What every evangelical should know. — PinoyExchange

What every evangelical should know.

1) The word 'evangelical' can't be found in scripture. It is an invention of Martin Luther - a Reformer during the 16th century who's not even recognized as an evangelical by 'evangelicals' :rotflmao:

2) The word 'rapture' can't be found in scripture. It is an invention of John Darby 19th century theologian.

3) The phrase 'Once Saved Always Saved' isn't in scripture. It is better known as Perseverance of the Saints or Eternal Security Doctrine - a Doctrine invented by John Calvin during the 16th century.

4) Tithing is 'good work' and hence is therefore inimical to the salvation by faith alone doctrine especially when you pastor claims that you 'rob' from God each time you do not give the tithe - you therefore endanger your salvation by not giving money? :rotflmao: How can salvation then be by faith alone if you need to tithe so as not to be damned? :rotflmao:

5) Faith Alone is not in scripture - another invention of Martin Luther.

6) Bible Alone is not in scripture - another invention of Martin Luther.

7) There is no UNITY OF DOCTRINE between evangelicals and protestants since there are as many doctrines as there are evangelicals and protestants.

8) That the Perspicacity of Scripture is also an invention. If the bible is clear on every doctrine - how come there are thousands and thousands of evangelical sects who can't agree on anything?

9) The private interpretation of Scripture guarantees that there will be no unity in protestantism and evangelicalism :rotflmao:

10) The Reformation reformed nothing - it deformed and fractured Catholic Christianity into more than 30,000 denominations and counting. :rotflmao:

More to come...
«13

Comments

 • hindi ba ang salitang "evangelical ay galing sa salitang ebanggelio?
  yung ebanghelyo bang sinabi ng biblia ay mali?

  Mat 4:23 At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sarisaring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao.

  GospelG2098

  G2098
  εὐαγγέλιον
  euaggelion
  yoo-ang-ghel'-ee-on
  From the same as G2097; a good message, that is, the gospel: - gospel.

  G2097
  εὐαγγελίζω
  euaggelizō
  yoo-ang-ghel-id'-zo
  From G2095 and G32; to announce good news (“evangelize”) especially the gospel: - declare, bring (declare, show) glad (good) tidings, preach (the gospel).

  - - - - - - - - -

  hindi nga nababasa ang salitang rapture, pero wala namang nilalabag kung tawaging ganito. parang magkaiba ang salita pero magkadiwa ang kahulugan. kasi ...

  The English word "rapture" is derived from the Latin verb "Rapere" meaning "to carry off," or "to catch up."

  parang ganito rin yan.

  Rev 9:11 Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman: ang kaniyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang Apolyon.

  kaya hind rin masasabing mali ang salitang "rapture".

  - - - - - - - - -

  once saved always saved?
  kung tunay ka takagang naligtas, lagi kang ligtas.
  kasi ang iba nag-claim lang na ligtas. pero alam ng dios kung sino-sino ang mga ligtas. iniingatan ni cristo yan at sa anomang paraan hindi sila maaagaw sa kamay ni cristo.

  kaya iba yung sinasabi ng dios na ligtas ka kkaysa sa claim lang ng tao.

  sa biblia kasi ang tunay na ligtas yung sumasampalatayang tunay sa evangelio. kaya nga nag sabi ni pablo ...

  1Co 15:2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan.

  kaya yung salitang ligtas, tumutukoy lamang sa matigang nag-=iingat ng aral kasi yon ang ikinaligtas. yung iba hanggang claim lang pero hiindi pa talaga ligtas kasi kayang makaalam ng puso ng tao ang dios gaya ng pagkaalam niya sa puso ni job na kahit anong gawin ni satanas, hindi ito babaliktad.

  pero siyempre kailangan na maging positive rin tayo na kaya nga tayo nagrerelihiyon dahil gusto nating maligtas.

  - - - - - - - - -

  yung pag-iikapu sa mga levi alam naman natin kung bakit dahil wala namang mana o bahagi sa lupain ng canaan. kaya yung mga pinagbibigyan ng mga lupa sa canaan doon sila kukuha ng ikabubuhay nila. at kailangan nilang magbigay ng 10% sa dios at ibibigay naman yon ng dios kay levi. pero hindi dapat ituro pag-iikapu gaya ng israel na kapag hindi nagbigay ay nagnanakaw sa dios. kasi dapat lang na magbigay ng 10% dahil tumanggap naman sila ng lupain para may ikabuhay sila. pero si levi walang lupang tinanggap kay sa 10% na lamang sila aasa. kay kung ituturo man ang ikapu dapat voluntary gaya ng ginawa ni abraham.

  - - - - - - - -

  faith alane saves?
  faith to jesus crist saves!
  kasi ang sabi ni jesus ...

  Joh 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.

