PEx Alert: Welcome to the new PinoyExchange. For access issues, bug reports and technical concerns, please email us at [email protected] Thank you!

Black Nazarene of Quiapo procession

189111314

Comments

 • MESHUGGAHMESHUGGAH Member PExer
  though di ako hardcore na deboto sa quiapo malaki talaga siya na part ng buhay ko kasi madalas ako magsimba dyan at pumipila ako don sa poon sa harap but imho di ko tinatrato yung poon na siya yung lord mismo pero vessel ito ng faith kasi para siyang challenge na kahit may poon dyan dapat ang pagworship ay doon sa kinakatawan neto (in spirit and truth).
  nakakainis/nakakalungkot lang e yung iba na nakikisabay para makiuso pero tanungin mo sila andaming panahon na availablesila makapunta sa simbahan dinadaandaanan lang.
 • ChapchaeChapchae Memberanian PExer
  ^ na para bang tuwing pista lang ng Nazareno pwedeng maghimala, kaya doon lang pinapansin.
 • alaskador10alaskador10 fb.com/ALASKADORS PExer
  08nazareno.jpg
  Praktis sila para forever na ang ganitong tradition.

  ~

  Alalahanin nyo, ang Kristyanismo ang nag-isa sa bansa na dati ay watak watak. May Bisaya, Ilokano, Tagalog, etc.

  Isa ito sa unique din na aabangan ng mga turista sa bansa natin.

  Sidney-Snoeck-Procession-of-the-Black-Nazarene.jpg
  Unless kung ready ka magsuot ng bahag at ibalik ang pre-colonial Philippines haha
 • creechcreech Member PExer
  siguro kalahati diyan eh debote :D

  mga adik, snatcher, holdaper
 • ImpenneteriImpenneteri  ✭✭✭
  I think sumusobra na yung mga deboto hindi ba naman tinapos ang misa. Na dapat mas importante pa kaysa sa prosesyon.
 • xctrekkerxctrekker Member
  Dapat ang hinarang nila sa MacArthur Bridge eh mga limang 40-footer containers. Kung pwede, stacked 3 below and 2 on top. Tapos punuin nila lahat ng buhangin para talagang mahirap itulak. Sobra na kasi yung ibang deboto- gusto nila sila ang laging masusunod sa ruta ng procession.
 • calvinzerocalvinzero Member ✭✭
  https://www.facebook.com/pages/Stop-the-Idolatry-and-Fanaticism-to-Black-Nazarene/449777488482340

  Paki-like na lang po.. This is my new FB page.. I hope that this will serve as wake-up call for all Catholics to practice proper devotion to God..
 • Kent_210Kent_210 Member PExer
  Do these people believe in the 10 commandments of God?

  Exodus 20 4-6
  “You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. 5 You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, 6 but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments.
 • Kent_210Kent_210 Member PExer
  Qubetha wrote: »
  ano ba ang mas worst yung mga Indian na sinasamba ang mga daga at cobra at may hundred thousands na dyos o ang mga katoliko na ipino prosisyon ang mga santo sa kalye at niluluhudan kung sa tutuusin di lang naman katoliko ang gumagawa ng ganyan at may mas worst pa sa atin diba!

  If that's what their BIBLE equivalent told them to do, ofcourse they have to follow.

  We, Catholics follow the BIBLE, and it is clearly stated there that we shouldn't bow down/worship any statues or images.

  Does Moses and Abraham talked to God through any form of representations?
 • PrikongkongPrikongkong President ✭✭✭
  http://newsinfo.inquirer.net/files/2014/01/08nazareno.jpg
  Praktis sila para forever na ang ganitong tradition.

  ~

  Alalahanin nyo, ang Kristyanismo ang nag-isa sa bansa na dati ay watak watak. May Bisaya, Ilokano, Tagalog, etc.

  Isa ito sa unique din na aabangan ng mga turista sa bansa natin.

  http://www.wego.com/news/wp-content/uploads/2013/12/Sidney-Snoeck-Procession-of-the-Black-Nazarene.jpg
  Unless kung ready ka magsuot ng bahag at ibalik ang pre-colonial Philippines haha

  What can I say but this is an idol worship feeding frenzy or orgie.
 • tisoyti75tisoyti75 Member PExer
  the power of mass hysteria.
  sabi ng isang sociologist, this reflects the great suffering of the filipino masses. dami na kasi mahihirap na pinoy na umaasa sa himala, at di na nila naiisip na ito nga ay isang form ng idolatry. poor philippines.....
 • burburburbur ...raot ✭✭✭
  Maglalabasan na naman ang mga debote este deboto :lol:
 • Isaias 44: 9Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. 10Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? 11Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama.

  12Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. 13Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. 14Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. 15Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. 16Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: 17At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios.

  18Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. 19At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? 20Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay?
 • Psalm 115

  1 Not to us, Lord, not to us
  but to your name be the glory,
  because of your love and faithfulness.

  2 Why do the nations say,
  “Where is their God?”

  3 Our God is in heaven;
  he does whatever pleases him.

  4 But their idols are silver and gold,
  made by human hands.

  5 They have mouths, but cannot speak,
  eyes, but cannot see.

  6 They have ears, but cannot hear,
  noses, but cannot smell.

  7 They have hands, but cannot feel,
  feet, but cannot walk,
  nor can they utter a sound with their throats.

  8 Those who make them will be like them,
  and so will all who trust in them.
 • "What is a graven image?"

  Answer: The phrase “graven image” comes from the King James Version and is first found in Exodus 20:4 in the second of the Ten Commandments. The Hebrew word translated “graven image” means literally “an idol.” A graven image is an image carved out of stone, wood, or metal. It could be a statue of a person or animal, or a relief carving in a wall or pole. It is differentiated from a molten image, which is melted metal poured into a cast. Abstract Asherah poles, carved wooden Ba’als covered in gold leaf, and etchings of gods accompanying Egyptian hieroglyphics are all graven images.

