Home PEx News and Tech Local and Foreign Issues

Open Letter To The Middle Class

Sa aming mga kababayan,

Tayo ay kabilang sa mga Pilipinong nagsusumikap, nagtatrabaho at nagpupursige para sa pansariling kapakanan. Wala tayong ibang nais kungdi ang umasenso at umangat ang estado ng ating kabuhayan. Tayo ay may trabahong marangal at nakasisigurong hindi lumalabag sa batas. Kabilang tayo sa “working class” at itinataguyod natin ang ating pamilya sa pamamagitan ng pagpapa-aral sa ating mga anak, pag-aatikha ng maayos na tahanan, pagkain sa hapag kainan at pagbibigay ng maayos na pananamit para sa bawat miyembo ng ating pamilya. Sa madaling salita, sinisiguro natin ang “basic needs” ng ating pamilya at ang kanilang kinabukasan. Bukod dito, hindi natin nakakalimutan ang ating mga obligasyon sa lipunan, kabilang ang magbayad ng tax at sumunod sa batas. Kabilang din tayo sa “educated populace” na nakikinig at nakikialam sa mga socio-economic at political issues na halos araw-araw nating naririnig at nababasa sa mga pahayagan, telebisyon, radyo at internet. Marami sa atin ang nakaka-alam na ilan lamang sa mga problema ng ating bansa ang kahirapan at kurapsyon. Ngunit sa kabila nito, tayong nasa “middle class” ay kabilang pa rin sa mga mapapalad na mamamayan na hindi nabubuhay ng miserable, kahit na ang Pilipinas ay kabilang sa mga “Third World Countries.”

Sa isang banda, kuntento na ba tayo sa ganitong estado? Ano ang ginagawa natin para matulungang umunlad ang ating bayan? Hindi maiisantabi ang ating kakayanan dahil tayo ay kabilang sa “working class” na maaaring makapagpabago sa kinabukasan ng ating bayan. Kailangan lang na simulan natin ito sa ating mga sarili. Iwasan natin ang pagdo-doktor sa pag-file ng ating Income Tax Return. Sa pamamagitan nito, makakatulong tayo sa pagpapa-taas ng sahod ng mga kawani ng gobyerno, maraming infrastructures at paaralan ang maipatatayo, mabibigyan solusyon ang trapiko atbp.. Kailangan din burahin natin sa ating isipan na ang tax na ibinabayad natin ay kinukurakot lang ng mga pulitiko. Hindi ito sapat na dahilan para hindi natin gampanan ang ating tungkulin bilang isang mamamayan. Bukod dito, kailangan nating maging disiplinado dahil hindi sapat ang pagsunod lamang sa batas. Ilang beses na ba tayong nagtapon ng balat ng kendi at pilter ng sigarilyo sa lansangan? Maaaring maliit na mga bagay lamang ito ngunit malaki ang epekto nito sa ating kalikasan. Kapag may mga pagkakataon, subukan nating ibahagi ang ating mga nalalaman sa mga kapit-bahay, kabarkada, ka-opisina at kamag-anak kung paano tayo makakatulong sa mga “environmental concerns” ng ating komunidad. Sapat ba ang pagkalinga natin sa mga miyembro ng ating pamilya? Ang mga anak ba natin ay kabilang sa mga aktibistang maya’t-maya ay nagra-rally sa lansangan? Huwag natin silang hayaang makibilang sa mga grupong sanhi ng trapik at bandalismo sa mga pader. Kailangang imulat natin sila sa katotohanang walang naidudulot na mabuti ang mga kilos-protesta. Tumutulong ba tayo na masugpo ang problema sa ating ekonomiya? Ilang beses na ba tayong bumili ng pirated CDs and smuggled items na pumapatay sa ating ekonomiya. May mga kapitbahay ba tayo na naka-tap ang kuryente sa main line at hindi nagbabayad sa Meralco? Hindi natin kailangang gumaya sa kanila kung nais nating makatulong sa pag-angat ng ekonomiya. Tumutulong ba tayo na mabawasan ang kurapsyon sa gobyerno? Ilan ba sa atin ang nagbibigay ng padulas sa mga traffic enforcer kapag tayo ay may traffic violations? Ilan na ba sa atin ang tumangkilik sa mga fixers? Alam na natin ang tama at mali dahil tayo ay may mga pinag-aralan. Iwasan natin gumaya sa mga taong ganito, sa halip ay hikayatin natin silang baguhin ang sistema.

Maaring simple lang ang mga nakasaad ngunit sa atin lamang ito maaaring magsimula. Huwag nating ikibit-balikat ang mga ito, sa halip ay maging parte tayo ng pagbabago. Huwag nating sayangin ang pagiging edukado natin…

Comments

Sign In or Register to comment.