Home PEx Family and Society Regional Pinoy PExers
Join our PEx Olympics Quiz Night and win GCash prizes! 🏅

AGUMAN KAPAMPANGAN - Kabalen, keni tamu ngan!

ChaRLes_OZChaRLes_OZ PEx Influencer ⭐⭐⭐
Dakal a salamat kareng kekatamung KABALEN at KALUGURAN a tinagun at mekiyabe ketang kekatamung mumunang sinulad. Sana maging mas malalam pa ing kekatamung pamiyabe-abe keni.

Ali naka tamu anak a mangalati para sabyanan nung nanu la reng dapat ampong ali dapat gagawan keni. Atyu tamu keni para makipag talastasan, mamiye ideya at ali para makipate bagkus makipag kaluguran.

Eku na pu pakakaba ing kanakung sabyan, ngeni pu bibye ke kekayu ing kadwang sinulad tamu.

Ikwa ke pu ing pamagat na nini kapamilatan na ning 'title suggestions' da reng kekatamung KABALEN a sinaup at memiye ideya.

Kabalen, malaus kayu pu!
«134567177

Comments

 • spiceboy!spiceboy! PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Keni na kabalen magpost na kayu!
 • ChaRLes_OZ wrote: »
  Dakal a salamat kareng kekatamung KABALEN at KALUGURAN a tinagun at mekiyabe ketang kekatamung mumunang sinulad. Sana maging mas malalam pa ing kekatamung pamiyabe-abe keni.

  Ali naka tamu anak a mangalati para sabyanan nung nanu la reng dapat ampong ali dapat gagawan keni. Atyu tamu keni para makipag talastasan, mamiye ideya at ali para makipate bagkus makipag kaluguran.

  Eku na pu pakakaba ing kanakung sabyan, ngeni pu bibye ke kekayu ing kadwang sinulad tamu.

  Ikwa ke pu ing pamagat na nini kapamilatan na ning 'title suggestions' da reng kekatamung KABALEN a sinaup at memiye ideya.

  Kabalen, malaus kayu pu!

  whewwwww!!!! pangalalam da naman deng amanu mo pareng ChaRLes_OZ! hahaha :lol:

  Malyari ku bang salangi saugli kening bayu tamung sinulad bayu ku matudtud?

  Musta kayu ngan ken!?

  Cabalen co, dasna na kayu sana ning sulat kung ayni atyu kayu ngan keng masaleseng kabilyan at alang panamdaman matsura. Dapot mikanlaut tamu, buri kung abala yu at iagkas ku kekayu ing lugud kung manyampukaking babatak a lalapo angga porac.. :rotflmao:
 • ChaRLes_OZChaRLes_OZ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  spiceboy! wrote: »
  Keni na kabalen magpost na kayu!

  ba, nananu tamu pa naman kanyan? tara na! agkatan ta nala reng kabalen, kabarrio tamu!
  renzkie wrote: »
  whewwwww!!!! pangalalam da naman deng amanu mo pareng ChaRLes_OZ! hahaha :lol:

  Malyari ku bang salangi saugli kening bayu tamung sinulad bayu ku matudtud?

  Musta kayu ngan ken!?

  Cabalen co, dasna na kayu sana ning sulat kung ayni atyu kayu ngan keng masaleseng kabilyan at alang panamdaman matsura. Dapot mikanlaut tamu, buri kung abala yu at iagkas ku kekayu ing lugud kung manyampukaking babatak a lalapo angga porac.. :rotflmao:

  malalam la ba, pare? balamu reng kulkul saka bangin eh ne, mangalalam la rin deta!

  dakal a salamat at sinalangi ka saguli kening bayu tamung sinulad ... pamalita taya kareng aliwa ini! mas marakal mas masaya!
 • ChaRLes_OZ wrote: »

  Ikwa ke pu ing pamagat na nini kapamilatan na ning 'title suggestions' da reng kekatamung KABALEN a sinaup at memiye ideya.

  Kabalen, malaus kayu pu!

