INC 1914: Hindi ang Iglesiang Nasa Biblia — PinoyExchange

INC 1914: Hindi ang Iglesiang Nasa Biblia

Eto ang post ni Mang Emilio doon sa paglaganap ng iglesia sa mundo
Asus iniligaw naman ang usapan. Kelan man ay hindi ko tinutulan na ang tunay na Iglesia ay unang naitatag ni Cristo sa Jerusalim. Klarong klaro po yan, nasa bibiliya yan.

Ang itinatanong ko ay iyong pagkukumpara for those are just topographical sequence and doesnt have any doctrinal base at all.

Sabi nga ni Teddy Boy Locsin, the INC fought a different kind of battle, not with tanks or guns but with every theological points it fought and won. Nakakaingit talaga ano? nag umpisa lang sa isang hamak na tao, pero ***** laganap na sa buong mundo. What Church can you compare it with, the speed of how it propagates and the achievements it reap far and wide?

Dapat ang silipin niyo kung ano iyong mga aral na tunay na siyang aral tinataguyod ng Iglesia. Whether you like it or not, wala rin naman talaga kayong magagawa. Ang INC ay patuloy na lalago, patuloy na lalaki until such time na makpagpatotoo na ito sa lahat ng tao sa mundo and the end shall come.

The true Church will continue to function and serve its biblical prophesy,

Eto ang post ni Kidlat sa OPEN CHALLENGE debate ni Totnak:
Hindi kami naghahamon. Actually, talagang sa Jerusalem nagsimula ang original na Church of Christ pero nag-take place ang apostasy pagkaraan na mamatay nang lahat ang original na mga apostles Napalitan ang aral, naging Katolisismo. Kaya nawala na ang tunay na church of Christ. Pero noon pa man ay nasusulat na ibabalik ito ng Diyos at ito nga ang nangyari noong July 27, 1914.

Ang PAGBABALIK ang nag-umpisa sa Pilipinas at ngayon naman ay kumakalat na sa buong mundo at nabalik na rin sa Greece, Rome at Jerusalem. :D

Isaiah 11:11
King James Bible
And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.

:D:D:D

Kung ating pagbabatayan itong mga kasagutan nina mang Emilio at kidlat, eh lalabas talaga na hindi sila ang iglesyang tinutukoy sa Biblia (Mt 16:18.)

Una sabi ni Kidlat, tumalikod daw at naging Katoliko. Inamin na nya na ang iglesyang itinayo ni Hesus sa Mt. 16:18 eh Iglesya Katolika.

KUNG INC 1914 yung nasa Mt. 16:18, ibig sabihin, tumalikod sila?

Pangalawa, sabi ni Mang Emilio, ang tunay na iglesia ay unang itinatag sa Jerusalem. Pero bakit ang paglaganap nito eh magsisimula sa Pilipinas? Hindi ho ba ang paglaganap eh magsisimula doon sa kung saan sya unang itinayo? PARANG PUTOL EH.

Ang tanong ko ngayon sa dalawa,

PAANO NAPUNTA SA PILIPINAS ANG TUNAY NA IGLESYA NA ITINAYO NI HESUS AYON SA BIBLIA AT SA HISTORY? Sinagot ko na ho yan. ANTAYIN NATIN ANG SIDE NG INC.
«1

Comments

 • Eto ang post ni Mang Emilio doon sa paglaganap ng iglesia sa mundo  Eto ang post ni Kidlat sa OPEN CHALLENGE debate ni Totnak:  Kung ating pagbabatayan itong mga kasagutan nina mang Emilio at kidlat, eh lalabas talaga na hindi sila ang iglesyang tinutukoy sa Biblia (Mt 16:18.)

  Una sabi ni Kidlat, tumalikod daw at naging Katoliko. Inamin na nya na ang iglesyang itinayo ni Hesus sa Mt. 16:18 eh Iglesya Katolika.

  KUNG INC 1914 yung nasa Mt. 16:18, ibig sabihin, tumalikod sila?

  Pangalawa, sabi ni Mang Emilio, ang tunay na iglesia ay unang itinatag sa Jerusalem. Pero bakit ang paglaganap nito eh magsisimula sa Pilipinas? Hindi ho ba ang paglaganap eh magsisimula doon sa kung saan sya unang itinayo? PARANG PUTOL EH.

  Ang tanong ko ngayon sa dalawa,

  PAANO NAPUNTA SA PILIPINAS ANG TUNAY NA IGLESYA NA ITINAYO NI HESUS AYON SA BIBLIA AT SA HISTORY? Sinagot ko na ho yan. ANTAYIN NATIN ANG SIDE NG INC.

  Ang biblia ay aklat na nabubuhay - ang ibig sabihin nito, ang mga verses sa biblia ay tumutukoy hindi sa lahat ng panahon (hindi generalized) kundi may mga verses na tumutukoy sa particular era or time (specific).

  Hebrews 4:12
  English Standard Version
  For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.

  Ito ang sinabi ng Salita ng Diyos:

  Romans 3:10 as it is written, "THERE IS NONE RIGHTEOUS, NOT EVEN ONE; 11 THERE IS NONE WHO UNDERSTANDS, THERE IS NONE WHO SEEKS FOR GOD; 12 ALL HAVE TURNED ASIDE, TOGETHER THEY HAVE BECOME USELESS; THERE IS NONE WHO DOES GOOD, THERE IS NOT EVEN ONE."…

  Samakatuwid, kung ang itaas na sitas ay totoo sa LAHAT na panahon, e di wala nang halaga ang anumang paniniwala o relihiyon na umaasang sa pamamagitan nito, ang ating mga kasalananan ay mapapatawad at mababalik tayo sa piling ng Diyos.

  Bagama't ang sitas sa itaas ay nagsasaad lang sa partikular na panahon. Ayon sa sitas, "walang nakakaintindi at humahanap sa Diyos. LAHAT ay tumalikod, sama-sama silang walang pakinabang sa Diyos, wala ni isa mang gumagawa ng kabutihan, wala ni isa.."

