Home PEx Local Entertainment Showbiz - Female Celebrities

Miss Judy Ann Santos Part 133: PLONING: Pag-ibig, Paghihintay, Pag-asa

5pmki.gif
vi81s.jpg
ejsyns.jpg

29on1gi.jpg


PLONING


The Cuyonon Lyrics:

Ploning…
Nga labing maleban
Ang gegma mo, Ploning
Nga ing kandaduan
Lisensya ko, Ploning
Kung sarang tugutan
Mapamasyar ako
Sa marayeng lugar.

Ploning …
Pobre akong masyado
Ara ako sasalan
Nga mga requerdo
Ara ako bulawan
Ara ako dinero
Solamente, Ploning
Demdemen mo ako.

Ploning…
Pagsarig kanaken
Tedek sa akeng leba
Ang akeng bisara
Tigbas mo sa bato
Kemkemen sa panyo
Indi engued ag kupas
Maski ara ren ang lawas.

PLONING
The Literal Tagalog translation:

Ploning…
Na ubod ng bait
Pag-ibig mo, Ploning
Na nakakandado
Paalam ko, Ploning
Kung iyong papayagan
Mamamasyal ako
Sa malayong bayan.

Ploning…
Mahirap ako masyado
Walang maiiwan
Na mga ala-ala
Wala akong ginto
Wala akong pera
Pakiusap, Ploning
Isipin mo ako.

Ploning…
Magtiwala ka sa akin
Tapat sa loob ko
Ang mga sinasabi ko
Itaga mo sa bato
Balutin ng panyo
Hinding-hindi kukupas
Kahit wala na ang katawan ko.

PLONING
The Tagalog translation for the movie:

Ploning…
Labis kitang mahal
Pag-ibig mo, Ploning
Sana’y akin lamang
Paalam ko, Ploning
Nawa ay payagan
Mamamasyal ako
Mangingibang bayan.


Ploning…
Sa aking paglayo
Walang maiiwang
Ala-ala sa iyo.
Wala akong ginto,
Hirap ang tulad ko
Nakikiusap, Ploning
Hintayin mo ako.

Ploning…
Ako’y sumusumpa
Sa puso nagmumula
Sana’y magtiwala…
Itaga sa bato
Balutin ng panyo
Kailanma’y di kukupas
Kahit hanggang wakas.

«134567251

Comments

Sign In or Register to comment.