  I love the word, kapamilatan! Balamu sinimba ku naman Pareng Charles, pane ke kasing daramdaman yan king pisamban. Amen! Pwede nakang maging pari :lol:

  Kekatangan, malawus ko keni bayung sinulad. :)
  Welcome! Welcome! *okay*


  Atin pang mapilan post ketang minunang thread mga kaluguran, if I'm not mistaken 3 post remaining pa. Rem, atin prize king talwing mag post karin. Isara ta ya pa. Prizes and Freebies awaits the lucky Kapampangan Pexer who will close the thread. Good luck! :lol:
 • ChaRLes_OZChaRLes_OZ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  ENCORE wrote: »
  I love the word, kapamilatan! Balamu sinimba ku naman Pareng Charles, pane ke kasing daramdaman yan king pisamban. Amen! Pwede nakang maging pari :lol:

  Kekatangan, malawus ko keni bayung sinulad. :)
  Welcome! Welcome!
  *okay*

  pare kekatamu-tamu mu ini ne? emu panyabyan kareng aliwa ... ing kapatad ng ima ku pari yang talaga! metung ku kareng sakristan na anyang anak ku pamu ...

  enaka masigla, pota damdaman da reng aliwa ...
 • ChaRLes_OZ wrote: »
  pare kekatamu-tamu mu ini ne? emu panyabyan kareng aliwa ... ing kapatad ng ima ku pari yang talaga! metung ku kareng sakristan na anyang anak ku pamu ...

  enaka masigla, pota damdaman da reng aliwa ...

  Ows! balu mu rin ba pangarap ku nyang malati ku maging Sakristan. O balamu kasi nokaporma lalu na potang ating limbun ampong misa, manimuna la king pila. No kalupit lalon, yang bala ing kapang black, white polo and black pants and shoes. Cool!

  Itang kaluguran ku kanta abe yang Knights, p'otang tsu ne king side na ning pari nekagaling lalon lalu no potang batingtingan na ne itang bell :rotflmao:
 • spiceboy!spiceboy! PEx Influencer ⭐⭐⭐
  As of 6:36am 1 post namu 5k ne itang lumang sinulad. Syempre eku pwedeng mag post kasi ikami ENCORE reng mamye premyu.

  Mayap a aldo Kabalen nung okarin ko man suluk na ning yatu. Keni tamu miyabe ade. Salangi kayu ba keni sinulad tamu.

  Panibayung panimula ya ini
 • ChaRLes_OZChaRLes_OZ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  spiceboy! wrote: »
  As of 6:36am 1 post namu 5k ne itang lumang sinulad. Syempre eku pwedeng mag post kasi ikami ENCORE reng mamye premyu.

  Mayap a aldo Kabalen nung okarin ko man suluk na ning yatu. Keni tamu miyabe ade. Salangi kayu ba keni sinulad tamu.

  Panibayung panimula ya ini

  kaya pin ali mag post karin eh ... last nemu ita! saka ali ke rin agamit ing price kasi atyu ku keni fiji ...

  wapin pare, bayung sinulad, bayung panimula!
 • spiceboy! wrote: »
  As of 6:36am 1 post namu 5k ne itang lumang sinulad. Syempre eku pwedeng mag post kasi ikami ENCORE reng mamye premyu.

  Mayap a aldo Kabalen nung okarin ko man suluk na ning yatu. Keni tamu miyabe ade. Salangi kayu ba keni sinulad tamu.

  Panibayung panimula ya ini

  As of 6:36am ala pang mag post alte ninu kaya ing manyabut karakal a prize anggang ene magobra kanta pwede neh aha!

  ChaRLes_OZ wrote: »
  kaya pin ali mag post karin eh ... last nemu ita! saka ali ke rin agamit ing price kasi atyu ku keni fiji ...

  wapin pare, bayung sinulad, bayung panimula!

