The Coming of the Son of Man (Prophecies fulfilled. Is Jesus lurking?) - Page 5 — PinoyExchange

The Coming of the Son of Man (Prophecies fulfilled. Is Jesus lurking?)

1235

Comments

 • alchemistofophir
  alchemistofophir Christian Communist
  Rambler = lalake?
 • rambler
  rambler I wait for You, my Savior.
  ahahaha..nahiya naman ako ni-private ko ulit..:hiya:
 • TL;DR.
  Paano yung Great War? Nuclear War? Yung halos mauubos lahat ng tao. Hinde ba dapat parang ganyan muna mangyayari?

  https://www.youtube.com/watch?v=b48zYv-HOnA
 • jmigs wrote: »
  TL;DR.
  Paano yung Great War? Nuclear War? Yung halos mauubos lahat ng tao. Hinde ba dapat parang ganyan muna mangyayari?

  https://www.youtube.com/watch?v=b48zYv-HOnA

  King James Version
  Matthew 24

  6 And ye shall hear of wars and rumors of wars; see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
  7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
  8 All these are the beginning of sorrows.
  9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
  10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
  11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
  12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
  13 But he that shall endure unto the end, the name shall be saved.
  14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
 • alchemistofophir
  alchemistofophir Christian Communist
  as999 wrote: »
  King James Version
  Matthew 24

  6 And ye shall hear of wars and rumors of wars; see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
  7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
  8 All these are the beginning of sorrows.
  9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
  10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
  11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
  12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
  13 But he that shall endure unto the end, the name shall be saved.
  14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.


  those have happened already. the original post is the culminating prophecy which also has happened.
 • since fulfilled na yung MISMONG sinabi ni Jesus ngayong taong 2016 (at hindi yung pinagtagpi tagping jigsaw puzzle interpretation ng revelation at iba pang verses mula sa Evangelicals), ang tanong, saan sya ngayon? :naughty:


  nakita mo na sya?
 • Ang pagbaba ng Panginoong HesuKristo mula sa langit ay MAKIKITA NG LAHAT, maging nung sumaksak sa kanyang tagiliran!

  Revelation 1:7
  English Standard Version
  Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so. Amen.

  Ibig sabihin, babangon muna ang mga nangamatay na bago Siya bumaba sa lupa :D

  Sa pisikal na pagkamatay ng isang tao, sa pagkalagot ng kaniyang hininga ay doroon agad ang hatol. Kaya paanong babangon pa ang mga namatay na?

  Hebrews 9:27 "And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:"

  Sa pagkamatay ng tao, ang kaniyang katawan ay mabubulok, datapuwa't siya ay espirituwal na buhay taglay ang kaluluwa at espiritu.
  di na kelangang bumangon ang mga patay kasi spiritually buhay ang mga patay.

  Sa isang nahatulang LIGTAS, siya ay mapaparoon sa sinapupunan ni Abraham (second heaven) taglay ang kaluluwa at espiritu. Ang Espiritu ng Dios o Espiritu ni Cristo na ipinagkaloob Niya sa kaniya ay babalik na sa Panginoon (dahil sa lupa lang kailangan ng tao ang Espiritu ng Dios).

  Ecclesiastes 12:7 "Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit (of God) shall return unto God who gave it."

  Sa isang HINDI LIGTAS, siya ay mapaparoon sa kinapaparoonan niyaong TAONG MAYAMAN (sumasagisag sa isang lider ng pananampalataya na espirituwal na mayaman sa espirituwal na karunungan sa ganang kaniyang sarili nang nasa lupa). Luke 16
 • Paano mo malalaman kung kelan darating si Cristo na Siya mismo ay hindi Niya alam kung kelan? :naughty:

  Hindi ba alam ni Cristo kung kailan Siya paririto? Alam Niya!

  Matthew 24:37 "But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be."

  Kung paanong sa panahon ni Noe, ay gayun din paririto ang Anak ng Dios.

