time

  By the angles of shadows.

  Not by wall clocks

  Or wristwatches.  They name places after objects

  And events easy for them

  To describe, and close for them

  To remember.  They tell of colors
  In association with flowers

  And butterflies.

  Not by established names

  Artists have known.  They talk of love

  In the silence of emotion.

  Not through love letters,

  Chocolates and roses.  They talk of peace

  In the midst of a raging war:

  That there can’t be one

  Without a protracted

  People’s war.

 18. #18
  Walang Pag-aari

  ni Sikhay Laya


  Sa ayaw mo man at sa gusto

  Ikaw ay pupunta sa pamilihan

  Magbebenta ka ng lakas at talino

  Sa isang mayamang namumuhunan

  Na naghahanap ng mga katulad mo

  Na sa kanya’y handang manilbihan  Pagkat ni anuma’y wala kang pag-aari

  Kundi kakayahang lumikha’t magsilbi.  Sa ayaw mo man at sa gusto

  Katumbas ng nais nilang presyo

  Ikaw ay lalagda sa kontrata

  At sa loob ng walong oras o higit pa

  Kasama ng iyong lakas-paggawa

  Ika’y buong-buo na pag-aari nila  Pagkat ni anuma’y wala kang pag-aari

  Kundi kakayahang lumikha para sa may-ari.  Sa ayaw mo man at sa gusto

  Anuman ang iutos, kailangang sumunod

  Gaano man ang hirap at bigat nito

  Sobrang liit man ng sinasahod

  Kumpara sa yamang nagagawa mo

  Walang karapatang magreklamo  Pagkat ni anuma’y wala kang pag-aari

  Kundi kakayahang lumikha ng marami.  Sa ayaw mo man at sa gusto

  Di man makaya’t tuluyang sumuko

  Sukdulang umalis sa iyong trabaho

  At muling magsikap maghanap ng bago

  Tanging masusumpungan mo’y

  Kamukha rin ng walang-awa’t suwapang mong amo  Pagkat ni anuma’y wala kang pag-aari

  Kundi kakayahang lumikha para sa kanilang uri.  Sa ayaw mo man at sa gusto

  Ganito rin ang mangyayari

  Sa magiging anak mo at apo

  At sa susunod pang mga salinlahi

  Tulad ng dinanas ng mahal mong magulang

  Sa pagkaalipin iyong pinalitan  Pagkat ni anuma’y wala kang pag-aari

  Kundi kakayahang lumikha’t magparami.  Sa ayaw mo at sa gusto

  Ang lipunang ito’y hindi para sa ‘yo

  Ngunit ikaw na bumubuhay dito

  Ay di habambuhay na magiging api.

  Kapag ang pasya mo’y makapangyari

  Ang hukbo ninyo’y walang pagkagapi  Pagkat ni anuma’y wala kayong pag-aari

  Kundi kakayahang lumikha’t makipagtunggali.  Kaya sa ayaw at sa gusto nilang naghahari

  Kapag ang uri mo’y naghangad lumaya

  Walang imposible, lahat magagawa

  Pamumunuan n’yo ang lahat ng dukha

  At sa taglay ninyong lakas at talino

  Mundo’y babaguhin pati na ang tao  Walang pag-aari, wala kahit ano

  Kundi kakayahang lumikha ng bago.

 19. #19
  Sa Ama’t Inang Nagmamahal

  ni Sikhay Ken
  Ama’t inang mapagmahal

  Kayong nagluwal at nag-aruga sa inyong anak

  Kayong nagpakasakit sa pagpapalaki

  Kayong nagturo sa kanya kung paano maging matatag
  Sa gitna ng kahirapa’t mga pagsubok

  May pagkukulang ba at ngayon kayo’y kanyang iiwan?

  At di ninyo maatim na ang susuungin niya

  Ay isang marahas na pakikibaka sa kanayunan?  Ngunit malulubos ba ang kaligayahan

  Sasagana ba ang kabuhayan

  Kung anak ninyo’y di lilisan?

