Home PEx Family and Society Realm of Thought
Speak your mind, but mind what you post. Let's not spread disinformation and/or misinformation.

sI Allah? Dahilan ng Kasalanan, ayon sa Koran?

Surah. 15:32-44
Al-Hijr

He said: "You Satan , why (is it) for you (that) you not be with the prostrating?"
He said: "I was not to prostrate to (a) human You created him from black (foul mud) from dry mud/clay smoothened/rotted ."
He said: "So get out from it, so that you are cursed/expelled."
And that on you (is) the curse/torture to the Judgment's Day/Resurrection Day .
He said: "My Lord, so delay me to a day they be sent/resurrected/revived."
He said: "So that (then) you are from the delayed ."
To (the) day of the time, the known.
He said: "My Lord with what You misguided/enticed me , I will decorate/beautify for them in the earth/Planet Earth, and I will misguide/entice them (E) all/all together."
Except Your worshippers/slaves from them, the faithful/loyal/devoted.
He said: "That (is) a straight/direct road/way on Me."
That My worshippers/slaves, power/control is not for you on them (you have no power/control over My worshippers/slaves) except who followed you from the misguided/failed .
And that Hell (is) their appointment (E) all/all together.

Comments

 • Surah. 15:32-44
  Al-Hijr

  He said: "You Satan , why (is it) for you (that) you not be with the prostrating?"
  He said: "I was not to prostrate to (a) human You created him from black (foul mud) from dry mud/clay smoothened/rotted ."
  He said: "So get out from it, so that you are cursed/expelled."
  And that on you (is) the curse/torture to the Judgment's Day/Resurrection Day .
  He said: "My Lord, so delay me to a day they be sent/resurrected/revived."
  He said: "So that (then) you are from the delayed ."
  To (the) day of the time, the known.
  He said: "My Lord with what You misguided/enticed me , I will decorate/beautify for them in the earth/Planet Earth, and I will misguide/entice them (E) all/all together."
  Except Your worshippers/slaves from them, the faithful/loyal/devoted.
  He said: "That (is) a straight/direct road/way on Me."
  That My worshippers/slaves, power/control is not for you on them (you have no power/control over My worshippers/slaves) except who followed you from the misguided/failed .
  And that Hell (is) their appointment (E) all/all together.

  Bakit naman pumasok sa utak mo na ang Allah (swt) ang naging dahilan ng kasalanan, saan diyan sa ayah o talata pumasok sa isip mo na siya ang may gawa ng kasalanan.
 • basahin mo ito banimalek

  "My Lord with what You misguided/enticed me , I will decorate/beautify for them in the earth/Planet Earth, and I will misguide/entice them (E) all/all together."
 • basahin mo ito banimalek

  "My Lord with what You misguided/enticed me , I will decorate/beautify for them in the earth/Planet Earth, and I will misguide/entice them (E) all/all together."

  Saan diyan iyong sinasabi mo na ang Allah (swt) ang dahilan ng kasalanan gayon si Iblis or Satanas iyan nagsasabing ililigaw niya ang mga tao, pero nabasa mo ba iyong mga kasunod na talata?

  ano ang unawa mo dito sa next verse.

  Except Your worshippers/slaves from them, the faithful/loyal/devoted
 • Antonio alam mo ba kung bakit may sugo at propheta?

  2:38 We said, "Go down from it, all of you. And when guidance comes to you from Me, whoever follows My guidance - there will be no fear concerning them, nor will they grieve.

  subukan mo alamin din sa bibliya mo, kasi pinapalabas mo rin na may kasalanan ang Diyos mo dahil pinayagan nila na magkasala sila Adan at Eba, ang nakakatawa lang maski kayo ay mayroon minana na kasalanan iyan ang wala sa ISLAM...

  bakit dahil pinatawad ng Allah (swt) sila Adan at Eba.