  Paano mo ipapaliwang ngayon ang LITERAL na unawa mo ukol sa pagparito ni Jesus gayung nakaparito na pala Siya (at naparirito pa rin)?
  Ang importante ay HANDA kaming mga INC sapagka't sa pagdating Niya ay makikita Niya ang lahat ng gawain na magpapaligaya sa Kanya kagaya ng aliping ginamit sa tama ang talentong ipinagkaloob Niya, hindi tulad noong aliping itinago lamang ang talento at walang pakinabang! :D

  Sa mga ministro at pastor lang ninyo matutuwa ang Panginoon? Paano na ang mga miembro ninyo na mga tagapakinig lamang at walang mga talento?
 • aida wrote: »
  Hindi ba alam ni Cristo kung kailan Siya paririto? Alam Niya!

  Matthew 24:37 "But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be."

  Kung paanong sa panahon ni Noe, ay gayun din paririto ang Anak ng Dios.

  Paano mo ipapaliwang ngayon ang LITERAL na unawa mo ukol sa pagparito ni Jesus gayung nakaparito na pala Siya (at naparirito pa rin)?  Sa mga ministro at pastor lang ninyo matutuwa ang Panginoon? Paano na ang mga miembro ninyo na mga tagapakinig lamang at walang mga talento?

  SUSME!!! ME PAGKAINTINDI KA BA? Ang ibig lang sabihin nyan, SIGURADO ang pagbabalik ni Cristo sa lupa at tulad ng panahon ni Noah, DISASTER ang araw na yun, magugunaw na ang daigdig dahil mabibiyak na ang daigdig at lalamunin ng apoy. Lahat ng bagay na material ay matutupok, matutunaw sa apoy!

  Pero HINDI ALAM NI CRISTO KUNG KAILAN YAN, Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan Niya pababalikin si Cristo sa lupa. Binibigyan pa tayo ng panahon para maligtas!

  Matthew 24:36
  New Living Translation
  "However, no one knows the day or hour when these things will happen, not even the angels in heaven or the Son himself. Only the Father knows.

  ^ O, anong ibig sabihin nyan sa yo? :D
 • aida wrote: »
  Sa pisikal na pagkamatay ng isang tao, sa pagkalagot ng kaniyang hininga ay doroon agad ang hatol. Kaya paanong babangon pa ang mga namatay na?

  Hebrews 9:27 "And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:"

  Sa pagkamatay ng tao, ang kaniyang katawan ay mabubulok, datapuwa't siya ay espirituwal na buhay taglay ang kaluluwa at espiritu.  Sa isang nahatulang LIGTAS, siya ay mapaparoon sa sinapupunan ni Abraham (second heaven) taglay ang kaluluwa at espiritu. Ang Espiritu ng Dios o Espiritu ni Cristo na ipinagkaloob Niya sa kaniya ay babalik na sa Panginoon (dahil sa lupa lang kailangan ng tao ang Espiritu ng Dios).

  Ecclesiastes 12:7 "Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit (of God) shall return unto God who gave it."

  Sa isang HINDI LIGTAS, siya ay mapaparoon sa kinapaparoonan niyaong TAONG MAYAMAN (sumasagisag sa isang lider ng pananampalataya na espirituwal na mayaman sa espirituwal na karunungan sa ganang kaniyang sarili nang nasa lupa). Luke 16

  Puro MALI ang pagkaintindi mo sa mga sitas na yan, malala ka na at ang mga alipores mo! Tsk tsk tsk!

  Lahat ng tao ay may kamatayan, yan ang unang bayad sa kasalanan PERO AFTER THIS (pagkatapos ng pisikal na kamatayan) ay MAYROONG "IKALAWANG KAMATAYAN" para doon sa mahahatulan nito, ito ay ang walang-hanggang paghihirap sa dagat-dagatang apoy. Ito ay kamatayang walang katapusan, samantalang ang maliligtas ay mabubuhay naman ng walang hanggan sa kasiyahan at pagmamahal ng Diyos at ni Cristo.