  Act 16:30 And took them out and said, Sirs, what have I to do to get salvation?
  Act 16:31 And they said, Have faith in the Lord Jesus, and you and your family will have salvation. (BBE)

  kaya (true) faith to jesus christ saves!

  kaya kailangan lamang na mamalagi sa pananampalataya.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  kung meron man na hindi pagkakasundo ng mga sekta sa hanay ng mga kristiano... hindi naman bago yan. maski sa mga judio panahon ni cristo ay hindi rin nagkakasundo ang mga saduceo at fariseo
 • wing_commander
  wing_commander Yagit sa Lansangan
  Hmmmmm.....I can't believe that ElCid stoop to this level of argumentation..

  1. The word "Pope" is not in the bible...

  2. The doctrine where Mary was taken up to heaven in bodily form is not in the bible..

  should I still go on?? LOL
 • Hmmmmm.....I can't believe that ElCid stoop to this level of argumentation..

  1. The word "Pope" is not in the bible...

  2. The doctrine where Mary was taken up to heaven in bodily form is not in the bible..

  should I still go on?? LOL

  In fairness to El Cid, he is taking potshots at the bible-only belief of the evangelicals. He knows very well that there are a lot of Catholic beliefs that are not in the bible because they believe in tradition as well.

  O ayan El Cid. Pinagtanggol kita!!
 • The word bible, meaning the books from Genesis to Revelations, is not in the bible.
 • wing_commander
  wing_commander Yagit sa Lansangan
  In fairness to El Cid, he is taking potshots at the bible-only belief of the evangelicals. He knows very well that there are a lot of Catholic beliefs that are not in the bible because they believe in tradition as well.

  O ayan El Cid. Pinagtanggol kita!!

  Nice one attorney Prik (no pun intended) :D

  However, he said alot about "inventions". Did he not know that alot of his so called "traditions" are also inventions?

  I smell double standards.. :bop: *flies away**
 • alchemistofophir
  alchemistofophir Christian Communist
  The fact that the Bible is compiled by the Catholic Church trumps all lame arguments by Sola Scriptura.
 • ..........
 • ElCid
  ElCid Roman Catholic
  Hmmmmm.....I can't believe that ElCid stoop to this level of argumentation..

  1. The word "Pope" is not in the bible...

  2. The doctrine where Mary was taken up to heaven in bodily form is not in the bible..

  should I still go on?? LOL

  Eh wing ang problema sa inyo MAY CLAIM KAYO DOCTRINA NIYO CAN BE FOUND IN SCRIPTURE TAPOS WALA? :rotflmao:

  Panay pa banat niyo where's that in scripture? Verse please? Eh pano kung sa inyo gamitin? Eh ang dami niyong imbento na doctrina wala sa biblia? :naughty: Sample pa lang yang sampu.
  In fairness to El Cid, he is taking potshots at the bible-only belief of the evangelicals. He knows very well that there are a lot of Catholic beliefs that are not in the bible because they believe in tradition as well.

  O ayan El Cid. Pinagtanggol kita!!

  Pogi mo pare :rotflmao:
 • ElCid
  ElCid Roman Catholic
  Nice one attorney Prik (no pun intended) :D

  However, he said alot about "inventions". Did he not know that alot of his so called "traditions" are also inventions?

  I smell double standards.. :bop: *flies away**

  The double standard here is not on our part but yours since you claim that all doctrines should be found in scripture. We have no such claim although we believe in the material sufficiency of scripture but you insist on formal sufficiency. Those are two different things. :rotflmao:
 • ElCid
  ElCid Roman Catholic
  11) Tithes according to scripture are given only to priests in the bible and not to pastors who aren't ordained as priests.

  1 Melchizedek was the king of Salem. He was the priest of God Most High. He met Abraham, who was returning from winning a battle over some kings. Melchizedek blessed him. 2 Abraham gave him a tenth of everything. Heb 7

  5 Now the law lays down a rule for the sons of Levi who become priests. They must collect a tenth from the people. They must collect it even from those who belong to the family line of Abraham. Heb 7
 • ElCid
  ElCid Roman Catholic
  12) There is no support in Scripture that there are only 66 books in the Bible. This canon/list was only adopted from Jews by the Reformers more than 1,500 after Christ established his church. The authority therefore of protestants and evangelicals as far as the canon of scripture is concerned are Pharisees whom Christ called hypocrites. This violates their primary doctrine called Sola Scriptura since this doctrine can't be found in scripture.
 • The fact that the Bible is compiled by the Catholic Church trumps all lame arguments by Sola Scriptura.

  Is it also a fact since the Bible is compiled by the Catholic Church, its Apostolic Successors has the right to interpret, propagate and preach its content to the Catholic Laity?

  How come there are so many denominations that came out each one having a different interpretation of the Holy Book? :D
 • alchemistofophir
  alchemistofophir Christian Communist
  salermo wrote: »
  Is it also a fact since the Bible is compiled by the Catholic Church, its Apostolic Successors has the right to interpret, propagate and preach its content to the Catholic Laity?

