Home PEx News and Tech Local and Foreign Issues

Mga Minamahal Naming Magulang, (kabataan)

:rotflmao: :bop:
Sa panahon ngayon, marahil ay alam na ng nakararami na ang sitwasyon ng ating pulitika ay pilit na binabagabag ng mga taong mapagsamantala. Ang mga taong ito ay tinatawag natin na mga oportunista at “power grabbers”. Karamihan sa kanila ay nasa oposisyon, pulitika, at mga grupong patuloy na lumalaban sa gobyerno. Datapwat ang bawat grupo ay may kani-kaniyang pansariling adhikain, hindi magtatagal at magsasanib sila ng pwersa upang mapatalsik ang nakaupo. Ito ay dahil na rin sa mga nakaraang mga pagkilos at pagtatangka sa kapangyarihan na nawalan ng saysay dahil nanatiling matatag ang gobyerno.

Sa mga darating na panahon, lalo na sa muling pagbubukas ng klase, inaasahang susubukan na naman ng mga kalaban ng gobyerno ang malawakang pag-aalsa sa pamamagitan ng paggamit sa mga kabataan. Kapansin-pansing ginamit ang mga kabataan sa mga nakaraang Interfaith Rallies at ito ay pipilitin mangyari ulit ng mga “destabilizers”.

Paalala lang sa mga magulang... ang lugar ng mga kabataan ay ang eskwelahan, hindi ang kalye. Huwag nating hayaang gamitin ang ating mga anak para lang sa pangsariling ambisyon ng mga hayok sa kapangyarihan. Ang mga kabataan ay may karapatang maging ligtas. Kibit-balikat lang ang ating maaasahan kapag may nangyaring masama sa ating mga anak sa oras na sila ay makilahok sa mga protesta. Bantayan natin ang kabataan, ang ating mga anak, lalo na yaong mga pumapasok sa kolehiyo dahil sila ang madaling makumbinsing umanib sa mga samahan ng mga aktibista. Mapanlinlang ang mga nanggagamit kaya’t alamin ang kinabibilangan ng ating mga anak. Ang paggamit sa mga kabataan upang maisakatuparan ang pansariling ambisyon ng ilang pulitiko at personalidad ay palaging nakaamba. Ang mga taong ito ay mapanlinlang, nagsasama-sama at nag-aabang na parang mga bwitre na gumagawa ng mga isyung hindi mapapatunayan.

Kailangang din alalahanin na ang mga komunista ay kasalukuyang gumagamit din ng mga kabataan para palawakin ang komunismo. Ang mga kabataang nakikita natin sa mga kilos-protesta ay mga kabataang napagsamantalahan ang pag-iisip. Dahil dito, nawawala na sa prioridad nila ang kanilang sariling kinabukasan sanhi sa impluwensya ng mga kalaban ng gobyerno. Hindi malayong mapa-anib din sa komunismo ang mga kabataang sumasama at aktibo sa mga kilos-protesta. Huwag nating hayaang mangyari sa ating mga anak ang nangyari kay Jonas Burgos, kung saan walang kamuang-muang ang kanyang magulang na miyembro na pala ng siya NPA. Huwag nating hayaang maulit muli ang nangyari kina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño, na napahamak dahil nalinlang sila ng mga makakaliwa na maki-anib sa komunismo. Iwasan na natin ang mga pagkakataong tulad nang kina Ma. Luisa Posa Dominado at Nilo Arado, na nakikitang kasa-kasama ng mga NPA sa bundok ng Antique at Iloilo. Ang mga kabataang ito ay may maganda sanang mga kinabukasan.

Kaya mga magulang, marapat lang na bantayan natin ang ating mga anak. Huwag natin silang hayaang magamit ng mga pulitiko at mga personalidad na may mga makasariling adhikain. Huwag din natin hayaang maglaho ang kanilang magandang kinabukasan ng dahil lang sa mga komunista na salot ng lipunan! Ito ay isang paalala.. huwag nating pabayaan ang kabataan na pag-asa ng bayan…

Comments

Sign In or Register to comment.