  Kaya habang may panahon pa, Aida, ay intindihin mo ng tama ang biblia. Attend our evangelical missions at makinig ka! :)
 • Puro MALI ang pagkaintindi mo sa mga sitas na yan, malala ka na at ang mga alipores mo! Tsk tsk tsk!

  Lahat ng tao ay may kamatayan, yan ang unang bayad sa kasalanan

  Ang sinasabing "the wages of sin is death" ito'y ang espirituwal na kamatayan. Halimbawa:

  John 8:24 "I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins."

  Sinomang di sumasampalataya na si Jesucristo ang Ama (Isaiah 43:10), siya ay espirituwal na mamamatay.

  Gaya mo, na di sinasampalatayanan ang sinabing ito ni Jesus, ikaw ay espirituwal na patay. Gaya nung TAONG MAYAMAN na sa lupa ay espirituwal na patay dahil di naipanganak na muli, nahatulan sa pisikal na pagkamatay, siya ay nagkamit ng ikalawang espirituwal na kamatayan kaya't di ligtas. Samantala, si Lazaro na naligtas ay naparoon sa sinapupunan ni Abraham.

  Luke 16:22 "And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried;"

  Inilibing na sa lupa ay inilibing pang muli? Hindi! Simbolo ito na siya'y nagkamit ng ikalawang espirituwal na kamatayan.
  Lahat ng tao ay may kamatayan, yan ang unang bayad sa kasalanan PERO AFTER THIS (pagkatapos ng pisikal na kamatayan) ay MAYROONG "IKALAWANG KAMATAYAN

  Hebrews 9:27 "And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:"

  Itinakda sa tao ang mamatay na minsan (ONCE) tapos may ikalawang kamatayan? Paano yon? bubuhaying muli ang tao para lang pataying muli?
  Lahat ng tao ay may kamatayan, yan ang unang bayad sa kasalanan PERO AFTER THIS (pagkatapos ng pisikal na kamatayan) ay MAYROONG "IKALAWANG KAMATAYAN" para doon sa mahahatulan nito, ito ay ang walang-hanggang paghihirap sa dagat-dagatang apoy.

  Walang hanggang paghihirap sa dagat-dagatang apoy? Ang tao ba at ilagay mo sa dagat-dagatang apoy ay hindi masusunog agad? At kung walang-hanggang pagihirap lang pala ang sasapitin ng mapupunta doon at di mamamatay, nasaan ang sinasabi mong ikalawang kamatayan? May kamatayan bang walang katapusan?
  samantalang ang maliligtas ay mabubuhay naman ng walang hanggan sa kasiyahan at pagmamahal ng Diyos at ni Cristo.

  Ito ang BUHAY NA WALANG HANGGAN!

  Rev. 19:7 "Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife (ang lahat ng mga naligtas at espirituwal na asawa ni Jesus - maging lalake o babae man) hath made herself ready."

  Nasaan d'yan ang sinasabi mong Ama mo?
  Kaya habang may panahon pa, Aida, ay intindihin mo ng tama ang biblia. ]Attend our evangelical missions at makinig ka! :)
 • SUSME!!! ME PAGKAINTINDI KA BA? Ang ibig lang sabihin nyan, SIGURADO ang pagbabalik ni Cristo sa lupa at tulad ng panahon ni Noah, DISASTER ang araw na yun, magugunaw na ang daigdig dahil mabibiyak na ang daigdig at lalamunin ng apoy. Lahat ng bagay na material ay matutupok, matutunaw sa apoy!

  Ang pagparito ni Jesus at pagwawakas ng sanglibutan ay itinanong ng mga alagad ni Cristo sa Kaniya (Mateo 24:3). Sumagot si Jesus:

  Mateo 24:4 "At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman. 5 Sapagka't marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang marami. 6 At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka't kinakailangang ito'y mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas.