  Sinabi mu pa mga parekoy's! Bayung simula ng Bagong panimula!
  Ayda na parehu ya yata meaning ing sinabi ku :confused:
 • dacal a salamat keng invitation kening thread. :)
 • JohnstonJohnston PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Mayap a abac kekongan!! :wave:
 • ChaRLes_OZChaRLes_OZ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  ~shalala~ wrote: »
  dacal a salamat keng invitation kening thread. :)

  atching ~shalala~ alang problema kanita ... ing buri mi pin keni mag participate la ngan reng KABALEN PExer's kening bayung sinulad tamu eh ... enjoy your stay!
  Johnston wrote: »
  Mayap a abac kekongan!! :wave:

  pareng Johnston, welcome back! feel free to drop by anytime ... ali naka man aliwa keni ... ing tutu pin ewari regular poster karin ketang luma tamung sinulad kapampangan ...

  ing gewa ku kasi nandin, meg back read ku keng lumang sinulad linawe ko reng lagyu da reng dating mag participate saka ku meg PM karela para naman abalu da na atin nang bayung buklat a sinulad para kareng KABALEN tamu keni!

  mayap a aldo kekatamu ngan!

  kapabaluan pala kareng aliwa tamung KABALEN - atin tamung grupo mu naman keng friendster ... pwede kayu pung makyabe karin!

  click me ---> CIRCLE of FRIENDSTER (Kabalen PExer's)

 • wow atin tana palang bayung sinulad :d Mayab a abak kekayu guys :D
 • salamat keng bayu tamung thread, lalo na karing maminunu keng thread tamu,, talagang buri dang miyabe abe tamu.

  musta ko ngan
 • ChaRLes_OZChaRLes_OZ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  pareng spiceboy! and pareng ENCORE, we have a winner!

  5000 posts

  nung ninu ka man ... please claim your prices once na sumambut lang lotto reng adwang promotor keni ... hehehe!
 • ChaRLes_OZChaRLes_OZ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Ronkieboy wrote: »
  wow atin tana palang bayung sinulad :d Mayab a abak kekayu guys :D

  wa 'tol ... welcome la ngan reng kabalen keni! pasyal-pasyal kayu maralas keni!
  trodat wrote: »
  salamat keng bayu tamung thread, lalo na karing maminunu keng thread tamu,, talagang buri dang miyabe abe tamu.

  musta ko ngan

  pareng trodat, me late ka ... ika sana ing buri kung sumambut ketang pa contest ng spiceboy! and ENCORE eh!

  panenayan ye ing announcement ng ENCORE ketang sinambut, atin ya kanung surprise eh ... nanu ya kaya ita? :naughty:

  para kekatamu ya ngang kapampangan ing sinulad ayni!
 • dacal salamat king pamangumbira...

  mayap a gatpanapun keko ngan
 • yhen09yhen09 PEx Rookie ⭐
  Mayap a abak kabalen... matula ku at meka-adwa nakatamung sinulad (andyang adwa ku mu atang besis sinulat ketang minuna)

  Kutang ku mu, nanu ing buri ng sabyan ning AGUMAN? pasensya na, masyadu yang malalam para kanaku ita hehe..

  yhen
  (dubai)
 • yhen09yhen09 PEx Rookie ⭐
  ^^^ gatpanapun napin pala ken... abak pamu kasi kening lugar mi hehe.
 • ChaRLes_OZChaRLes_OZ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  -strumms- wrote: »
  dacal salamat king pamangumbira...

  mayap a gatpanapun keko ngan

  welcome keni bayung sinulad tamu!
  yhen09 wrote: »
  Mayap a abak kabalen... matula ku at meka-adwa nakatamung sinulad (andyang adwa ku mu atang besis sinulat ketang minuna)

  Kutang ku mu, nanu ing buri ng sabyan ning AGUMAN? pasensya na, masyadu yang malalam para kanaku ita hehe..

  yhen
  (dubai)

  hi there, kabalen!

  AGUMAN = SAMAHAN

  mamasyal kayung maralas keni ... dakal kayu akilalang aliwang kabalen na atyu mu naman keng aliwang bansa!


  pwede kayu rin makyabe keni ...

  click me ---> CIRCLE of FRIENDSTER (Kabalen PExer's)

Sign In or Register to comment.