Home PEx Family and Society Realm of Thought

Ang Ministro ni Cristo Jesus Corner

Magandang araw sa inyo, mga masugid na taga-subaybay, narito na naman po ang inyong lingkod na si brother caloy na patuloy na nagpapahayag ng katotohanan ng pananampalataya ni Cristo Jesus. Inaanyayahan ko po kayo na magtanong o makipagbahagianan ng anumang bagay na patungkol sa relihiyon o pananampalatayang kristiyanismo; mula dito sa thread na ito, na siyang parati ko susubaybayan, ay palalawigin ko ang anumang paksa sa pamamagitan ng paglikha ng panibagong thread upang doon ay mabigyang linaw ang anumang usapin. 

Sa pagkakataon na ito ay ipahahayag ko muna ang aking sarili: ako si brother caloy, ministro ni Cristo Jesus.
«13456714

Comments

 • JuanTamad_JuanTamad_ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Brother Caloy, ito'y para kay repapips at"ang katanungan ko po'y ganito" : saan sa biblia mababasa na bawal sa magpinsan ang maging mag-asawa?  B)
 • hermano_caloyhermano_caloy PEx Rookie ⭐
  edited July 2019
  @JuanTamad_ , wala pong diretsehang mababasa sa Bibliya na bawal mag-asawa ang mag-pinsan, entonses wala ring namang mababasa na maaaring mag-asawa ang mag-pinsan; walang pag-babawal at wala rin pong pahintulot kung Bibliya ang sisiyasatin...
 • ElCidElCid PEx Influencer ⭐⭐⭐
  edited July 2019
  Magandang araw sa inyo, mga masugid na taga-subaybay, narito na naman po ang inyong lingkod na si brother caloy na patuloy na nagpapahayag ng katotohanan ng pananampalataya ni Cristo Jesus. Inaanyayahan ko po kayo na magtanong o makipagbahagianan ng anumang bagay na patungkol sa relihiyon o pananampalatayang kristiyanismo; mula dito sa thread na ito, na siyang parati ko susubaybayan, ay palalawigin ko ang anumang paksa sa pamamagitan ng paglikha ng panibagong thread upang doon ay mabigyang linaw ang anumang usapin. 

  Sa pagkakataon na ito ay ipahahayag ko muna ang aking sarili: ako si brother caloy, ministro ni Cristo Jesus.
  Tumatanggap ka ba ng IKAPU? Kung hindi bakit? Kung oo bakit?  Paano ka din naging Ministro ni Cristo eh ilang libong taon ng wala si Cristo? 
 • hermano_caloyhermano_caloy PEx Rookie ⭐
  @ElCid magandang araw, hindi po ako tumatanggap o ikapu dahil hindi naman po ito kailangan; ang pagiging ministro ko kay Cristo ay wala pong kaugnayan sa pagiging wala ni Cristo dito sa mundo, bagkus bilang taga-hayag ng ebanghelyo ang pagiging ministro ko po.
 • ElCidElCid PEx Influencer ⭐⭐⭐
  @ElCid magandang araw, hindi po ako tumatanggap o ikapu dahil hindi naman po ito kailangan; ang pagiging ministro ko kay Cristo ay wala pong kaugnayan sa pagiging wala ni Cristo dito sa mundo, bagkus bilang taga-hayag ng ebanghelyo ang pagiging ministro ko po.
  Anong demoninasyon ka ba galing?
 • benMarcingbenMarcing PEx Veteran ⭐⭐
  edited July 2019
  @ElCid magandang araw, hindi po ako tumatanggap o ikapu dahil hindi naman po ito kailangan; ang pagiging ministro ko kay Cristo ay wala pong kaugnayan sa pagiging wala ni Cristo dito sa mundo, bagkus bilang taga-hayag ng ebanghelyo ang pagiging ministro ko po.
  Hello hermano_caloy,

  Are you an ordained minister of what denomination?  Thanks.