  Papayag ba ang lahat ng relihiyon sa KATOTOHANANG itong sinasabi ng Diyos kung ito ay tumutukoy sa LAHAT ng panahon? E di wala ngang kuwenta ang lahat ng relihiyon o maging ang mga taong nagsasabing wala sila sa relihiyon at may relasyon silang direkta kay Hesukristo! Ang sabi sa sitas ay "LAHAT".

  Suriin natin kung mayroon ngang panahon na walang nakakaunawa sa Diyos, lahat sila ay tumalikod at walang pakinabang ang kanilang pagsamba sa Diyos.

  Hosea 11:7
  New Living Translation
  For my people are determined to desert me. They call me the Most High, but they don't truly honor me.

  Jeremiah 2:8
  8 The religious leaders did not say, ‘Where is the Lord?’ And those who worked with the Law did not know Me. The rulers sinned against Me. And the men of God spoke by the false god of Baal, and went after things that did not help. (My own understanding of this is RCC's "christianization" of Pagan beliefs)

  Jeremiah 2:20 “Long ago I broke the load from your neck and tore off your chains. But you said, ‘I will not serve!’ For on every high hill and under every green tree you have lain down as a woman who sells the use of her body. 21 Yet I planted you as a vine of much worth, in every way a true seed. How then have you turned away from Me and become a wild vine? 22 Even when you wash yourself with much strong soap, the mark of your sin is still before Me,” says the Lord God. 23 “How can you say, ‘I am clean. I have not gone after the false gods of Baal’? Look at what you did in the valley! Know what you have done! You are like a wild young camel wanting to mate. 24 You are a wild donkey used to the desert, that smells the wind in her desire. In the time of her mating who can turn her away? All who look for her will not become tired. In her month of mating they will find her. 25 Do not run until your shoes wear out or until your mouth is dry. But you said, ‘It is of no use, for I love strange gods, and I will go after them.’

  Jeremiah 8:5
  Why then have these people turned away? Why does Jerusalem always turn away? They cling to deceit; they refuse to return.


  Kaya naman, sa panahong ito ng PAGTALIKOD o APOSTASY, wala ni isa mang mabuting tao sa mata ng Diyos! Walang kumikilala sa tunay na Diyos na ipinakilala ni Cristo na Ama Niya! Si Cristo mismo ang nagpakilala

  John 17:3
  New Living Translation
  And this is the way to have eternal life--to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth.

  Kaya naman sinabi na ng Panginoong Hesukristo MISMO - ito ang KALIGTASAN, ang makikaka KA nila na IISANG TUNAY na Diyos, at makilala rin nila si Cristong sugo mo sa lupa!

  Kaya naman, malinaw na malinaw - Ang AMA ang IISA at tunay na Diyos at ang Panginoong Hesukristo ay isa lamang sa mga isinugo Niya sa lupa. Subali't kakaibang sugo si Cristo sapagka't siya lamang ang pinagkalooban ng mga kapangyarihang ito:

  1. Begotten Son of God o TUNAY na anak ng Diyos

  John 3:16 "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.

  2. Only mediator o tanging TAGAPAMAGITAN (walang sinabi na si Maria ay tagapamagitan din o mediatrix)

  1 Timothy 2:5
  New International Version
  For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus,

  ^ Hindi pa ba malinaw dito na dalawa sila? At hindi 2-in-1 or 3-in-1 kung kasama ang Holy Spirit? At malinaw na sinabi ditong TAO si Cristo!

  3. Christ is the Messiah and Savior of His body, the church!

  John 20:31
  New International Version
  But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.

  Ephesians 5:23
  New International Version
  For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior.

  Ano ba ang "Messiah"? Ayon sa dictionary:
  mes·si·ah
  məˈsīə/
  noun
  1. the promised deliverer of the Jewish nation prophesied in the Hebrew Bible.
  Jesus regarded by Christians as the Messiah of the Hebrew prophecies and the savior of humankind.

  2. a leader or savior of a particular group or cause.
  "he was regarded as a messiah by liberal and conservatives alike"

  So, "promised deliverer" - so ibig sabihin may nag-promise (God) at may deliverer (Jesus).


  4. Christ will rule the earth and submit Himself to God but before this, God MADE Jesus a little lower than angels This clearly shows that God created Jesus, so Jesus in not God:

  Hebrews 2:7 "YOU HAVE MADE HIM FOR A LITTLE WHILE LOWER THAN THE ANGELS; YOU HAVE CROWNED HIM WITH GLORY AND HONOR, AND HAVE APPOINTED HIM OVER THE WORKS OF YOUR HANDS; 8 YOU HAVE PUT ALL THINGS IN SUBJECTION UNDER HIS FEET." For in subjecting all things to him, He left nothing that is not subject to him. But now we do not yet see all things subjected to him. 9 But we do see Him who was made for a little while lower than the angels, namely, Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone.… (this also proves Christ died while the true God is immortal)

  1 Corinthians 15:27-28
  27 For the Scriptures say, "God has put all things under his authority." (Of course, when it says "all things are under his authority," that does not include God himself, who gave Christ his authority.) 28 Then, when all things are under his authority, the Son will put himself under God's authority, so that God, who gave his Son authority over all things, will be utterly supreme over everything everywhere.

  So, papaanong nagmula sa Pilipinas? Sapagkat ito ang WILL OF GOD, sa hula ng Propetang Isaiah ay ito ang DEKLARASYON NG TUNAY NA DIYOS:

  ISAIAH 4:8 "But you, Israel, My servant, Jacob whom I have chosen, Descendant of Abraham My friend, 9 You whom I have taken from the ends of the earth, And called from its remotest parts And said to you, 'You are My servant, I have chosen you and not rejected you. 10 'Do not fear, for I am with you; Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you, surely I will help you, Surely I will uphold you with My righteous right hand.'…

  Si FYM ang tinutukoy na "Jacob" dito.


