Trinity. - Page 82 | Realm of Thought | PinoyExchange

Page 82 of 82 First ... 32 72 81 82
Results 1,621 to 1,626 of 1626
 1. #1621
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Tapos nang UMAKYAT at BUMABA na si Jesus, pero ang paulit-ulit pa rin ninyong ipinangangaral na mga INC ay ang nauunang apat na evangelio sa Bagong Tipan, na ang mga nilalaman ay mga pagsasalaysay lamang ng mga alagad nang panahong si Jesus ay nasa lupa pa at kasama pa nila.
  Hindi pa bumababa sa Cristo mula nang umakyat Siya sa langit! Ang sinasabi mong "pagbaba" Niya bago Siya umakyat ay nang mamatay Siya at malibing:

  Ephesians 4:9
  King James Version (KJV)
  (Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?

  Sabi pati sa biblia, sa pagbaba ni Cristo o sa second coming Niya, lahat ay MAKIKITA Siya! E wala pa naman tayong nakikitang bumaba mula sa langit, meron na ba?

  Revelation 1:7
  King James Bible
  Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.

  ^Pati nga raw yung sumaksak sa Kanya ay makikita Siya so may pagbangon din ng mga namatay na!

  Magpahanggang ngayon pa rin, ipinangangaral pa rin ninyong si Jesus ang LITERAL NA DAAN paparoon sa Ama dahil Siya ang TAGAPAMAGITAN? Wala na si Jesus sa lupa kaya saan hahagilapin ng mga tinuturuan mo si Jesus para gawing DAAN at TAGAPAMAGITAN?
  Kahit nasa langit na si Cristo, ang tungkulin Niya bilang DAAN at TAGAPAMAGITAN sa Ama ay hindi mawawala sapagka't hindi Siya magbabago:

  Hebrews 13:8
  King James Bible
  Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.

  John 14:3 "And if I go (Kapag si Jesus ay umakyat na).... I will come again (Siya ay pariritong muli sa kapahayagang Espiritu Santo)
  Hindi Siya pariritong Espiritu Santo DAHIL ayon nga sa biblia, makikita ng bawa't mata ang pagbaba Niya AT HINDI Siya nagbabago. Umakyat Siyang tao at bababa Siyang tao rin:

  Acts 1:11
  King James Bible
  Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.


  5 Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?

  Mayroong patutunguhan si Jesus - sa langit - at may DAAN paparoon. Kaya papaanong si Jesus ang LITERAL NA DAAN paparoon sa Ama, gayung "Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon" na si Jesus ang paroroonan?

  SI JESUS ANG LITERAL NA DAAN ayon sa unawa ninyo, at nagpirmi na kayo doon. Paano naman ang si Jesus ang KATOTOHANAN at BUHAY?
  Ang pagiging daan kay Cristo ay sa pamamagitan ng pag-anib sa Kanyang katawan o iglesia:

  John 10:7 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. 8 All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them. 9 I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. 10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

  John 10:1
  King James Bible
  Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.

  ITO ANG KATOTOHANAN AT BUHAY NA WALANG HANGGAN na maalamang lahat ng mga tao na IISA LANG ANG DIYOS at ito ay ang Ama at si Cristo ay isinugo ng Diyos:

  John 17:1 & 17:3
  King James Bible
  1 These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

  3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

  Jesus saith I am the WAY." Si Jesus ang DAAN, dahil sa mga DAAN o paraan ng kaligtasan na Kaniyang itinuro at ipinakita sa pamamagitan ng mga HALIMBAWA - sa papel na Anak ng Dios.

  1 Peter 2:21 "For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:"

  Sundan natin ang mga DAAN NG KALIGTASAN o paraan ng kaligtasan na Kaniyang itinuro at ipinakita sa pamamagitan ng HALIMBAWA - sa salita at sa gawa - at tayo'y maliligtas. Ngayon, kunin natin ang talatang ibinigay mo.

  Jon 8:16 "And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me."

  1 Cor. 2:15 " But he that is spiritual (Ang TAONG ESPIRITUWAL) judgeth all things (ay naghahatol sa lahat ng mga bagay na nauukol sa espirituwal), yet he himself is judged of no man (at hindi siya dapat hinaharulan ng sinomang TAONG AYON SA LAMAN).

  Ako, bilang anak ng Dios gaya ni Jesus (sa papel na Anak ng Dios) at isang TAONG ESPIRITUWAL, hindi baga't sinasabi ko sa iyo na ang mga paghatol ko sa iyo ay totoo? at ako ay hindi mo dapat hinahatulan dahil isa kang TAONG AYON SA LAMAN?

