CLOUD COMPUTING: Darating si Jesus Mula sa alapaap — PinoyExchange

CLOUD COMPUTING: Darating si Jesus Mula sa alapaap

ang internet mas kilala sa tawag na CLOUD COMPUTING.
noon ang iternet isa lamang ito luho pero sa panahon ngayon hindi na luho ang internet.
dahil ito ay talagang kailangan.

sabi sa Bible:
Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat

sa isip ko lang kung internet ba yung tinutukoy na alapaap?

safe_image.php?d=AQDb6Qa76BZxX-FY&w=484&h=253&url=http%3A%2F%2Fcms.news5.com.ph%2FUpload%2FImages%2FUFOFLORIDA101914.jpg&cfs=1

Comments

  • alchemistofophir
    alchemistofophir Christian Communist
    Naniniwala akong ang 2nd coming ay ang pagiging online ni Jesus. ang internet ay na dati ay connected by cables ay by satellite signals na. wifi. Saan ito matatagpuan? Sa espasyo, sa alapaap. Ang internet ay nasa alapaap na.

    So ang modern interpretation ng bersikulong yan ay ang online presence ni Jesus.
Sign In or Register to comment.