Xian Lim, Bumisita Sa Cebu — PinoyExchange

Xian Lim, Bumisita Sa Cebu

Hunyo 6, 2012 ay bumisita si Xian Lim dito sa Cebu. Kasali ito sa ika-60 anibersaryo sa Rose Pharmacy.

Click dito para sa mga pictures at karagdagang impormasyon tungkol kay Xian Lim: http://www.eripplescebu.com/2012/06/xian-lim-gives-cebu-triple-treat.html

Comments

Sign In or Register to comment.