  The progression of idolatry in a pagan religion generally starts with the acknowledgement of a power that controls natural forces. The presence of the force is then thought to indwell an object, like a stone, or a place, like a mountain. The next step is altering a naturally occurring object, like a standing stone, a deliberately planted tree, or a carved Asherah pole and asking the force to indwell it. When the idolatrous culture has had time to contemplate the personality of the god, they then make corresponding physical images—a statue that looks like a woman or a relief carving that looks like an animal. Graven images can be either of the last two steps.

  The spiritual progression is similar. People start with wanting something (Ephesians 5:5; Colossians 3:5), often children or prosperity or good crops. They observe the circumstances (which some acknowledge are God-ordained, and others think are independent) that lead to these things and begin to ascribe to the causal forces human characteristics—thus creating gods. Places are set aside to commune with these false gods. For convenience sake, smaller items, thought to hold the power or the communication line of the gods, are brought into homes. Before long, the people are ensnared by the compulsion to give homage to a thing of their own definition instead of to the God of the universe.

  The second commandment, recorded in Exodus 20:4–5, reads, “You shall not make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them.” Likely, this refers back to the first commandment, “You shall have no other gods before Me,” and specifically forbids the creation of idols. But it is equally dangerous to create an image of God Himself. God has given us reminders enough of His power and glory (Romans 1:20) without man attempting to use created things to represent the Creator.

  Functionally, there is no difference between a “graven” image (Deuteronomy 4:16) and a “molten” image (Exodus 34:17). Both are man’s attempt to define and confine the power of God who works over creation. Both are the result of greed and covetousness, along with the fear that God does not have the worshipers’ best interests at heart. Graven images, whether an idol, a crystal, or a charm, are attempts to limit the power of God and reduce it to a small package that we can control. As with any kind of worship, the object of adoration inevitably controls us.

  Read more: http://www.gotquestions.org/graven-image.html#ixzz3OMaIrt6O
 • "What is the definition of idolatry?"

  Answer: The definition of idolatry, according to Webster, is “the worship of idols or excessive devotion to, or reverence for some person or thing.” An idol is anything that replaces the one, true God. The most prevalent form of idolatry in Bible times was the worship of images that were thought to embody the various pagan deities.

  From the beginning, God’s covenant with Israel was based on exclusive worship of Him alone (Exodus 20:3; Deuteronomy 5:7). The Israelites were not even to mention the names of false gods (Exodus 23:13) because to do so would acknowledge their existence and give credence to their power and influence over the people. Israel was forbidden to intermarry with other cultures who embraced false gods, because God knew this would lead to compromise. The book of Hosea uses the imagery of adultery to describe Israel’s continual chasing after other gods, like an unfaithful wife chases after other men. The history of Israel is a sad chronicle of idol worship, punishment, restoration and forgiveness, followed by a return to idolatry. The books of 1 & 2 Samuel, 1 & 2 Kings, and 1 & 2 Chronicles reveal this destructive pattern. The Old Testament prophets endlessly prophesied dire consequences for Israel if they continued in their idolatry. Mostly, they were ignored until it was too late and God’s wrath against idol-worship was poured out on the nation. But ours is a merciful God, and He never failed to forgive and restore them when they repented and sought His forgiveness.

  In reality, idols are impotent blocks of stone or wood, and their power exists only in the minds of the worshipers. The idol of the god Dagon was twice knocked to the floor by God to show the Philistines just who was God and who wasn’t (1 Samuel 5:1-5). The “contest” between God and His prophet Elijah and the 450 prophets of Baal on Mount Carmel is a dramatic example of the power of the true God and the impotence of false gods (1 Kings 18:19-40). The testimony of Scripture is that God alone is worthy of worship. Idol worship robs God of the glory that is rightfully His, and that is something He will not tolerate (Isaiah 42:8).

  Even today there are religions that bow before statues and icons, a practice forbidden by God’s Word. The significance God places upon it is reflected in the fact that the first of the Ten Commandments refers to idolatry: “You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me” (Exodus 20:3-5).

  Idolatry extends beyond the worship of idols and images and false gods. Our modern idols are many and varied. Even for those who do not bow physically before a statue, idolatry is a matter of the heart—pride, self-centeredness, greed, gluttony, a love for possessions and ultimately rebellion against God. Is it any wonder that God hates it?


  Read more: http://www.gotquestions.org/idolatry-definition.html#ixzz3OMaOs81a
 • JameauxJameaux Half-man half-magician ✭✭✭
  Di ba sumama si Binay dito?
 • despisePappusdespisePappus A Jounin ✭✭✭
  Jameaux wrote: »
  Di ba sumama si Binay dito?

  Baka mapagkamalan siyang nazareno.

  blasphemy

  :lol:

  =========

  This thread is being resurrected every year. Congrats Papichulo for creating a thread that is classic and timeless. :lol:
 • chevy_camaro23chevy_camaro23 favete linguis ✭✭✭
  Jameaux wrote: »
  Di ba sumama si Binay dito?


  33nvrk9.jpg

  :lol: :lol:
 • JameauxJameaux Half-man half-magician ✭✭✭
  Baka mapagkamalan siyang nazareno.

  blasphemy

  :lol:

  =========

  This thread is being resurrected every year. Congrats Papichulo for creating a thread that is classic and timeless. :lol:
  Baka pag-agawan sya ng mga tao. :lol:

  Si Papi pala gumawa nito. San na kaya yun? Wala nang nang-aaway sakin eh. :lol:

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file