COMMUNITY NOTICE: If you are having trouble in your account access, please do send us a message at [email protected] for assistance.

Purpose of life... Alamin mo.

PURPOSE NG BUHAY MO. (May plano ang Diyos sa iyo). Esp. Mangagawang Pinoy/OFW, Pulis/Sundalo, Teacher, Nurse, Student. Etc.

Una, makilala mo muna Siya na Siya ay ESPIRITU AT BANAL hindi Siya nilikhang tulad ng isang rebulto o imahe dahil Siya ang lumikha at Siya lang ang dapat mong paglingkuran at dalanginan, hanapin mo ang tamang simbahan kung saan ka matututo at lalagong espiritwal.

Pangalawa, nais Niya na maligtas ka hindi lang ang buhay na ito ang pinaka buhay ng tao dahil may Langit at Impyerno na sa pamamagitan ni Hesus na namatay sa krus ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, basahin mo ang Kanyang Salita at gawing gabay.

Pangatlo, mabuhay ka ng simple at tama na ikaw ay matutong makuntento at tumulong din naman sa iba na mas higit na nangaingailangan, ang magdesisyon ng tama at ipagtanggol ang mahihina o may kapansanan, pagmamahal sa pamilya, kamag-anak, kaibigan at kapitbahay.

Pang-apat makibahagi ka at makibaka laban sa korapsyon at krimen, ikaw ay kabahagi ng bayan at may pakialam ka sa bawat nangyayari sa ating bansa, magkaroon ng responsibilidad at disiplina sa skwela man o sa trabaho, kalinisan sa kapaligiran at pangangalaga sa kalikasan.

[DIYOS O REBULTO? HESUS O KASALANAN? LANGIT O IMPYERNO? Pumili ka!]

Report yung malalaswang videos or images na meme pero bullying sa fb.

-Baptist/Evangelical CH.
(Conservative Pinoy Ako).

Comments

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file