  Pagwawakas ng sanglibutan at ang "sanglibutan" ay sumisimbolo sa tao, pagwawakas ng pagiging isang TAONG AYON SA LAMAN patungo sa pagiging isang TAONG ESPIRITUWAL ang buod ng katanungan ng mga alagad.

  MENSAHE: Ang mga alagad ay magsipag-ingat na huwag mailigaw ninoman lalo pa't ang mga huwad na manggagawa na nagsasabing sila ang Cristo o Tagapagligtas. Ang "digmaan" ay ang pagtatalo-talo ng mga lider ng pananampalataya sa mga relihiyon.

  Mateo 24:14 "At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan (o ipangangaral ang evangelio sa lahat ng mga taong magsisitanggap ng katotohanan) sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo'y darating ang wakas (at magkagayo'y darating ang wakas ng kanilang pagiging TAONG AYON SA LAMAN, at sila'y magiging mga TAONG ESPIRITUWAL!)."

  Tungkol sa pagparito ni Jesus:

  Mateo 24:45 "Sino nga baga ang aliping tapat at matalino, na pinagkatiwalaan ng kaniyang panginoon sa kaniyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan?"

  46 Mapalad yaong aliping kung dumating ang kaniyang panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kaniyang ginagawa.

  47 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kaniya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari.


  Maliwanag. Hindi LITERAL NA PAGPARITO NI JESUS ang sinasabi sa Mateo 24 kundi ESPIRITUWAL NA PAGPARITO, na sa kabuuan ay ang pagsa mga alagad ni Jesus (kahapon, ngayon at bukas), gaya sa panahon ni Noe, at ng Bagong Tipan.

  Gawa 2:4 "At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo (na si Jesucristo), at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain.
 • aida wrote: »
  Ang pagparito ni Jesus at pagwawakas ng sanglibutan ay itinanong ng mga alagad ni Cristo sa Kaniya (Mateo 24:3). Sumagot si Jesus:

  Mateo 24:4 "At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman. 5 Sapagka't marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang marami. 6 At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka't kinakailangang ito'y mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas.

  Pagwawakas ng sanglibutan at ang "sanglibutan" ay sumisimbolo sa tao, pagwawakas ng pagiging isang TAONG AYON SA LAMAN patungo sa pagiging isang TAONG ESPIRITUWAL ang buod ng katanungan ng mga alagad.

  MENSAHE: Ang mga alagad ay magsipag-ingat na huwag mailigaw ninoman lalo pa't ang mga huwad na manggagawa na nagsasabing sila ang Cristo o Tagapagligtas. Ang "digmaan" ay ang pagtatalo-talo ng mga lider ng pananampalataya sa mga relihiyon.

  Mateo 24:14 "At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan (o ipangangaral ang evangelio sa lahat ng mga taong magsisitanggap ng katotohanan) sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo'y darating ang wakas (at magkagayo'y darating ang wakas ng kanilang pagiging TAONG AYON SA LAMAN, at sila'y magiging mga TAONG ESPIRITUWAL!)."

  Tungkol sa pagparito ni Jesus:

  Mateo 24:45 "Sino nga baga ang aliping tapat at matalino, na pinagkatiwalaan ng kaniyang panginoon sa kaniyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan?"

  46 Mapalad yaong aliping kung dumating ang kaniyang panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kaniyang ginagawa.

  47 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kaniya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari.


  Maliwanag. Hindi LITERAL NA PAGPARITO NI JESUS ang sinasabi sa Mateo 24 kundi ESPIRITUWAL NA PAGPARITO, na sa kabuuan ay ang pagsa mga alagad ni Jesus (kahapon, ngayon at bukas), gaya sa panahon ni Noe, at ng Bagong Tipan.

  Gawa 2:4 "At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo (na si Jesucristo), at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain.

  Nakakatawa ka, hindi mo alam kung kelan totoo at kung kelan symbolism ang mga sitas sa bible, puro baliktad pa ang interpretation mo :D
 • aida wrote: »
  Ang sinasabing "the wages of sin is death" ito'y ang espirituwal na kamatayan. Halimbawa:

  John 8:24 "I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins."