  1 Cor. 216 "For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ."

  "For I am not alone, but I and the Father that sent me" - Hindi ako nag-iisa sa paghatol sa iyo dahil kasama ko ang Ama - si Jesucristo na siyang Espiritu Santo - na nagsugo sa akin at sumasa akin, kaya ako ay mayroong "kaisipan ni Cristo".

  Si Jesus hangga't maaari, ang gusto ay maligtas ang lahat ng mga tao. At ang sinomang "may kaisipan ni Cristo," ay ganoon din ang gusto, gaya ko. Pero nakaharang kayong mga lider ng pananampalataya sa naising ito ni Jesus (ang Tagapagligtas), at sa naisin ko ring ito, ako na isang kamanggawa Niya sa kaligtasan.

  Mateo 23:13 "Datapuwa't sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo (ang lahat ng mga lider ng pananampalataya), mga mapagpaimbabaw! sapagka't sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao: sapagka't kayo'y hindi na nagsisipasok (sa katotohanan), at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mangakapasok."
  MALABO pa sa sabaw ng adobong pusit yang sinabi mo Aida! Pinapakumplika mo yung NAPAKASIMPLE at MALINAW na sitas para lang maipilit mo yang opinyon mo! alam kong alam mo yan!

  Ang sinasabi ni Cristo ay DALAWA sila ng Ama Niya at hindi Siya nag-iisa na gumaganap sa papel ng dalawa, huy! HEYNAKUPO!!!

 2. #1622
  Quote Originally Posted by aida View Post
  ISAIAH 46:11 "Calling a RAVENOUS BIRD from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it"

  RAVENOUS BIRD - FELIX MANALO.

  Ezekiel 39:4 "Thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou, and all thy bands, and the people that is with thee: I will give thee unto the RAVENOUS BIRDS of every sort, and to the beasts of the field to be devoured."

  RAVENOUS BIRDS - Felix Manalo, Erano Manalo. Eduardo Manalo?????

  Ezekiel 39:4 "Ikaw ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel, ikaw, at ang lahat mong mga pulutong, at ang mga bayan na kasama mo: aking ibibigay ka sa mga mangdadagit na ibong sarisari, at sa mga hayop sa parang upang lamunin ka." ?????????

  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post
  Ano muna ang intindi mo dyan, Aida?

  inc's sa liner question only na reply
  from their lousy apologist na kidlat
  kaya many many coming out from
  this groupie groupie money only
  sa kanilang diversion tactics lang
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post
  There's no such thing as "apologists" in INC. I have nothing to apologize for!
  Quote Originally Posted by taglishLurker View Post
  What ba kasi ang apologist na obvious na deep in denial ka na lang.

 3. #1623
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post
  Hindi pa bumababa sa Cristo mula nang umakyat Siya sa langit!
  Si Jesus bago UMAKYAT ay nangako sa mga alagad (datapuwa't hindi pa nila nauunawaan noon ang pangakong ito ni Jesus):

  John 14:18 "I will not leave you comfortless (Ang sinasabi ni Jesus dito ay Siya na Comforter o Holy Ghost): I will come to you (Siya'y PARIRITO, o Siya na Espiritu Santo ay sasa kanila)."

  Sa utos Niya tungkol sa pagbabautismo (Matt. 28:19), ay kasunod din Niyang sinabi:

  Matt. 28:20 "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway..... (Ako, na siyang Espiritu Santo ay sasa inyo palagi)."

  Ang Dios kapag Kaniyang sinalita, mangyayari at Kaniyang gagawin (Eze. 24:14). At si Jesus nga, matapos UMAKYAT ay BUMABA sa kapahayagang Espiritu Santo at suma kanila:

  Acts 2:1 "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

  2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.

  3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.

  4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues....(ESPIRITUWAL NA WIKA)"

  Si Jesus ay nakilala ng mga alagad sa dalawang papel na Kaniyang ginampanan sa lupa - Ama (Christ) at Anak (son of the living God - Matt. 16:16). Nang ang Espiritu Santo ay suma kanila na, at napagkilala nilang si Jesus din pala ang Espiritu Santo, doon pa lang isinulat ni Juan na "ANG TATLONG ITO AY IISA" (I John 5:7) o ang "Ama, Anak at Espiritu Santo" ay TATLONG KAPAHAYAGAN ng iisang Dios na si Jesucristo. Kaya't sa utos na pagbabautismo sa Mateo 28:19 na "SA PANGALAN ng Ama, Anak at Espiritu Santo," silang lahat ay SA PANGALAN ni Jesucristo nagbautismo (Acts 2:38).