  Hindi katumbas ng paglayo ng inyong anak

  Ang pagwaksi at paglimot

  Bagkus ito’y walang katumbas na pagtatangi

  Sa inyo at sa bayang mahal.  Huwag mangambang anak ay mangungulila

  Sapagkat sa paroroona’y libo pang mga magulang

  Ang handang kumupkop at lubos ang pagkalinga

  Gayundin, hindi kayo mawawalan

  Bagkus ay masusuklian ng libo pang mga anak

  Na binigkis ng digmang bayan.

 20. #20
  Sa Aking Panganay

  ni Ka Pinay
  paano ko maipauunawa sa kanya

  kung bakit ako nabubuhay kasama ang libu-libo

  mga taga-bundok, mga magsasakang walang lupa’t kapalaran
  mga obrerong pagod, mga kabataang walang-kapagurang naghahanap,

  mga propesyunal na ang suweldo’y di rin sapat?  paano niya makikita ang aking nakikita
  ang luha at dugo ng daantaon?

  paano niya maririnig ang aking naririnig

  ang kalam ng sikmura, ang taghoy ng galit?


  paano ko siya mapapaniwala na ang buhay ay nilulubos

  ‘di para sa sarili o sa sariling pamilya lamang

  kundi para rin sa mga naghihikahos at pinagkakaitan
  upang sa gayon, sila rin ay mabuhay at ‘di lamang tawaging buhay?
  paano ko maiapauunawa sa kanya
  na ang kalayaan ay ipinaglalaban at hindi ibinibigay

  na ang kapayapaan ay inihahatid ng digmaan

  na ang dagat ay inaaburido ng alon

  na may kapanatagan pagkatapos ng unos at lindol

  na siya mismo ay madugong umalpas sa aking sinapupunan?


  paano ko maipadarama sa kanya

  ang dalamhati ng isang batang ina

  na pilit na inilayo sa kanyang unang sanggol

  nang ibaba ng pasista ang batas militar?

  paano ko maipadarama sa kanya

  ang pagkabalisa at kabiguan ng isang batang asawa

  sa nakalilitong balita tungkol sa kasama’t kabiyak?
  paano ko maipadarama sa kanya

  ang labingwalong taong pangungulila ng isang ina

  sa kanyang panganay na anak at dugo?

  paano ko maipadarama sa kanya

  ang galak at pagkakuntento kapag siya’y aking kasama

  ang kawalan at kawalang-katiyakan kapag kami’y nagpapalaman?  ipinaalala n’ya sa akin ang isang pangako

  na siya’y aking babalikan
  tinanong niya kung gaano katagal, inisip niya kung bakit ganoon katagal.

  nakita ko at nadama ang kanyang dalamhati  kung gayon, isusuko ko ba ang aking paninindigan

  tatalikuran ko ba ang aking panata
  kapalit ng aking anak at ng kanyang mga kapatid?  ngunit paano ko haharapin ang daigdig?

  paano ko haharapin ang buhay?

  at ikaw, paano kita haharapin?

  pagkat kapag nagkaganon, anak, hindi na ako
  ang inang nakilala mo  paano ko sasabihin sa kanya

  na ang kalooban ko’y namamayagpag pa rin at di pa napapagod

  para sa kalayaang kay tagal ko nang ipinaglalaban?  paano ko sasabihin sa kanya

  na sa aking pagbabalik

  hatid ng ngiti ko’t tingin ang tagumpay

  habang masigabong naghihiyawan at nagpapalakpakan ang sanlaksa

  para sa natamong kalayaan?  ngunit paano ko rin sasabihin sa kanya

  na maari ngang hindi ako lubos na palarin

  upang maabutan ko ang katuparan ng lahat ng ito?

  paano ko sasabihin sa kanya

  na sadyang ganon ang buhay

  sapagkat ‘di biro, bagkus dakila ang hinihiling na alay ng rebolusyon?

Page 1 of 2 1 2 Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •