COMMUNITY NOTICE: If you are having trouble in your account access, please do send us a message at [email protected] for assistance.

Ang diyos ay espiritu at hindi rebulto! Jesus is the only way to heaven...

ANG DIYOS AY ESPIRITU AT HINDI REBULTO! (John 4:24) Siyal lamang ang iyong sasambahin, JESUS IS THE ONLY WAY TO HEAVEN (John 3:16, Ephesians 2:8-9)
Let us STAND ON THE TRUTH at wag iignore ang warning ng Diyos... IPAALAM NATIN AT IBAHAGI ANG KATOTOHANAN NA ITO SA LAHAT...

"Wag tayong mabuhay sa kamunduan na magpapalayo sa atin sa Diyos at sa paglilingkod Panginoon bagkus manatili sa pananampalataya sa Kanya, maging gabay ang Salita Niya at tulungan at mahalin ang ating kapwa" Mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos upang tayo ay mapabuti at patuloy labanan ang corruption at immorality sa bayan... Pag-unlad para sa bansang Pilipinas

More biblical quotes and sharing? like facebook.c0m/jesusdaily and facebook.c0m/evangelistreinhardbonnke (Note: gawin o yung 0 sa .com)

-Baptist Church, PH. ["Respect, ignorance sa Salita ng Diyos and drama will not save us but Christ will"]

"ANG NAGMAMAHAL SA DIYOS AY NAGMAMAHAL SA BAYAN" -Eddie Villanueva (His quotes @ a program of NewsTV 11 ); Also watch 700 Club Asia for inspirational Christian Pinoy Story.

Exodus 20:4-5

4 Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.

5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;


Awit 115: 1-8

1 Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan,
hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo lamang;
walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapatan.

2 Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa:
"Nasaan ba ang inyong Diyos?" ang palaging winiwika.

3 Ang Diyos nami'y nasa langit, naroroon ang Diyos namin,
at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin.

4 Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga diyos,
sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos.

5 Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita,
at hindi rin makakita, mga matang pinasadya;

6 di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga,
ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila.

7 Totoo nga na may kamay ngunit walang pakiramdam,
mga paa'y mayroon din ngunit hindi maihakbang,
ni wala kang naririnig kahit munting tinig man lang.

8 Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala,
lahat sila ay katulad ng gayong diyos na ginawa.


1 John 5:21

21 Little children, keep yourselves from idols. Amen.


We can worship God without any representation by faith since He did not require us to do such wrong practice.

MORE PREACHING OF TRUTH AND INSPIRATIONAL WORDS OF GOD ATTEND KA NA SA ISANG BAPTIST CHURCH NEAR YOU... EVERYONE ARE WELCOME :)

MAHAL MO ANG DIYOS... MAHALIN MO ANG IYONG KAPWA... Wag maging makasarili at mayabang... "CHURCH THAT CARES IS THE CHURCH THAT SHARES..."
«1345678

Comments

 • PyrosPyros Faith Under Fire PExer
  ....,,.,,,....................... :-)
  Tama ba sabi mo James na mahalin mo iyong kapwa?

  Sige na James mahal na kitah, mwah, tsup, tsup!
 • salermosalermo Lion PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Welcome sa inyong pag BABAlik. :D
 • spirit? for all you know the almighty god is just like this pink shadow-like gay being.
 • Rev1913Rev1913 Member PExer
  James20307 wrote: »
  ANG DIYOS AY ESPIRITU AT HINDI REBULTO! (John 4:24) Siyal lamang ang iyong sasambahin, JESUS IS THE ONLY WAY TO HEAVEN (John 3:16, Ephesians 2:8-9)
  Let us STAND ON THE TRUTH at wag iignore ang warning ng Diyos... IPAALAM NATIN AT IBAHAGI ANG KATOTOHANAN NA ITO SA LAHAT...

  "Wag tayong mabuhay sa kamunduan na magpapalayo sa atin sa Diyos at sa paglilingkod Panginoon bagkus manatili sa pananampalataya sa Kanya, maging gabay ang Salita Niya at tulungan at mahalin ang ating kapwa" Mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos upang tayo ay mapabuti at patuloy labanan ang corruption at immorality sa bayan... Pag-unlad para sa bansang Pilipinas

  More biblical quotes and sharing? like facebook.c0m/jesusdaily and facebook.c0m/evangelistreinhardbonnke (Note: gawin o yung 0 sa .com)

  -Baptist Church, PH. ["Respect, ignorance sa Salita ng Diyos and drama will not save us but Christ will"]

  "ANG NAGMAMAHAL SA DIYOS AY NAGMAMAHAL SA BAYAN" -Eddie Villanueva (His quotes @ a program of NewsTV 11 ); Also watch 700 Club Asia for inspirational Christian Pinoy Story.

