Home PEx Classifieds Miscellaneous

Wenger brand watches are small size men

Wenger l? thương hiệu m? ai cũng y?u th?ch kh?ng ngoại trừ những ch?ng trai c? h?nh d?ng khi?m tốn n?n h?ng c? đồng hồ nam size nhỏ kh?ng rất được quan t?m t?m hiểu. B?i viết *** đ?y sẽ gi?p c?c bạn t?m hiểu tay nhỏ c? thể đeo được đồng hồ Wenger kh?ng?

wennnn.jpg

B?i viết c? thể xem th?m:

T?m hiểu đồng hồ Fossil của nước n?o: https://www.erawatch.vn/blog/hang-dong-ho-fossil-cua-nuoc-nao-ma-vuot-mat-cac-anh-dai/
C?ch chọn đồng hồ nam size nhỏ: https://www.erawatch.vn/blog/bi-quyet-chon-dong-ho-nam-size-nho-tang-ban-trai/
T?m hiểu mặt đồng hồ Sapphire gi? bao nhi?u: https://www.erawatch.vn/blog/gia-dong-ho-sapphire-rado-jubile-mat-tron-la-bao-nhieu/

Wenger c? đồng hồ nam size nhỏ kh?ng?
wen01.jpg

Trước khi trả thời c?u hỏi n?y, c?c bạn h?y tham khảo k?ch cỡ size đồng hồ theo chuẩn quốc tế ***:

? Women?s Mini (đồng hồ nữ ? size nhỏ): 23mm ? 25mm
? Women?s Regular (đồng hồ nữ ? size th?ng thường): 26mm ? 29mm
? Midsize ? Unisex (nam hoặc nữ đều đeo được): 34mm ? 36mm
? Men?s Regular (đồng hồ nam ? size th?ng thường): 37mm ? 39mm
? Men?s Sport (đồng hồ nam ? size thể thao): 40mm ? 42mm
? Men?s XL (đồng hồ nam ? size lớn, rất lớn): 45mm

Như vậy, size đồng hồ hợp l? cho c?c ch?ng trai tay nhỏ l? dao động trong khoảng 34 mm ? 39 mm nhưng hiện tại những bộ sưu tập của Wenger d?nh cho nam c? k?ch cỡ nhỏ nhất l? 41cm. Cho n?n những ch?ng trai tay nhỏ đang c? ? định mua đồng hồ của Wenger th? cần phải c?n nhắc kỹ.

Nam tay nhỏ c? thể đeo đồng hồ nam size nhỏ của Wenger kh?ng?
wen02.jpg

Như đ? n?i ở tr?n th? Wenger c? k?ch cỡ nhỏ nhất l? 41mm n?n khi t?m mua đồng hồ nam size nhỏ của thương hiệu đồng hồ Wenger bạn cần c?n nhắc kỹ. Nếu bạn qu? th?ch những mẫu đồng hồ của Wenger th? c? thể miễn cưỡng mua đồng hồ nam size nhỏ nhất của h?ng v? kh?ng n?n mua những mẫu đồng hồ nam thể thao của h?ng. Ch?c bạn c? thể chọn cho m?nh được một mẫu đồng hồ đẹp, ph? hợp với m?nh.

Những b?i viết c?ng chuy?n mục c? thể xem th?m:
Chi?m ngưỡng đồng hồ Tissot đ?i: https://www.erawatch.vn/blog/dong-ho-tissot-doi-tuyen-ngon-ve-mot-tinh-yeu-vinh-cuu/
Địa chỉ mua đồng hồ nam H? Nội: https://www.erawatch.vn/dong-ho-nam/
Địa chỉ mua đồng hồ Omega ch?nh h?ng: https://www.erawatch.vn/blog/mua-dong-ho-omega-chinh-hang-o-dau-bi-mat-nhung-dia-chi-ao/
Sign In or Register to comment.