  Ang mga alagad ay mga UNANG SAKSI pa lang sa katotohanang ito. Narito si Jesucristo - ang IKALAWANG SAKSI, na siyang nagpapatotoo sa kanilang ipinahayag:

  Rev. 1:8 "I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty."

  "saith the Lord" - Dito ay ang Espiritu Santo mismo na si Jesucristo mismo ang nagsasalita

  "which is - Ipinahahayag Niya dito na Siya ay nasa kapahayagang Espiritu Santo (simula sa Araw ng Pentecostes, magpahanggang NGAYON)

  "which was" - Siya ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan

  "which is to come" - Tapos na ang "PAGPARITO" ni Jesus, kaya ang Kaniyang MULING PAGPAPAKITA ang sinasabi Niya dito

  Ephesians 4:9
  King James Version (KJV)
  (Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
  Hindi mo kinompleto ang kabuuang mensaheng ipinararating ni Pablo.

  Eph 4:9 "(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?

  Eph 4:10 "He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)"

  Ang ipinahahayag dito ni Pablo ay ganito:

  9 - Umakyat na, pero bumaba muna nang una o nagpahayag sa laman o KATAWAN.

  10. Siya na bumaba sa Kapahayagang ESPIRITU SANTO (sa Araw ng Pentecostes - Acts 2:4, at suma alagad), ang siya ring umakyat.

  Ang sinasabi mong "pagbaba" Niya bago Siya umakyat ay nang mamatay Siya at malibing:
  Walang sinasabi si Pablo sa Efeso 4:9-10 tungkol sa pagkamatay ni Jesus. Ang sinabi Niya ay BUMABA Siya nang una o nagpahayag sa laman. Dito ay ipinakikilala ni Pablo si Jesuscristo sa mga mambabasa ng Biblia na "Si Jesus ang nag-iisang Dios na nagpahayag sa TATLONG KAPAHAYAGAN." Narito ang katibayan (OVERALL GOD):

  Romans 9:5 "Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came (Si Jesucristo ay naparito na nagpahayag sa laman, bago umakyat), who is over all, God blessed for ever. Amen."

  1 Tim. 3:16 "And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh..."

  Ang mga katotohanang ito ay ipinahayag ng mga alagad, datapuwa't sinasalungat mo upang ang katuruan ng INC ang manaig. Si Jesucristo ang siya ring kahapon o ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan, at NGAYON (Heb. 13:8); sa Lumang Tipan ay nagsalita Siya:

  Jer 3:14 "Turn, O backsliding children, saith the LORD; for I am married unto you...."

  Ang makilala ng mga tao na si Jesucristo ang tunay na Dios o "Jesucristo" ang tunay at walang hanggang PANGALAN ng Dios (1 John 5:20), ay ang Siya din ang kanilang maging "ESPIRITUWAL NA ASAWA". Kaya't ang hindi ninyo pagtuturo sa mga patotoo ni Jesucristo mismo at ng Kaniyang mga alagad sa Biblia, at sa halip ay sinasalungat ninyo, ito ang katumbas ng PAGBABAWAL SA PAG-AASAWA sa Panginoon.

  1 Tim 4:3 "Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats..."

  Sa ginagawa ninyong ito, ang "pagkakamit ng buhay na walang hanggan" kapiling si Jesucristo, sa mga tao ay inilalayo ninyo.

  Rev 19:7 "Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come (ITO NA ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN), and his wife (maging lalake o babae man) hath made herself ready."

 4. #1624
  [QUOTE=aida;76467590]Si Jesus bago UMAKYAT ay nangako sa mga alagad (datapuwa't hindi pa nila nauunawaan noon ang pangakong ito ni Jesus):

  John 14:18 "I will not leave you comfortless (Ang sinasabi ni Jesus dito ay Siya na Comforter o Holy Ghost): I will come to you (Siya'y PARIRITO, o Siya na Espiritu Santo ay sasa kanila)."[QUOTE]

  Heynakupo - ISINUGO ng Diyos ang banal na espiritu santo ayon sa kahilingan Cristo:

  Juan 14:26 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi.