  Exodus 20:4-5

  4 Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.

  5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;


  Awit 115: 1-8

  1 Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan,
  hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo lamang;
  walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapatan.

  2 Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa:
  "Nasaan ba ang inyong Diyos?" ang palaging winiwika.

  3 Ang Diyos nami'y nasa langit, naroroon ang Diyos namin,
  at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin.

  4 Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga diyos,
  sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos.

  5 Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita,
  at hindi rin makakita, mga matang pinasadya;

  6 di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga,
  ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila.

  7 Totoo nga na may kamay ngunit walang pakiramdam,
  mga paa'y mayroon din ngunit hindi maihakbang,
  ni wala kang naririnig kahit munting tinig man lang.

  8 Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala,
  lahat sila ay katulad ng gayong diyos na ginawa.


  1 John 5:21

  21 Little children, keep yourselves from idols. Amen.


  We can worship God without any representation by faith since He did not require us to do such wrong practice.

  MORE PREACHING OF TRUTH AND INSPIRATIONAL WORDS OF GOD ATTEND KA NA SA ISANG BAPTIST CHURCH NEAR YOU... EVERYONE ARE WELCOME :)

  MAHAL MO ANG DIYOS... MAHALIN MO ANG IYONG KAPWA... Wag maging makasarili at mayabang... "CHURCH THAT CARES IS THE CHURCH THAT SHARES..."

  Tunay sa mga nananampalataya sa Diyos,
  Ang Diyos na Espiritu ay dapat siyang Sambahin sa Espiritu,
  Sino ang makauunawa ng salitang ito?
  Masasabi ba nating lahat ng naniniwala sa Diyos,
  Nauunawaan ang Espiritual na Salita ng Diyos?

  Ang paggawa ng mabuti sa Kapwa,
  Hindi nangangahulugan ng nauunawaan o sinusunod na niya ang Espiritual na mensahe ng Salita,
  Pagkat ang Talino at Damdamin ay likas na dapat gamitin, sa ikabubuti natin,
  Subalit ang unawain ang salita ng Diyos na Espiritual na gagamitan ng sariling kaalaman,
  Ang isang dahilan upang magkabaha bahagi ang sangkatauhan,
  Paniniwala ng tao ay hindi magkamayan, pagkat bawat unawa, isang katuruan,
  Bawat katuruan isang relihiyon ang isisilang.
 • TotnakTotnak Theistic Apologist PEx Influencer ⭐⭐⭐
  ang tanong ko lang naman ay napaka-simple Capt. Chin, ipinagbawal ba ng Diyos ang paggawa ng Kanyang representasyon?
 • pastob0bpastob0b Member PExer
  Totnak wrote: »
  ang tanong ko lang naman ay napaka-simple Capt. Chin, ipinagbawal ba ng Diyos ang paggawa ng Kanyang representasyon?
  ako na lang po ang sasagot.

  OPO malinaw na ipinagbawal po. basa:

  Exodo 20:4 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:


  kaya po miski anyo ng dios na nasa langit, o anyo ng panginoong Hesus na nasa lupa ay bawal po. malinaw na po ba? :)
 • Rev1913Rev1913 Member PExer
  ang religious man ba ay matatawag na spiritual man?
  Paano ba makikilala ang isang Spiritual man?
  Ang religious man madaling mapagkilanlan, sa gawa at sa salita?
 • TotnakTotnak Theistic Apologist PEx Influencer ⭐⭐⭐
  pastob0b wrote: »
  ako na lang po ang sasagot.