  ^ Ang mga katotohanang ito ay pinaniniwalaan lamang ng mga TUNAY na ALAGAD o BAYAN ng Diyos na sa panahong ito ay ang Iglesia ni Cristo, ang tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo na ibinalik sa isles of the sea, sa east that is far away sa panahong "ends of the earth" o oras na malapit na ang katapusan ng mundo.
 • ISAIAH 4:8 "But you, Israel, My servant, Jacob whom I have chosen, Descendant of Abraham My friend, 9 You whom I have taken from the ends of the earth, And called from its remotest parts And said to you, 'You are My servant, I have chosen you and not rejected you. 10 'Do not fear, for I am with you; Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you, surely I will help you, Surely I will uphold you with My righteous right hand.'…

  Si FYM ang tinutukoy na "Jacob" dito.[/B]

  ^ Ang mga katotohanang ito ay pinaniniwalaan lamang ng mga TUNAY na ALAGAD o BAYAN ng Diyos na sa panahong ito ay ang Iglesia ni Cristo, ang tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo na ibinalik sa isles of the sea, sa east that is far away sa panahong "ends of the earth" o oras na malapit na ang katapusan ng mundo.[/QUOTE]
  Yun naman pala hindi angel si FYM kundi siya si jacob.... may lahing hudyo pala si FYM o sige ilabas na ang family tree ni FYM para makita namin na nanggaling siya kay abraham hehehe
 • VirtusoXXX wrote: »
  ISAIAH 4:8 "But you, Israel, My servant, Jacob whom I have chosen, Descendant of Abraham My friend, 9 You whom I have taken from the ends of the earth, And called from its remotest parts And said to you, 'You are My servant, I have chosen you and not rejected you. 10 'Do not fear, for I am with you; Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you, surely I will help you, Surely I will uphold you with My righteous right hand.'…

  Si FYM ang tinutukoy na "Jacob" dito.[/B]

  ^ Ang mga katotohanang ito ay pinaniniwalaan lamang ng mga TUNAY na ALAGAD o BAYAN ng Diyos na sa panahong ito ay ang Iglesia ni Cristo, ang tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo na ibinalik sa isles of the sea, sa east that is far away sa panahong "ends of the earth" o oras na malapit na ang katapusan ng mundo.
  Yun naman pala hindi angel si FYM kundi siya si jacob.... may lahing hudyo pala si FYM o sige ilabas na ang family tree ni FYM para makita namin na nanggaling siya kay abraham hehehe[/QUOTE]

  Utoy ano ang pagkaintindi mo sa salitang "Anghel"???
 • Yun naman pala hindi angel si FYM kundi siya si jacob.... may lahing hudyo pala si FYM o sige ilabas na ang family tree ni FYM para makita namin na nanggaling siya kay abraham hehehe

  Utoy ano ang pagkaintindi mo sa salitang "Anghel"???[/QUOTE]
  Tatang emil pag sinabi ko na messanger of god sasabihin mo dun fit si FYM hehehe pero ibang anghel si manalo mas fit siya doon sa tinatawag na fallen angel or pwede rin na bulaang propeta or anti christ hehehe
 • Ngek! Anlayo naman ng sagot mo, Kidlat. Yung mga pagtalikod na sinasabi mo na nasa luman tipan, hindi naman yan tumutukoy sa pagtalikod ng iglesia ng iglesiang itinayo ni Hesus. Atsaka hindi lahat tumalikod dyan. SI HEREMIAS BA TUMALIKOD? Yung mga prophets na ipinadala ng AMA, tumalikod ba?

  Lahat nga ba tumalikod? Hindi.

  Awit 44:18 (Ang Dating Biblia)

  18Ang aming puso ay hindi tumalikod, ni ang amin mang mga hakbang ay humiwalay sa iyong daan;

  MERON PALANG HINDI TUMALIKOD. MERONG HINDI HUMIWALAY SA DAAN NG DIOS.

  ANo ba yan, Kidlat? Nagpapapakalat ka ng kasinungalingan.
 • Tanong ulit sa mga kaanib ng INC.

  SA MATEO 16:18, ANG INC 1914 BA ANG TINUTUKOY NA IGLESYANG ITATAYO NI KRISTO?
 • Ngek! Anlayo naman ng sagot mo, Kidlat. Yung mga pagtalikod na sinasabi mo na nasa luman tipan, hindi naman yan tumutukoy sa pagtalikod ng iglesia ng iglesiang itinayo ni Hesus. Atsaka hindi lahat tumalikod dyan. SI HEREMIAS BA TUMALIKOD? Yung mga prophets na ipinadala ng AMA, tumalikod ba?

  Lahat nga ba tumalikod? Hindi.

  Awit 44:18 (Ang Dating Biblia)

  18Ang aming puso ay hindi tumalikod, ni ang amin mang mga hakbang ay humiwalay sa iyong daan;

  MERON PALANG HINDI TUMALIKOD. MERONG HINDI HUMIWALAY SA DAAN NG DIOS.

  ANo ba yan, Kidlat? Nagpapapakalat ka ng kasinungalingan.

  NAPAKAHIRAP MONG UMINTINDI! :D:D :d

  Sabagay, sabi sa biblia:

  John 8:47
  New International Version
  Whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God."

  Ang premise ko ay Romans 3:10 - hindi ito Lumang tipan, Ito ay Bagong Tipan!


  Eh, hindi naman LAHAT tatalikod agad-agad sa isang iglap!!! Yung matitira ay hindi rin lalago dahil hinuli sila, pinilit mag-convert at yung ayaw, pinapatay! Hanggang sa wala na ngang matira.

  Persecution in the Early Church
  http://www.religionfacts.com/persecution-of-early-church

  At ano man yung hula sa Lumang - Hula yon for the future, which is now, the end times! :D
 • NAPAKAHIRAP MONG UMINTINDI! :D:D :d

  Sabagay, sabi sa biblia:

  John 8:47
  New International Version
  Whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God."

  Ang premise ko ay Romans 3:10 - hindi ito Lumang tipan, Ito ay Bagong Tipan!


  Eh sa Romans 3:10, kasama si Hesus sa mga nagkasala?
  Eh, hindi naman LAHAT tatalikod agad-agad sa isang iglap!!! Yung matitira ay hindi rin lalago dahil hinuli sila, pinilit mag-convert at yung ayaw, pinapatay! Hanggang sa wala na ngang matira.

