Home PEx Classifieds Miscellaneous

Van Hai Company would like to welcome you!

C?ng ty Đầu tư v? Ph?t triển V?n Hải l? một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cho thu? xe ? t? gi? rẻ, uy t?n. Ch?ng t?i cung cấp c?c dịch vụ cho thu? xe theo th?ng, xe cưới, xe du lịch, xe c?ng t?c, hội nghị, sự kiện,? chuy?n nghiệp, phục vụ đa dạng mọi nhu cầu của qu? kh?ch h?ng, trong v? ngo?i nước.

TI?U CH? PHỤC VỤ KH?C H?NG

- Bộ phận chăm s?c kh?ch h?ng: V?n Hải c? đội ngũ nh?n vi?n chăm s?c chuy?n nghiệp, lu?n tư vấn kh?ch h?ng một c?ch ?n cần, vui vẻ v? nhiệt t?nh lu?n lắng nghe v? thấy hiểu mọi nhu cầu v? đem đến sự h?i l?ng nhất cho kh?ch h?ng.

- Đội ngũ l?i xe: Để đảm an tuyệt đối sự h?i l?ng v? tin tưởng nhất của kh?ch h?ng khi sử dụng dịch vụ cho thu? xe ? t? 4 chỗ tại V?n Hải, ch?ng t?i tự h?o với đội ngũ t?i xế văn minh lịch sự, th?n thiện vui vẻ h?a đồng, c? tr?nh độ ngoại ngữ, gi?u kinh nghiệm, th?ng thuộc giao th?ng lu?n đảm bảo độ ch?nh x?c cao về giờ giấc đưa đ?n kh?ch

- Ti?u ch? hoạt động: Với ti?u ch? đảm bảo an to?n cho kh?ch h?ng l? phương ch?m ph?t triển, V?n Hải lu?n đảm bảo việc bảo tr?\, bảo dưỡng xe thường xuy?n theo định kỳ, theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt l? lu?n kiểm tra kỹ thuật một c?ch cận thận trước mỗi chuyến đi.

- Thắc mắc g?p ?: Mọi chi tiết, cũng như thắc mắc trong qu? tr?nh sử dụng dịch vụ cho thu? xe 4 chỗ tại V?n Hải, trong việc thương thảo gi?\, l?m thủ tục, hay trong h?nh tr?nh đi c? xảy ra sự cố d? nhỏ hay lớn khiến qu? kh?ch kh?ng h?i l?ng.Xin H?y li?n hệ ngay với V?n Hải để được giải quyết nhanh ch?ng v? hiệu quả nhất.

- Điện thoại: 04.3993.65.65 - 0969.183.183 - 0903.441.336
Sign In or Register to comment.