  Sinomang di sumasampalataya na si Jesucristo ang Ama (Isaiah 43:10), siya ay espirituwal na mamamatay.

  Gaya mo, na di sinasampalatayanan ang sinabing ito ni Jesus, ikaw ay espirituwal na patay. Gaya nung TAONG MAYAMAN na sa lupa ay espirituwal na patay dahil di naipanganak na muli, nahatulan sa pisikal na pagkamatay, siya ay nagkamit ng ikalawang espirituwal na kamatayan kaya't di ligtas. Samantala, si Lazaro na naligtas ay naparoon sa sinapupunan ni Abraham.

  Luke 16:22 "And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried;"

  Inilibing na sa lupa ay inilibing pang muli? Hindi! Simbolo ito na siya'y nagkamit ng ikalawang espirituwal na kamatayan.  Hebrews 9:27 "And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:"

  Itinakda sa tao ang mamatay na minsan (ONCE) tapos may ikalawang kamatayan? Paano yon? bubuhaying muli ang tao para lang pataying muli?  Walang hanggang paghihirap sa dagat-dagatang apoy? Ang tao ba at ilagay mo sa dagat-dagatang apoy ay hindi masusunog agad? At kung walang-hanggang pagihirap lang pala ang sasapitin ng mapupunta doon at di mamamatay, nasaan ang sinasabi mong ikalawang kamatayan? May kamatayan bang walang katapusan?  Ito ang BUHAY NA WALANG HANGGAN!

  Rev. 19:7 "Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife (ang lahat ng mga naligtas at espirituwal na asawa ni Jesus - maging lalake o babae man) hath made herself ready."

  Nasaan d'yan ang sinasabi mong Ama mo?

  Puro imbento at maling pagkaintindi! :lol::rotflmao:
 • SUSME!!! ME PAGKAINTINDI KA BA? Ang ibig lang sabihin nyan, SIGURADO ang pagbabalik ni Cristo sa lupa at tulad ng panahon ni Noah, DISASTER ang araw na yun, magugunaw na ang daigdig dahil mabibiyak na ang daigdig at lalamunin ng apoy. Lahat ng bagay na material ay matutupok, matutunaw sa apoy!

  Tingnan mong mabuti na ang pagparito ni Jesus at pagwawakas ng sanglibutan ay sa Kaniyang mga alagad lamang Niya ipinahayag.

  Mateo 24:3 "At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan?"

  Kung paano kahapon, ganoon din ngayon na ang mensahe ni Jesus sa Mateo 24 ay para sa Kaniyang mga tunay na alagad lamang na nauunawaan ang Kaniyang espirituwal na wika.

  Mateo 24:44 "Kaya nga kayo'y magsihanda naman; sapagka't paririto ang Anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip."

  Para sa mga alagad lamang ni Cristo kahapon at ngayon ang mensahe, at dahil tapos na at nangyari na ito (at nangyayari pa rin) ang "pagparito ni Jesus" ay ang ang pagsa mga alagad ni Cristo sa kapahayagang Espiritu Santo.

  Gawa 2:4 "At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo (na si Jesucristo), at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain."

  At nangyari ang sinabi ni Jesus:

  Mateo 24:45-47 "Sino nga baga ang aliping tapat at matalino, na pinagkatiwalaan ng kaniyang panginoon sa kaniyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kaniyang panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kaniyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kaniya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari."

  Ang lahat ng mga kaganapang ito ay katuparan ng pangako ni Jesus sa mga alagad (na naganap nga sa Gawa 2:4).

  John 14:18 "I will not leave you comfortless: I will come to you."

  Ang mga katuruang ito ay napakalalim para sa mga taong nabibilang sa mga relihiyon na hindi si Jesucristo ang nakilala at kinikilalang Dios. Kung bakit, dahil nga ang tungkol sa "pagparito ni Jesus" ay sa Kaniyang mga alagad lamang Niya ipinahayag/ipinahahayag.

