Home PEx Chat Small Talk

#PEx22: PinoyExchange's 22nd Anniversary!

TeamPExTeamPEx Administrator PEx Admin
edited July 12 in Small Talk #1

May be an image of balloon and text that says PINOY EXCHANGE com PINOY EXCHANGE com PINOY EXCHANGE wwwpinoyaxchangecom pinoyexchang WWW G PinoyExchange 22nd Birthday


Twenty two years ago PINOYEXCHANGE was born! 

Maraming salamat sa lahat ng PExers noon at ngayon #PEx22


Paano naging parte ang PEx ng buhay mo? I-kwento mo sa amin dito!
Tagged:
Sign In or Register to comment.