Home PEx Campus The Academe

Survey sa Pananaliksik tungkol sa Kahalagahan ng Wikang Filipino

HanishHanish PExer
edited April 24 in The Academe
Sarbey sa Pananaliksik tungkol sa Kahalagahan ng Wikang Filipino
Layunin: Nilalayon ng mga mananaliksik na mangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng mga resulta ng survey na ito na ibibigay ng mga sagot ng mga respondente.

Pangalan: 
Edad:
Kasarian:

1. Mahalaga bang pag-aralan natin ng husto ang Wikang Filipino? At Bakit?

2. Kaya mo bang makipagtalastasan ng dayalektong Tagalog o wikang Filipino? Oo o Hindi

3. Namamaster mo na bang magsalita ng wikang Filipino na walang halong ibang lengguwahe sa larangan ng pang komunikasyon? Oo o Hindi

4. Mahalaga pa ba ang wikang Filipino sa kasalukuyan? Oo o Hindi, At Bakit?

5. Gaano ka kahusay mag intindi ng mga salitang Filipino? At bakit? (1- ang pinaka mababa at 5 ang pinakamataas)

6. Sapat na ba ang kakayahan mo magsalita ng Wikang Filipino? Oo o Hindi

7. Nais mo parin ba matuto ng wikang Filipino? Oo o Hindi, At bakit?

8. Bakit mahalaga ang wikang Filipino?

9. Nagbabasa kaba ng libro or dyaryo kapag ito ay nakasulat sa Wikang Filipino? Oo o Hindi

10. Sang ayon kabang tanggalin ang Filipino subject sa kolehiyo? Oo o Hindi, At bakit
Sign In or Register to comment.