  Juan 14:16 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo.

  ^Kitang-kita naman dyan na HINDI SI CRISTO ang Espiritu Santo! Susme!!! HIndi rin Siya ang Ama!

  Sa utos Niya tungkol sa pagbabautismo (Matt. 28:19), ay kasunod din Niyang sinabi:

  Matt. 28:20 "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway..... (Ako, na siyang Espiritu Santo ay sasa inyo palagi)."

  Ang Dios kapag Kaniyang sinalita, mangyayari at Kaniyang gagawin (Eze. 24:14). At si Jesus nga, matapos UMAKYAT ay BUMABA sa kapahayagang Espiritu Santo at suma kanila:

  Acts 2:1 "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

  2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.

  3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.

  4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues....(ESPIRITUWAL NA WIKA)"

  Si Jesus ay nakilala ng mga alagad sa dalawang papel na Kaniyang ginampanan sa lupa - Ama (Christ) at Anak (son of the living God - Matt. 16:16). Nang ang Espiritu Santo ay suma kanila na, at napagkilala nilang si Jesus din pala ang Espiritu Santo, doon pa lang isinulat ni Juan na "ANG TATLONG ITO AY IISA" (I John 5:7) o ang "Ama, Anak at Espiritu Santo" ay TATLONG KAPAHAYAGAN ng iisang Dios na si Jesucristo. Kaya't sa utos na pagbabautismo sa Mateo 28:19 na "SA PANGALAN ng Ama, Anak at Espiritu Santo," silang lahat ay SA PANGALAN ni Jesucristo nagbautismo (Acts 2:38).

  Ang mga alagad ay mga UNANG SAKSI pa lang sa katotohanang ito. Narito si Jesucristo - ang IKALAWANG SAKSI, na siyang nagpapatotoo sa kanilang ipinahayag:

  Rev. 1:8 "I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty."

  "saith the Lord" - Dito ay ang Espiritu Santo mismo na si Jesucristo mismo ang nagsasalita

  "which is - Ipinahahayag Niya dito na Siya ay nasa kapahayagang Espiritu Santo (simula sa Araw ng Pentecostes, magpahanggang NGAYON)

  "which was" - Siya ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan

  "which is to come" - Tapos na ang "PAGPARITO" ni Jesus, kaya ang Kaniyang MULING PAGPAPAKITA ang sinasabi Niya dito  Hindi mo kinompleto ang kabuuang mensaheng ipinararating ni Pablo.

  Eph 4:9 "(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?

  Eph 4:10 "He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)"

  Ang ipinahahayag dito ni Pablo ay ganito:

  9 - Umakyat na, pero bumaba muna nang una o nagpahayag sa laman o KATAWAN.

  10. Siya na bumaba sa Kapahayagang ESPIRITU SANTO (sa Araw ng Pentecostes - Acts 2:4, at suma alagad), ang siya ring umakyat.  Walang sinasabi si Pablo sa Efeso 4:9-10 tungkol sa pagkamatay ni Jesus. Ang sinabi Niya ay BUMABA Siya nang una o nagpahayag sa laman. Dito ay ipinakikilala ni Pablo si Jesuscristo sa mga mambabasa ng Biblia na "Si Jesus ang nag-iisang Dios na nagpahayag sa TATLONG KAPAHAYAGAN." Narito ang katibayan (OVERALL GOD):

  Romans 9:5 "Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came (Si Jesucristo ay naparito na nagpahayag sa laman, bago umakyat), who is over all, God blessed for ever. Amen."

  1 Tim. 3:16 "And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh..."

  Ang mga katotohanang ito ay ipinahayag ng mga alagad, datapuwa't sinasalungat mo upang ang katuruan ng INC ang manaig. Si Jesucristo ang siya ring kahapon o ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan, at NGAYON (Heb. 13:8); sa Lumang Tipan ay nagsalita Siya:

  Jer 3:14 "Turn, O backsliding children, saith the LORD; for I am married unto you...."

  Ang makilala ng mga tao na si Jesucristo ang tunay na Dios o "Jesucristo" ang tunay at walang hanggang PANGALAN ng Dios (1 John 5:20), ay ang Siya din ang kanilang maging "ESPIRITUWAL NA ASAWA". Kaya't ang hindi ninyo pagtuturo sa mga patotoo ni Jesucristo mismo at ng Kaniyang mga alagad sa Biblia, at sa halip ay sinasalungat ninyo, ito ang katumbas ng PAGBABAWAL SA PAG-AASAWA sa Panginoon.