  2:37 Then Adam received from his Lord [some] words, and He accepted his repentance. Indeed, it is He who is the Accepting of repentance, the Merciful.
 • banimalek wrote: »
  Saan diyan iyong sinasabi mo na ang Allah (swt) ang dahilan ng kasalanan gayon si Iblis or Satanas iyan nagsasabing ililigaw niya ang mga tao, pero nabasa mo ba iyong mga kasunod na talata?

  ano ang unawa mo dito sa next verse.

  Except Your worshippers/slaves from them, the faithful/loyal/devoted

  ibig bang sabihin si satanas ba ang tinutukoy na My Lord sa talata
 • ibig bang sabihin si satanas ba ang tinutukoy na My Lord sa talata

  Si Iblis iyong tumatawag ng MY LORD "qaala rabbi"....

  قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
 • si Allah ang nagligaw kay Satanas, at nung sabihin ni Iblis na ililigaw niya ang buong mundo dahil si Allah ang unang nagligaw sa kanya... anong sabi ng sinungaling na dios?

  Allah said: "This course of action is all right with Me[41]

  Malik Version
 • si Allah ang nagligaw kay Satanas, at nung sabihin ni Iblis na ililigaw niya ang buong mundo dahil si Allah ang unang nagligaw sa kanya... anong sabi ng sinungaling na dios?

  Allah said: "This course of action is all right with Me[41]

  Malik Version


  Iyon ang akala ni Satanas pero ang tutuo sarili niya ang nagligaw sa kanya sa pagsuway sa Allah (swt)...

  Kaya nga gusto niya gumanti at nais din niyang iligaw ang mga tao kung saan ang una niyang tinukso ay sila Adan at Eba pero ang Allah (swt) ay tunay na mahabagin sapagkat pinatawad niya ang kasalanan nila Adan at Eba unlike sa inyo na may aral pang minana ninyo ang kasalanan nila.


  matanong lang kita, bakit po pinayagan ng Diyos mo na matukso din sila Adan at Eba?
 • ano banimalek paki-ulit nga ng sinabi mo ibig mong sabihin nagkamali ng akala si satanas. wala pa ding sense yang sinasabi mo kasi kung hindi totoong si Allah ang nagligaw kay Iblis, bakit nung sabihin ni Iblis na "Ikaw ang nagligaw sa akin"...eh hindi siya sinaway ni Allah at sa halip,.ang sabi ng sinungaling na dios...

  Allah said: "This course of action is all right with Me[41] (malik)

  noong magpaalam si Iblis na ililugaw niya ang mga tao, gaya ng pagliligaw sa kanya ni Allah.
 • ano banimalek paki-ulit nga ng sinabi mo ibig mong sabihin nagkamali ng akala si satanas. wala pa ding sense yang sinasabi mo kasi kung hindi totoong si Allah ang nagligaw kay Iblis, bakit nung sabihin ni Iblis na "Ikaw ang nagligaw sa akin"...eh hindi siya sinaway ni Allah at sa halip,.ang sabi ng sinungaling na dios...

  Allah said: "This course of action is all right with Me[41] (malik)

  noong magpaalam si Iblis na ililugaw niya ang mga tao, gaya ng pagliligaw sa kanya ni Allah.

  Of course mali ng akala si Iblis dahil siya naman ang nagligaw sa sarili niya, isipin mo lahat ng mga anghel ay nagpatirapa pero bakit siya hindi......


  Ito may sagot kana?

  kasi ako lang yata ang sagot ng sagot.
  banimalek wrote: »
  matanong lang kita, bakit po pinayagan ng Diyos mo na matukso din sila Adan at Eba?
 • Sa ipinaliwanag mo sa itaas... sa halip na masagot mo ang tanong ko tungkol sa isyung ito...lalo akong naniwala na si allah nga ang dumaya sa diablo at sa boong mundo. Sa bagay, sabi nga ng Koran

  WMKRWA WMKR ALLHa WALLHa KhYR ALMAKRYN
  (And they deceived and God cheated/deceived, and God (is) the best (of) the deceivers.
  Surah 3:54

  Ayon sa binasa mo... kaya naging "outcast" si Satanas ay dahil hindi nito sinunod ang isang utos galing sa Allah...ang utos na sambahin ng lahat ng mga anghel ang kanyang nilalang na si Adam. ((Allah)) said: "What prevented thee from bowing down when I commanded thee?" He said: "I am better than he: Thou didst create me from fire, and him from clay.