  Saa mo mababasa sa Biblia yan? Malinaw ang sabi sa
  Awit 44:18 (Ang Dating Biblia)

  18Ang aming puso ay hindi tumalikod, ni ang amin mang mga hakbang ay humiwalay sa iyong daan;

  MERONG HINDI TUMALIKOD, Kidlat.
  Persecution in the Early Church
  http://www.religionfacts.com/persecution-of-early-church

  At ano man yung hula sa Lumang - Hula yon for the future, which is now, the end times! :D

  Tapos, naglagay ka ng link sa persecution na akala mo makakatulong sa argumento mo pero sampal sa mukha mo. HEHEHE.

  Ayon doon sa website na nilink mo.

  "In its first three centuries, the Christian church endured persecution at the hands of Roman authorities. This experience, and its resulting martyrs and apologists, would have significant historical and theological consequences for the developing faith. {4}

  Among other things, persecution sparked the cult of the saints, FACILITATED THE RAPID GROWTH AND SPREAD OF CHRISTIANITY (emphasis mine), prompted defenses and explanations of Christianity (the "apologies"), and, in its aftermath, raised fundamental questions about the nature of the church."


  HAHAHA! Kidlat, lumaganap pala ang iglesyang tatag ni Hesus sa kabila nang mga pag-uusig. Saan sinabi dyan na naubos lahat o wala nang natira dahil pinagpapatay?

  WALA NUN!!!! (boses in Eliseo Soriano)
 • Delving into history, it was indeed all of Christianity but never any of these religions, monasticism, isms, etc., etc., and denominationalism. All of these just sprouted from 70 AD up to this circa of the 21st century.
  v v v v v

  roman-catholic-church.gifroman-cath-church-disclaim.gif
  Church History:
  Relevant for Modern Christianity

  Church History, on the surface, seems irrelevant to 21st century Christianity. However, Christianity, unlike any other religion, is deeply rooted in history. Central to the Christian faith is the fact that God came to earth as a man -- Jesus Christ. He lived, loved and taught among humanity about 2000 years ago. The historical reality of His sacrifice, burial and resurrection is the cornerstone of the Christian faith. The Bible is not a fairy tale, but a divinely inspired historical record of God's plan of redemption for a hurting world. To study church history is to see the hand of God at work amidst the strife, transgression and glory of man's ways.

  # 30-70 AD) The Time of Jesus and the Apostles The death and resurrection of Christ.
  # The Christian faith is birthed and the gospel of grace is preached.

  Christianity: Simple Truth
  Christianity rises to the top when you earnestly investigate the other theories, philosophies, movements and religions of the world. Yes, as hard as it is to hear in our pluralistic world community, Christianity is different than all the others.
  ^ ^ ^ ^ ^

  Thus, could be gleaned that these early believers were Christians without any coined man-made labels.

  Universality was still out of the way then and differentiators were just later man-made tags. They were just obscure Christians then and up to now, could be felt by anyone with true humility abounding in his/her deep inner spirit.

  Didn't find any opposing wisdom between these apostles when upon the true and absolute recognition of GOD and HIS doctrines. And, most worthy is that they were just lowly christians without any grandeurs of these man-made structural edifices. Best to adhere with these foundations and early beginnings of these first christians.

  Act 11:22 Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem: and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch.

  Act 11:26 And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch.

  Act 15:22 Then pleased it the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren:

  Act 15:23 And they wrote letters by them after this manner; The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia:

  Act 15:30 So when they were dismissed, they came to Antioch: and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle:

  And most of all are these:
  Mat 18:3 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.

  Jhn 3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
  john 5:39 wrote: »
  Existing religions, sects or denominations indeed preached their so-called apostolic way but there were uncertainties unconsciously declared by their leader and founders upon their followers.

  Must be only Christianity of the first apostles and in reality without any added rituals and money collecting schemes loosely incorporating justifications loosely based from the Bible.
 • ISAIAH 4:8 "But you, Israel, My servant, Jacob whom I have chosen, Descendant of Abraham My friend, 9 You whom I have taken from the ends of the earth, And called from its remotest parts And said to you, 'You are My servant, I have chosen you and not rejected you. 10 'Do not fear, for I am with you; Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you, surely I will help you, Surely I will uphold you with My righteous right hand.'…

  Si FYM ang tinutukoy na "Jacob" dito.[/B]

  ^ Ang mga katotohanang ito ay pinaniniwalaan lamang ng mga TUNAY na ALAGAD o BAYAN ng Diyos na sa panahong ito ay ang Iglesia ni Cristo, ang tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo na ibinalik sa isles of the sea, sa east that is far away sa panahong "ends of the earth" o oras na malapit na ang katapusan ng mundo.
  VirtusoXXX wrote: »
  Yun naman pala hindi angel si FYM kundi siya si jacob.... may lahing hudyo pala si FYM o sige ilabas na ang family tree ni FYM para makita namin na nanggaling siya kay abraham hehehe

  Sya ay "angel" OR MESSENGER at inihalintulad siya kay "Jacob", kasi si Jacob, technically, ay hindi dapat ang makakuha ng basbas ni Abraham kundi ang mas panganay na si Esau. pero nang ipinanganak sila (kambal) ay NAKAKAPIT sa sakong ni Esau si Jacob na parang "iisa" silang lumabas. Parang "nandaya" tuloy si Jacob nang siya ang mabasbasan ni Abraham.

  Ganito rin si FYM, hindi siya Israelita o Hudyo pero sa ibinigay sa kanyang trabaho ng Diyos, ginawa siyang parang si Jacob na mistulang may karapatan subali't technically ay wala. Ang kanyang pagka-binhi ni Abraham ay hindi genetically kundi bilang promise o pangako ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Cristo.
 • Eto ang post ni Mang Emilio doon sa paglaganap ng iglesia sa mundo  Eto ang post ni Kidlat sa OPEN CHALLENGE debate ni Totnak:  Kung ating pagbabatayan itong mga kasagutan nina mang Emilio at kidlat, eh lalabas talaga na hindi sila ang iglesyang tinutukoy sa Biblia (Mt 16:18.)