  1 Tim 4:3 "Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats..."

  Sa ginagawa ninyong ito, ang "pagkakamit ng buhay na walang hanggan" kapiling si Jesucristo, sa mga tao ay inilalayo ninyo.

  Rev 19:7 "Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come (ITO NA ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN), and his wife (maging lalake o babae man) hath made herself ready."
  Hay nakupo, Aida, sobrang imbento na itong mga pinagsasabi mo eh! Gumagamit ka ng sitas pero maling-mali ang intindi mo!

  Hindi nga pwedeng gumanap ng iba't ibang "papel" si Cristo dahil HINDI SIYA nagbabago at HINDI SIYA sinungaling!

  Alam mo bang kapag Diyos ka at gumanap ka ng papel ng tao, DINADAYA mo ang tao, nagsisinungaling ka!

  At ginagawa mong sinungaling ang Diyos dahil eto ang sabi Niya mismo:

  Hosea 11:9 Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: sapagka't ako'y Dios, at hindi tao; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.

  Hindi maaaring maging Diyos at tao ang Diyos dahil:

  Malachi 3:6 Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob ay hindi nangauubos.

 5. #1625
  Quote Originally Posted by KidlatNgayon View Post

  Sabi pati sa biblia, sa pagbaba ni Cristo o sa second coming Niya, lahat ay MAKIKITA Siya! E wala pa naman tayong nakikitang bumaba mula sa langit, meron na ba ?
  LITERAL NA LITERAL ang unawa mo sa Biblia. Ang "makita" sa Biblia, ay simbolo ng "makilala." Kaya nga ang "espirituwal na bulag" ay "hindi nakikilala ang Dios".

  Revelation 1:7
  King James Bible
  Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him : and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.
  "And they also which pierced him" - Ang "ulusin" ay katumbas ng "pagpatay kay Jesus" o sa katotohanan. Kaya ang "every eye shall see him" Siya ay makikilala ng lahat Niyang mga PILI maging nilang mga lider ng pananampalataya na mga ESPIRITUWAL NA BULAG na pinapatay ang katotohanan sa pagsasalita ng kasinungalingan gaya ni Pablo - ang dating si Saul na isang lider ng pananampalataya (Acts 9:1-6).

  Ang sabi mo, ang SECOND COMING ay hindi pa nangyayari, gayung nangyari na. Ang UNANG PAGPARITO ni Jesus ay nang Siya ay "bumaba nang una" o nagpahayag sa laman. At ang IKALAWANG PAGPARITO ay nang Siya ay bumaba sa kapahayagang Espiritu Santo. Sa Lumang Tipan ay walang aktwal na "second coming" dahil hindi pa Siya nagkakatawang-tao noon.

  Matt. 24:37 "But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be."

  Ang sabi mo rin, hindi alam ni Jesus kung kailan Siya paririto. Hayan at nakasulat na sinabi ni Jesus: "Kung paanong sa panahon ni Noe o sa Lumang Tipan, ay ganoon din Siya paririto."So ano ngayon ang hindi mo nauunawaan? Ang kapahayagan ng aktwal at espirituwal na PAGPARITO ni Jesus, bunga ng hindi mo tunay na pagkakilala kay Jesus at 'di pagkaunawa sa hiwaga ng evangelio.

  Juan 14:18 "Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y PARIRITO sa inyo. (o si Jesucristo na siyang Espiritu Santo ay sasa Kaniyang mga alagad).

  Samakatuwid, kung paanong si Jesus na siyang Espiritu Santo ay "espirituwal na pumarito" sa Bagong Tipan sa paraang Siya ay suma alagad ("And they were filled with the Holy Ghost" - Acts 2:4), ganoon din Siya pumarito o suma Kaniyang mga alagad sa Lumang Tipan.

  Hebreo 13:8 "Si Jesucristo ay siya ring kahapon (ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan - WHICH WAS) at ngayon (ang Espiritu Santo sa Bagong Tipan - WHICH IS), oo at magpakailan man (magpahanggang NGAYON, hanggang sa Kaniyang MULING PAGPAPAKITA)."

  Hindi mo makakayang tanggapin ang lahat ng mga katotohanang ito dahil isa kang espirituwal na bulag at bilanggo ng mga maling katuruan at doktrina!