  Nang mabasa ko to...bigla akong napatanong sa isip ko...anong klaseng dios ang mag-uutos sa kanyang mga nilalang na sumamba sa kapwa nila nilalang? Lalo pa akong nagtaka dahil ang pagkakaalam ko sa Koran, bawal ang sumamba sa kahit na anong bagay liban na kay Allah...ngunit bakit itong si Allah ngayon ang nagbunsod sa mga anghel nang una upang sumamba sa isang nilalang?

  Pangalawa... ang utos na sambahin si Adan ay UTOS SA MGA ANGHEL di ba? then We bade the angels bow down to Adam... kung ang utos na ito ay ukol sa mga anghel... bakit pinarusahan ng allah si satanas, gayong ayon sa Koran, si satanas ay hindi isang anghel kundi isang mataas na uri ng JINN. At ang pagka JINN ni satanas ay hindi basta basta..dahil isa siyang mataas na uri ng JINN. Sa makatwid makatuwiran lamang na hindi sundin ni satanas ang utos dahil hindi nga siya isang anghel...kundi isang JINN na may kalayaang sumunod at hindi sumunod sa utos. At makatwiran ding sabihin ni satanas na "inililigaw siya ni Allah"

  Isa lang yan sa mga nakita kong leak sa ginawa mong paliwanag,
 • Sa ipinaliwanag mo sa itaas... sa halip na masagot mo ang tanong ko tungkol sa isyung ito...lalo akong naniwala na si allah nga ang dumaya sa diablo at sa boong mundo. Sa bagay, sabi nga ng Koran

  WMKRWA WMKR ALLHa WALLHa KhYR ALMAKRYN
  (And they deceived and God cheated/deceived, and God (is) the best (of) the deceivers.
  Surah 3:54

  Ayon sa binasa mo... kaya naging "outcast" si Satanas ay dahil hindi nito sinunod ang isang utos galing sa Allah...ang utos na sambahin ng lahat ng mga anghel ang kanyang nilalang na si Adam. ((Allah)) said: "What prevented thee from bowing down when I commanded thee?" He said: "I am better than he: Thou didst create me from fire, and him from clay.

  Nang mabasa ko to...bigla akong napatanong sa isip ko...anong klaseng dios ang mag-uutos sa kanyang mga nilalang na sumamba sa kapwa nila nilalang? Lalo pa akong nagtaka dahil ang pagkakaalam ko sa Koran, bawal ang sumamba sa kahit na anong bagay liban na kay Allah...ngunit bakit itong si Allah ngayon ang nagbunsod sa mga anghel nang una upang sumamba sa isang nilalang?

  Pangalawa... ang utos na sambahin si Adan ay UTOS SA MGA ANGHEL di ba? then We bade the angels bow down to Adam... kung ang utos na ito ay ukol sa mga anghel... bakit pinarusahan ng allah si satanas, gayong ayon sa Koran, si satanas ay hindi isang anghel kundi isang mataas na uri ng JINN. At ang pagka JINN ni satanas ay hindi basta basta..dahil isa siyang mataas na uri ng JINN. Sa makatwid makatuwiran lamang na hindi sundin ni satanas ang utos dahil hindi nga siya isang anghel...kundi isang JINN na may kalayaang sumunod at hindi sumunod sa utos. At makatwiran ding sabihin ni satanas na "inililigaw siya ni Allah"

  Isa lang yan sa mga nakita kong leak sa ginawa mong paliwanag,

  saan mo naman napulot na pinasamba sa nilalang ang mga anghel at si iblis.... atsaka saan mo naman napulot iyan verse na nakowt mo.
  WMKRWA WMKR ALLHa WALLHa KhYR ALMAKRYN
  (And they deceived and God cheated/deceived, and God (is) the best (of) the deceivers.
  Surah 3:54

  mali-mali pa ang transliteration :eek:
 • chapter 7:

  11 And We have certainly created you, [O Mankind], and given you [human] form. Then We said to the angels, "Prostrate to Adam"; so they prostrated, except for Iblees. He was not of those who prostrated.