  Ang pagsa tao ng Espiritu Santo sa mga alagad, dito ipinagkakalob ni Cristo ang Kaniyang Espiritu sa kanila.

  Acts 2:17 "And it shall come to pass in the last days (mga huling araw o pagwawakas ng sanglibutan o pagwawakas ng pagiging isang TAONG AYON SA LAMAN ng mga alagad), saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams:"

  Kaya nga:

  Roma 8:8 "At ang nangasa laman (o ang isang TAONG AYON SA LAMAN) ay hindi makalulugod sa Dios."

  Roma 8:9 "Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu (o Espiritu Santo), kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya."

  TANONG: Sumasa iyo ba ang Espiritu ng Dios na si Jesucristo? Kung hindi, ikaw ay hindi sa Kaniya. Kung gayon, bakit mo Siya tinatawag na Panginoon?
 • Puro imbento at maling pagkaintindi! :lol::rotflmao:

  Isaiah 43:10 "Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me."

  John 8:24 "I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins."

  Ang Dios mismo ang nagpapakilala mula sa Kaniyang mga salita. Imbento ko ba ang mga talata? o ikaw ang sumasalungat sa mga sinasabi ng Biblia?

  Ayon sa Isaias 43:10, ang mga SAKSI ng Panginoon ay ang Kaniyang mga lingkod na Kaniyang PINILI: Upang MAKILALA nila Siya, sampalatayanan, at maunawaang Siya'y si AKO NGA (I am he).

  Ngayon, bakit hindi mo makayang sampalatayanan ang pagpapakilala ni Jesus? at akong sumasampalataya ay inaalimura mo?

  Mateo 5:11 "Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin."

  Sino ang mas mapalad sa atin ayon kay Jesus?
 • aida wrote: »
  Isaiah 43:10 "Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me."

  SI Propeta Isaias ang nagsabi nyan, matagal na yang nakasulat sa Banal na Kasulatan. So sinabi lang ba yan sa mga apostol ni Cristo o ang lahat ay makakabasa nyan? Patukoy ba yan kay Cristo o sa amang lumikha ng lahat?
  John 8:24 "I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins."

  Ang Dios mismo ang nagpapakilala mula sa Kaniyang mga salita. Imbento ko ba ang mga talata? o ikaw ang sumasalungat sa mga sinasabi ng Biblia?

  Hindi mo imbento ang mga talata. Ang imbento mo ay ang maling pagkakaintindi mo dito. Ang nagsalita sa unang sitas ay ang Panginoong Diyos ayon kay Propeta Isaias. Ang nagsalita sa pangalawa ay si Cristo at ang sinasabi Niyang "Siya" ay ang isinugo ng Diyos, hindi ang Diyos. Na Siya ay aakyat sa langit bilang buhay na tao at ang tao ay hindi makakaparaoon sa pupuntahan Niya dahil sila ay mangamamatay sa daigdig. At alam nating ang mga patay ay hindi pa makakabagong mag-uli hanggang sa pagbabalik ni Cristo sa lupa:

  John 8:21 Again He said to them, “I am going away, and you will look for Me, but you will die in your sin. Where I am going, you cannot come.” 22 So the Jews began to ask, “Will He kill Himself, since He says, ‘Where I am going, you cannot come’?” 23 Then He told them, “You are from below; I am from above. You are of this world; I am not of this world. 24 That is why I told you that you would die in your sins. For unless you believe that I am He, you will die in your sins.”

  Ang mga hindi tatanggap sa pangaral ni Cristo (na ipapangaral din ng mga apostol Niya kahit nakaakyat na Siya sa langit sa piling ng Ama) ay mamamatay sa kasalanan at mamamatay muli sa paghuhukom, sa ikalawang paghuhukom - at ito ang kamatayang walang haggan sa dagat-dagatang apoy:

  Revelation 20:14
  New Living Translation
  Then death and the grave were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death.
  Ayon sa Isaias 43:10, ang mga SAKSI ng Panginoon ay ang Kaniyang mga lingkod na Kaniyang PINILI: Upang MAKILALA nila Siya, sampalatayanan, at maunawaang Siya'y si AKO NGA (I am he).