  ^Pati nga raw yung sumaksak sa Kanya ay makikita Siya so may pagbangon din ng mga namatay na
  Sa pisikal na pagkamatay ng isang tao ay doroon agad-agad ang hatol o UNANG PAGHUHUKOM. Kaya paanong ibabangon pa o muling bubuhayin ang namatay na? Ang mahatulang LIGTAS pagkamatay ay mapapasa sinapupunan ni Abraham, at ang mga HINDI LIGTAS ay sa dagat-dagatang apoy.

  Lucas 16:23 "And in hell he (Yaong TAONG MAYAMAN na sumisimbolo sa isang lider ng pananampalataya na mayaman sa espirituwal na karunungan sa ganang kaniyang sarili ay nagkamit ng IKALAWANG ESPIRITUWAL NA KAMATAYAN o HINDI NALIGTAS) lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom."

  IN HELL - BEING IN TORMENTS - Pagdurusa nga ang mapasa dagat-dagatang apoy dahil sa panghihinayang at pagsisisi dahil sa hindi pagkaligtas, gaya doon sa Taong Mayaman.

  Kahit nasa langit na si Cristo, ang tungkulin Niya bilang DAAN at TAGAPAMAGITAN sa Ama ay hindi mawawala sapagka't hindi Siya magbabago:

  Hebrews 13:8
  King James Bible
  Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.
  1 Tim. 2:5 "For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;" MAN CHRIST JESUS - Si Jesucristo, ang Dios na nahayag sa laman, sa papel na Anak ng Dios.

  Hindi Siya pariritong Espiritu Santo DAHIL ayon nga sa biblia, makikita ng bawa't mata ang pagbaba Niya AT HINDI Siya nagbabago. Umakyat Siyang tao at bababa Siyang tao rin:

  Acts 1:11
  King James Bible
  Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.
  Paulit-ulit ka na lang sa lahat ng usapan. Ang "makubli sa paningin" ay ang hindi na makita.

  Gawa 1:9 "At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas; at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin.

  Ang pagiging daan kay Cristo ay sa pamamagitan ng pag-anib sa Kanyang katawan o iglesia:

  John 10:7 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. 8 All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them. 9 I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. 10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

  John 10:1
  King James Bible
  Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.
  Sa mga talata, walang binabanggit na mga salitang "daan, sa pamamagitan, pag-anib, katawan, at iglesia" kaya IMBENTO mo lang ang mga pinagsasasabi mo! Inaangkin mo ang mga talata, at pagkatapos ay ikinakapad mo sa mga katuruan ninyo! "Magsilabas at magsihiwalay kayo sa lahat ng mga RELIHIYON" - ito ang katotohanan.

  MALABO pa sa sabaw ng adobong pusit yang sinabi mo Aida! Pinapakumplika mo yung NAPAKASIMPLE at MALINAW na sitas para lang maipilit mo yang opinyon mo! alam kong alam mo yan!

  Ang sinasabi ni Cristo ay DALAWA sila ng Ama Niya at hindi Siya nag-iisa na gumaganap sa papel ng dalawa, huy! HEYNAKUPO!!!
  I AND MY FATHER ARE TWO?.....AND THESE THREE ARE THREE?

 6. #1626
  Quote Originally Posted by aida View Post
  LITERAL NA LITERAL ang unawa mo sa Biblia. Ang "makita" sa Biblia, ay simbolo ng "makilala." Kaya nga ang "espirituwal na bulag" ay "hindi nakikilala ang Dios".
  Sarili mo na namang interpretasyon yan Aida! Bakit pa gagamit ng salitang "makita" sa biblia kung makakagamit naman ng saliang "makilala"?! Heynaupo! E parehong nasa biblia ang mga salitang yan - makita at makilala! Bakit palalabuin pa? Kaya nga para maipagtanggol mo yang mga sinasabi mo ay nag-iimbento ka! Palala nang palala ang kasinungalingan mo hanggang sa lumayo ka na nang lumayo sa katotohanan!

  "And they also which pierced him" - Ang "ulusin" ay katumbas ng "pagpatay kay Jesus" o sa katotohanan.
  Tama yan pareho, si Cristo ay katotohanan ayon sa biblia kaya ang pagpatay sa Kanya, hindi lamang ang buhay Niya ang kinitil kundi maging ang katotohanang dala Niya.