  12 [Allah] said, "What prevented you from prostrating when I commanded you?" [Satan] said, "I am better than him. You created me from fire and created him from clay."


  ayan magbasa ka antonio, inutusan siya ng Allah (swt) at kaya hindi siya nagpatirapa kasi mataas ang pride niya dahil siya daw ay nilikha sa apoy at si adan ay sa lupa lang, ayan gets mo na?

  sige babay na kasi offtime ko na inubos mo lang ang oras ko sa walang kuwenta mong argumento.
 • Hindi mo sinagot ang dilemmang inihain ko Banimalek...wag mo kong tanungin, dahil nasa iyo ang responsibilidad ng pagsagot. Uulitin ko,

  ...ang utos na sambahin si Adan ay UTOS SA MGA ANGHEL di ba? then We bade the angels bow down to Adam... kung ang utos na ito ay ukol sa mga anghel... bakit pinarusahan ng allah si satanas, gayong ayon sa Koran, si satanas ay hindi isang anghel kundi isang mataas na uri ng JINN. At ang pagka JINN ni satanas ay hindi basta basta..dahil isa siyang mataas na uri ng JINN.
 • magbasa ka antonio kasi sinasagot ko ang tanong mo kahit alam ko na umiiwas ka sumagot sa balik tanong ko, masusukol ka kasi dahil ikaw ang nasa dilemma ngayon.
  banimalek wrote: »
  chapter 7:

  11 And We have certainly created you, [O Mankind], and given you [human] form. Then We said to the angels, "Prostrate to Adam"; so they prostrated, except for Iblees. He was not of those who prostrated.

  12 [Allah] said, "What prevented you from prostrating when I commanded you?" [Satan] said, "I am better than him. You created me from fire and created him from clay."


  ayan magbasa ka antonio, inutusan siya ng Allah (swt) at kaya hindi siya nagpatirapa kasi mataas ang pride niya dahil siya daw ay nilikha sa apoy at si adan ay sa lupa lang, ayan gets mo na?

  sige babay na kasi offtime ko na inubos mo lang ang oras ko sa walang kuwenta mong argumento.
 • hindi mo sinasagot yung tungkol sa pagka JINN ni satanas
 • hindi mo sinasagot yung tungkol sa pagka JINN ni satanas

  saan iyon kasi ang alam ko may sagot ako at ikaw ang walang sagot sa mga post ko tulad nito.

  banimalek wrote: »
  chapter 7:

  11 And We have certainly created you, [O Mankind], and given you [human] form. Then We said to the angels, "Prostrate to Adam"; so they prostrated, except for Iblees. He was not of those who prostrated.

  12 [Allah] said, "What prevented you from prostrating when I commanded you?" [Satan] said, "I am better than him. You created me from fire and created him from clay."


  ayan magbasa ka antonio, inutusan siya ng Allah (swt) at kaya hindi siya nagpatirapa kasi mataas ang pride niya dahil siya daw ay nilikha sa apoy at si adan ay sa lupa lang, ayan gets mo na?

  sige babay na kasi offtime ko na inubos mo lang ang oras ko sa walang kuwenta mong argumento.
 • ayy bulag yata itong si Banimalek

  sinagot ko na nga ang argumento ko tungkol sa pagka JINN ni satanas :lol:
 • ayy bulag yata itong si Banimalek

  sinagot ko na nga ang argumento ko tungkol sa pagka JINN ni satanas :lol:

  saan ang sagot mo ikaw naman ang mag-kowt at latag mo.
Sign In or Register to comment.