  OO. tama at yun kami ang iglesia ni Cristo! ;)
  Ngayon, bakit hindi mo makayang sampalatayanan ang pagpapakilala ni Jesus? at akong sumasampalataya ay inaalimura mo?

  Mateo 5:11 "Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin."

  Sino ang mas mapalad sa atin ayon kay Jesus?

  HINDI ka sumasampalataya nang tama sapagka't wala ka sa katawan ni Cristo at hindi tama ang iyong pagkaunawa. Hindi kita inaalimura kundi binubuksan ko ang iyong mga mata upang makita mo na MALING-MALI ang iyong pagkakilala kay Cristo kung kaya hindi ka rin Niya kikilalanin. Inaanyayahan kitang makinig sa mga totoong salita ng Diyos na ipaaabot sa iyo sa mga pag-aaral sa iglesia ni Cristo! :)
 • aida wrote: »
  Isaiah 43:10 "Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me."

  John 8:24 "I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins."

  Ang Dios mismo ang nagpapakilala mula sa Kaniyang mga salita. Imbento ko ba ang mga talata? o ikaw ang sumasalungat sa mga sinasabi ng Biblia?

  Ayon sa Isaias 43:10, ang mga SAKSI ng Panginoon ay ang Kaniyang mga lingkod na Kaniyang PINILI: Upang MAKILALA nila Siya, sampalatayanan, at maunawaang Siya'y si AKO NGA (I am he).

  Ngayon, bakit hindi mo makayang sampalatayanan ang pagpapakilala ni Jesus? at akong sumasampalataya ay inaalimura mo?

  Mateo 5:11 "Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin."

  Sino ang mas mapalad sa atin ayon kay Jesus?

  Bakit "servant" I have chosen, hindi "servants"

  Alam mo ba kung sino ang "servant I have chosen" na sinabi dyan sa talata?


  Acts 3:13
  New International Version
  The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go.

  Sino ang God nina Abraham, Isaac at Jacob, si Cristo ba?

  Acts 7:32
  New Living Translation
  'I am the God of your ancestors--the God of Abraham, Isaac, and Jacob.' Moses shook with terror and did not dare to look.
 • SI Propeta Isaias ang nagsabi nyan, matagal na yang nakasulat sa Banal na Kasulatan. So sinabi lang ba yan sa mga apostol ni Cristo o ang lahat ay makakabasa nyan? Patukoy ba yan kay Cristo o sa amang lumikha ng lahat?

  Gaya ng sinabi ko na, ang Dios mismo ang nagpapakilala sa mga tao - kahapon, ngayon at bukas.

  Isaiah 43:10 "Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me."

  Dito ay ipinahahayag ng Panginoon mismo na ang Kaniyang mga lingkod ay sila lamang na kaniyang PINILI - upang Siya ay MAPAGKILALA at masampalatayanan nila, at mapag-unawang Siya'y Ako Nga o ang Dios.
  Hindi mo imbento ang mga talata. Ang imbento mo ay ang maling pagkakaintindi mo dito. Ang nagsalita sa unang sitas ay ang Panginoong Diyos ayon kay Propeta Isaias. Ang nagsalita sa pangalawa ay si Cristo at ang sinasabi Niyang "Siya" ay ang isinugo ng Diyos, hindi ang Diyos. Na Siya ay aakyat sa langit bilang buhay na tao at ang tao ay hindi makakaparaoon sa pupuntahan Niya dahil sila ay mangamamatay sa daigdig. At alam nating ang mga patay ay hindi pa makakabagong mag-uli hanggang sa pagbabalik ni Cristo sa lupa:

  John 8:21 Again He said to them, “I am going away, and you will look for Me, but you will die in your sin. Where I am going, you cannot come.” 22 So the Jews began to ask, “Will He kill Himself, since He says, ‘Where I am going, you cannot come’?” 23 Then He told them, “You are from below; I am from above. You are of this world; I am not of this world. 24 That is why I told you that you would die in your sins. For unless you believe that I am He, you will die in your sins.”