  How come there are so many denominations that came out each one having a different interpretation of the Holy Book? :D


  these protestant dominations consider the Catholic Church as satanic. So by linking the Bible to the Satanic Church, it just means that the Book that they hold Holiest via Sola Scriptura, is also Satanic.

  Protestant logic doesn't hold. If the one that made the Bible is Satanic, then the product, the book, the Bible, is by Satan.

  Buti pa ang mga mormons, may sariling libro. Dapat gumawa yang mga sangkatutak na denominations ng sarili nilang libro.
 • SirZap
  SirZap Storm Trooper
  eto ang pinaniniwalaan kong Evangelio(n)
  Neon_genesis_evangelion.jpg
 • Alaskador11
  Alaskador11 fb.com/EVERYTHINK
  ElCid wrote: »
  1) The word 'evangelical' can't be found in scripture. It is an invention of Martin Luther - a Reformer during the 16th century who's not even recognized as an evangelical by 'evangelicals' :rotflmao:

  2) The word 'rapture' can't be found in scripture. It is an invention of John Darby 19th century theologian.

  3) The phrase 'Once Saved Always Saved' isn't in scripture. It is better known as Perseverance of the Saints or Eternal Security Doctrine - a Doctrine invented by John Calvin during the 16th century.

  4) Tithing is 'good work' and hence is therefore inimical to the salvation by faith alone doctrine especially when you pastor claims that you 'rob' from God each time you do not give the tithe - you therefore endanger your salvation by not giving money? :rotflmao: How can salvation then be by faith alone if you need to tithe so as not to be damned? :rotflmao:

  5) Faith Alone is not in scripture - another invention of Martin Luther.

  6) Bible Alone is not in scripture - another invention of Martin Luther.

  7) There is no UNITY OF DOCTRINE between evangelicals and protestants since there are as many doctrines as there are evangelicals and protestants.

  8) That the Perspicacity of Scripture is also an invention. If the bible is clear on every doctrine - how come there are thousands and thousands of evangelical sects who can't agree on anything?

  9) The private interpretation of Scripture guarantees that there will be no unity in protestantism and evangelicalism :rotflmao:

  10) The Reformation reformed nothing - it deformed and fractured Catholic Christianity into more than 30,000 denominations and counting. :rotflmao:

  More to come...
  Very Nice. Ishare ko ito sa fb haha

  Yung Born Again 1970's lang nag start hindi alam ng maraming tao ito.
 • crocopie
  crocopie Luis Suarez No. 7
  ElCid wrote: »
  11) Tithes according to scripture are given only to priests in the bible and not to pastors who aren't ordained as priests.

  1 Melchizedek was the king of Salem. He was the priest of God Most High. He met Abraham, who was returning from winning a battle over some kings. Melchizedek blessed him. 2 Abraham gave him a tenth of everything. Heb 7

  5 Now the law lays down a rule for the sons of Levi who become priests. They must collect a tenth from the people. They must collect it even from those who belong to the family line of Abraham. Heb 7

  But if you're saying tithes given to Roman Catholic priests are Biblical whereas what is given to pastors are not...
  Nek-nek mo. ;)
 • Ateo
  Ateo Non est Deus. Fac cum eo.
  Nice one attorney Prik (no pun intended) :D

  However, he said alot about "inventions". Did he not know that alot of his so called "traditions" are also inventions?

  I smell double standards.. :bop: *flies away**

  There are no double standards. The test is based on what you believe in. You (Evangelicals) believe in "bible only", so you are vulnerable to ElCid pointing out to your non-biblical terminologies and teachings. As Prikongkong pointed out, ElCid (Catholics) don't believe in solas. They can issue a new Catechism anytime they want and base it in traditional and not only in the Bible.
 • Jagon
  Jagon Don't listen to me
  Elcid, tell me plainly, are Roman Catholics born again regenerated christians, yes or no? :naughty:
 • ElCid
  ElCid Roman Catholic
  crocopie wrote: »
  But if you're saying tithes given to Roman Catholic priests are Biblical whereas what is given to pastors are not...

  Nek-nek mo. ;)

  Pastors aren't priests di ba according to you people? Check!
  Tithes are given to priests according to scripture: only to Levites and order of Melchizedek? Check!
  That there will be gentile priests according to Mal 1:11 to replace the levitical priests (Heb 7:12)? Check!
  Since there are no priests as per evangelical teachings and that they claim it has been abolished - then the tithe can't be collected by just anyone - not even by pastors simply because they aren't priests.
  Catholics have priests (Mal 1:11) - they could therefore collect the tithe if they wanted to according to scripture. Check! :rotflmao:
 • ElCid
  ElCid Roman Catholic
  13) Christ nor the apostles never practiced nor preached the Bible Alone doctrine. If Christ and the apostles relied only on scripture - there wouldn't be any new revelation which Christians call the New Testament. :naughty:
Sign In or Register to comment.