  OPO malinaw na ipinagbawal po. basa:

  Exodo 20:4 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:


  kaya po miski anyo ng dios na nasa langit, o anyo ng panginoong Hesus na nasa lupa ay bawal po. malinaw na po ba? :)

  nakalimutan mong ipaskil ang kasunod na sitas....ganito ang sinasabi ng buong talata:

  "Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;" Exodo 20:4-5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)

  malinaw na mula sa talata, ang ipinagbabawal ay ang larawang inanyuan na kawangis ng ibang mga diyos-diyusan......hindi basta kawangis ng Diyos nating Panginoon kundi mga imahen ng ibang diyos-diyusan na pinaglilingkuran ng mga naunang israelita......
 • Rev1913Rev1913 Member PExer
  Totnak wrote: »
  nakalimutan mong ipaskil ang kasunod na sitas....ganito ang sinasabi ng buong talata:

  "Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;" Exodo 20:4-5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)

  malinaw na mula sa talata, ang ipinagbabawal ay ang larawang inanyuan na kawangis ng ibang mga diyos-diyusan......hindi basta kawangis ng Diyos nating Panginoon kundi mga imahen ng ibang diyos-diyusan na pinaglilingkuran ng mga naunang israelita......

  Mawalang galang na kaibigang Totnak; walang Diyos diyosang binanggit kaibigan. at kung mababasa pa ang Isaias..mas matindi pa ang sinasabi doon kaibigan. Ang Diyos ay perpekto..pag sinabi niyang "HUwag" perpek iyon, hindi pwedeng bigyan ng katwirang.."hindi namin sinasamba Panginoon ang mga rebulto at larawan, bilang pag-ala-ala lang ng iyong..."

  "Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;"[/I] Exodo 20:4-5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
 • @ rev, bakit bawal? basta bawal lang? basta trip lang ni god na ayaw niya mag pa picture?

  bawal ang panggagahasa sa ating batas kasi malum inse,na ibig sabihin ay bawal kasi likas na masama.

  sa kabilang banda, bawal naman mag poste ng tarpulina ng kandidato na hihigit sa sukat na iniutos ng comelec ngayong eleksyon kasi malum prohibitum, na ibig sabihin ay bawal kasi bawal lang dahil sabi ng batas. walang matinong rason. basta bawal.

  ano dun ang paghuhugutan ng pagbabawal sa paggawa ng rebulto ng dios? malum inse o malum prohibitum?
 • TotnakTotnak Theistic Apologist PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Rev1913 wrote: »
  Mawalang galang na kaibigang Totnak; walang Diyos diyosang binanggit kaibigan. at kung mababasa pa ang Isaias..mas matindi pa ang sinasabi doon kaibigan. Ang Diyos ay perpekto..pag sinabi niyang "HUwag" perpek iyon, hindi pwedeng bigyan ng katwirang.."hindi namin sinasamba Panginoon ang mga rebulto at larawan, bilang pag-ala-ala lang ng iyong..."

  "Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;"[/I] Exodo 20:4-5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)

  MALI....napakalinaw ng talata...ginamit sa talata ang katagang "Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila;" sapagkat ang "Dios na mapanibughuin"....bakit maninibugho kung hindi mo pinaglilingkuran bilang diyos din ang mga imaheng yaon?

  ikalawa, ang talatang nabanggit ay mula pa sa aklat ng lumang tipan.....tanong, paano mo nasabing ang ipinagbabawal ay ang paggawa ng larawan o imahen ng Diyos na nasa langit gayung WALA PANG NAKAKITA sa Diyos sa kabuuan ng lumang tipan?

  paano mo igagawa ng larawan o wangis ang isang bagay na hindi mo pa nakita o namasdan?
 • Rev1913Rev1913 Member PExer
  @ rev, bakit bawal? basta bawal lang? basta trip lang ni god na ayaw niya mag pa picture?

  bawal ang panggagahasa sa ating batas kasi malum inse,na ibig sabihin ay bawal kasi likas na masama.

  sa kabilang banda, bawal naman mag poste ng tarpulina ng kandidato na hihigit sa sukat na iniutos ng comelec ngayong eleksyon kasi malum prohibitum, na ibig sabihin ay bawal kasi bawal lang dahil sabi ng batas. walang matinong rason. basta bawal.

  ano dun ang paghuhugutan ng pagbabawal sa paggawa ng rebulto ng dios? malum inse o malum prohibitum?

  Kaibigan ang tinutukoy ko ay ang Huwag gagawa ng larawan o rebulto..naroon naman ang dahila diba? Mapanibughuing Diyos at parurusahan ang gagawa nito mula sa ikatlo at ikaapat na salin lahi?
 • TotnakTotnak Theistic Apologist PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Rev1913 wrote: »
  Kaibigan ang tinutukoy ko ay ang Huwag gagawa ng larawan o rebulto..naroon naman ang dahila diba? Mapanibughuing Diyos at parurusahan ang gagawa nito mula sa ikatlo at ikaapat na salin lahi?

  bakit nga maninibugho ang Diyos?