  Una sabi ni Kidlat, tumalikod daw at naging Katoliko. Inamin na nya na ang iglesyang itinayo ni Hesus sa Mt. 16:18 eh Iglesya Katolika.

  KUNG INC 1914 yung nasa Mt. 16:18, ibig sabihin, tumalikod sila?

  Pangalawa, sabi ni Mang Emilio, ang tunay na iglesia ay unang itinatag sa Jerusalem. Pero bakit ang paglaganap nito eh magsisimula sa Pilipinas? Hindi ho ba ang paglaganap eh magsisimula doon sa kung saan sya unang itinayo? PARANG PUTOL EH.

  Ang tanong ko ngayon sa dalawa,

  PAANO NAPUNTA SA PILIPINAS ANG TUNAY NA IGLESYA NA ITINAYO NI HESUS AYON SA BIBLIA AT SA HISTORY? Sinagot ko na ho yan. ANTAYIN NATIN ANG SIDE NG INC.

  WAS PETER THE “ROCK” WHERE JESUS BUILT HIS CHURCH?  THE “APOSTOLIC SUCCESSION” is the primary basis of the Roman Catholic Church in claiming that they are the one true Church the Lord Jesus Christ built. They claim that their pope is the successor of Apostle Peter. The Roman Catholic Church teaches that Peter was the “rock” where Christ built His Church:

  “Christ used Peter for the rock foundation of His Church. The Catholic Church still rests on that same foundation.” (Conway, J.D. What They Ask About The Church, p. 11)

  Thus, their argument goes, “The Roman Catholic pope is the successor of Apostle Peter who was the rock where Jesus built His Church. So, the Roman Catholic Church is the one true Church built by the Lord Jesus Christ.” The Roman Catholic Church further claims that Matthew 16:18 proves that Apostle Peter was the “rock” where Jesus built His Church. Matthew 16:18 reads:

  “And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it.” (Matthew 16:18 NKJV)

  However, a careful study of Matthew 16:18 and the teachings written in the Bible, clearly shows that Apostle Peter was not the rock where the one true Church was built.


  WHAT IS “PETER” IN GREEK?

  The English word “Peter” was derived from a Greek word which is equivalent of the Aramaic word “Kefas” (rendered “Cephas” in English). This was the name given to Simon, brother of Andrew, by the Lord Jesus Christ Himself. John 1:42 in New International Version reads:

  “And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, ‘You are Simon son of John. You will be called Cephas’ (which, when translated, is Peter).” (John 1:42 NIV)

  The name “Cephas” is Aramaic, while the name “Peter” is English. What is the equivalent of this name in Greek? Let us see the Greek text of John 1:42:

  “‎‎egagen autón prós tón Iesoún. emblépsas auto ho Iesoús eípen: sú eí Símœn ho huiós Ioánnou, sú klethese Kefás, hó hermeneúetai Pétros.” (John 1:42 NA27, transliterated)

  Take note that the Greek equivalent of the Aramaic word “Cephas” given by the New Testament itself is “Pétros.” Thus, the English word “Peter” was derived from the Greek word “Pétros.”


  THE “ROCK” MENTIONED IN MATTHEW 16:18

  The Lord Jesus Christ explicitly said in Matthew 16:18, “upon this rock I will build My Church.” The Roman Catholic Church claims that the “rock” where the Church was built was Peter. However, what is the equivalent of the word “rock” mentioned by the Lord Jesus Christ where He built His Church? The Greek text of Matthew 16:18 reads:

  “‎kago dé soi légœ hóti sú eí Pétros, kaí epí taúte te pétra oikodomeso mou ten ekklesían kaí púlai hádou ou katischúsousin autes.” (Matthew 16:18 NA27, transliterated)

  This was rendered in English as:

  “And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.” (Matthew 16:18 NIV)

  The English “And I tell you that you are Peter” is “kago dé soi légœ hóti sú eí Pétros” in Greek. Clearly, even the Greek text of Matthew 16:18 testified that the English name “Peter” was “Pétros” in Greek.

  Now, take note that the English “on this rock I will build my church” is “kaí epí taúte te pétra oikodomeso mou ten ekklesían” in Greek. Thus, the word “rock” (where the Lord Jesus built His Church) is “pétra” in Greek. It is clear in the Greek text of Matthew 16:18 that the name “Peter” is “Pétros” in Greek, and the word “rock” is “pétra” in Greek.


  “PETROS” AND “PETRA” ARE TWO DIFFERENT WORDS WITH DIFFERENT MEANINGS

  Why did we say that these two words (“Pétros” and “pétra”) are two different words? Zodhiates' Complete Word Study Dictionary New Testament explains:

  “Distinguished from the masculine petros is that petra is a mass of rock while petros is a detached stone or boulder, a stone that might be thrown or easily moved.”

  Truly, the Greek words “Petros” and “petra” are two different words. “Pétros” is “a detached stone or boulder, a stone that might be thrown or easily moved.” While “pétra” is “a mass of rock.”


  PETER IS “PETROS,” THUS HE IS NOT THE ROCK (“PETRA”) WHERE CHRIST BUILT HIS CHURCH

  “Petros” is masculine and “petra is feminine. “Petros” means “a detached stone of boulder, a stone that might be thrown or easily moved.” While, “petra” means “a mass of rock.” Thus, Matthew 16:18 only means:

  “And I tell you that you are “Petros” (“a detached stone of boulder, a stone that might be thrown or easily moved”), and on this “petra” (“a mass of rock”) I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.”

  In light of these facts, surely, when the Lord Jesus Christ said “on this ROCK (“petra”) I will build My Church,” He is not referring to Peter (“Petros”).