  Kung ano lang ang pinaguusapan natin (Isaias 43:10 at Juan 8:24), doon ka lang at huwag aalis dahil mawawala ka. Dahil sinabi ng Dios na kailangang mapagkilala Siya ng Kaniyang mga PILI (kahapon, ngayon at bukas), at pag sinabi ng Dios ay Kaniyang gagawin at gaganapin (Ezek 24:14 I the LORD have spoken it: it shall come to pass, and I will do it- Eze 24:14), kailangan ay magpakilala at mapagkilala nga Siya ng lahat ng Kaniyang mga alagad (o mas maiging sabihin ay nilang mga KAY CRISTO na mga bini ni Abraham o ang mga sali't-saling lahi ng mga tunay na Kristiano). At ginawa nga ng Dios na magpakilala:

  John 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.
  Na Siya ay aakyat sa langit bilang buhay na tao at ang tao ay hindi makakaparaoon sa pupuntahan Niya dahil sila ay mangamamatay sa daigdig. At alam nating ang mga patay ay hindi pa makakabagong mag-uli hanggang sa pagbabalik ni Cristo

  Kung saan-saan ka na napunta.

  Walang pisikal na namatay na babangong muli.

  Tapos na at nangyari na ang pagparito ni Jesus. Lamang ay sa kapahayagang Espiritu Santo kaya hindi mo alam, dahil hindi mo Siya nakikilala.
 • aida wrote: »
  Gaya ng sinabi ko na, ang Dios mismo ang nagpapakilala sa mga tao - kahapon, ngayon at bukas.

  Isaiah 43:10 "Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me."

  Dito ay ipinahahayag ng Panginoon mismo na ang Kaniyang mga lingkod ay sila lamang na kaniyang PINILI - upang Siya ay MAPAGKILALA at masampalatayanan nila, at mapag-unawang Siya'y Ako Nga o ang Dios.  Kung ano lang ang pinaguusapan natin (Isaias 43:10 at Juan 8:24), doon ka lang at huwag aalis dahil mawawala ka. Dahil sinabi ng Dios na kailangang mapagkilala Siya ng Kaniyang mga PILI (kahapon, ngayon at bukas), at pag sinabi ng Dios ay Kaniyang gagawin at gaganapin (Ezek 24:14 I the LORD have spoken it: it shall come to pass, and I will do it- Eze 24:14), kailangan ay magpakilala at mapagkilala nga Siya ng lahat ng Kaniyang mga alagad (o mas maiging sabihin ay nilang mga KAY CRISTO na mga bini ni Abraham o ang mga sali't-saling lahi ng mga tunay na Kristiano). At ginawa nga ng Dios na magpakilala:

  John 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.  Kung saan-saan ka na napunta.

  Walang pisikal na namatay na babangong muli.

  Tapos na at nangyari na ang pagparito ni Jesus. Lamang ay sa kapahayagang Espiritu Santo kaya hindi mo alam, dahil hindi mo Siya nakikilala.

  So nandito na si Cristo sa daigdig? Ang sabi sa biblia, pagbaba Niya ay masasaksihan ng lahat, maging noong tumusok sa tagiliran NIya di ba? ANYARE??? Nasan na yun? :lol: Ginawa nyong sinungaling si Apostol Juan na tumanggap ng vision mula sa Panginoong HesuKristo! Ginagawa nyong sinungaling si Cristo!

  Revelation 1:7
  Holman Christian Standard Bible
  Look! He is coming with the clouds, and every eye will see Him, including those who pierced Him. And all the families of the earth will mourn over Him. This is certain. Amen."
Sign In or Register to comment.