 • hermano_caloyhermano_caloy PEx Rookie ⭐
  ElCid said:
  @ElCid magandang araw, hindi po ako tumatanggap o ikapu dahil hindi naman po ito kailangan; ang pagiging ministro ko kay Cristo ay wala pong kaugnayan sa pagiging wala ni Cristo dito sa mundo, bagkus bilang taga-hayag ng ebanghelyo ang pagiging ministro ko po.
  Anong demoninasyon ka ba galing?
  Wala akong denominasyon na pinanggalingan o kinaaaniban...
 • hermano_caloyhermano_caloy PEx Rookie ⭐
  @ElCid magandang araw, hindi po ako tumatanggap o ikapu dahil hindi naman po ito kailangan; ang pagiging ministro ko kay Cristo ay wala pong kaugnayan sa pagiging wala ni Cristo dito sa mundo, bagkus bilang taga-hayag ng ebanghelyo ang pagiging ministro ko po.
  Hello hermano_caloy,

  Are you an ordained minister of what denomination?  Thanks.


  No, I am not an ordained minister of any denomination... my ordination was of faith in Christ Jesus through the everlasting gospel
 • JuanTamad_JuanTamad_ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Brother Caloy, "ang sunod ko pong katanungan ay ganito": Ayon sa isang miyembro ng totoong relihiyon (kuno),

  "It will just happen, determinado na ng Diyos ang mga anak Niyang maliligtas bago pa itinayo ang pundasyon ng daigdig. Ayon sa biblia, ito ang mga taong papasok sa katawan o iglesia ni Cristo. Ikaw, for sure, hindi ka tatawagin!

  Ephesians 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly realms. 4 For He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and blameless in His presence. In love 5 He predestined us for adoption as His sons through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will"

  Sang-ayon ka ba sa kanyang pagkaunawa?

 • benMarcingbenMarcing PEx Veteran ⭐⭐
  Brother Caloy, "ang sunod ko pong katanungan ay ganito": Ayon sa isang miyembro ng totoong relihiyon (kuno),

  "It will just happen, determinado na ng Diyos ang mga anak Niyang maliligtas bago pa itinayo ang pundasyon ng daigdig. Ayon sa biblia, ito ang mga taong papasok sa katawan o iglesia ni Cristo. Ikaw, for sure, hindi ka tatawagin!

  Ephesians 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly realms. 4 For He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and blameless in His presence. In love 5 He predestined us for adoption as His sons through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will"

  Sang-ayon ka ba sa kanyang pagkaunawa?

  This is a good question and topic for discussion, JT!
 • hermano_caloyhermano_caloy PEx Rookie ⭐
  edited July 2019
  Brother Caloy, "ang sunod ko pong katanungan ay ganito": Ayon sa isang miyembro ng totoong relihiyon (kuno),

  "It will just happen, determinado na ng Diyos ang mga anak Niyang maliligtas bago pa itinayo ang pundasyon ng daigdig. Ayon sa biblia, ito ang mga taong papasok sa katawan o iglesia ni Cristo. Ikaw, for sure, hindi ka tatawagin!

  Ephesians 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly realms. 4 For He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and blameless in His presence. In love 5 He predestined us for adoption as His sons through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will"

  Sang-ayon ka ba sa kanyang pagkaunawa?

  Bilang isang ministro ni Cristo Jesus, sinasabi ko na mali ang pagkaunawa nung tao na nagsabi nito; maliwanag ang pahayag ng sumulat sa mga taga-efeso na ang pagpili at pag-ampon bilang mga anak ng Diyos ay sa pamamagitan kay Cristo lamang; walang sinomang ang diretsang iniligtas ang Diyos maliban kay Jesus para sa gayon ay si Jesus mismo ang magliligtas sa buong sangkatauhan dahil ito ang kalooban ng kanyang Diyos: ang maligtas ang buong sanlibutan sa pamamagitan niya; ang sinomang lumalapit kay Jesus ay hindi niya itinataboy.
 • JuanTamad_JuanTamad_ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Bilang isang ministro ni Cristo Jesus, sinasabi ko na mali ang pagkaunawa nung tao na nagsabi nito; maliwanag ang pahayag ng sumulat sa mga taga-efeso na ang pagpili at pag-ampon bilang mga anak ng Diyos ay sa pamamagitan kay Cristo lamang; walang sinomang ang diretsang iniligtas ang Diyos maliban kay Jesus para sa gayon ay si Jesus mismo ang magliligtas sa buong sangkatauhan dahil ito ang kalooban ng kanyang Diyos: ang maligtas ang buong sanlibutan sa pamamagitan niya; ang sinomang lumalapit kay Jesus ay hindi niya itinataboy.