  Kaya ang "every eye shall see him" Siya ay makikilala ng lahat Niyang mga PILI maging nilang mga lider ng pananampalataya na mga ESPIRITUWAL NA BULAG na pinapatay ang katotohanan sa pagsasalita ng kasinungalingan gaya ni Pablo - ang dating si Saul na isang lider ng pananampalataya (Acts 9:1-6).
  Anong sinasabi mo dito, mga pili at mga lider lang ng mga "espirituwal na bulag" ang makakakita - e di HINDI LAHAT yan! At sinasabi mo pa na sinungaling si Apostol Pablo, yan ba ang sinasabi mo dito?

  Ang sabi mo, ang SECOND COMING ay hindi pa nangyayari, gayung nangyari na.
  Kung nangyari na, nasan na ang walang kamatayan, kalungkutan, pagluha, walang sakit ayon sa sitas na ito? E mukhang kabaligtaran ang sitwasyon ngayon?

  Revelation 21:4
  King James Bible
  And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

  Ang UNANG PAGPARITO ni Jesus ay nang Siya ay "bumaba nang una" o nagpahayag sa laman. At ang IKALAWANG PAGPARITO ay nang Siya ay bumaba sa kapahayagang Espiritu Santo. Sa Lumang Tipan ay walang aktwal na "second coming" dahil hindi pa Siya nagkakatawang-tao noon.
  Nang ipanganak si Cristo, yan ng katuparan ng pangako ng Diyos na ang Kanyang (Diyos) pagbabalik sa lupa ng tao ay mahahayag sa pamamagitan ng Kanyang Anak na isisilang ng tao. HINDI nag-encarnate o ginawa ng Diyos na tao ang Kanyang sarili! Wala yang idea mo na yan sa biblia!

  Matt. 24:37 "But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be."

  Ang sabi mo rin, hindi alam ni Jesus kung kailan Siya paririto. Hayan at nakasulat na sinabi ni Jesus: "Kung paanong sa panahon ni Noe o sa Lumang Tipan, ay ganoon din Siya paririto."


  Alam ba ni Noe kung kailan uulan nang 40 araw? Eto ang buong sabi sa biblia:

  Matthew 24:36-39
  KJV
  36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. 37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be. 38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark, 39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.

  AT tandaan mong ang arko ay itinayo ni Noe sa gitna ng gubat, malayo sa dagat o anumang tubig kaya pinagtatawanan lang siya ng mga tao!


  So ano ngayon ang hindi mo nauunawaan? Ang kapahayagan ng aktwal at espirituwal na PAGPARITO ni Jesus, bunga ng hindi mo tunay na pagkakilala kay Jesus at 'di pagkaunawa sa hiwaga ng evangelio.
  KAYA MALINAW NA MALINAW na HINDI MO BINABASA nang buo ang mga sitas sa biblia. Ikaw ang nagpuputol-putol na ibinibintang mo sa akin, Kaya HINDI MO NAIINTINDIHAN ANG MGA SINASABI MO!

  Juan 14:18 "Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y PARIRITO sa inyo. (o si Jesucristo na siyang Espiritu Santo ay sasa Kaniyang mga alagad).

  Samakatuwid, kung paanong si Jesus na siyang Espiritu Santo ay "espirituwal na pumarito" sa Bagong Tipan sa paraang Siya ay suma alagad ("And they were filled with the Holy Ghost" - Acts 2:4), ganoon din Siya pumarito o suma Kaniyang mga alagad sa Lumang Tipan.

  Hebreo 13:8 "Si Jesucristo ay siya ring kahapon (ang Espiritu Santo sa Lumang Tipan - WHICH WAS) at ngayon (ang Espiritu Santo sa Bagong Tipan - WHICH IS), oo at magpakailan man (magpahanggang NGAYON, hanggang sa Kaniyang MULING PAGPAPAKITA)."
  LUMULUSOT KA PA AIDA! Hindi si Cristo ang bumalik kundi NAGPADALA SIYA ng Espiritu Santo at HINDI SIYA ang Espiritu Santo:

  John 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; 17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.

  ^Nakita mo ang ginamit na salitang ANOTHER? Kasi ang sabi ng mga apostol ang Father (God) ang comfort nila:

  KJV
  2 Corinthians 1:3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; 4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.


  Kaya ang sabi ni Cristo, MANANALANGIN SIYA SA AMA UPANG MAGPADALA NG IBANG COMFORTER - yan ang Holy Spirit, naintindihan mo na? Si Cristo ang magpapadala, kaya HINDI Siya (Cristo) ang bababa kundi IBANG Comforter (dahil hindi ang Diyos yun)!