  THE “ROCK” WHERE THE CHURCH WAS BUILT IS THE LORD JESUS CHRIST

  Apostle Paul explicitly declared that the Lord Jesus Christ is the “chief cornerstone”:

  “Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone.” (Ephesians 2:20 NKJV)

  According to Apostle Peter himself, who is the “rock” upon the Church was built? This is what Apostle Peter teaches in Acts 4:10 and 12:

  “Let it be known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him this man stands here before you whole. This is the 'stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone.'” (Acts 4:10-11 NKJV)

  Apostle Peter testified that the Lord Jesus Christ is the “chief cornerstone.” He also said, “...Jesus Christ of Nazareth...This is the stone...”

  Thus, it is very clear that Apostle Paul and Apostle Peter testified that the Lord Jesus Christ is the rock or the chief cornerstone where the Church was built.


  PETER HIMSELF USED THE WORD “PETRA’ TO REFER TO JESUS

  Apostle Peter himself used the word “rock” referring to the Lord Jesus Christ:

  “Coming to Him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore it is also contained in the Scripture, ‘Behold, I lay in Zion A chief cornerstone, elect, precious, And he who believes on Him will by no means be put to shame.’ Therefore, to you who believe, He is precious; but to those who are disobedient, ‘The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone,’ and ‘A stone of stumbling And a rock of offense.’ They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed.” (I Peter 2:4-8 NKJV)

  In the Greek text of I Peter 2:8, it is clear that Apostle Peter used the word “petra”:

  “kaí líthos proskómmatos kaí pétra skandálou: hoí proskóptousin to lógo apeithoúntes eis hó kaí etéthesan.” (I Peter 2:8 NA37 Transliterated)

  Remember that the word “rock” mentioned by Apostle Peter in I Peter 2:8 was referring to the Lord Jesus Christ. Thus, Apostle Peter used the word “pétra” referring to the Lord Jesus Christ.

  The Lord Jesus Christ used the word “pétra” in Matthew 16:18 referring to the “rock” where He built His Church. He said, “on this rock (“petra”) I will build My church.” Apostle Peter used the word “petra” in I Peter 2:8 referring to the Lord Jesus Christ. In light of these facts, thus, when the Lord Jesus Christ said “on this ROCK (“petra”) I will build My Church,” He is referring to Himself.


  CONCLUSION

  The one true Church was built on Christ. He Himself is the “rock” where the true Church Of Christ was built. The doctrine that Apostle Peter was the “rock” where the Church was built was indeed an erroneous doctrine because Peter himself testified that the Lord Jesus Christ is the “rock” where the Church was built.

  Thus, we can conclude that the Roman Catholic Church is built upon an erroneous doctrine.


  http://theiglesianicristo.blogspot.ca/2014/06/was-peter-rock-where-jesus-built-his.html
 • wing_commander
  wing_commander Yagit sa Lansangan
  Hindi naman po talaga ang INC ang iglesiyang itinatag ni Kristo, dahil ayon mismo sa INC, RE-ESTABLISHED daw po ito ni FYM.

  Sumakatuwid, balewala ang sakripisyo ni Kristo at ang mga babala ng mga apostol sa mga unang myembro ng iglesiya kasi tatalikod din naman pala, at -kelangan pa ng isang FYM para i re-established ito.
 • Hindi naman po talaga ang INC ang iglesiyang itinatag ni Kristo, dahil ayon mismo sa INC, RE-ESTABLISHED daw po ito ni FYM.

  Sumakatuwid, balewala ang sakripisyo ni Kristo at ang mga babala ng mga apostol sa mga unang myembro ng iglesiya kasi tatalikod din naman pala, at -kelangan pa ng isang FYM para i re-established ito.

  TAMA! Re-established ito mula sa NATALIKOD na unang itinatag ni Hesukristo na ginarantiyahan Niyang hindi mawawala ang TOTOONG church DAHIL MAGBABALIK ito :D

  Matthew 24:10-12
  "At that time many will fall away and will betray one another and hate one another. "Many false prophets will arise and will mislead many. "Because lawlessness is increased, most people's love will grow cold.

  Hebrews 10:26-31
  For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment and THE FURY OF A FIRE WHICH WILL CONSUME THE ADVERSARIES. Anyone who has set aside the Law of Moses dies without mercy on the testimony of two or three witnesses.

  Galatians 1:6
  Verse Concepts
  I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ, for a different gospel;

  1 John 2:19
  Verse Concepts
  They went out from us, but they were not really of us; for if they had been of us, they would have remained with us; but they went out, so that it would be shown that they all are not of us.
 • wing_commander
  wing_commander Yagit sa Lansangan
  TAMA! Re-established ito mula sa NATALIKOD na unang itinatag ni Hesukristo na ginarantiyahan Niyang hindi mawawala ang TOTOONG church DAHIL MAGBABALIK ito :D

  Matthew 24:10-12
  "At that time many will fall away and will betray one another and hate one another. "Many false prophets will arise and will mislead many. "Because lawlessness is increased, most people's love will grow cold.

  Hebrews 10:26-31
  For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment and THE FURY OF A FIRE WHICH WILL CONSUME THE ADVERSARIES. Anyone who has set aside the Law of Moses dies without mercy on the testimony of two or three witnesses.

  Galatians 1:6
  Verse Concepts
  I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ, for a different gospel;

  1 John 2:19
  Verse Concepts
  They went out from us, but they were not really of us; for if they had been of us, they would have remained with us; but they went out, so that it would be shown that they all are not of us.


  Sikwat talata pa more!

  Sa lahat ng sitas na binigay mo, wala man lang makitang TOTAL APOSTASY. wala rin kahit HINT ng magkakaron ng RE-ESTABLISHED church.
 • WAS PETER THE “ROCK” WHERE JESUS BUILT HIS CHURCH?  THE “APOSTOLIC SUCCESSION” is the primary basis of the Roman Catholic Church in claiming that they are the one true Church the Lord Jesus Christ built. They claim that their pope is the successor of Apostle Peter. The Roman Catholic Church teaches that Peter was the “rock” where Christ built His Church:

  “Christ used Peter for the rock foundation of His Church. The Catholic Church still rests on that same foundation.” (Conway, J.D. What They Ask About The Church, p. 11)

  Thus, their argument goes, “The Roman Catholic pope is the successor of Apostle Peter who was the rock where Jesus built His Church. So, the Roman Catholic Church is the one true Church built by the Lord Jesus Christ.” The Roman Catholic Church further claims that Matthew 16:18 proves that Apostle Peter was the “rock” where Jesus built His Church. Matthew 16:18 reads:

  “And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it.” (Matthew 16:18 NKJV)

  However, a careful study of Matthew 16:18 and the teachings written in the Bible, clearly shows that Apostle Peter was not the rock where the one true Church was built.