  "Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila;"

  paglingkuran o yukuran bilang ano samakatuwid?
 • Rev1913Rev1913 Member PExer
  Totnak wrote: »
  MALI....napakalinaw ng talata...ginamit sa talata ang katagang "Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila;" sapagkat ang "Dios na mapanibughuin"....bakit maninibugho kung hindi mo pinaglilingkuran bilang diyos din ang mga imaheng yaon?

  ikalawa, ang talatang nabanggit ay mula pa sa aklat ng lumang tipan.....tanong, paano mo nasabing ang ipinagbabawal ay ang paggawa ng larawan o imahen ng Diyos na nasa langit gayung WALA PANG NAKAKITA sa Diyos sa kabuuan ng lumang tipan?

  paano mo igagawa ng larawan o wangis ang isang bagay na hindi mo pa nakita o namasdan?

  ano ang mga anyong nasa itaas ng langit? Ano ba ang langit? Nasaan ba ang langit?
  Ano ang anyong nasa lupa?
  ano ang anyong nasa tubig?
  ano ang anyong nasa ilalim ng lupa?
 • Rev1913 wrote: »
  Kaibigan ang tinutukoy ko ay ang Huwag gagawa ng larawan o rebulto..naroon naman ang dahila diba? Mapanibughuing Diyos at parurusahan ang gagawa nito mula sa ikatlo at ikaapat na salin lahi?

  sa madaling salita, isang arbitraryong utos. hindi pinagbawal dahil likas na masama kundi dahil seloso lang ang dios mo....
 • TotnakTotnak Theistic Apologist PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Rev1913 wrote: »
  ano ang mga anyong nasa itaas ng langit? Ano ba ang langit? Nasaan ba ang langit?
  Ano ang anyong nasa lupa?
  ano ang anyong nasa tubig?
  ano ang anyong nasa ilalim ng lupa?

  hindi mo sinagot ang tanong ko....

  paano mo nasabing ang ipinagbabawal ay ang paggawa ng larawan o imahen ng Diyos na nasa langit gayung WALA PANG NAKAKITA sa Diyos sa kabuuan ng lumang tipan?
  paano mo igagawa ng larawan o wangis ang isang bagay na hindi mo pa nakita o namasdan?
 • TotnakTotnak Theistic Apologist PEx Influencer ⭐⭐⭐
  sa madaling salita, isang arbitraryong utos. hindi pinagbawal dahil likas na masama kundi dahil seloso lang ang dios mo....

  mali ang paliwanag ni Rev....may dahilan ang pagiging mapanibughuin ng Diyos......hintayin nating sagutin ni Rev ang tanong kong iyon....

  bakit nga maninibugho ang Diyos?

  "Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila;"

  paglingkuran o yukuran bilang ano samakatuwid?
 • jeric92002jeric92002 Member PEx Rookie ⭐
  Totnak wrote: »
  ang tanong ko lang naman ay napaka-simple Capt. Chin, ipinagbawal ba ng Diyos ang paggawa ng Kanyang representasyon?

  basa

  Exodus 20

  “You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth; you shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate Me, but showing mercy to thousands, to those who love Me and keep My Commandments.

  paulit ulit :D
 • TotnakTotnak Theistic Apologist PEx Influencer ⭐⭐⭐
  jeric92002 wrote: »
  basa

  Exodus 20

  “You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth; you shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate Me, but showing mercy to thousands, to those who love Me and keep My Commandments.

  :D

  that's indeed correct Jeric but the passage doesn't end on that "you shall not bow down" part.....God is a jealous God....what's missing from the explanations being peddled by anti-Catholics is what does God get jealous about?

  the passage is pretty clear....you shall not bow down to them nor serve them....the act of bowing down on its own is not wrong since it was followed by "nor serve them".....the question is, serve them as what?
 • since you folks agree that the bible contains the laws of god, it is only reasonable to adapt the rules on statutory construction when you interpret its passages.

  one of the basic rules in construing a law is the doctrine of noscitur a sociis which states that meanings must be construed with reference to accompanying or associated words. in this regard, the catholic interpretation is more legally sound. god forbade it because there was a reason for him to be pissed as could be gleaned from the following verses.

  on the other hand, fundamentalist interpretations focusing on a particular verse alone would entail that the prohibition is merely arbitrary thus making god look more unreasonable than what he already is.

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file