Home PEx Chat Personals

What is the real meaning of christmas?

Many individuals in the U.S enjoy Christmas time on Dec 25. The day is a celebration of Christ’s coming into this world. It is often combined with customs from pre-Christian winter weather festivities. This was the basic information that I read from http://murrychristmas.com/uncategorized/commercialization-of-christmas-in-the-u-s/ however, I was really touched when the article said something about the commercialization of Christmas. People should not think that Christmas is all about presents. They should remember the true meaning of Christmas.

Comments

 • Many individuals in the U.S enjoy Christmas time on Dec 25. The day is a celebration of Christ’s coming into this world. It is often combined with customs from pre-Christian winter weather festivities. This was the basic information that I read from http://murrychristmas.com/uncategorized/commercialization-of-christmas-in-the-u-s/ however, I was really touched when the article said something about the commercialization of Christmas. People should not think that Christmas is all about presents. They should remember the true meaning of Christmas.

  Sinabi ng Diyos kay Abraham:
  Genesis 17:7 At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Dios, at ng iyong binhi, pagkamatay mo.

  Narito kaibigan, tunay na kahulugan ng Christmas,
  Ang Diyos ay gumawa ng Tipan sa kaibigang Abraham,
  Mamanahin ng kanyang lahi ang Diyos na minamahal,
  Ang sabi sa Hebrew, anomang kasulatan,
  Bago magkabisa kailangan ang kamatayan ng gumawa.

  Paano mamamatay ang Diyos kung Siya'y Espiritu,
  Ito ang dahilan kaya Diyos ay nagkatawang tao,
  Kaya si Mariang matuwid ginamit na instrumento,
  Isinilang ang Mesias, tagapagligtas sa tao.

  Kaya ito ang dahilan upang magdiwang ang tao,
  Sa pagsilang ni Hesus, dumating ang liwanag sa mundo,
  Sa Kanyang pagkamatay natupad ang Testamento,
  Mamanahin ang Diyos ng mga nananampalataya kay Cristo.

  Ito ang Banal na Espiritu na mananatili sa mga tao,
  Sa mga Tunay na nananalig kay Hesucristong Diyos na Totoo,
  At ang Espiritu rin ang magtuturo sa tao,
  Nang pawang katotohanan upang makilala ang Diyos na lumikha sa tao.

  TESTAMENT
  First role of JESUS as the "Christ" - He is actually the Father who made the Testament of Salvation with Abraham:

  Genesis 17:7 "And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee."

  Galatians 3:29 "And if ye be Christ's (sinoman nga na "kay Cristo" o si Jesuscristo ang nakikilala at kinikilalang Dios, o Siya ang kaniyang naging Dios makaraang mapagalaman ang ukol sa Tipan), then are ye Abraham's seed (siya ay "tunay na mananampalataya," at nabibilang sa sali't-saling lahi ng mga tunay na Kristiano gaya sa mga alagad ng Dios sa Luma at Bagong Tipan, at manatili lamang siyang matapat sa Panginoon at magtiis hanggang wakas, siya ay mapasasa sinapupunan ni Abraham, na kinapaparoonan ng mga Hirang o ligtas, sa kaniyang pisikal na pagkamatay), and heirs (tagapagmana sa Ama o Espiritu Santo, o ang Espiritu ng Dios ay sasa kaniya) according to the promise (pakaunawain nga ng mga mambabasa na ang pinangangakuan lang ng Dios ng kaligtasan ay silang mga nabibilang "kay Cristo").

  Hebrews 9:16 "For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator (ang Dios na Espiritu ay nagkatawang-tao, at namatay, para sa ikapagtutupad ng Kaniyang Tipan)."

  1 Timothy 3:16 (KJV) "And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh...."

  Isaiah 43:10 "Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me."

  John 19:30 "When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished ("NAGANAP NA" o naisakatuparn na Niya ang pagpapapatibay sa Kaniyang Tipan, na nangangailangan ng Kaniyang kamatayan)...."

  Isaiah 43:11 "I...am the LORD; and beside me there is no saviour."

  "Maligayang Pasko sa buong Mundo":)
 • ^and your point is?
 • ^and your point is?

  Hindi pa ba kumpleto ang naipost ko, kaibigan ko?
  Dahil sa pagiging matuwid ni Abraham, Ang Diyos ay nangako, Na mamanahin ng kanyang binhi ang Diyos na totoo,
  Kaya siya gumawa tipan o testamento,
  Ayon sa Diyos mismo, kung saan may testamento,
  Magkakabisa lamang ito kung mamamatay ang gumawa nito.

  Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao,
  Isinilang ng Dalagang tao,
  Kaya dapat lang magdiwang ang mundo,
  Pagkat tinupad ng Diyos ang Kanyang Testamento,
  Nang Siya'y mamatay para sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao.
Sign In or Register to comment.