Home PEx News and Tech Technology Today

Online Learning Platform

Kumusta kayong lahat!

Kami ang Sherpa, isang startup sa Singapore na nagnanais gawing mas abot-kamay ang edukasyon sa Timog-Silangang Asya. Kaya naman gumagawa kami ngayon ng isang pang-edukasyong platform na makakapagbigay ng mga kagamitang pang-aral o learning resources sa mas simple at mas madaling paraan.

Puntahan lamang ang aming website – http://www.learnwithsherpa.com/ – kung kayo’y interestado at mag-register bilang aming beta tester. Bilang pasasalamat, ang aming mga beta tester ay makakatanggap ng 6 na buwan na libreng premium subscription kapag nalunsad na ang aming produkto. Pwede kayong mag-iwan ng mga komento niyo tungkol sa aming website. Hihintayin namin kayo!

Hello everyone! 

We are from Sherpa, a start-up from Singapore hoping to make education more accessible in Southeast Asia. Thus, we are building an education platform which will provide learning resources in a convenient and affordable manner. 

To find out more about us you can visit our website – http://www.learnwithsherpa.com/ – and register to be our beta testers. As a thank you, our beta testers will receive a free 6-months subscription when our full product is launched. You can leave any comments you have on our website and we hope to hear from you soon!

 :) 
Sign In or Register to comment.