  WHAT IS “PETER” IN GREEK?

  The English word “Peter” was derived from a Greek word which is equivalent of the Aramaic word “Kefas” (rendered “Cephas” in English). This was the name given to Simon, brother of Andrew, by the Lord Jesus Christ Himself. John 1:42 in New International Version reads:

  “And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, ‘You are Simon son of John. You will be called Cephas’ (which, when translated, is Peter).” (John 1:42 NIV)

  The name “Cephas” is Aramaic, while the name “Peter” is English. What is the equivalent of this name in Greek? Let us see the Greek text of John 1:42:

  “‎‎egagen autón prós tón Iesoún. emblépsas auto ho Iesoús eípen: sú eí Símœn ho huiós Ioánnou, sú klethese Kefás, hó hermeneúetai Pétros.” (John 1:42 NA27, transliterated)

  Take note that the Greek equivalent of the Aramaic word “Cephas” given by the New Testament itself is “Pétros.” Thus, the English word “Peter” was derived from the Greek word “Pétros.”


  THE “ROCK” MENTIONED IN MATTHEW 16:18

  The Lord Jesus Christ explicitly said in Matthew 16:18, “upon this rock I will build My Church.” The Roman Catholic Church claims that the “rock” where the Church was built was Peter. However, what is the equivalent of the word “rock” mentioned by the Lord Jesus Christ where He built His Church? The Greek text of Matthew 16:18 reads:

  “‎kago dé soi légœ hóti sú eí Pétros, kaí epí taúte te pétra oikodomeso mou ten ekklesían kaí púlai hádou ou katischúsousin autes.” (Matthew 16:18 NA27, transliterated)

  This was rendered in English as:

  “And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.” (Matthew 16:18 NIV)

  The English “And I tell you that you are Peter” is “kago dé soi légœ hóti sú eí Pétros” in Greek. Clearly, even the Greek text of Matthew 16:18 testified that the English name “Peter” was “Pétros” in Greek.

  Now, take note that the English “on this rock I will build my church” is “kaí epí taúte te pétra oikodomeso mou ten ekklesían” in Greek. Thus, the word “rock” (where the Lord Jesus built His Church) is “pétra” in Greek. It is clear in the Greek text of Matthew 16:18 that the name “Peter” is “Pétros” in Greek, and the word “rock” is “pétra” in Greek.


  “PETROS” AND “PETRA” ARE TWO DIFFERENT WORDS WITH DIFFERENT MEANINGS

  Why did we say that these two words (“Pétros” and “pétra”) are two different words? Zodhiates' Complete Word Study Dictionary New Testament explains:

  “Distinguished from the masculine petros is that petra is a mass of rock while petros is a detached stone or boulder, a stone that might be thrown or easily moved.”

  Truly, the Greek words “Petros” and “petra” are two different words. “Pétros” is “a detached stone or boulder, a stone that might be thrown or easily moved.” While “pétra” is “a mass of rock.”


  PETER IS “PETROS,” THUS HE IS NOT THE ROCK (“PETRA”) WHERE CHRIST BUILT HIS CHURCH

  “Petros” is masculine and “petra is feminine. “Petros” means “a detached stone of boulder, a stone that might be thrown or easily moved.” While, “petra” means “a mass of rock.” Thus, Matthew 16:18 only means:

  “And I tell you that you are “Petros” (“a detached stone of boulder, a stone that might be thrown or easily moved”), and on this “petra” (“a mass of rock”) I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.”

  In light of these facts, surely, when the Lord Jesus Christ said “on this ROCK (“petra”) I will build My Church,” He is not referring to Peter (“Petros”).


  THE “ROCK” WHERE THE CHURCH WAS BUILT IS THE LORD JESUS CHRIST

  Apostle Paul explicitly declared that the Lord Jesus Christ is the “chief cornerstone”:

  “Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone.” (Ephesians 2:20 NKJV)

  According to Apostle Peter himself, who is the “rock” upon the Church was built? This is what Apostle Peter teaches in Acts 4:10 and 12:

  “Let it be known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him this man stands here before you whole. This is the 'stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone.'” (Acts 4:10-11 NKJV)

  Apostle Peter testified that the Lord Jesus Christ is the “chief cornerstone.” He also said, “...Jesus Christ of Nazareth...This is the stone...”

  Thus, it is very clear that Apostle Paul and Apostle Peter testified that the Lord Jesus Christ is the rock or the chief cornerstone where the Church was built.


  PETER HIMSELF USED THE WORD “PETRA’ TO REFER TO JESUS

  Apostle Peter himself used the word “rock” referring to the Lord Jesus Christ:

  “Coming to Him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore it is also contained in the Scripture, ‘Behold, I lay in Zion A chief cornerstone, elect, precious, And he who believes on Him will by no means be put to shame.’ Therefore, to you who believe, He is precious; but to those who are disobedient, ‘The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone,’ and ‘A stone of stumbling And a rock of offense.’ They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed.” (I Peter 2:4-8 NKJV)

  In the Greek text of I Peter 2:8, it is clear that Apostle Peter used the word “petra”:

  “kaí líthos proskómmatos kaí pétra skandálou: hoí proskóptousin to lógo apeithoúntes eis hó kaí etéthesan.” (I Peter 2:8 NA37 Transliterated)

  Remember that the word “rock” mentioned by Apostle Peter in I Peter 2:8 was referring to the Lord Jesus Christ. Thus, Apostle Peter used the word “pétra” referring to the Lord Jesus Christ.