  Hindi mo makakayang tanggapin ang lahat ng mga katotohanang ito dahil isa kang espirituwal na bulag at bilanggo ng mga maling katuruan at doktrina!
  Talagang hindi ko makakayang tumanggap ng kasinungalingan na kagaya mo, tanggap na tanggap mo yang mga inimbento mo!


  Sa pisikal na pagkamatay ng isang tao ay doroon agad-agad ang hatol o UNANG PAGHUHUKOM. Kaya paanong ibabangon pa o muling bubuhayin ang namatay na? Ang mahatulang LIGTAS pagkamatay ay mapapasa sinapupunan ni Abraham, at ang mga HINDI LIGTAS ay sa dagat-dagatang apoy.
  Mas marunong ka pa sa biblia!!! Walang sinasabing meron agad-agad paghuhukom! Eto ang sabi sa biblia:

  John 5:25
  King James Bible
  Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

  1 Thessalonians 4:16
  King James Bible
  For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:


  Lucas 16:23 "And in hell he (Yaong TAONG MAYAMAN na sumisimbolo sa isang lider ng pananampalataya na mayaman sa espirituwal na karunungan sa ganang kaniyang sarili ay nagkamit ng IKALAWANG ESPIRITUWAL NA KAMATAYAN o HINDI NALIGTAS) lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom."

  IN HELL - BEING IN TORMENTS - Pagdurusa nga ang mapasa dagat-dagatang apoy dahil sa panghihinayang at pagsisisi dahil sa hindi pagkaligtas, gaya doon sa Taong Mayaman.
  Kaya ang parable ukol kay Abraham at sa taong mahirap at mayaman ay ILLUSTRATION LAMANG na kahit anong yaman ng tao, balewala ito pag namatay siya dahil hindi nito mabibili ang kaligtasan at pagkandili ng Diyos!


  1 Tim. 2:5 "For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;" MAN CHRIST JESUS - Si Jesucristo, ang Dios na nahayag sa laman, sa papel na Anak ng Dios.
  Dito kitang-kita ang BALUKTOT mong pagkaintindi sa malinaw na sitas, WALANG PAPEL-PAPEL sa Diyos! Yang idea mo na yan ay RIDICULOUS! Eto uli ang sitas na yan:

  1 Timothy 2:5
  King James Bible
  For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;

  Alam mo ba ang ibig sabihin ng MEDIATOR? Ito ay NASA GITNA NG DALAWA: Diyos at Tao - nasa GITNA SI CRISTO! Kapag Diyos si Cristo, paano pa nya magagampanan ang papel ng Mediator? MALINAW NA DALAWA SILA di ba? Hindi isa. Kaya ang Diyos at ang mediator ay hindi mapapapelan ng isang Cristo lamang. MArunong ka ba ng math?

  Paulit-ulit ka na lang sa lahat ng usapan. Ang "makubli sa paningin" ay ang hindi na makita.

  Gawa 1:9 "At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas; at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin.
  Ako pa ang paulit-ulit! NAKITA NILA ANG PAG-AKYAT NI CRISTO hanggang sa Siya ay makubli na sa ulap. NAKITA NILA kaya HINDI espiritu si Cristo, naiintindihan mo ba?


  Sa mga talata, walang binabanggit na mga salitang "daan, sa pamamagitan, pag-anib, katawan, at iglesia" kaya IMBENTO mo lang ang mga pinagsasasabi mo! Inaangkin mo ang mga talata, at pagkatapos ay ikinakapad mo sa mga katuruan ninyo! "Magsilabas at magsihiwalay kayo sa lahat ng mga RELIHIYON" - ito ang katotohanan.
  Si Cristo ang daan sa Ama. Iniuutos ni Cristo na pumasok ang lahat sa pinto na Siya (Siya ang pinto) at mabilang sila sa Kanyang mga tupa. Iot lamang ang nag-iisa at tunay na relihiyon. Tama ka na dapat magsialis kayo sa ibang mga relihiyon pero may isang tunay at doon dapat umanib!

  I AND MY FATHER ARE TWO?.....AND THESE THREE ARE THREE?
  Ang ibig lang sabihin ng I and the Father are one ay IISA ang kanilang kaisipan at gawain. Sinabi rin ni Cristo na Siya at ang kanyang mga tupa ay one, so lahat ba sila ay Diyos na?

  KJV
  John 17:20 Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word; 21 That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

Page 82 of 82 First ... 32 72 81 82

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •