COMMUNITY NOTICE: If you are having trouble in your account access, please do send us a message at [email protected] for assistance.

Salvation: difference between Atheist & theist that doesnt belong to your church?

razzer_risingrazzer_rising Please do not use prohibited words in your user title to avoid sanctions. PEx Influencer ⭐⭐⭐
In terms of being saved and going to heaven or hell whats the difference between an atheist and a theist who doesnt subscribe to the true church (assuming your church is the true church). gosh any difference?

Comments

 • gad_moon1gad_moon1 Banned by Admin PExer
  :D ang layo mo sa katotohanan razzer. Let me take this golden opportunity to invite you and all who read this to study the teachings of the INC, including "heaven", "hell", how to be saved, Atheism, and others things you might want to talk about. Please go to a INC kapilya nearest you.

  o ayan. I did my part. Now anyone who reads this cannot say they weren't given the opportunity to hear the truth.
 • AgatonAgaton Member PExer
  You are save if you have a good attorney on your side according to earthly law.

  Is Salvation exclusive to your sect and religions lets tackle this legistatibly.

  1. Catholic
  2. INC
  3.MCGI
  4. Born Again
  5. Protestant
  6. Baptist
  7.Seven Day adventist
  8. Mormons
  9. other sects
  10. Muslim
  11. Hindu

  he he he atheism no need.
 • razzer_risingrazzer_rising Please do not use prohibited words in your user title to avoid sanctions. PEx Influencer ⭐⭐⭐
  hmm. it seems "I freed myself from christianity" and "I free myself from atheism" have the same effect for a muslim, right? the same if you are a christian and a person becomes free of Islam or atheism. gosh either ways, belief in no God or wrong God will send you to Hell, right?
 • mistervontriermistervontrier The Antichrist PExer
  christian > going to muslim hell.

  muslim > going to christian hell.

  atheist > which hell? :)
 • razzer_risingrazzer_rising Please do not use prohibited words in your user title to avoid sanctions. PEx Influencer ⭐⭐⭐
  there are two possibilities: 1. if atheists are right, no one will go to hell. 2. If an organize religion is right, then at least a billion people will go to hell, if rapture happens now. gosh whats more unfortunate is if a minority religion is right, then 5-6 billion people will be sent to hell instantly.
 • joma_sjoma_s HellBoundHeretic® PExer
  In terms of being saved and going to heaven or hell whats the difference between an atheist and a theist who doesnt subscribe to the true church (assuming your church is the true church). gosh any difference?

  Well, your question becomes simple once a God is proven to exists.

  For now, you'll be like a dog chasing its own tail.
 • mistervontriermistervontrier The Antichrist PExer
  joma_s wrote: »
  Well, your question becomes simple once a God is proven to exists.

  For now, you'll be like a dog chasing its own tail.

  this tail-chasing will go on and on and on for eternity..

  nakakahilo yun ah... :rotflmao:
 • joma_sjoma_s HellBoundHeretic® PExer
  this tail-chasing will go on and on and on for eternity..

  nakakahilo yun ah... :rotflmao:

  exactly. kaya karamihan ng seryosong (sincere) theist ay hilo
 • SmartDessaSmartDessa Things divide;Christ unites PExer
  first we need to determine what kind of salvation are we talking about?

  salvation from what?
 • aidaaida Member PEx Influencer ⭐⭐⭐
  In terms of being saved and going to heaven or hell whats the difference between an atheist and a theist who doesnt subscribe to the true church (assuming your church is the true church). gosh any difference?

  ATHEIST - Sila ay hindi naniniwala na may Dios.

  THEIST - Sila ay naniniwala na may Dios, pero hindi nila Siya nakikila, at hindi nila nauunawaan ang Kaniyang espirituwal na wika (o talinghaga). Higit sa lahat, silang lahat ay nagsasabing sila ay nananampalataya kay Jesus, pero ang katotohanan ay hindi.

  Acts 16:30 "And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?"

  Acts 16:31 "And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house."

  Ang manampalataya kay Jesus ay katumbas ng pakikinig sa lahat ng mga nasusulat. Ang lahat ng mga naaanib sa mga sekta at relihiyon na pinamumunuan ng mga tao, pinapakinggan ba nila ang lahat ng mga nasusulat? Hindi! Sa halip, silang lahat ay namimili lamang ng mga popular, at mga talatang aayon sa kani-kanilang mga katuruan. Halimbawa: Nasusulat na si Jesucristo ang tunay na Dios. Pinapakinggan ba nila ito? Hindi.

  Maliwanag. Ang mga ateista ay hindi naniniwalang may Dios at magkagayon ay maituturing na mga unbeliever. Ang mga nagsasabing sila ay mga Kristiano ay naniniwalang may Dios, datapuwa't hindi sila nananampalataya kay Jesucristo (dahil hindi pinakikinggan ang lahat ng mga nasusulat). Ano ang ipinagkaiba? Wala. Pareho lang silang mga unbelievers. Masakit tanggapin, pero iyan ang katotohanan.

  Tungkol sa langit at impierno, ang impierno ba ay pagtatapon sa mga unbeliever sa apoy sa kanilang pagkamatay? Hindi. Paanong itatapon ang tao sa apoy gayung sa kaniyang pagkamatay ang kaniyang katawan ay babalik sa alabok? Ano ang susunugin kung magkagayon?

  Sa katotohanan, ang impierno ay isang espirituwal na katayuan o kalagayan (gaya sa langit).

  Mateo 23:15 "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka't inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi; at kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impierno kay sa inyong sarili."

  Ang "'dagat" o tubig ay sumisimbolo sa salita ng Dios (Efeso 5:26), at ang "lupa" ay sumisimbolo sa mga tao ( Jeremias 22:29). Ang libutin ang dagat kung gayon ay ang pag-aralan ang Biblia, at ang libutin ang tao ay ang ipangaral sa tao anoman ang naging unawa nilang mga lider sa Biblia. At kung magkagayon na ang isang tao ay napaanib na sa kanila, ginagawa nila silang makaibayo pang anak ng impierno.

  James 2:19 "Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble."

  Sinomang tao na basta lang na naniniwalang ang Dios ay iisa datapuwa't Siya ay hindi nakikilala, ay isang demonio ang kapara. Sino sila, kundi silang mga lider ng pananampalataya. Isang demonio ang kapara sa hindi pagkakilala sa Dios, sino mang makinig sa kanila ay nagiging kapareho nila. Ginagawa nila silang makaibayo pang anak ng impierno dahil sila ay PINEPERAHAN pa nila, na pinahihirapan.
 • AteoAteo Non est Deus. Fac cum eo. PEx Influencer ⭐⭐⭐
  christian > going to muslim hell.

  muslim > going to christian hell.

  atheist > which hell? :)

  Hahaha. The atheist goes to both hells. If hell is true, then the atheist goes to dozens of other hells other denominations reserved for those who reject them. Logically, the Christian goes to all those hells too except for that of his own religion. In that case, he is still struggling to keep out of that particular hell, although success is never guaranteed, hehehe.
 • joma_sjoma_s HellBoundHeretic® PExer
  Ateo wrote: »
  Hahaha. The atheist goes to both hells. If hell is true, then the atheist goes to dozens of other hells other denominations reserved for those who reject them. Logically, the Christian goes to all those hells too except for that of his own religion. In that case, he is still struggling to keep out of that particular hell, although success is never guaranteed, hehehe.

  this should be easy to digest, but i will close my ears and mind and sing "la, la, la"
 • aidaaida Member PEx Influencer ⭐⭐⭐
  belief in no God or wrong God will send you to Hell, right?

  Ang walang paniniwala sa Dios, at ang naniniwala sa Dios datapuwa't hindi ang tunay na Dios ang nakikilala (at magkagayon ay hindi nauunawaan ang talinghaga) ay pareho lang ang katayuan sa harapan ng Dios. Pareho silang unbeliever.

  Ang mga ateista ay nakaalis na sa sekta. Nakaalis na sa sekta, dalawa lang dapat ang pagpipilian nila. UNA; ang sila ay magsilapit sa Panginoon at espirituwal na magpapakababa sa harapan Niya gaya sa isang "maliit na bata" para sila ay makapasok sa kaharian ng Dios (ang tinutukoy ko ay sila lamang na sa kanilang mga puso ay tunay na naghahanap ng katotohanan tungkol sa Dios at sa Kaniyang mga salita).

  Matthew 18:3 "And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven."

  Sa pagpapakababa, ang Dios na mismo ang magpapakilala sa kanila, pakinggan lang nila ang lahat ng mga nasusulat. Kung bakit, dahil sa pakikinig at pakikinig sa mga salita ng Dios dumarating ang pananampalataya o "faith" (Roma 10:17).

  PANGALAWA; sa ayaw talagang maligtas, mas mabuting asikasuhin na lang nila ang pisikal na buhay nila at lubusang iitsa pwera ang Dios sa buhay nila. Sa ganitong paraan, magiging maayos ang buhay nila at matatahimik sila.

  Ganito lang kasimple. Ang ibang mga ateista (at karamihan sa kanila) ay matatalino. Matatalino nga, pero sa ginagawa nila (ng iba) na sinasabing walang Dios pero sinisira naman ang mga sinasabi ng Biblia, sa isang mapag-obserba, sino nga ba ang sinisira nila kundi ang mga sarili nila.

  Walang Dios sabi nila, pero sinisira ang Dios sa pagliliko ng mga salita Niya? Ano yun, protesta? paghahabol? pang-aakit para dumami sila? Ano nga ba? Ang Dios ba ang pinagbubuntunan nila sa nangyaring panloloko ng mga lider ng pananampalataya sa kanila? Hindi ang Dios ang may kasalanan nito, kundi sila mismo dahil hinayaan nilang sila ay maloko nila! Nakalatag ang mga salita ng Dios, pero ang pinili nilang pakinggan ay silang mga lider nila. Tanong: Sa pagkakamali nila, ang galit ba nila dapat ay sa Dios mapunta, o sa mga naging lider nila? Hindi nga napapansin ng ibang mga ateista pero sa isang mali, isa pang mali ang ipinapasok nila sa buhay nila.

  Ang pakikipagtalo tungkol sa Dios ay nagiging sanhi ng kawalang-katahimikan nila. Nagdudulot ito ng stress sa kanila. Masaya ba sila at maligaya sa ganitong paraan? Ang pagbuntunan ang Dios na walang kasalanan sa kanila? Kung gayon, magpatuloy sila sa espirituwal na impiernong buhay nila. Ito nga ang impierno sa panig ng Dios. Ang kawalan ng katahimikan at kaguluhan ukol sa Kaniyang mga salita (na kabaligtaran ng spiritual peace).

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file