  The Lord Jesus Christ used the word “pétra” in Matthew 16:18 referring to the “rock” where He built His Church. He said, “on this rock (“petra”) I will build My church.” Apostle Peter used the word “petra” in I Peter 2:8 referring to the Lord Jesus Christ. In light of these facts, thus, when the Lord Jesus Christ said “on this ROCK (“petra”) I will build My Church,” He is referring to Himself.


  CONCLUSION

  The one true Church was built on Christ. He Himself is the “rock” where the true Church Of Christ was built. The doctrine that Apostle Peter was the “rock” where the Church was built was indeed an erroneous doctrine because Peter himself testified that the Lord Jesus Christ is the “rock” where the Church was built.

  Thus, we can conclude that the Roman Catholic Church is built upon an erroneous doctrine.


  http://theiglesianicristo.blogspot.ca/2014/06/was-peter-rock-where-jesus-built-his.html

  Didn't engage with my post. Para lang masabing nagreply sya.
 • Kidlat sa Post # 9 ko:

  1) Lahat ba tumalikod o may nanatili?
  2) Sa website na pinost mo: http://www.religionfacts.com/persecu...f-early-church
  TUMALIKOD BA ANG IGLESIANG TATAG NI HESUS O LUMAGANAP?
 • Kidlat sa Post # 9 ko:

  1) Lahat ba tumalikod o may nanatili?
  2) Sa website na pinost mo: http://www.religionfacts.com/persecu...f-early-church
  TUMALIKOD BA ANG IGLESIANG TATAG NI HESUS O LUMAGANAP?

  1. Sa umpisa ay hindi "lahat", pero sa pagdaan ng panahon, naubos na ang konting natira at dumami na ang miembro ng false religion (kasama na rin ang mga nag-usbong mula sa Mother church).

  2. Ang lumaganap ay ang FALSE na iglesia - lumaganap namang talaga di ba? :D
 • Didn't engage with my post. Para lang masabing nagreply sya.

  Hindi mo nga talaga maiintindihan, you are not of God kasi :D:D:D
 • skye_phoenix
  skye_phoenix 荒れ狂う稲光のシェルミー
  ^^^
  And who decides who is of God and who is not? You?! Kunsabagay, same old, same old.

  Pero mas maganda kung may maibibigay kang verse, to support your statement/s, hindi pwedeng lagi mo na lang palusot yang "Hindi mo nga talaga maiintindihan, you are not of God".
  Exodus 20:7 (NIV)

  7 “You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name.

  Also,
  James 1:26 (NIV)

  26 Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless.
 • ^^^
  And who decides who is of God and who is not? You?! Kunsabagay, same old, same old.

  Pero mas maganda kung may maibibigay kang verse, to support your statement/s, hindi pwedeng lagi mo na lang palusot yang "Hindi mo nga talaga maiintindihan, you are not of God".  Also,

  Let us play a game called "Elimination Game" :D

  All will be based on what the bible says. Of course, those who do not believe in the bible & those who do not believe in God and His Son, Jesus Christ, will exclude themselves from this TRUTH. But Christian-professing people will have no excuse:

  Jesus Christ said:

  John 14:6
  New International Version
  Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.

  Apostle John said:

  John 3:17 "For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. 18 "He who believes in Him is not judged; he who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. 19 "This is the judgment, that the Light has come into the world, and men loved the darkness rather than the Light, for their deeds were evil.…

  in New International Version:

  John 3:18
  Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son.

  New Living Translation
  But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him you will have life by the power of his name.

  1 John 5:13
  I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life.  According to the bible, SALVATION is only THROUGH Jesus:


  Hebrews 9:11 But Christ came as High Priest of the good things to come,[a] with the greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is, not of this creation. 12 Not with the blood of goats and calves, but with His own blood He entered the Most Holy Place once for all, having obtained eternal redemption. 13 For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, 14 how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? 15 And for this reason He is the Mediator of the new covenant, by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance.

  So from the bible, we derive that ONLY THOSE who believe and are with Jesus are God's children who will inherit the everlasting life promised. Which means billions of people of OTHER FAITH are already ELIMINATED.


  Now, let's go to the Christian-professing people. According to the bible, ONLY ONE CHURCH is Christ's church that He will save:

  Ephesians 5:23
  New International Version
  For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior.

  Ephesians 1:22
  And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church,

  Ephesians 5:24
  Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything.

  1 Corinthians 12:12
  Verse Concepts
  For even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ.

  Revelation 19:7
  Let us rejoice and be glad and give him glory! For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready.

  ^So Christ has a body or church. Those who do not believe in "church" ARE ELIMINATED


  Those in a "Christian" religion or churches, which ONE IS THE TRUE CHURCH?

  THOSE WHO BELIEVE in what Jesus says and OBEYS His commands will be saved:

  John 11:26
  English Standard Version
  and everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this?”


  John 8:51
  Very truly I tell you, whoever obeys my word will never see death."


  John 14:23
  Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them.


  HERE are some of Jesus' teachings, those who DO NOT OBEY OR BELIEVE THEM ARE ELIMINATED!

  1. Jesus is NOT God but a Servant of God:

  John 15:20
  Remember what I told you: 'A servant is not greater than his master.' If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also.

  2. Jesus is NOT EQUAL to God:

  John 14:28
  "You heard me say, 'I am going away and I am coming back to you.' If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I.

  3. The Hoy Spirit is NOT EQUAL to God:

  New International Version
  My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father's hand.

  4. Jesus taught NOT TO CALL ANYONE ON EARTH, "FATHER"

  Matthew 23:9
  English Standard Version
  And call no man your father on earth, for you have one Father, who is in heaven.

  ^ Those who believe that God = Jesus = Holy Spirit, they are all ELIMINATED
  ^ Those who call their spiritual heads, "father", they are all ELIMINATED, even if they call on Jesus and believe Him:

  Matthew 7:22 "Many will say to Me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?' 23 "And then I will declare to them, 'I never knew you; DEPART FROM ME, YOU WHO PRACTICE LAWLESSNESS.'

  Which is the ONE TRUE CHURCH that Christ will save come Judgment Day?

  Acts 20:28
  Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feet the church of Christ which he has purchased with his blood. (Lamsa Version)
Sign In or Register to comment.