  Walang bang sinasabi ang Biblia kung nalalaman na ba ng dios ang magaganap sa hinaharap? Kung batid na ba niya ang mga taong maliligtas bago pa man isilang ang mga ito?
 • JuanTamad_JuanTamad_ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Brother Caloy, "ang sunod ko pong katanungan ay ganito": Ayon sa isang miyembro ng totoong relihiyon (kuno),

  "It will just happen, determinado na ng Diyos ang mga anak Niyang maliligtas bago pa itinayo ang pundasyon ng daigdig. Ayon sa biblia, ito ang mga taong papasok sa katawan o iglesia ni Cristo. Ikaw, for sure, hindi ka tatawagin!

  Ephesians 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly realms. 4 For He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and blameless in His presence. In love 5 He predestined us for adoption as His sons through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will"

  Sang-ayon ka ba sa kanyang pagkaunawa?

  This is a good question and topic for discussion, JT!

  Nais mong pag-usapan ang kontradiksyon ng "free will" at ng "omniscience"? Ano ba ang iyong opinyon?
 • hermano_caloyhermano_caloy PEx Rookie ⭐
  Bilang isang ministro ni Cristo Jesus, sinasabi ko na mali ang pagkaunawa nung tao na nagsabi nito; maliwanag ang pahayag ng sumulat sa mga taga-efeso na ang pagpili at pag-ampon bilang mga anak ng Diyos ay sa pamamagitan kay Cristo lamang; walang sinomang ang diretsang iniligtas ang Diyos maliban kay Jesus para sa gayon ay si Jesus mismo ang magliligtas sa buong sangkatauhan dahil ito ang kalooban ng kanyang Diyos: ang maligtas ang buong sanlibutan sa pamamagitan niya; ang sinomang lumalapit kay Jesus ay hindi niya itinataboy.

  Walang bang sinasabi ang Biblia kung nalalaman na ba ng dios ang magaganap sa hinaharap? Kung batid na ba niya ang mga taong maliligtas bago pa man isilang ang mga ito?
  Wala pong mababasa ni isang talata sa Bibliya na nagsasabing nalalaman na ng dios ang magaganap sa hinaharap; hinggil naman sa mga maliligtas, hindi po ito ayon sa kabatiran ng dios bagkus ayon ito sa kanyang perpektong kalooban at alam po natin na nababasa sa bibliya na ang kalooban ng diyos ay maligtas ang buong sangkatauhan.
 • benMarcingbenMarcing PEx Veteran ⭐⭐
  Bilang isang ministro ni Cristo Jesus, sinasabi ko na mali ang pagkaunawa nung tao na nagsabi nito; maliwanag ang pahayag ng sumulat sa mga taga-efeso na ang pagpili at pag-ampon bilang mga anak ng Diyos ay sa pamamagitan kay Cristo lamang; walang sinomang ang diretsang iniligtas ang Diyos maliban kay Jesus para sa gayon ay si Jesus mismo ang magliligtas sa buong sangkatauhan dahil ito ang kalooban ng kanyang Diyos: ang maligtas ang buong sanlibutan sa pamamagitan niya; ang sinomang lumalapit kay Jesus ay hindi niya itinataboy.

  Walang bang sinasabi ang Biblia kung nalalaman na ba ng dios ang magaganap sa hinaharap? Kung batid na ba niya ang mga taong maliligtas bago pa man isilang ang mga ito?

  Wala pong mababasa ni isang talata sa Bibliya na nagsasabing nalalaman na ng dios ang magaganap sa hinaharap; hinggil naman sa mga maliligtas, hindi po ito ayon sa kabatiran ng dios bagkus ayon ito sa kanyang perpektong kalooban at alam po natin na nababasa sa bibliya na ang kalooban ng diyos ay maligtas ang buong sangkatauhan.

  You'll have to clarify your statement above.  The bible is replete with prophecies of things to come.  Here's what God said in Isaiah,

  "Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:"  Is. 46:10

  Are you an Open Theist by any chance?


 • KidlatNgayonKidlatNgayon PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Isaiah 41:36
  New International Version
  Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you.

  1 John 3:20 
  Berean Study Bible
  If our hearts condemn us, God is greater than our hearts, and He knows all things.

  Mark 13:
  31Heaven and earth will pass away, but My words will never pass away. 32 But as for that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.

  Acts 1:6-7
  New Living Translation
  6 So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, “Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom?” 7 He replied, “The Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know.

  Jeremeiah 29:11
  New International Version
  For I know the plans I have for you," declares the LORD, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.


 • KidlatNgayonKidlatNgayon PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Totoong gusto ng Diyos na maligtas ang lahat PERO my prerequisite ito:

  Mark 16:
  15 And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to every creature. 16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.

  So kung nilalahat mo as in lahat ng tao sa buong mundo, anuman ang pananampalataya nila, yun lang maniniwala sa aral at mababautismohan, yun lang ang maliligtas.


 • hermano_caloyhermano_caloy PEx Rookie ⭐
  Bilang isang ministro ni Cristo Jesus, sinasabi ko na mali ang pagkaunawa nung tao na nagsabi nito; maliwanag ang pahayag ng sumulat sa mga taga-efeso na ang pagpili at pag-ampon bilang mga anak ng Diyos ay sa pamamagitan kay Cristo lamang; walang sinomang ang diretsang iniligtas ang Diyos maliban kay Jesus para sa gayon ay si Jesus mismo ang magliligtas sa buong sangkatauhan dahil ito ang kalooban ng kanyang Diyos: ang maligtas ang buong sanlibutan sa pamamagitan niya; ang sinomang lumalapit kay Jesus ay hindi niya itinataboy.

  Walang bang sinasabi ang Biblia kung nalalaman na ba ng dios ang magaganap sa hinaharap? Kung batid na ba niya ang mga taong maliligtas bago pa man isilang ang mga ito?

  Wala pong mababasa ni isang talata sa Bibliya na nagsasabing nalalaman na ng dios ang magaganap sa hinaharap; hinggil naman sa mga maliligtas, hindi po ito ayon sa kabatiran ng dios bagkus ayon ito sa kanyang perpektong kalooban at alam po natin na nababasa sa bibliya na ang kalooban ng diyos ay maligtas ang buong sangkatauhan.

  You'll have to clarify your statement above.  The bible is replete with prophecies of things to come.  Here's what God said in Isaiah,

  "Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:"  Is. 46:10

  Are you an Open Theist by any chance?


  Hello, first of all, I am not an open theist; regarding Isaiah 46:10, any Christian religionists would probably think the same way as you that the text is about future events, in fact the second phrase is the emphasis: that God's will/intent is the sole foundation of moments; it is not time that is in motion, it is God's will/intent that is alive and moving.
 • hermano_caloyhermano_caloy PEx Rookie ⭐
  Totoong gusto ng Diyos na maligtas ang lahat PERO my prerequisite ito:

  Mark 16:
  15 And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to every creature. 16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.

  So kung nilalahat mo as in lahat ng tao sa buong mundo, anuman ang pananampalataya nila, yun lang maniniwala sa aral at mababautismohan, yun lang ang maliligtas.


  Hello, nais ko na ipabatid sa into unang-una na sa kamatayan walang prerequisite, walang kondisyones para mamatay ang tao, bagkus ito ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi baga niya sinabi: "na sa araw na iyong kanin mula dito ay ikaw ay mamatay", ang mismong kalooban ng Diyos ay hindi rin prerequisite, sumunod ka o hindi ay nananatiling nananaig ang kalooban ng Diyos kung kayat nang kanin nga ni Adam mula sa puno hindi ba't nanaig ang kanyang kalooban at namatay nga si Adam at kung hindi naman kinain ni Adam hindi ba't manananaig pa rin ang kalooban ng Diyos na manatiling buhay si Adam?; kung papaanong walang prerequisite sa kamatayan gayundin walang prerequisite lalo na sa buhay na dulot ng pagliligtas ni Cristo Jesus dahil gaya nga nasabi, ito ang kalooban ng Diyos: na ang lahat ng tao ay maligtas sa pamamagitan ng anak ng Diyos.
 • ElCidElCid PEx Influencer ⭐⭐⭐
  @ElCid magandang araw, hindi po ako tumatanggap o ikapu dahil hindi naman po ito kailangan; ang pagiging ministro ko kay Cristo ay wala pong kaugnayan sa pagiging wala ni Cristo dito sa mundo, bagkus bilang taga-hayag ng ebanghelyo ang pagiging ministro ko po.
  Hello hermano_caloy,

  Are you an ordained minister of what denomination?  Thanks.


  No, I am not an ordained minister of any denomination... my ordination was of faith in Christ Jesus through the everlasting gospel
  Paano ka magiging ministro kung di ka naman inordinahan?  

  And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,

  Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.

  Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.

  So YOU ORDAINED YOURSELF as minister?
Sign In or Register to comment.